"Bog moj i sve moje"

(Priručnik za kandidate FSR-a)

. 

I. Pojam i svrha Franjevačkoga svjetovnog reda

Naš brat sveti Franjo Asiški dan za danom nastavlja uka­zivati na svoju nesebičnu, gotovo očaravajuću suvre­menost. Njegova je misao neuništiva; obuhvaća i uključuje sve nas. Život mu je proživljen, satkan od vjere, siromaštva, milosti, portiznosti, jednostavnosti i radosti.

Život svetoga Franje zračio je sjajem i ljubavlju. Bio je to život pun kreposti i zasluga, život pun Boga. Sveti Franjo je bio poseban, specifičan u tome što je bio spreman za najvelebnije djelo u povijesti svijeta, za duhovno-moralnu obno­vu čovječanstva. Po Franji je svijet ponovno vraćen Bogu. Kroz jaslice Betlehema, kroz križ Kalvarije i hostiju Euharistije slije­vala se Božja milosrdna ljubav na čovjeka preko Franje da ga spasi i otkupi, da ga preporodi i oplemeni, da mu daruje vječno blaženstvo.

Specifičnost svetoga Franje očitovala se u tome što je on bio živa slika Krista Raspetoga. Jednom je netko tako lijepo rekao da se u „svakom kršćaninu mora obnoviti život i umiranje Kristovo, jer smo u smrt njegovu suukopani kako bismo bili dionici i njegova uskrsnuća“.

Ovdje želimo naglasiti ulogu i osobnost Sveca prema Bogu i Crkvi, prema čovjeku i prema prirodi. Njegovi prijedlozi naznaču­ju put jer danas svatko ima svoju osobnu ulogu u svijetu.

Naš sveti otac Ivan Pavao II. jednom je tako lijepo rekao za svetoga Franju: „Zvali su te "siromašak iz Asiza", a ti si bio i ostao jedan od ljudi koji su velikodušno darivali druge. Posjedovao si golemo bogatstvo, veliko blago. Tajna tvojega bogat­stva krila se u Kristovu Križu.“

O takvome Franji želimo govoriti, takvoga Franju želimo prikazati svima onima koji na bilo koji način žele simpatizirati ovoga Sveca ili zaista živjeti i zavjetovati se u Franjevačkom svjetovnom redu onako kako je to sveti Franjo pokazao svojim životom, a to je „živjeti Evanđelje - Gospodina našega Isusa Krista“!

Danas taj Red ima službeni naziv Franjevački svjetovni red. Osnovao ga je Franjo za sve one koji žele po njegovu uzoru živjeti Evanđelje, a ostaju u svijetu - oženjeni ili neoženjeni. Taj je Red usko vezan uz ogranke Prvoga franjevačkog reda i uz Samostanski treći red. Po novom crkvenom ustrojstvu pred­stavlja jedinstveni samostalni svjetovni Red u Crkvi.

Naziv Franjevački dolazi od samog imena Franjo, od nje­gova duha i ideala, od onoga što i danas privlači mnoge jer osobe koje ulaze u to zajedništvo nastoje živjeti Evanđelje po primjeru svetoga Franje. I danas mnoge privlači franjevačka prisutnost u Crkvi. Njegov duh i danas želi obnoviti hram, osvježiti svetište, želi se i danas pobrinuti da spriječi propast svoga naroda. I danas mnoge prožima njegov duh i oduše­vljava njegova radikalnost.

Naziv Svjetovni znači da je on za ljude u svijetu, za one koji ne bježe iz svijeta, ali mu ne pripadaju; odnosno on je za one koji ostaju u svojim obiteljima, na svojim radnim mjesti­ma i vezani su svojim redovitim staleškim dužnostima. To su osobe koje se ne povlače kao redovnici (osim kod tzv. Samostanskih trećih redova) u samostane ili neke drukčije nove zajednice. Oni ulaze u bratstvo, u zajednicu i žive u svijetu.

Naziv Red tj. uređena, od Crkve ustanovljena, zajednica znači da je riječ o instituciji iza koje stoji Crkva svojim autorite­tom. Ona potvrđuje taj način života, daje mu potrebne okvire, obrede, potvrđuje Pravilo, Konstitucije, Obrednik i drugo. Iako se u crkvenom životu nazivom Red označuju tzv. redovničke zajednici, ovaj je naziv ostao za ovu svjetovnu crkvenu zajed­nicu iz poštovanja prema tradiciji. Stari je naime naziv ovoga bratstva Treći Red sv. Franje. Crkva računa na primjeran ži­vot, na svjedočenje i na molitvu svojih članova. Ta zajednica ima čvrsti ustroj odobren od Crkve.

Franjevački svjetovni red (FSR) jest dakle organizirano zajedništvo koje se živi po cijelom svijetu. - Vodstvo Reda pred­stavlja Međunarodno vijeće koje ima svoje sjedište u Rimu. Sva­ki narod ima svoje nacionalno vijeće. Dalje se bratstva organi­ziraju po područjima i na kraju po mjesnim bratstvima. Braća i sestre, kako se pripadnici FSR-a nazivaju, žive dakle svoje zajedništvo u mjesnim bratstvima ili zajednicama vezanim uz franjevačke samostane ili uz župske zajednice. Takve zajed­nice imaju također svoje vodstvo i svojeg duhovnog asistenta, koji je u pravilu svećenik - franjevac.

Svrha ulaska u Franjevački svjetovni red ili općenitije svrha osnutka Franjevačkoga svjetovnog rada jest živjeti Evanđelje po primjeru našega svetog oca Franje Asiškog i činiti sve da se na taj način posvetimo i živimo intenzivnijim duhovnim živo­tom. Takvim življenjem po Evanđelju braća i sestre u FSR-u postaju prikladnija za sudjelovanje u životu i poslanju cijele Crkve, služe Crkvi, pomažu naviještanje Evanđelja, spremni su za pomaganje u svim poslovima svoje franjevačke i crkvene zajednice, spremni su za svako dobro djelo, a osobito na ona po kojima će moći pomagati svojoj braći u bijedi, siromašnima (karitas). Sudjeluju u brigama i mukama cijeloga svijeta, bore se za mir, njeguju ekumenizam, podržavaju sva nastojanja za čistoću i ljepotu prirode i ljudskog okoliša.

U načinu života i rada žele biti uzorni u svom obiteljskom životu, čisti i pošteni u svom svakodnevnom komuniciranju s ljudima, odgovorni i zauzeti u svojim društvenim obvezama. Stoga, svi mi koji želimo živjeti u ozračju franjevačke - Fra-njine duhovnosti pozvani smo živjeti Evanđelje po Franjinu primjeru, živjeti Evanđelje tako da svojem životu dajemo „proziran lik“, tj. lik kroz koji će Bog biti vidljiv, uočljiv ljudi­ma koji žive među nama. Živjeti Evanđelje znači graditi svoju osobnost, graditi je uporno i mukotrpno, u svemu živjeti pred Bogom i s Bogom. Svaki čovjekov put započinje u njemu sa­mome. Dok ne kažemo svoj „da“, dok ne kažemo „neka bude volja tvoja“, Bog je u nama zatočen. Istom tim izrazima predanja postajemo Božji suputnici u hodu vremenom i prosto­rom koji nam je istodobno i dar i poziv i poslanje. Mi tek tada postajemo sposobna bića, postajemo sposobni biti braća i sestre. I upravo po istinski življenim bratskim odnosima ukorjenju­jemo Evanđelje u ovaj svijet. Tek kao braća i sestre snažno ža­rimo novost života s Bogom u ovaj naš svijet, pa će nam tada s pravom i s radošću govoriti: „Gle, kako je lijepo i kako je do­bro kao braća zajedno živjeti“ (Ps 133,1).

To je ono što se od članova Franjevačkoga svjetovnog reda traži, to je ono što braća i sestre trebaju živjeti u FSR-u.

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Plina-Stablina

************

Baćina

************

Otok: Proslava sv. Luke

************

Obiteljski susret

************


Dani crkvene glazbe 2019.

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas673
Ovaj mjesecOvaj mjesec38073
UkupnoUkupno7173725

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 43