"Bog moj i sve moje"

(Priručnik za kandidate FSR-a)

.

4. Franjevačko zvanje

Vjernici laici žive otajstvo svoga poziva na svetost u svje­tovnoj stvarnosti. Ta je stvarnost satkana od normalnog svagdašnjeg života u svijetu: posao, društveni, prijateljski i profesionalni odnosi i drugo. Ali svjetovni karakter vjernika ne smije se ogledati samo u sociološkom smislu, nego iznad svega u teološkom. Svjetovnu oznaku treba shvatiti u svjetlu stvaralačkog i otkupiteljskog čina Boga koji je svijet povjerio muškarcima i ženama da sudjeluju u činu stvaranja, da samo stvorenje oslobode od utjecaja grijeha te da sami sebe posvete u braku ih u neženstvu, u obitelji, na poslu i u raznovrsnim društvenim djelatnostima.

Za Franjevački svjetovni red prava je milost što postaje sve jasnija ova svjetovna dimenzija vlastita laicima. Pravilo od njih zahtijeva da se osjećaju pozvani da svakoga dana i u svim okol­nostima žive Evanđelje po vlastitom pozivu i po primljerum darovima. Braću i sestre FSR-a vodit će velika načela Pravila: „Molitvu i kontemplaciju neka učine dušom vlastitoga bivstvo-vanja i djelovanja. Neka se trude da u duhu blaženstava očiste srce od svake požude za posjedovanjem. Neka sve ljude prih­vate u poniznu i prijaznu duhu kao Gospodinov dar.“

Franjevački svjetovnjak je pozvan sudjelovati u Kristovu misijskom poslanju. Misijska dimenzija pripada biti Crkve. Pri tome laici imaju vlastito polje evangelizacije, a to je polje širok i zamršen svijet politike, društvene stvarnosti, kulture, ali i ljubav, obitelj, profesionalni rad i trpljenje. Promjene koje se događaju i u svijetu rada i na području kulture i na polju sredstava društvenog priopćavanja stalne su, i laici osjećaju da im je potrebno novo svjetlo i veća energija kako bi mogli na tim područjima izvršiti poslanje koje im je vlastito.

Izgleda da nema puno ni običnih laika ni franjevačkih svje­tovnjaka koji su spremni na takve zadatke. Pasivnost i nehaj ostaje jedan od najvećih izazova. Franjevački svjetovni red ne bi smio ostati na razini neke pobožne udruge. Franjevački bi svjetovnjaci morali znati bolje upotrebljavati svoju duhovnu i kulturnu baštinu za kreativnije i plodnije služenje okolini u kojoj žive. FSR se ne smije povlačiti od velikih potreba Crkve i društva. Treba osim toga znati te zadatke podijeliti s drugom braćom koja ne pripadaju FSR-u, a katkada nisu ni kršćani.

Iako je poziv na svetost i poslanje upućen svima, on je uvijek osoban, individualan. Svatko je doista pozvan po imenu, u jedinstvenosti i neponovljivosti svoje osobne povijesti. Na pose­ban smo način pozvani prepoznati Gospodinovu milost u da­našnjem Franjevačkom svjetovnom redu.

Različita bratstva FSR-a imaju sreću što u svoje redove pri­brajaju mlade. Franjevačka mladež je dragocjena stvarnost koja prati FSR. Prema mladima se treba odnositi kao prema sub­jektima evangelizacije i društvene obnove. Oni imaju Božje pravo na svoj život. No, potrebno je pomoći mladima i pred­ložiti im određena opredjeljenja za načine kršćanskoga živo­ta. U nedostatku tih opredjeljenja oni gube svoj milosni tre­nutak za ostvarenje kršćanske osobnosti.

Uz mlade, Franjevački svjetovni red broji i mnoge starije. I starija osoba je dar. U sadašnjem trenutku starija osoba možda više daje FSR-u nego što prima kao duhovnu potporu. I u FSR-u se može pojaviti današnji mentalitet koji isključuje stariju osobu smatrajući je neplodnom za društvo. I stariji imaju pra­vo da budu upoznati s novim putovima što ih Crkva poduzi­ma. Možda je FSR danas obogaćen tolikim starijim osobama baš zato da bude proročki znak u svijetu koji ne zna čemu služe muževi i žene u poodmakloj dobi, kao i da pokaže da je starija dob u Gospodinu glas blagoslova za život svih.

Franjevački svjetovni red u svojim redovima ima i pripro­ste, one koji trpe i bolesne osobe. Ne zaboravimo da Gospodin one koje ljubi stalno zove na sudjelovanje u njegovu otajstvu križa jer samo se u križu može vidjeti da spasenje dolazi od Boga, a ne od nas.

Siromaštvo franjevačkih bratstava čini ih optimalnim mje­stom bliskosti i prihvaćanja dalekih i slabih u vjeri. U takvima drugi često vide lice osude, a ne ljubavi. Franjevačka bratstva, ako vjerodostojno žive otajstvo uboštva, mogu postati „Crkva majka“ koja prihvaća daleke i slabe.

Prije ili poslije sva su braća i sestre naših bratstava označe­na trpljenjem, bolešću i susretom sa smrću. No, i to je Božji dar prisutan u FSR-u. Bolesnik, koji je onesposobljen i koji trpi, ne smatra se samo predmetom služenja i ljubavi, već je i on sam aktivni i odgovorni subjekt evangelizacijskog djela i spasenja. Dar križa pretvara Franjevački svjetovni red u živu Kristovu zajednicu.

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Primorski Dolac: Pastirski pohod

************

Šibenik /Šubićevac

************

III. sjednica područnoga Vijeća Splitsko-dubrovačkoga OFS-a

************

Baćina

************

Otok: Proslava sv. Luke

************

Obiteljski susret

************


Dani crkvene glazbe 2019.

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas208
Ovaj mjesecOvaj mjesec46441
UkupnoUkupno7182093

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 20