Projekt trajne formacije (2)

 

PREDSJEDNIŠTVO

MEĐUNARODNOG VIJEĆA FSR-A 

PROJEKT TRAJNE FORMACIJE

MJESEČNA TEMA

VELJAČA 2010. – GODINA I – Br. 2

 

I. DIO:  MJESEČNA TEMA

Tema I - Zavjetovanje u FSR-u

Ewald Kreuzer, FSR

Zavjetovanje u FSR-u: Dar i obveza

Autor sažetka i komentara: fra Felice Cangelosi, OFMCap (br. 1-3)

.-

1. Oni koji se zavjetuju u FSR-u kažu: “jer mi je Gospodin udijelio ovu milost, obnavljam svoja krsna obećanja i posvećujem se službi njegova kraljevstva” (Obrazac zavjetovanja). Duh Sveti je izvor poziva svjetovnih franjevaca (GK FSR-a 11) jer su potaknuti Duhom Svetim da postignu savršenstvo ljubavi u svojem svjetovnom staležu (Pravilo FSR-a 2). Kandidati izražavaju svoju odluku evanđeoskog života nakon što je na njih zazvan Duh Sveti: “Molimo te, Gospodine, pogledaj na ove svoje službenike i službenice, i u srca im ulij Duha svoje ljubavi da po tvojoj milosti uzmognu sačuvati odluku evanđeoskoga života.” (Obrednik FSR-a II,30).

Iako se to čini kao “čin” zavjetovanja, to je uistinu predivno djelo našega Gospodina. Prije nego odlučimo služiti Mu, On je već odabrao nas da slijedimo Isusa Krista stopama svetoga Franje u Franjevačkom svjetovnom redu.

2. Zavjetovanje se događa po Božjem posredovanju. Danas krist živi i djeluje kroz Crkvu. Zato su zavjeti istodobno djelo i Krista i Crkve. Jezik Generalnih konstitucija je znakovit (42,1); kada određuje da je zavjetovanje svečani crkveni čin, on je po svojoj prirodi javni i crkveni čin. Zavjetovanje nije samo čin, ono je i događaj, ili radije, kairos, trenutak spasenja.

Slično kao sakramenti Crkve, zavjeti su javni i crkveni čin. FSR nije “tajna služba” nego javno međunarodno udruženje vjernika. Zavjeti su “ulazak” u franjevačko bratstvo, početak zajedničkog duhovnog putovanja.

3. Pod pojmom Crkve, Obrednik podrazumijeva konkretnu liturgijsku zajednicu, sačinjenu od naroda i zajednice braće i sestara, odnosno mjesnog bratstva FSR-a. Mjesno bratstvo po zavjetovanju pokazuje u prvome redu na vidljiv način prisutnost i djelovanje Crkve. Mjesno bratstvo u koje je kandidat uključen je “osnovna stanica cijeloga Reda i vidljivi znak crkve koja je zajednica ljubavi” (Pravilo FSR-a 22, usp. GK FSR-a 47,1).

Duh Sveti vodi svakog zavjetovanog člana izravno u konkretni oblik zajedništva: mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda. Na ovome putovanju nismo sami. Članovi smo obitelji, i unutar ove obitelji, članovi smo FSR-a. Ovo je vrlo osoban i specifičan poziv. Budimo na tomu zahvalni.

.

Pitanja za promišljanje i raspravu u bratstvu:

 1. Zašto je Duh Sveti izvor poziva svjetovnih franjevaca?
 2. Na koji je način zavjetovanje istodobno djelo i Krista i Crkve?
 3. Zašto je uloga mjesnoga bratstva važna za zavjetovanje u FSR-u?

.

II. DIO: DUHOVNI POGLED

 • Tema II: Prikazanje Gospodinovo
 • Isus, svjetlo svijeta, i dar zavjetovanja u FSR-u
 • fra Amando Trujillo Cano, TOR

“...vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem sviju naroda: svjetlo na prosvijetljenje naroda, i slavu puka svoga izraelskoga.” (Lk 2,30-32)

Blagdan Prikazanja Gospodinova slavi se 40 dana nakon Božića i obilježava pristunost djeteta Isusa u Hramu, da bi se ispunili obredni propisi Zakona: majčino čišćenje (usp. Lev 12,1-8) i otkupljenje prvorođenca (usp. Izl 13,2-12). Odlomak iz Evanđelja (Lk 2,22-40) i blagdan naglašavaju ovo posljednje više nego prvo. Prema židovskome učenju, budući da je Isus bio prvorođeno muško dijete, pripadao je po pravu Bogu. Žrtvovanjem dviju grlica dijete je “otkupljeno” i vraćeno njegovim roditeljima. Paradoksalno, upravo je on kasnije “platio cijenu” za spasenje svijeta, kroz svoju smrt i uskrsnuće, i vratio nas Bogu.

Upravo nam posredovanje proroka Šimuna i proročice Ane, puno vjere, pomaže razumjeti pravo značenje događaja. Dijete Isus bilo je jako posebno; u njemu, Bog je zaista ispunjao obećanje spasenja za Izrael i za sve narode; on je doista bio kralj slave. Kod njegovog prvog pojavljivanja u Hramu – kroz nadahnute riječi dvoje starijih Židova – Isus se “otkriva po Duhu kao slava Izraela i svjetlo svih naroda” (Predslovlje blagdana). U osmome stoljeću papa Sergej uveo je procesiju sa svijećama u proslavu ovoga blagdana. Dijeljenje i blagoslov svijeća potpuno su zaživjeli u proslavi do kraja toga stoljeća, dajući blagdanu njegovo pučko ime: Svijećnica. Ta tradicija se nastavlja do današnjega dana.

Svjetlo svijeća, koje držimo tijekom radosne liturgije na Svijećnicu, predstavlja Krista, svjetlo svijeta, ali i našu vjeru u njega, koju smo primili na krštenju. U prošlom poglavlju prisjetili smo se da zavjeti u FSR-u produbljuju naš identitet kao kršćana i članova Crkve te nas potiče na življenje Evanđelja u bratstvu po primjeru Franje iz Asiza. Ovoga mjeseca se prisjećamo da su svjetovni franjevci dobili posebnu milost zavjeta, dar Duha koji ih osnažuje da budu svjedoci svjetla Evanđelja u njihovom svjetovnom staležu.

Vjera u Krista omogućuje nam vidjeti njegovu prisutnost i radovati joj se, kao što se to dogodilo Šimunu i Ani. Ova vjera je tu da nadahne naš svakodnevni život kod kuće, na poslu, u školi, u društvu općenito. Ona bi također trebala usmjeravati naš život u bratskom životu i služenju zajednici vjernika. Zaključimo riječima iz Evanđelja: Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad koji leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu nego na svijećnjak, da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred drugima te vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima” (Mt 5,14-16).

-

Pitanja za promišljanje i raspravu:

 1. Što me se najviše doimlje kod Prikazanja Gospodinova i zašto?
 2. Zašto je sveti Franjo bio sjajno svjetlo za društvo svoga vremena?
 3. Smaram li svoje zavjete u FSR-u darom svjetla za mene i za svijet? Kako dijelim to svjetlo s drugima?

-

III. DIO: SOCIJALNI NAUK CRKVE

 • I. cjelina: Poruka pape Benedikta XVI za Svjetski dan mira 2010.
 • Ako želiš njegovati mir, čuvaj stvoreno
 • fra Amando Trujillo Cano, TOR
 • Izvaci iz br. 7-10

7. ... baština stvorenoga pripada cijelome čovječanstvu. Međutim, sadašnji ritam iskorištavanja u ozbiljnu opasnost dovodi raspoloživost nekih prirodnih bogatstava ne samo za sadašnji naraštaj, nego nadasve za one buduće. Zato nije teško utvrditi da je uništavanje okoliša često rezultat nedostatka dugoročnih političkih projekata ili pak kratkovidnog slijeđenja ekonomskih interesa koji se na žalost pretvaraju u ozbiljnu prijetnju stvorenome. Da bi se suprotstavili toj pojavi, ne temelju činjenice da “svaka odluka vezana uz ekonomiju ima moralne posljedice”, ekonomsko djelovanje treba također više poštovati okoliš. (...) Da bi se zaštitio okoliš, da bi se očuvala bogatstva i klima, s jedne je strane potrebno djelovati poštujući dobro definirane norme i s pravnoga i ekonomskoga stajališta...

8. ...Univerzalna solidarnost koja je činjenica, za nas je ne samo dobrobit nego i dužnost. Riječ je o odgovornosti koju sadašnji naraštaji imaju prema budućim naraštajima, odgovornosti koja pripada također pojedinim državama i međunarodnoj zajednici.” (...) Osim čestite međugeneracijske solidarnosti, potrebno je istaknuti hitnu moralnu potrebu za obnovljenom unutar-generacijskom solidarnošću, osobito u odnosima među zemljama u razvoju i onih koje su visoko industrijalizirane: “Neodgodiva je zadaća međunarodne zajednice iznaći institucionalne putove za reguliranje iskorištavanja neobnovljivih izvora, također uz sudjelovanje siromašnih zemalja i na način zajedničkog planiranja budućnosti...”

9. ... potrebno je da tehnološki napredna društva budu spremna poticati trijezna ponašanja, smanjujući vlastite potrebe za energijom i poboljšavajući uvjete njezinoga korištenja. Istodobno je potrebno promicati otkrivanje i primjenu energija s manjim utjecajem na okoliš te “svjetsku preraspodjelu energetskih izvora kako bi im se i one zemlje koje su ih lišene, mogle približiti”. Ekološka kriza, znači, pruža povijesnu priliku za pripremu zajedničkoga odgovora usmjerenog na promjenu modela globalnoga razvoja u smjeru koji će pokazivati više poštovanja u odnosu na stvoreno i na cjelokupni ljudski razvoj, nadahnut vrijednostima koje su svojstvene ljubavi u istini.”

10. “... potrebno je potaknuti istraživanja namijenjena otkrivanju učinkovitijih načina za iskorištavanje velikih potencijala sunčeve energije. Isto takvu pozornost treba potom dati sada već planetarnom pitanju vode i globalnoga hidrogeološkoga sustava, čiji je ciklus od prvotne važnosti za život na zemlji i čija stabilnost je u opasnosti zbog snažne prijetnje klimatskih promjena. Isto se tako trebaju istražiti prikladne strategije ruralnoga razvoja usredotočene na male poljoprivrednike i njihove obitelji, kao što je također potrebno pripremiti prikladne politike za upravljanje šumama, za recikliranje otpada, za vrednovanje postojećih sinergija između suprotstavljanja klimatskim promjenama i borbe protiv siromaštva.”(...) “Tehniku valja uklopiti u zapovijed ‘obrađivanja i čuvanja zemlje’ (usp. Post 2,15), koju je Bog dao čovjeku, i krijepiti onaj savez između ljudskoga bića i okoliša koji mora biti odraz stvaralačke Božje ljubavi”.

-

Pitanja za promišljanje i raspravu:

 1. Kako svjetovni franjevci mogu pomoći da se poboljša svijest o tome da “svaki ekonomski razvoj ima moralne posljedice” i da se treba odvijati s poštovanjem prema okolišu?
 2. Kako svjetovni franjevci mogu pomoći u poticanju na bolju međugeneracijsku solidarnost i obnovljenu međugeneracijsku solidarnost?
 3. Koje su ekološke krize u području gdje vi živite? Kako svjetovni franjevci mogu pomoći društvu u uporabi tehnologije koja služi “jačanju saveza između ljudskoga bića i okoliša, saveza koji mora biti odraz stvaralačke Božje ljubavi”?

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1714
Ovaj mjesecOvaj mjesec13472
UkupnoUkupno7628350

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 64