Visovac: 'Dan Provincije'

U srijedu, 6. srpnja 2011. godine, održan je „Dan Provincije“ na otoku Visovcu. Susret je organiziralo Vijeće za duhovni život (fra Frano Laco, pročelnik, a članovi fra Zoran Kutleša, fra Jure Šimunović, fra Jakov Udovičić i fra Pavao Vučković). 

.

Pokorničko bogoslužje

Program „Dana Provincije“ započeo je u samostanskoj dvorani pokorničkim bogoslužjem koje je predvodio fra Jure Šimunović, meštar novaka. Uvodeći u slavlje, fra Jure je rekao: Braćo, okupili smo se na ovom otočiću koji u svakom od nas budi posebne doživljaje. Tu smo došli, svatko u svoje vrijeme, s posebnim željama, uzvišenim željama. Što je od toga ostalo, čine li godine svoje? Onim željama se treba vraćati, one su bile prave, istinite, Božje. Poslije su nadošle lažne, koje su unijele nemir u naše živote i među nas. Danas/sada smo se okupili da se povratimo i da povratimo one prvotne želje, Božje želje koje su nas ovdje dovele prvi put i da se pokajemo/očstimo u sakramentu Pomirenja za one lažne koje su unijele nemir, podjele, možda i razočaranja u naše živote. Zamolimo Gospodina da nam udjeli milost pravog i plodonosnog kajanja/obraćenja.”

Nakon kratke šutnje fra Dujo Jukić pročitao je svetopisamski tekst iz poslanice Efežanima: “Braćo! Obnavljajte se duhom svoje pameti i obu­cite novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.  Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu, jer udovi smo jedni drugima.  Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom, i ne dajite mje­sta đavlu. Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim. Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima. I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja! Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! Budite, naprotiv, jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima, kao što i Bog u Kristu nama oprosti” (4, 23-32).

Kratko razmišljanje na temelju svetopisamskog teksta i kao uvod u osobni pristup sakramentu pomirenja održao je fra Jure Šimunović, rekavši: „Postoje mnoge opasnosti kojima smo danas izloženi. Ja ću nabrojiti samo neke: Opasnost od profesionalne deformacije. Opasnost od riječi bez djela. Opasnost od gledanja  samo prema vani a nikada ili vema rijetko prema unutra, prema sebi, u sebe. Opasnost od samog izvanjskog mijenjanja. Opasnost od obrednosti. Opasnost od prilagođavnja. Opasnost  od navikavanja. Opasnost od zaustavljanja. Opasnost opravdavanja uvijek svojih postupaka. Opasnost od pragmatizma i izvanjske učinkovitosti. Opasnost biti kao i drugi.

U svemu tome može se nazrijeti zaborav Cilja i Puta: - Boga, - Isusa Krista - Utelovljene RIJEČI i osluškivanja Duha Svetoga. Tada se počima živjeti laž i zaboravlja se istina. Umjesto dobrih riječi koje saziđuju i milosno djeluju na slušatelje dolaze nevaljale koje ruše, unose nemir, nepovjerenje. Plodovi su toga prepoznatljivi: gorčina i srdžba, gnjev i vika i hula sa svom opakošću kako nam kaže sv. Pavao.

Nastaje zaborav Onoga koji nas je pozvao u ovu službu - služenja, traži se vladanje, imanje/posjedovanje; zaborav nasljedovanja, primjer Onoga koji nam je rekao: ’Primjer sam vam dao da i vi tako činite’. Zaborav praštanja što Bog nama učini po Kristu, s Kristom i u Kristu na što nas podsjeća sv. Pavao u današnjoj poslanici.

Potrebno nam je danas posvijestiti te zaborave i kao pojedinicima i kao zajednici, potrebno se pokajati za te zaborave i za sve laži, krađe, nevaljale riječi koje su nastale i nastaju iz tih zaborava i u sakramentu Pomirenja vratiti se Bogu i vratiti Boga i krenuti putem kojim je On išao - Utjelovljenja Riječ.

“Posvećeni život (redovnički život) ima proročku zadaću podsjećati na Božji plan o ljudima i služiti mu. (...) To je plan spašenoga i pomirenoga čovječanstva (usp. Kol  2, 20-22). Da bi se prikladno izvršila ta služba, posvećene osobe moraju imati duboko iskustvo Boga i posvjestiti izazove vlastitoga vremena, dopirući do njegova teološkog smisla po rasuđivanju izvršenom uz pomoć Duha.“ (Vita consacrata, 73.) To bi trebao biti smisao današnjeg okupljanja i svekolikog našeg življenja! Neka tako bude!“, tim riječima je završio fra Jure.

Potom je, nakon zajedničkog 'Ispovijedam se', upućena ponizna molitva da  Gospodin Bog očisti srca i izliječi ranjene. Fra Ante Batinović, novak, je molio zazive, a svi su odgovorali ‘Tebe molimo, usliši nas!’

  1. Da nam udijeliš milost prave pokore.
  2. Da oprostiš svojim slugama i otpustiš im dug prošlih krivica.
  3. Da postignu oproštenje oni koji odlutaše od tvoje Crkve te joj se bez ljage vrate.
  4. Da vratiš prvotnom sjaju one kojima je ljaga grijeha na. grdila krsnu nevinost.
  5. Da nadom vječne slave preobraziš ove što se vraćaju tvom svetom oltaru.
  6. Da odsada iskreno slave tvoja otajstva, po njima žive i vazda prianjaju uza te, Gospodina svoga.  

Nakon molitve ‘Oče naš’, fra Jure je završio molitvom: “Budi uza sluge svoje, Gospodine. Oni u zajednici Crkve priznaju da su grešnici. Oslobodi ih po njoj od svih grijeha, da obnovljenim srcem tebe slave. Po Kristu Gospodinu našemu”. Nakon pokorničkog bogoslužja bila je mogućnost za osobni pristup sakramentu pomirenja.

.

Euharistijsko slavlje i propovijed o. Provincijala

Procesijom u 10.30 sati započelo je euharistijsko slavlje koje je predvodio dr. fra Željko Tolić, provincijal. U koncelebraciji su bili fra Frano Laco, pročelnik za duhovni život, fra Mate Gverić, visovački gvardijan i još 59 franjevaca. Osim koncelebranata, još su bili prisutni novaci, bogoslovi i nekoliko fratara.

Na početku propovijedi, govoreći o 'Danu Provincije', o. Provincijal je rekao: „Draga braćo u svetištu Gospodnjem! Svaki je Dan Provincije, pa tako i ovaj, prigoda da se kao braća vidimo i okupimo, da se susretnemo jedni s drugima i da porazgovaramo, da izmijenimo svoja životna iskustva i poteškoće, da se jedan drugome ispovjedimo i jedan drugoga čujemo i, ako je potrebno, jedan drugoga ohrabrimo kako bismo se s ovim danom i s milošću ovog susreta ojačani duhovno, znajući da nam je Gospodin doista dao braću, kako to reče sv. Franjo, vratili onamo gdje nas je Gospodin poslao da riječima naviještamo i životom svjedočimo njegovu Radosnu vijest spasenja po čitavom svijetu. Naši se “Dani provincije” održavaju ovdje na ovom svetom mjestu, na otočiću Visovcu, pod okriljem Gospe Visovačke. I nije to bez razloga. Naime, većina nas je ovdje ušla u novicijat, ovdje smo, mnogi od nas, obukli svoj franjevački habit i ovdje smo pred Bogom i pred braćom položili svoje prve redovničke zavjete. Ovdje smo se, braćo, upoznali sa idealima franjevačkog života. Vjerujem da smo, dok smo još zapinjali za franjevački habit, dok smo ga učili nositi i svaki put s radošću oblačili, u sebi osjećali radost franjevačkog života i donosili uzvišene odluke kako ćemo cijeloga svoga života uvijek biti na visini i živjeti životom manje braće. A podsjećam: život i pravilo Manje braće jest opsluživati sveto evanđelje Gospodina našega Isusa Krista, kako to u prvom poglavlju i prvoj rečenici našega Pravila zapisa i u baštinu nam ostavi naš serafski utemeljitelj sv. Franjo.“

Govoreći o razdoblju od novicijata do danas, dr. fra Željko Tolić je naglasio: „svjesni smo i moramo priznati kako su se godine nizale i prolazile, ti su ideali polako oslabili i izblijedili, a bojim se, kod nekih i u potpunosti nestali te je nastupilo vrijeme tzv. realnog – svakodnevnog života. Zna se čuti izreka kako je vrijeme novicijata, vrijeme franjevačkih ideala, dok je vrijeme nakon toga, vrijeme otrežnjenja, odnosno vrijeme u kojem se trebamo vratiti u realni život i u njemu živjeti. Kao da su franjevački ideali utopija i nedostižni san, dok je svakodnevni život nešto sasvim drugo, pa, usudio bih se reći, i u potpunoj suprotnosti sa tim idealima. Međutim, potrebno je osobno stati pred sebe i upitati se, i – pred Bogom i pred Zajednicom kojoj pripadamo i pred kojom smo zavjetovali svoje privremene i doživotne redovničke zavjete poslušnosti, siromaštva i čistoće – iskreno odgovoriti na pitanje: je li doista moguće biti franjevac bez franjevačkih ideala? (...) Doista, braćo, svaki je povratak na ovo sveto mjesto prigoda da ispitamo sebe i svoju savjest i da svaki put iskreno i ponovno obnovimo svoje redovničke zavjete i obećamo da ćemo, s Božjom pomoći, živjeti u skladu sa Evanđeljem i našim franjevačkim pravilom.“

Potom je o. Provincijal, na temelju svetopisamskog teksta, potičući braću na razmišljanje, rekao slijedeće: „Današnji nam evanđeoski ulomak iz Matejevog evanđelja govori o Isusovom pozivu Dvanaestorice učenika i o njihovom poslanju. Dozva ih Isus po imenu, veli evanđelje, te ih posla da propovijedaju: Približilo se kraljevstvo nebesko! Isus iz mnoštva onih koji su ga danomice pratili, koji su išli za njim, koji su slušali njegove riječi, izabire one za koje smatra da će najbolje izvršiti svoje poslanje. Je li se Isus prevario? Je li pogriješio? Je li mogao izabrati bolje? Vrlo dobro znamo da se među njima nalazi Petar koji ga je tri puta zatajio, da se među njima nalazi i Juda, koji ga je prodao i izdao. Iako je i Juda, kao i ostali apostoli, posebno izabran, po imenu pozvan i postavljen u službu, ipak, nedostatak ideala te njegovo osobno uvjerenje kako sam zna ono što je najbolje, doveli su ga do toga da je izdao Gospodina i predao ga u ruke neprijatelja. Draga braćo, u ovom je kratkom evanđeoskom odlomku sadržan i naš cjelokupni redovnički život; sadržan je naš cijeli redovnički poziv. Isus je i nas, svakog osobno, po imenu pozvao da ga izbližega slijedi u redovničko-svećeničkom pozivu te nas je također, svakoga osobno, preko naših redovničkih poglavara, poslao u svoju službu u svoj vinograd. Trebamo se u svjetlu ovih evanđeoskih riječi upitati i opet, svatko osobno i iskreno, odgovoriti: je li pogriješio? Je li mogao izabrati bolje? Jesmo li ga možda u svom životu zatajili, jesmo li ga se zastidjeli, jesmo li ga prodali i, na koncu, jesmo li ga izdali? (...) Današnji je dan prigoda da pogledamo u svoj život i iskreno odgovorimo na ova pitanja. I nisu ovo nevažna pitanja. Na ovim pitanjima stoji ili pada naš redovnički život. Na ovim pitanjima stoji ili pada život naše Zajednice, život naše Provincije. Iskreni odgovor na ova pitanja otkrit će nam i naš identitet, dat će nam odgovor na pitanje: tko sam ja? Redovnik? Svećenik? (...) Nadalje, dat će nam odgovor i na pitanja: tko je moj uzor, moja čežnja i moja patnja, moja bol i moja ljubav, moja „Ljubav“ do boli? U čemu nalazim svoje nadahnuće za svoj svakodnevni život?“

Nakon toga, o. Provincijal je naglasio važnost molitve, osobito molitve časoslova, za život naše Provincije. Ta molitva, bilo osobna ili zajednička, pokazuje kolika je ljubav svakog pojedinca prema Crkvi, Provinciji i bratu. Osim toga, upozorio je da kod pojedinaca osobno ima prednost pred zajedničkim što je posebno vidljivo „na Danu Provincije, duhovnim rekolekcijama, regionalnim sastancima i drugdje“. Posljedica takvoga života rađa u zajednicama opterećenost „netrepeljivošću, napetostima, strančarenjima, uvijek nagonskim opravdavanjima sebe i svojih čina i kritiziranju drugih, a pogotovo poglavara“. Stoga je o. Provincijal naglasio: „Draga braćo, svetopisamske nas riječi upozoravaju da se ne zavaravamo. Nemojmo sami sebe zavaravati i skrivati istinu. Sveto pismo je ogledalo u kojem je potrebno ogledati i mjeriti svoj život. Ja ne znam što svatko od nas vidi kad se ujutro pogleda u ogledalo. To ne znam. Ali znam da naše ogledalo i uzor ne smiju biti drugi fratri. Naše ogledalo i uzor ne smije biti sekularizirano društvo. Naš jedini uzor, učitelj i vođa, naše ogledalo, jest Isus Krist te onaj koji ga je kao čovjek u potpunosti i najvjernije slijedio, naš serafski utemeljitelj sv. Franjo. Braćo, za svog posjeta Hrvatskoj, Sveti Otac, Benedikt XVI. je u zagrebačkoj katedrali pred biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama izrekao snažne riječi: ili jesmo ili nismo katolici. Ovdje možemo parafrazirati njegove riječi i reći: ili jesmo ili nismo fratri, sinovi serafskog Oca! Ne možemo i nitko nam ne daje pravo sjediti na dvije stolice. Ne možemo sve što postoji: i Božje i ljudsko, crkveno i profano, propisano i nenapisano – baš sve, prilagoditi samo sebi i svojim prohtjevima. Ako Boga razumijemo, razumjet ćemo da to nije moralno, da to nije ljudski, a kamo li kršćanski i redovnički. Potrebno se je konačno odlučiti! Isus jasno u evanđelju kaže: Istina će vas osloboditi. Jedina istina koja nas treba voditi i u koju se trebamo ugledati jest On koji je Put, Istina i Život. Slijedeći njega i nasljedujući njegovo primjer, nitko se neće izgubiti. Slijedeći njega nećemo drumom. Onaj tko se u svom redovničkim i svećeničkom životu u potpunosti predao njemu, nikada se nije pokajao jer Isus i njegovo evanđelje nikada i nikoga nisu iznevjerili. Evanđelje ne vara! To nam na određeni način jamči i starozavjetni Psalmist koji nam u današnjem psalmu svjedoči: Oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu: da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.

Draga braćo, što nam je činiti? Potrebno je uvijek sebi ponavljati Franjine riječi iz Oporuke: Braćo, do sada nismo ništa učinili. Počnimo ispočetka. Tko je od nas u potpunosti zadovoljan svojim životom Bogu posvećenim, a da ne može biti bolji i da ne može učiniti više? Tko to od nas s punim uvjerenjem može reći kako na toliko dobar način izvršava svoje redovničke zavjete a da ne može biti vjerniji? Zato uvijek počinjimo ispočetka i vraćajmo se na početke bivajući svjesni svoje malenosti, jednostavnosti, ograničenosti i prolaznosti. Svijet je bez nas bio i bez nas će biti. Samo je pitanje, je li kamenčić naših života utkan u bolje sutra naše provincijske zajednice i ljepšeg lica Crkve?

I na koncu, završavam riječima našeg serafskog Oca Franje koji u Oporuci piše: I tko god bude ovo opsluživao neka ga na nebu Svevišnji Otac nadari blagoslovom, a na zemlji neka ga blagoslovom obaspe njegov ljubljeni Sin s presvetim Duhom Svetim Tješiteljem, sa svim nebeskim silama i svima svetima. I ja maleni vaš sluga brat Franjo podupirem i osiguravam vam, koliko god mogu iznutra i izvana, ovaj sveti blagoslov“, završio je o. Provincijal svoju propovijed.

Pjevanje za vrijeme euharistijskog slavlje predvodili su mo. fra Mile Čirko i fra Frano Bosnić, a služili su novaci i bogoslovi. Prije završnog blagoslova bila je molitva i odrješenje za sve pokojne fratre članove Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.

 .

Izviješće o. Provincijala

'Bratski susret s Provincijalom' započeo je molitvom Anđeo Gospodnji i Šestim časom. Nakon molitve, fra Mate Gverić pozdravio je prisutne, u ime svih fratara na Visovcu, franjevačkim pozdravom 'Mir i dobro'. Zatim je nastavio i rekao „drago mi je da ste došli na otočić Visovac. Ovo okupljanje na Visovcu već je tradicionalno bez obzira na broj braće koji dođe ovom prigodom. Naime, uspoređujući svetopisamske riječi 'gdje su dvojica ili trojica sabrana', možemo reći kako nas ima mnogo više. Mislim da se tradicija ne može osporiti nego da uvijek treba davati nove sadržaje. Zajedništvo braće je vrlo važno u našem životu pa je stoga potrebno da, usprkos aktivizmu, odvojimo vrijeme za to, osobito za ovakve susrete. U tom smislu, za razliku od drugih samostana, ovaj naš samostan na Visovcu jedinstven je za našu Provinciju“. O. Gvardijan je zatim pozvao braću da svakome preporuče Visovac i ljepotu slapova jer svatko ostane zadivljen ljepotom. o. Gvardijan je završio pozdrav riječima „mi vas ovdje srdačno pozdravljamo i želimo da se sjetite svojih prvih početaka dolaska ovdje na Visovac. Dobro došli i dobro se osjećajte u našem samostanu“.

Potom je fra Frano Laco, pročelnik za duhovni život, pozdravio dr. fra Žaljka Tolića, provincijala, fra Božu Vuletu, provincijskog vikara, definitore fra Ivana Vidovića i fra Dinka Bošnjaka, kao i sve fratre koji su došli na ovaj „Dan Provincije“. Posebno je pozdravio fra Matu Gverića, gvardijana, koji je domaćin ovoga susreta. Nakon tih pozdravnih riječi, fra Frano Laco je pozvao je o. Provincijala da se obrati prisutnoj braći.

Provincijal je na početku svog obraćanja fratrima spomenuo bolesnu braću i skrb za njih: fra Augustina Akrapa, fra Ivana Mirkovića, fra Žarka Maretića, fra Josipa Grbavca, fra Branimira Šegotu, kao i drugu braću u samostanima i župama kojima je narušeno fizičko zdravlje. Zahvalio je gvardijanima i braći na brizi o bolesnima.

U govoru o odgojnim zavodima (Imotski, Sinj, Visovac, Split) o. Provincijal je iznio statistiku u odgojnim zavodima i pozvao braću da ulože više truda oko duhovnih zvanja.

O duhovno-pastoralnom stanju o. Provincijal je rekao kako se održavaju duhovne vježbe, samostanski i okružni kapituli, regionalni sastanci, sastanci FSR-a i Frame, kao i susreti ministranata. Jasno, naglasio je, uvijek može biti bolje.

S obzirom na odnose s (nad)biskupima o. Provincijal je rekao kako je sve u najboljem redu. Ako se nešto i pojavi, promptno se reagira i rješava.

Govoreći o građevinskim radovima o. Provincijal je naglasio kako je završen studenski dom u Zagrebu i rekao kako se braća mogu preporučiti one koji ispunjaju uvjete za boravak u domu. Također se nada da će se započeti s izgradnjom samo crkve u Kninu.

Osim navedenoga, o. Provincijal je istakao kako je dr. fra Marko Mrše bio vizitator Hrvatske Provincije sv. Ćirila i Metoda i da je fra Marko tu službu uspješno obavio. Također je rekao kako je Generalni definitorij odredio fra Viktora Papeža, člana Provincije sv.Križa (Slovenija) za Generalnog vizitatora u našoj Provinciji.

Provincijal je pozvao braću na posvetu crkve u Splitu na Trsteniku koja će biti u petak, 15. srpnja 2011. godine, s početkom u 10.00 sati na blagdan Presvetog Otkupitelja.

Na kraju je o. Provicijal zadužio Vijeće za duhovni život da razradi temu „Ponovno krenuti od Evanđelja“ na temelju smjernica koje je predložio Generalni definitorij za šesto godište.

Nakon Provincijalova izviješća, bilo je pitanja i razmišljanja o životu i radu u Provinciji. Fra Božo Duvnjak je, razmišljajući o duhovnim zvanjima, došao do zaključka da „nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju“. Na pitanje fra Joška Kodžomana na temu Statuta i fra Šime Samca, o. Provincijal je odgovorio da Statute treba odobriti Generalna kurija, a što se tiče fra Šime Samca, da je definitorij o tome donio razgovarao. Na razmišljanje fra Nedjeljka Šabića o samostanu u Makarskoj, o. Provincijal je kazao kako je situacija komplicirana i kako Provincija sada nije u mogućnosti ostvariti planove koji su toliko puta bili na dnevnom redu. Bilo je različitih pokušaja s crkvenim institucijama, ali još nije došlo do realizacije. Fra Luka Livaja je naglasio kako je važno pronaći osobe koje će biti zaposlene i brinuti se za bolesnu braću. Fra Bože Vuleta je naglasio kako su dotaknuta dva ključna pitanja: pastoral zvanja i bolesna braća. Osim toga, istaknuo je kako nam treba iskustva u vođenju višenamjenskih prostora. Provincijal je završio riječima da kao franjevci budemo jedni drugima pomoć i podrška u životu i radu usprkos poteškoćama koje nam se mogu naći na putu.

.

Zahvala fra Frane Lace

Bratski susret s o. Provincijalom završio je zahvalom fra Frane lace, pročelnika za duhovni život. On je zahvalio provincijalu, prov. vikaru, definitorima, svoj braći koja su došla, a posebnu zahvalu uputio je fra Juri Šimunoviću, gvardijanu fra Mati i novacima koji su bili domaćini i učinili sve da ovaj susret prođe u najboljem redu. Nakon zahvale, fra Frano Laco je pozvao braću da sa sobom ponesu list franjevačkih bogoslova „Počeci“ i knjižicu „Pravilo Manje braće“.

Nakon molitve, euharistijskog slavlja i bratskog susreta s o. Provincijalom uslijedio je ručak i rekreacija. Braća fratri počeli su odlaziti s Visovca oko 15.00 sati zbog obveza u svojim samostanima i župama.

Fotografije 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

München: Hrvatski ansambl „Lado“ u HKŽ München

************

München: Stepinčevo 2020.

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1005
Ovaj mjesecOvaj mjesec65774
UkupnoUkupno7449474

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 96