Visovac: Oblačenje i zavjetovanje

Na otočiću Visovcu u subotu, 9. srpnja 2011. godine, s početkom u 10.30 sati u novicijat su primljena osmorica novaka, a prve zavjete položila su četvorica. Obred primanja, euharistijsko slavlje i obred zavjetovanja predvodio je dr. fra Željko Tolić, provincijal, uz koncelebraciju 42 svećenika.

.

Obred uvođenja u redovnički život (Oblačenje habita)

Fra Eduard Sokol, domaeštar novaka, prije početka euharistijskog slavlja i uvodeći u cjelokupnu svečanost slavlja, rekao je: „Da bi ovi mladi ljudi ustrajali na tom putu kojim će danas krenuti, da bi mogli izvršiti obećanja koja će danas i javno dati, uz njihova nastojanja i Božju pomoć koja neće nedostajati, potreban im je i naš primjer kršćanskog odnosno redovničkog života. Zato ovaj današnji dan veoma je značajan ne samo za buduće novake - one koji će danas obući redovničko odjelo (habit), i one koji će danas izreći svoje zavjete Bogu da će živjeti svoje kršćanstvo na redovnički način, po primjeru sv. Franje Asiškoga, nego i za sve nas, bilo vjernike laike, a rekao bih posebno za nas vjernike redovnike, koji smo se danas ovdje okupili. Ovo nesmjemo zaboraviti, ovoga moramo postati svijesniji“, završio je fra Eduard.

Nakon što je fra Eduard prozvao kandidate, usli­jedilo je pitanje provincijala fra Željka Tolića: "Predraga braćo, što tražite od nas?' Kandidati su jednoglasno odgovorili: "Potaknuti božanskim nadahnućem, želimo biti dionici va­šega života u bratstvu Reda manje braće. Usrdno molimo da nas, obučene u odjeću kušnje, iskušate te naučimo s ljubavlju i veselo na sebe uzeti jaram Gospodinov i tako savršeno nasljedovati Krista - po uzoru siromašnog i poniznog sv. Franje - ljubitelja križa". Provincijal je odgovorio: "Bogu hvala. Čestitamo vam i uključujemo vas u svoje bratstvo da s nama postanete jedno srce i jedna duša". Zatim je o. Provincijal molio za novake:

„Bože, začetniče i darovatelju svetoga zvanja, dobrostivo pogledaj ove svoje službenike koji te ponizno mole. Daj da ova braća, koja žele iskusiti naš način života, molitvama i zaslugama blažene i bezgrešne Djevice Marije i zagovorom Serafskog Oca, nauče iskreno i čisto ispovijedati, žarko moliti, dolično živjeti, ponizno slušati, čuvatu čistoću srca i tijela, revnovati za sveto siromaštvo i čeznuti za vrhuncem svakog savršenstva. Po Kristu Gospodinu našemu.“

Kristian Radas je zatim pročitao čitanje teksta iz životopisa o sv. Franji Asiškom od Tome Čelanskoga. Nakon čitanja teksta, fra Jure Šimunović, meštar novaka, poškropio je habite i pasce koje su novaci obukli uz pomoć starije braće.

Obukli su se: 

 1. Ivan Đuzel (Imotski - fra Denis Šimunović pomagao u oblačenju habita)
 2.  Ivan Grubišić (Trilj - pomagao fra Nedjeljko Tabak)
 3. Jerko Kolovrat (Imotski - pomagao fra Zoran Kutleša)
 4. Petar Komljenović (Sindelfingen - pomagao fra Domagoj Runje)
 5. Dejan Međugorac (Knin - pomagao fra Ivan Nimac)
 6. Ante Prološčić (Klis - pomagao fra Frano Laco)
 7. Kristian Radas (Vodice – pomagao fra Zoran Jonjić)
 8. Milan Sladoja (Sinj - pomagali fra Bernard Dukić i fra Tino Labrović)

.

Euharitsijsko slavlje i zavjetovanje

Nakon uvođenja u redovnički život i oblačenja habita, započelo je euharistijsko slavlje koje je predvodio dr. fra Željko Tolić, provincijal, uz koncelebraciju 42 svećenika. Na početku slavlja o. Provincijal je rekao: „Braćo i sestre, evo nas na jednom posebnom, svetom mjestu, na kojem su živjele i odgajale generacije redovnika-franjevaca, a prije franjevaca također redovnici-augustinci. Dakle, ovo je mjesto koje je posvećeno molitvom, posvećeno postom, posvećeno onim idealima za kojima redovnik-svećenik treba uvijek čeznuti. Danas na ovom mjestu, na Visovcu, pod okriljem Gospe Visovačke, obavit ćemo zavjetovanje novaka koji su završili godinu kušnje, a u novicijat ulaze osmorica kandidata. Štoviše, u ovoj prigodi i na ovom mjestu želio bih kazati još nešto. Naime, trojica naše braće za dva dana slave 50 godina od svoga oblačenja na Visovcu: fra Mate Gverić, visovački gvardijan, fra Jure Šimunović, meštar novaka, i fra Ivan Nimac, definitor“. Zatim je o. Provincijal, spominjući slavljenike prije 50 godina i ove današnje, pozvao sve prisutne da zajedno mole Boga da takvih slavlje bude i u budućnosti.

Na početku propovijedi o. Provincijal je naglasio kako „po prvim zavjetima, svečanim zavjetima, đakonskom i svećeničkom ređenju Crkva i redovnička zajednica raste, cvjeta, napreduje i plodove donosi po svojoj mlađoj braći“. Spominjući osmoricu koji ulaze u novicijat i četvoricu koji će položiti prve zavjete, o. Provincijal je rekao kako je „sv. Franjo za sobom povukao mnoge ljude. I danas sv. Franjo stoji pred nama kao izazov, uzor, otac i utemeljitelj. Za vas mlađe kao i za nas starije on bi trebao biti ideal kojega treba slijediti iz dana u dan. Govoreći o pročitanom tekstu iz života sv. Franje od Tome Čelanskoga, o. Provincijal je naglasio kako „zavjetovanje na njegovo Pravilo jest pitanje savjesti, ono je ispit savjesti nas franjevaca-redovnika: koliko smo bliski tom Pravilu i koliko ga živimo. To je pitanje za savjest svakog pojedinca. Ono što smo čuli o sv. Franji, o njegovu križu, njegovu nadahnuću, njegovoj molitvi, o njegovu prijanjanju uz Krista Gospodina – to je poticaj za svakoga redovnika. Kao što biljak ne može bez vode, tako ni redovnik ne može bez duhovnosti i molitve“.

Obraćajući se novacima, uputio im je slijedeće riječi: „Dragi novaci, vi koji sada ulazite u novicijat, dok se budete učili hodati u tom fratarskom habitu, učite se hodati i u toj duhovnosti – crkevnoj i franjevačkoj. Učite se hodati u predaji Crkve, Reda i naše Provincije. Tu je pohranjeno neizmejrno blago koje nitko od nas nije dosegnuo ali stoji pred nama kao izazov i poticaj da se vratimo na taj zdravi izvor i da, crpeći s tog izvora, krenemo u život.“

Novacima koji će se zavjetovati, o. Provincijal je rekao: „ Ne bojte se! U životu ima mnogo nepredvidivih stvari. U životu ima mnogo kriza i iskušenja, ali onaj tko u naručju Božjem stoji i tko je skriven u dlanove Božje, taj će moći iznaći rješenje za krizu svake naravi. Prema tome, onaj tko se zaputio redovničkim životom, putem Krista i sv. Franje, on jednostavno ne bi trebao imati kriza. On je svjetlo u svakoj krizi. Zbog toga, dragi novaci, sutra kada pođete na fakultet, u jednu drugu sredinu, želio bih da vaši životi, sve ono što vam je dragi Bog stvavio na raspolaganje i dao – da to zaista bude svjetlo, svjetlo vašem životu, ali ne samo za vas nego i za sve one oko vas. Neka baština Franjevačkog reda i naše Provincije bude vaše nadahnuće i vaš izvor s kojega ćete crpsti snagu za život koji će uvijek svjetliti“.

Potom je o. Provincijal uputio molbu majkama i očevima onih koji su se obukli i onih koji će se zavjetovati da „uvijek prate molitvom svoju djecu jer je to jamstvo da dijete neće zalutati i da će biti sretno. Brižno i s ljubavlju pratite svoju djecu na njihovu svetom i uzvišenu putu koji su izabrali“.

Na kraju propovijedi, o. Provincijal je najiskrenije zaželio mladoj braći: „Sačuvajte zlatni spomen na svaki dan svoga života!“ U tom kontekstu zaželio je da ne zaborave mjesto gdje ste se rodili, mjesto osnovne škole, svoje nastavnike, profesore i odgojitelje, svoga djeda i baku, svoga oca i svoju majku. Potako ih je da budu hrabri u trenutku kušnje i kad im se križ učini preteškim. Zaželio im je da darovi, koje im je Bog dao, rastu iz dana u dan jer će osobito dobrotom, mirom, ljubavlju, solidarnošću, požrtvovnošću i iskrenošću usrećiti srca ljudi, onih s kojima će danas i sutra živjeti.

Nakon propovijedi uslijedio je obred zavjetovanja četvorice novaka koji su na Visovcu proveli godinu dana spremajući se za taj čin. O njihovoj spremnosti upitao ih je, prema Obredniku, o. Provincijal: „Predrago braćo, vi ste Bogu već posvećeni vodom i Duhom Svetim. Hoćete li se još i redovničkim zavjetovanjem s njime tješnje povezati?“ Zavjetovanici su odgovorili kako hoće, a o. Provincijal ih je dalje upitao: „Da biste Krista savršenije slijedili, hoćete li obdržavati čistoću poradi Kraljevstva nebeskoga, prigrliti dragovoljno siromaštvo i prikazati dar poslušnosti? Na potvrdni odgovor zavjetovanika, o. Provincijal je rekao: „Neka vam to svemogući Bog udjeli po svojoj milosti“.

Nakon pitanja i odgovora o. Provincijal je molio za Božju pomoć:

 • „Pogledaj, molimo Gospodine, ove svoje službenike.
 • Oni danas pred Crkvom zavjetuju evanđeoske savjete
 • i žele tebi posvetiti svoj život.
 • Po uzoru svtog Franje oni živo žele nasljedovati
 • tvoga Sina Isusa Krista, siromašnoga i propetoga.
 • Ulij u njihova srca duh svoje ljubavi,
 • da ti pobožno služe i iskreno te ljube,
 • i tako uzmognu svoje redovničke zavjete
 • sigurno ispunjavati i vjerno čuvati,
 • i na putu ljubavi radosno napredovati.
 • Po Kristu Gospodinu našemu.“

Kad je o. Provincijal izmolio molitvu, zavjetovanici su, jedan po jedan, kleknuli pred Provincijala i čitali obrazac zavjetovanja:

 • „Na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva.
 • Ja, brat I. I.,
 • jer mi je Gospodin udijelio ovu milost
 • da Evanđelje i stope Gospodina našega Isusa Krista
 • izbližega slijedim,
 • pred prisutnom braćom,
 • u tvojim rukama, brate provincijale fra Željko,
 • čvrstom vjerom i voljom:
 • zavjetujem Bogu Ocu svetome i svemogućemu
 • da ću na godinu dana
 • živjeti u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći;
 • ujedno se obvezujem na život i Pravilo Manje braće
 • što ga je potvrdio papa Honorije
 • te se obvezujem da ću ga vjerno obdržavati
 • sukladno Konstitucijama Reda Manje braće.
 • Predajem se, stoga, svim srcem ovome bratstvu
 • da bih, učinkovitim djelovanjem Duha Svetoga,
 • vođen primjerom Marije Bezgrješne,
 • zagovorom Oca našega svetoga Franje
 • skupa sa svim svetima,
 • i uz vašu bratsku pomoć,
 • mogao ustrajno težiti savršenoj ljubavi
 • u služenju Bogu, Crkvi i ljudima.“

Nakon izgovorenih riječi zavjetovanja, o. Provincijal je zaključio riječima:

 • „A ja, u ime Crkve i našega bratstva primam tvoje zavjete,
 • i budeš li ih obdržavao, u ime svemogućega Boga obećajem ti vječni život“.

U ruke o. Provincijala prve zavjete položili su:

 1. Fra Ante Batinović (Plina-Stablina)
 2. Fra Frano Bosnić (Blato – o. Korčula)
 3. Fra Jure Papić (Solin-Split)
 4. Fra Dujo Jukić (Otok)

Poslije zavjetovanja o. Provicijal predao je pojedinačno svakom zavjetovaniku Pravilo, govoreći:

 • Primi, brate, Pravilo našega Reda,
 • knjigu života, jezgru Evađelja, put savršenstva,
 • da, opslužujući ga, postigneš savršenu ljubav“. 

Nakon zavjetovanja, uslijedila je molitva vjernika:

Predraga braćo i sestre, danas se naša duhovna obitelj raduje što ovi Božji službenici žele krenutu puten Evanđelja po primjeru sv. Franje Asiškog i svojim prvim zavjetovanjem zauzetije služiti Kristu i Crkvi. Stoga jednodušno upravimo svoje prošnje Bogu Ocu od kojega dolazi dar zvanja.

 • Za Papu, biskupe, svećenike, da uspješno izvrše svoju pastirsku službu, te cjelokupno Kristovo stado hrane riječju i ljubavlju pretječu, molimo Gospodina.
 • Za siromašne i potištene: da, po uzoru božanskog Učitelja, redovnicima bude na srcu - naviještati Evanđelje siromasima, brinuti se za bolesne, pomagati nevoljnima, molimo Gospodina.
 • Za nas postulante koji smo danas obukli franjevački habit i počinjemo godinu novicijata da se Bogu još više posvetimo da nam Gospodin dobrostivo ulije duh postojane molitve, radosne pokore i gorljiva apostolata, molimo Gospodina.
 • Za nas novo zavjetovanike, da ustrajemo na započetom putu vođeni evanđeljem, potaknuti primjerom sv. Franje i zagovorom Blažene Djevice Marije prve i najbolje učenice Isusa Krista, molimo Gospodina.
 • Za sve redovnike: da njihov život bude jasan znak budućega Kraljevstva, molimo Gospodina.
 • Za sve Kristove vjernike: da bi otajstveni Božji glas koji sve poziva na svetost, pažljivo slušali, molimo Gospodina.
 • Za sve nas: da vjerni riječima božanskog Učitelja: „Budite savršeni", donesemo dostojne plodove svetosti, postignemo mjeru punine Kristove, te se napokon svi sastanemo u nebeskom Jeruzalemu, molimo Gospodina.

Gospodine, primi molitve svoga naroda i - po zagovoru blažene i bezgrešne Djevice Marije, zaštitnice i kraljice našega Reda, zajedno sa Serafskim Ocem Franjom - izlij obilno svoga: božanskog Duha na ove svoje službenike, koje si dobrostivo pozvao da izbližega nasljeduju Krista. Daj da ono što su oblačenjem željeli pokazati i zavjetovanjem obećali, trajnom vjernošću potvrđuju. Po Kristu Gospodinu našem.

Na kraju slavlja o. Provincijal je zahvalio obiteljima, župama i župnicima, kao i odgojiteljima u Sinju fra Ivanu Udovičiću i fra Miji Šabiću; u Imotskom fra Kristianu Stipanoviću, fra Juri Šimunoviću i fra Eduardu Sokolu, odgojiteljima na Visovcu. Zavjetovane novake preporučio je magistru fra Domagoju Runji, uključivši i samostanske zajednice u odgojnim zavodima.

Cjelokupno slavlje na Visovcu uveličali su pjesmom franjevački bogoslovi iz Splita pod ravnanjem fra Kristijana Šilića.

Na kraju mise fra Mate Gverić, visovački gvardijan, čestitao je novacima i zavjetovanicima na započetom putu kao i njihovim obiteljima i odgojiteljima. Nakon završetka svete mise novaci, franjevci i rodbina nastavili su se družiti uz okrepu i osvježenje koje je pripremio o. Gvardijan.

Fotografije 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Karin: Znanstveno stručni simpozij o razaranju i obnovi

************

Split/Trstenik: Tribina

Katolička Crkva i aktualnosti ekumenskog dijaloga zadnjih pedeset godina

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas3057
Ovaj mjesecOvaj mjesec54528
UkupnoUkupno7438228

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 129