OBRED ZAVJETOVANJA U EUHARISTIJSKOM SLAVLJU
ULAZNI OBREDI

Kad svi zauzmu svoja mjesta u kapeli, procesija ide prema oltaru. U procesiji sudjeluju i zavjetovanici. Sudionici procesije iskažu čast olatru i svi se razmjeste na predviđena mjesta. Tada započinje euharistijsko slavlje. Za vrijeme procesije zbor bogoslova pjeva ulaznu pjesmu.

 

Zborna molitva

 • Bože, ti si htio da u ovoj našoj braći
 • krsna milost bude tako djelotvorna
 • da su odlučili izbližega slijediti
 • stope tvoga Sina u Franjevačkom redu.
 • Daj da uvijek imaju pred očima
 • evanđeosko savršenstvo
 • koje je blaženi Franjo najviše cijenio,
 • i tako uvećaju svetost Crkve
 • i snagu njezina apostolskog rada.
 • Po Gospodinu.

 

Služba riječi

 

Čitanje iz poslanice sv. Pavla apostola Filipljanima (2,1-5)

 • Ima li dakle u Kristu kakve utjehe,
 • ima li kakva ljubazna bodrenja,
 • ima li kakva zajedništva Duha,
 • ima li kakva srca i samilosti,
 • ispunite me radošću:
 • složni budite, istu ljubav njegujte,
 • jednodušni, jedne misli budite;
 • nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego –
 • u poniznosti jedni druge
 • smatrajte višima od sebe;
 • ne starajte se samo svaki za svoje,
 • nego i za ono što se tiče drugih!
 • Neka u vama bude isto mišljenje
 • kao i u Kristu Isusu.

Riječ Gospodnja.

Svi: Bogu hvala.

 

Pripjevni psalam (40,2.4ab.7-10)

Otpjev: Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

 • Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim,
 • i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
 • U usta mi stavi pjesmu novu,
 • slavopoj Bogu našemu.

 

 • Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi,
 • nego si mi uši otvorio:
 • paljenice ni okajnice ne tražiš.
 • Tada rekoh: “Evo dolazim!

 

 • U svitku knjige piše za mene:
 • Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
 • Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.”
 • Pravdu ću tvoju naviješatat u zboru velikom
 • i usta svojih zatvoriti neću,
 • Gospodine, sve ti je znano.

 

Aleluja.

Gle, kako je dobro i kako je ugodno kad braća žive zajedno! (Ps 132,1)

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 16,24-27)

 • U ono vrijeme: reče Isus svojim učenicima:
 • “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe,
 • neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.
 • Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga,
 • a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga.
 • Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne,
 • a životu svojemu naudi?
 • Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj?
 • Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga
 • s anđelima svojim
 • i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.”
 • “Zaista, kažem vam,
 • neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti
 • dok ne vide Sina Čovječjega
 • gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.”

Riječ Gospodnja!

Svi: Bogu hvala.

 

 

Redovničko zavjetovanje

Prozivanje ili molba

Poslije Evanđelja predslavitelj i narod sjednu, a zavjetovanici stoje. Đakon proziva zavjetovanike, a oni odgovoraju:

Evo me!

 

Nakon toga, predslavitelj sjedeći ispred oltara pita zavjetovanike:

 • Predraga braćo, što tražite od Boga
 • i od njegove svete Crkve?

 

Zavjetovanici odgovaraju:

 • Da zavjetujući Pravilo i život u Redu Manje Braće
 • možemo slijediti nauk i stope
 • Gospodina našega Isusa Krista
 • sveto djelujući do smrti.
Svi: Bogu hvala!

 

Homilija ili nagovor

Nakon nagovora zavjetovanici ustanu. Predslavitelj ih pita jesu li spremni Bogu se posvetiti i nastojati oko savršene ljubavi po Pravilu i Konstitucijama naše redovničke franjevačke obitelji. Predsjedatelj postavlja pitanja sjedeći.

 

Predslavitelj:

 • Predraga braćo, vi ste već po krštenju
 • umrli grijehu i posvetili se Gospodinu:
 • Hoćete li se sada i po svečanim zavjetima
 • Bogu još većma posvetiti
 • u našem Franjevačkom redu?

Zavjetovanici:

 • Hoću.

 

Predslavitelj:

 • Hoćete li uz pomoć Božje milosti
 • prigrliti i dovijeka opsluživati
 • ovaj život savršene čistoće,
 • poslušnosti i siromaštva,
 • što ga je sveti Franjo,
 • slijedeći stope Isusa Krista i Djevice Marije,
 • odabrao sebi i svojoj braći?

Zavjetovanici:

 • Hoću.

 

Predslavitelj:

 • Hoćete li potpuno izvršavati zapovijedi i savjete
 • Evanđelja i našega Pravila
 • i tako postojano i odlučno
 • težiti za puninom ljubavi
 • prema Bogu i bližnjemu?

Zavjetovanici:

 • Hoću.

 

Predslavitelj:
 • Hoćete li, uz pomoć dara Duha Svetoga,
 • u ljubavi prema braći i u službi Božjega naroda,
 • sav svoj život velikodušno utrošiti za Isusa
 • koji nije došao da bude služen nego da služi?

Zavjetovanici:

 • Hoću.

 

Predslavitelj:
 • Hoćete li kao pridošlice i putnici na ovome svijetu
 • u siromaštvu i poniznosti služiti Gospodinu
 • i njegovoj Crkvi
 • kao što je naš Serafski Otac
 • služio i preporučio svojim učenicima?

Zavjetovanici:

 • Hoću.

 

Predslavitelj:
 • Hoćete li uz Božju pomoć
 • prigrliti i uzljubiti ono siromaštvo
 • koje je iznad svega ljubio naš Serafski Otac
 • i preporučio ga svojim učenicima?

Zavjetovanici:

 • Hoću.

 

Nakon toga predslavitelj utvrđuje odluku zavjetovanika ovim ili sličnim riječima:

 • Bog, koji je u vama započeo dobro djelo,
 • neka ga i dovrši do Dana Isusa Krista.

Svi: Amen.

 

Litanije

Nakon toga svi ustanu. Predslavitelj stoji i okrenut prema narodu sklopljenih ruku govori:

 • Pomolimo se, predraga braćo,
 • Bogu Ocu svemogućemu,
 • da zagovorom svetaca Franjevačkog reda i sviju svetih
 • dobrostivo izlije milost svoga blagoslova
 • na ovu našu braću
 • koju je pozvao da savršeno nasljeduju Krista,
 • te da ih svojom dobrostivom blagošću
 • u svetoj odluci učvrsti.

 

Đakon, pjevajući, poziva:

Prignimo koljena!

 

Zatim svećenik klekne ispred svoga sjedala, a zavjetovanici se prostru po podu, a ostali kleknu.Tada pjevači pjevaju Litanije obreda redovničkog zavjetovanja, a svi odgovaraju.

 

 • Gospodine, smiluj se.
 • Kriste, smiluj se.
 • Gospodine, smiluj se.
 • Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas.
 • Sveti Mihovile, moli za nas.
 • Sveti Božji Anđeli, molite za nas.
 • Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas.
 • Sveti Josipe, moli za nas.
 • Sveti Petre i Pavle, molite za nas.
 • Sveta Marijo Magdaleno, moli za nas.
 • Sveti Stjepane i Lovro, molite za nas.
 • Sveti Bazilije, moli za nas.
 • Sveti Augustine, moli za nas.
 • Sveti Antune, moli za nas.
 • Sveti Benedikte, moli za nas.
 • Sveti Ćirile i Metodije, molite za nas.
 • Sveti Dominiče, moli za nas.
 • Sveti naš Oče Franjo, moli za nas.
 • Sveta Klaro, moli za nas.
 • Sveti Berarde i drugovi mučenici, molite za nas.
 • Sveti Fidele, moli za nas.
 • Sveti Nikola Taveliću, moli za nas.
 • Sveti Marko Križevčanine, moli za nas.
 • Sv. Leopolde Mandiću, moli za nas.
 • Blaženi Gracija Kotorski moli za nas.
 • Blažena Ozano Kotorska, moli za nas.
 • Bležena Marija od Propetog Isusa Petković, moli za nas.
 • Svi sveti mučenici Franjevačkog reda, molite za nas.
 • Sveti Bonaventura, moli za nas.
 • Sveti Antune Padovanski, moli za nas.
 • Sveti Bernardine, moli za nas.
 • Sveti Didače, moli za nas.
 • Sveti Petre Alkantarski, moli zanas.
 • Sveti Felikse, moli za nas.
 • Sveti Paškale, moli za nas.
 • Sveti Franjo Solanski, moli za nas.
 • Sveti Lovro Brindizijski, moli za nas.
 • Svetij Josipe Kupertinski, moli za nas.
 • Sveti Ivane Josipe, moli za nas.
 • Sveti Leonarde, moli za nas.
 • Sveti Konrade Parcamski, moli za nas.
 • Sveti Ljude vite, moli za nas.
 • Sveti Elzearije, moli za nas.
 • Sveti Konrade Pijačenski, moli za nas.
 • Sveta Janjo Asiška, moli za nas.
 • Sveta Koleto, moli za nas.
 • Sveta Katarino Bolonjska, moli za nas.
 • Sveta Veroniko, moli za nas.
 • Sveta Elizabeto Ugarska, moli za nas.
 • Sveta Ružo Viterpska, moli za nas.
 • Sveta Marijo Franciska, moli za nas.
 • Sveta Margareto Kortonska, moli za nas.
 • Svi sveci i svetice Franjevačkog reda, molite za nas.
 • Milostiv budi, oslobodi nas, Gospodine.
 • Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine.
 • Od svakoga grijeha, oslobodi nas, Gospodine.
 • Od smrti vječne, oslobodi nas, Gospodine.
 • Po utjelovljenju svojem, oslobodi nas, Gospodine.
 • Po smrti i ukopu svojem, oslobodi nas, Gospodine.
 • Po izljevu Duha Svetoga, oslobodi nas, Gospodine.
 • Mi grešnici, tebe molimo, usliši nas.
 • Da se dostojiš po predanju i apostolatu svojih službenika život Crkve većma obogatiti, tebe molimo, usliši nas.
 • Da se dostojiš sluzi svome papi našemu Benediktu i ostalim biskupima darove Duha Svetoga umnožiti, tebe molimo, usliši nas.
 • Da se dostojiš život i djelovanje redovnika prema napretku ljudskoga društva usmjeriti, tebe molimo, usliši nas.
 • Da se dostojiš sve koji zavjetuju evanđeoske savjete — djelu otkupljenja potpunije pridružiti, tebe molimo, usliši nas.
 • Da se dostojiš roditelje ovoga svoga službenika, za dar što su ti ga prikazali, nebeskim darovima obogatiti, tebe molimo, usliši nas.
 • Da se dostojiš ovoga svoga službenika danomice suobličavati Kristu, prvorođencu među mnogom braćom, tebe molimo, usliši nas.
 • Isuse, Sine Boga živoga, tebe molimo, usliši nas.
 • Kriste, čuj nas.
 • Kriste, čuj nas.
 • Kriste, usliša nas,
 • Kriste, usliši nas.

 

Tada ustane samo predslavitelj i sklopljenih ruku moli:

 • Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože,
 • daj ovoj našoj braći
 • da poradi tebe čine ono što znaju da ti hoćeš
 • i da uvijek hoće ono što ti želiš.
 • Pomozi im da, iznutra očišćeni i prosvijetljeni,
 • i ognjem Duha Svetoga zapaljeni,
 • uzmognu sve do smrti slijediti stope tvoga Sina,
 • Gospodina našega Isusa Krista,
 • i prispjeti k tebi, uz pomoć tvoje milosti, Svevišnji,
 • koji u savršenom Trojstvu i jedinstvu živiš i kraljuješ,
 • svemogući Bog, slavljen po sve vijeke vjekova.

Svi: Amen.

 

Svi ustanu.

 

Zavjetovanje

Poslije Litanija, dva već zavjetovana redovnika pristupe k predsjedateljevu sjedalu i stojeći vrše ulogu svjedoka. Zavjetovanik pristupi k predsjedatelju i čita obrazac zavjetovanja. Kad zavjetovanici pročitaju obrazac zavjetovanja, predslavitelj sjedeći nadoda:

 • A ja, u ime Crkve i našega Bratstva,
 • primam tvoje zavjete,
 • i od strane svemogućega Boga,
 • budeš li to opsluživao,
 • obećajem ti vječni život.

 

Nakon tih riječi, zavjetovanici pristupi k oltaru i na nj stavi obrazac zavjetovanja. Ako je zgodno, na samom oltaru potpiše dokument svoga zavjetovanja. Kad to obavi, vrati se na svoje mjesto.

Nakon toga može se pjevati antifona ili neka druga pjesma koja izražava radost zbog predanja. npr.

 • Primi me, Gospodine,
 • po svojoj riječi i živjet ću;
 • i nemoj da se u svojoj nadi postidim (Ps 118, 116).

 

Svečani blagoslov ili posvećenje zavjetovanika

Tada novozavjetovani redovnici kleknu a predslavitelj, ispruživši nad njih ruke, moli blagoslovnu molitvu:

 

Predslavitelj:

 • Bože, izvore i začetniče svake svetosti,
 • ljude si stvorio i toliko ljubio
 • da si ih učinio dionicama božanske naravi;
 • tu odluku tvoje dobrote ni Adamov grijeh
 • nije mogao poništiti niti opačina svijeta izmijeniti.
 • Već na početku vremena dao si nam Abela,
 • uzor nedužna života;
 • zatim si iz ljubljenoga hebrejskog naroda providnosno
 • podizao svete muževe i kreposne slavne žene.
 • Među njima se ističe Kći Sionska,
 • presveta uvijek Djevica Marija;
 • iz njezine se čiste utrobe na spasenje svijeta
 • rodila tvoja utjelovljena Riječ,
 • Isus Krist, naš Gospodin.
 • On je, Oče, po tebi postao uzorom svetosti:
 • da nas obogati - sebe je osiromašio;
 • da bi nam vratio slobodu - obukao je odjeću roba.
 • U neizrecivoj je ljubavi
 • svojim Pashalnim otajstvom
 • svijet otkupio i svoju Crkvu posvetio,
 • te joj je, Gospodine, stekao darove tvojega Duha.
 • Bezbrojne si sinove, glasom istoga Duha potaknute,
 • privukao da slijede Krista.
 • Među njima si podigao slugu svoga Franju,
 • istinskog sljedbenika evanđeoskog savršenstva,
 • da - po nalogu Krista propetoga -
 • zajedno sa svojom braćom
 • popravi tvoju Kuću, Crkvu,
 • i obnovi je svetim životom.
 • Pogledaj stoga, Gospodine, ovu našu braću
 • koje si svojom providnošću pozvao
 • da nasljeduju siromašnoga i poniznog Franju,
 • ljubitelja križa.
 • Pošalji u njih puninu darova tvojega Duha
 • da ono što su danas po tvome daru
 • radosno i veselo obećali,
 • svetim djelovanjem do kraja života
 • vjerno opslužuju.
 • Nek se stalno utvrđuju u pravoj poniznosti,
 • nek plamte žarom Kristove ljubavi
 • i toplinom bratske dobrohotnosti.
 • Nek uvijek daju prednost
 • zahtjevima svete poslušnosti,
 • slijede uzvišeno siromaštvo,
 • budu strpljivi,
 • i gaje duh svete molitve i pobožnosti.
 • Nek njihov život izgrađuje majku Crkvu,
 • promiče spasenje svijeta,
 • i bude blistav znak nebeskih dobara.
 • Gospodine, Oče sveti,
 • budi ovim svojim službenicima
 • branič i vođa;
 • a kad stupe pred sud Sina tvoga,
 • ti im budi plaća i nagrada.
 • Nek se raduju što dužnosti svoje službe ispune,
 • te daj da, u tvojoj ljubavi utvrđeni,
 • uživaju u društvu svetih -
 • i s njima ti vječnu iskazuju slavu.
 • Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi: Amen.

 

Poslije svečanog blagoslova novozavjetovani redovnici ustanu. Tada im predslavitelj i subraća, na uobičajeni način, čestitaju. Za to vrijeme zbor pjeva antifonu: Gle, kako je dobro i kako ugodno kad braća žive zajedno! Ps 132. ili neku drugu prikladnu pjesmu. Nakon toga novozavjetovani redovnici vrate se na svoje mjesto. Nastavlja se euharistijsko slavlje.

 

Darovna

 • Gospodine, dobrostivo primi ove darove
 • i zavjet svoga službenika,
 • i učvrsti svojom ljubavlju njega
 • i sve koji su zavjetovali evanđeoske savjete.
 • Po Kristu.

 

Predslovlje

Redovnički životi je služenje Bogu nasljedovanjem Krista.

R. Gospodin s vama.

O. I s duhom tvojim.R. Gore srca.

O. Imamo kod Gospodina.R. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.

O. Dostojno je i pravedno.

 • Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno,
 • da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine,
 • sveti Oče, svemogući vječni Bože,
 • po Kristu, našem Gospodinu.
 • On se kao netaknut cvijet rodio od Djevice,
 • čiste srcem nazvao je blaženima
 • i svojim životom potvrdio dostojanstvo čistoće.
 • On je uvijek silno želio vršiti tvoju volju
 • i radi nas bio poslušan sve do smrti
 • i predao se tebi na ugodnu i savršenu žrtvu.
 • On je pozivao ljude da ostave sve na zemlji
 • i slobodnije služe tebi,
 • jer ih čeka veliko blago na nebu.
 • On je podigao službenika svoga Franju,
 • učitelja evanđeoskog savršenstva,
 • koji je na sebi nosio sliku raspetog Krista,
 • i po njemu se udostojao privesti u svoju Crkvu
 • nebrojene sinove.
 • I stoga, s mnoštvom anđela i svetaca,
 • pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka.

 

Pričesna pjesma Gal 2, 19-20

 • S Kristom sam razapet na križ;
 • živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni.

 

Popričesna

 • Gospodine, primili smo božanska otajstva.
 • Smjerno te molimo
 • da ognjem Duha Svetoga zapališ
 • i vječnim životom nagradiš
 • ovoga našega brata
 • što se s tobom sjedinio
 • po ovoj žrtvi tvoga Sina.
 • Koji s tobom.

 

 

ZAVRŠNI OBRED

Iza popričesne molitve, Bogu novozavjetovani redovnici stanu ispred oltara i svećenik okrenut prema njima može reći:

P. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva.

O. Amen.

P. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude.

O. Amen.

P. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari.

O. Amen.

 

P. I sve vas koji ste sudjelovali u ovoj svetoj službi

neka blagoslovi svemogući Bog Otac i Sin + i Duh Sveti.

O. Amen.

P. Idite u miru.

Svi: Bogu hvala.

 

Pjesma

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Karin: Dan sjećanja na razaranje samostana

************

Vinjani: Sjednica Područnog vijeća OFS-a

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas339
Ovaj mjesecOvaj mjesec40427
UkupnoUkupno7507260

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 57