Skripta za početnu formaciju

BUDIMO POPUT FRANJE

 

Što je Franjevačka mladež?

Glavno obilježje Frame je mladost. Mi smo MLADI u traženju, mladi koji sa zanimanjem promatramo svijet i same sebe, sa željom da pronađemo put koji bi najbolje odgovorio na naše najdublje zabrinutosti i tjeskobe, te zbog toga prelazimo taj put zajedno, s rukom u ruci, dijeleći među sobom svoja iskustva, zbližavajući se u našim odnosima kako bismo tvorili jednu zajednicu, živu zajednicu u kojoj onoga pored sebe možemo nazivati BRATOM.

Zbog toga slijedimo put Franje iz Asiza, brata sviju, koji je u svemu stvorenju gledao djelo Božje, a budući da su svi djeca istoga Oca, uvijek je govorio o BRAĆI: brat Bernard, brat vuk, sestrica voda, brat Sunce…

Upravo Franjo je taj koji nas nadahnjuje. Njegov jednostavan, ponizan, iskren i bratski stil je ono što plijeni našu pozornost. On se predaje za druge kao što je to učinio Isus kako bi ljubio druge bez zadrške, žrtvuje se kako bi bio bliže bratu, a čini to s ljubavlju… i poradi ljubavi.

To hrabro i odlučno predanje nas potiče da odgovorimo na poziv koji nam Bog upućuje preko braće kao što je učinio Franjo, otkrivajući PROJEKT ŽIVOTA koji od nas traži zauzimanje za svijet i braću. To nas opet potiče da i u svijetu budemo djelatni članovi Crkve, čime izvršavamo Isusovu poruku koju izriče i prvi redak Jednostavne molitve svetog Franje: „Gospodine, učini me oruđem svoga mira“. Na taj način postajemo glasnici mira i radosti. Štoviše, naše sudjelovanje i djelovanje u Crkvi odgovara zadaći koju Bog daje Franji u samotištu svetoga Damjana: „Franjo, idi i popravi moju Crkvu koja se kao što vidiš ruši“. Jasno je da je prethodno tomu Franjo iskazao svoju raspoloživost riječima: „Gospodine, što hoćeš da učinim?“. Stoga si prije nego počnemo slijediti trebamo postaviti slijedeće pitanje: je li moje srce raspoloživo?

Ako moje srce jest raspoloživo onda sam spreman započeti hod s Franjom. A na tom hodu pratit će me moja braća, te ćemo svi zajedno sačinjavati BRATSTVO.

Frama je ustrojena na međunarodnoj, nacionalnoj, područnoj i mjesnoj razini. Različite su stvarnosti ujedinjene istim duhom, svaka sa svojim osobitostima, no svi hodamo prema istom cilju dijeleći svoja iskustva na susretima različitih razina na kojima živimo zajedništvo i postajemo bliži jedni drugima.

Mnogobrojni smo i dobro smo organizirani. Najvažnije je pak da svi imamo mogućnost pridonijeti nečime, a drugi su željni tog našeg doprinosa. U Frami svi djelujemo, ili je to barem ono što nastojimo. Izgrađivati bratstvo vlastitim rukama, znojeći se svi zajedno. To znači da se ne možemo šlepati za drugima. Svi smo u istoj lađi u kojoj ima mjesta za sve. Zato imamo specifičnu organizaciju koja nam daje potpunu autonomiju što ne znači da smo prepušteni sami sebi. Ne valja zaboraviti da smo dio Franjevačke obitelji u koju smo ucijepljeni i gdje smo svi braća.

To je Frama, bratstvo mladih koji s tobom dijele jednaka pitanja i zabrinutosti i koje traži put po primjeru Franje Asiškoga. Jesi li za? Ako da, rado bismo htjeli da nam se pridružiš.

 

 

Nasljedovatelji Isusa Krista po primjeru Franje Asiškoga

 

Naši izvori

„Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!“ (Mt 5, 3-12)

„Ali kad se jednoga dana u spomenutoj crkvi čitalo Evanđelje, kako je Gospodin poslao svoje učenike da propovijedaju, i svetac Božji bio ondje nazočan, da bi evanđeoske riječi razumio, ponizno je zamolio svećenika da mu pročitani odlomak protumači. A kad mu je ovaj sve redom protumačio o kad je sveti Franjo čuo da Kristovi učenici ne smiju imati ni zlata, ni srebra, ni novca, ni torbe, ni novčarke, da putem ne nose ni štapa, ni obuće, neka nemaju ni dviju tunika, nego neka propovijedaju kraljevstvo Božje i pokoru, odmah je u Duhu Božjem uskliknuo: “Ovo je ono što hoću, ovo je ono što tražim, ovo želim cijelim srcem izvršiti.”“ (1 Čel 9, 22)

 

Naši izazovi:

„Pravilo i život svjetovnih franjevaca je ovo: opsluživati evanđelje Gospodina našega Isusa Krista slijedeći primjer sv. Franje Asiškoga koji je Krista učinio nadahniteljem i središtem svoga života s Bogom i s ljudima. (…)

Neka se svjetovni franjevci osim toga obavežu da će često čitati Evanđelje, prelazeći iz Evanđelja u život i iz života u Evanđelje.“ (Pravilo FSR-a, čl. 4.)

Upoznati Evanđelje i oslanjati se na njega kako bi bio orijentir u našemu životu, kako bi nam pružio odgovore na naše sumnje i kako bismo u njemu pronalazili nadahnuće u svim našim odlukama.

Čitati i komentirati riječ Božju u bratstvu te načiniti ga mjestom životne i evanđeoske izgradnje.

Osvjetljavati nastojanja i događanja našeg vremena svjetlom riječi Božje, prelazeći iz Evanđelja u život i iz života u Evanđelje.

 

 

U neprekidnom obraćenju

 

Naši izvori:

„I nastavi: “Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: ‘Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada’ I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno.” “Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao.” Došavši k sebi reče: ‘Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: ‘Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.’ “ “Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: ‘Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.’ A otac reče slugama: ‘Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!’ I stadoše se veseliti.” “A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: ‘Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.’ A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: ‘Evo, toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.’ Nato će mu otac: ‘ Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje - tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se.“ (Lk 15,11-32)

 

„Ovako je Gospodin dao meni, bratu Franji, da počnem činiti pokoru. Dok sam bio u grijesima, bilo mi je veoma mrsko i gledati gubavce. I Gospodin sam dovede me među njih i ja sam im iskazivao milosrđe. I kad sam odlazio od njih, ono što mi se činilo mrskim pretvorilo mi se u duhovnu i tjelesnu slast. Nakon toga malo sam čekao i onda sam napustio svijet.“ (OP 1-3)

 

Naši izazovi:

„(…) zbog svoga poziva, a pokretani snažnom silom Evanđelja, neka svoj način mišljenja i djelovanja usklađuju s Kristom po potpunoj i savršenoj unutrašnjoj promjeni koju samo Evanđelje naziva imenom „obraćenje“, a koje se – zbog ljudske slabosti – danomice mora ostvarivati. (…)“ (Pravilo FSR-a, čl. 7)

Promijeniti se u srcu i vratiti se na put koji nam pokazuje Evanđelje, prepoznajući u sebi snagu sakramenta pomirenja.

Promicati stavove koji neće dopustiti uljuljanost bratstva i koji će mu omogućiti rast. Intenzivno živjeti vremena u Crkvi koja nas pozivaju na obraćenje.

Djelovati i raditi kako bi drugi mogli imati dostojanstven život izbjegavajući da zapadnemo u udobnost te zalažući se za promjenu nepravednih društvenih prilika.

 

U bratstvu

 

Naši izvori:

„Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!“ (Kol 3,12-17)

 

„O, kolikim su žarom ljubavi plamtjeli novi Kristovi učenici! Kolika je bila njihova ljubav prema svetom zajedništvu! A kad bi se negdje sastali ili bi se prema običaju negdje susreli, bljesnuo bi izraz ljubavi poput strelice. Ta je zajednica bila pravo rasadište ljubavi. A što da reknemo o onim čistim zagrljajima, nježnim osjećajima, svetom poljupcu, srdačnu razgovoru, čednu smjehu, a što istom o prijaznu pogledu, bistru oku, poniznu srcu, pomirljivu jeziku, prijaznu odgovoru? Sve su imali jednaku nakanu, spremnu poslušnost i neumorne ruke.“ (1 Čel 38)

 

Naši izazovi:

„Kao što Otac u svakome čovjeku gleda lik svoga Sina, Prvorođenoga među mnogom braćom, neka tako i svjetovni franjevci prihvaćaju sve ljude poniznom i prijaznom dušoom kao dar Gospodnji i sliku Kristovu. (…)“ (Pravilo FSR-a, čl. 13.)

Biti u službi, jačajući jednostavnost, poštivanje i bliskost, te izbjegavajući destruktivnu kritiku, želju za izdizanjem, ravnodušnost, sebičnost i lijenost koji uništavaju bratstvo.

Promicati jedinstvo zajednice u istom duhu, bez razlika s obzirom na dob i na položaj.

Stvarati dobro, bratsko i srdačno ozračje u našoj društvenoj sredini i smatrati se braćom svega stvorenoga.

 

 

U siromaštvu i poniznosti

“Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.”

“Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?” “Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?

I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?” Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.

Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.“ (Mt 6,24-34)

„Čovjek je Božji, obradovan i ohrabren biskupovim riječima, ustao, otišao i donio novac rekavši: “Gospodine, neću mu radosna srca vratiti samo novac koji mu pripada, nego ću mu vratiti čak i odijelo.” Unišavši u biskupovu sobu, svukao je svoju odjeću i na nju stavio novac pred biskupom, pred svojim ocem i pred ostalim nazočnima. Iz biskupove je sobe izišao gol i rekao: “Čujte svi i razumijte. Do sada sam Petra Bernardona zvao svojim ocem, ali, jer sam odlučio služiti Bogu, vraćam mu novac zbog kojeg se uznemirio i svu odjeću što šam je imao od njegovih stvari, jer od sada želim kazati: ‘Oče naš, koji jesi na nebesima’, a ne, oče Petre Bernardone.” (…)

Biskup je oštroumno uočio nakanu čovjeka Božjega. Mnogo se divio njegovoj gorljivosti i odlučnosti. Zagrlio ga je i prekrio svojim ogrtačem. Shvatio je da su Franjina djela učinjena po Božjoj volji i priznao da ono, što je vidio, sadrži u sebi velik misterij. Tako je otada postao njegovim pomagačem. Bodrio ga je, podupirao, upućivao i grlio ga srcem punim ljubavi.“ (LTD 6,20)

 

Naši izazovi:

„Krist, pouzdavajući se u Oca, izabrao je za sebe i za svoju Majku siromašan i ponizan život, ali je ipak pažljivo i s ljubavlju cijenio stvorene stvari; neka isto tako i svjetovni franjevci nastoje tražiti u odcjepljenju i u upotrebi ispravan odnos prema zemaljskim dobrima, pojednostavljujući svoje materijalne potrebe. A onda neka budu svjesni da su po Evanđelju upravitelji dobara danih za djecu Božju. (…)“ (Pravilo FSR-a, čl. 11)

Odbaciti udoban, gospodski i konzumistički život, živeći skromno i na usluzi potrebitima. U trenutku odabira profesionalnog poziva dopustiti biti vođen evanđeoskim vrijednostima.

Ponizno i spremno dijeliti ono što jesmo i što posjedujemo u našem svakodnevnom okruženju.

Umjereno se služiti prirodnim dobrima, svjesni da je rasipnost uništavanje stvorenoga.

 

 

 

 

 

U molitvi

 

Naši izvori:

“Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.”

“Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

Vi, dakle, ovako molite: ‘Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdanji daj nam danas! I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim! I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!“ (Mt 6,5-13)

 

„Svevišnji, dični Bože,

rasvijetli tamu moga srca

i daj mi pravu vjeru, čvrstu nadu i savršenu ljubav,

osjet i spoznaju, o Gospodine,

da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovijed.“ (Molitva pred raspelom svetog Damjana)

 

Naši izazovi:

„Kao što je Isus bio pravi Očev klanjatelj, neka tako i oni nastoje da im molitva i razmatranje budu duša života i rada. (…)“ (Pravilo FSR-a, čl. 8.)

 

Pronalaziti vrijeme za osobnu molitvu. To mora biti postojana i jednostavna molitva, u tišini i sabranosti, te treba biti utemeljena na Evanđelju.

Kao bratstvo obvezati se na sudjelovanje na euharistiji u crkvenoj zajednici. Poticati molitvu u bratstvu i razmjenu iskustava u molitvi.

Učiniti molitvu neizostavnim dijelom cijeloga života, zauzimajući se doista za ono za što molimo. Moliti za one koji ne vjeruju ili ne dijele naš svjetonazor.

 

 

Živo kamenje Crkve

 

Naši izvori:

„Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.“ (Ef 2,19-22)

 

„Srce mu se već sasvim izmijenilo. Ubrzo se imao i u tjelesnom pogledu izmijeniti. Jednog je dana šetao pokraj crkve svetoga Damjana koja bijaše malne razrušena i od sviju napuštena. Kad je, vođen Duhom, unišao da se pomoli, ponizno i pobožno se ničice baci pred propelom. Bio je ganut neobičnim viđenjem, opazio je da je postao drugačiji nego što je bio kad je unišao. Njemu je ovako ganutome, što je nečuveno odvijeka, lik Krista Propetoga progovorio naslikanim usnama. Pozvao ga je imenom: “Franjo - reče - idi, popravi moju kuću koja se, kako vidiš, sve ruši!” (…).“ (2 Čel 6,10)

 

Naši izazovi:

„Suukopani i suuskrsli s Kristom po krštenju, koje ih čini živim udovima Crkve i s njom još tješnje povezuje po zavjetovanju, neka postanu svjedoci i oruđe njezina poslanja među ljudima, naviještajući Krista životom i riječima. (…).“ (Pravilo FSR-a, čl. 6)

 

Preuzeti odgovornost za pripadnost Crkvi po krštenju; prihvatiti svoj udio u poslanju Crkve.

Osjećati se i biti djelatni članovi Crkve sudjelujući u njenim pastoralnim aktivnostima te animirajući crkvena slavlja. Pokazati našu ljubav prema Crkvi donoseći joj franjevačku karizmu koja bi ju mogla učiniti evanđeoskijom i bližom čovjeku današnjice.

Uprisutniti Evanđelje u našem svakodnevnom okruženju: u obitelji, na poslu, u prijateljstvu, u školovanju…

 

 

 

Zauzeti u svijetu

 

Naši izvori:

“Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.” “Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.” (Mt 5,13-16)

„Savjetujem, opominjem i potičem svoju braću u Gospodinu Isusu Kristu: kad idu svijetom neka se ne svađaju i ne prepiru niti druge osuđuju; već neka budu blagi, miroljubivi i čedni, skromni i ponizni, govoreći uljudno sa svakim kako se dolikuje.“ (Pravilo potvrđeno bulom 3,10-11)

 

 

Naši izazovi:

„Neka se svjedočenjem svoga humanog života i hrabrim pothvatima, bilo pojedinačnim bilo zajedničkim, uključe u promicanje pravednosti, osobito na području javnoga života, preuzimajući na sebe, u skladu sa svojom vjerom, i stvarne obveze.“ (Pravilo FSR-a, čl. 15.)

 

Biti svjesni i osjetljivi na probleme našeg svijeta, pridržavajući u svakom trenutku kritički stav. Shvatiti da se naše mjesto nalazi u svijetu kojemu moramo pružiti onoliko mnogo koliko primamo, počinjući od vlastite obitelji.

Učiniti da se odnosi u bratstvu zasnivaju na služenju, bliskosti i brizi za rast i razvoj drugih.

Zauzeti stav pred događanjima u svijetu i promicati novi društveni i gospodarski poredak koji polazi od stvarne zauzetosti za socijalnu pravdu, solidarnost i mir, surađujući tako u izgradnji Kraljevstva Božjega kojeg je Isus navijestio.

 

 

Oruđe mira i dobra

 

Naši izvori:

„A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?”“ (Mt 5,44-47)

„U vrijeme kada je sveti Franjo boravio u gradu Gubbiju pojavi se u gubijskoj okolici velik, strašan i divlji vuk, koji nije razdirao samo životinje nego čak i ljude, tako da su svi građani grada i okolice živjeli u velikom strahu. On se, naime, često približavao gradu. (…)

Kad je za to saznao sveti Franjo, iz milosrđa prema stanovnicima grada Gubbija, odluči izaći iz grada k tome vuku, premda su ga svi građani od toga odvraćali. On na sebi načini znak presvetoga križa i ode iz grada sa svojim pratiocima, stavivši sve svoje pouzdanje u Boga. (…)Vuk pođe u susret svetom Franji otvorenih ralja i približi mu se. Sveti Franjo ga blagoslovi i pozva k sebi govoreći mu: “Dođi ovamo, brate vuče! Zapovijedam ti u ime Božje da ne činiš nikakva zla ni meni a ni drugima.”“ (Cvjetići 21)

 

 

Naši izazovi:

„Kao nositelji mira i svjesni da se taj mir treba neprestano izgrađivati, neka pomoću dijaloga pronalaze putove jedinstva i bratske sloge, pouzdavajući se u nazočnost božanske klice koja je u čovjeku, kao i preobražajnu moć ljubavi i opraštanja. (…).“ (Pravilo FSR-a, čl. 19.)

 

Tražiti vlastiti unutarnji mir, dopuštajući da nas Duh Sveti ispuni milosrđem i krotkošću. To nam treba pomoći da primijetimo i cijenimo svo dobro u našoj braći.

Poticati dijalog kao oblik suočavanja s različitosti u našoj okolini: u obitelji, na poslu, među prijateljima, braćom…

Osuđivati svaku naznaku rasizma i netrpeljivosti te graditi mir prepoznajući drugoga kao brata. Osuđivati također svaki udar na okoliš te promicati ljubav prema svemu stvorenomu.

 

 

 

Prepuni radosti

 

Naši izvori:

„Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.“ (Fil 4,4-7)

„Jednog dana je blaženi Franjo kod Svete Marije pozvao brata Leona i rekao: “Brate Leone, piši.” Ovaj odgovori: “Evo sam spreman.” “Piši” – reče – “u čemu je pravo veselje.”

“Dođe glasnik i kaže da su svi magistri iz Pariza stupili u Red; piši: u tom nije pravo veselje. Zatim da su stupili u Red svi prelati s onu stranu Alpa, nadbiskupi i biskupi, zatim da su stupili u Red francuski i engleski kralj; piši: u tom nije pravo veselje. Zatim da su moja braća pošla k nevjernicima i sve ih obratila na vjeru. Zatim da ja imam toliku milost od Boga da ozdravljam bolesne i činim mnoga čudesa, kažem ti da ni u čem od toga nije pravo veselje. Nego u čemu je pravo veselje?

Ja se vraćam iz Peruđe i u dubokoj noći dođem ovamo, a vrijeme je zimsko, puno blata i tako studeno da komadi zaleđene vode vise na okrajcima tunike i stalno tuku po golijenima i krv teče iz tih rana. I sav blatan i promrzao i ukrućen od leda dođem na vrata i nakon dugog lupanja i dozivanja dođe brat i pita: ‘Tko si ti?’ Ja odgovorim: ‘Brat Franjo.’ A on će: ‘Idi, nije sada vrijeme za skitanje, nećeš ući.’ Kad sam ponovno navaljivao, odgovori mi: ‘Idi, ti si prostak i neznalica; nećeš više doći k nama; nas ima toliko, a i takvi smo da nam ti ne trebaš.’ A ja ponovno stojim na vratima i kažem: ‘Za ljubav Božju primite me noćas.’ A on odgovori: ‘Neću. Idi u dom Križara i tamo pitaj.’

Kažem ti, ako bih imao strpljivosti te se ne bih uzrujao, u tome bi bilo pravo veselje i savršena krepost i spas duše.”“ (O savršenom veselju)

 

Naši izazovi:

„(…) Neka kao vjesnici savršena veselja nastoje u svakoj prigodi drugima donositi radost i nadu.“ (Pravilo FSR-a, čl. 19.)

Biti radosni i živjeti u duhu slavlja poput Franje, otkrivajući tako Kristovu pobjedu u nama.

Živjeti tu radost u bratstvu i dijeliti ju u crkvenoj zajednici.

Nuditi taj oblik radosti nasuprot površnom i trenutnom veselju koje nudi današnji svijet.

 

Mladi ispunjeni nadom

Naši izvori:

„I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: “Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.”“ (Lk 4,16-21)

„Ti si svet, Gospodin Bog jedini, koji čudesa stvaraš.

Ti si jak, ti si velik, ti si svevišnji, ti si svemogući kralj.

Ti si, Oče sveti, kralj neba i zemlje.

Ti si trojstven i jedini, Gospodin Bog nad bogovima.

Ti si dobro, svako dobro, vrhovno dobro, Gospodin Bog živi i istiniti.

Ti si ljubav, sveta ljubav, ti si mudrost, ti si poniznost, ti si strpljivost, ti si ljepota, ti si blagost, ti si sigurnost, ti si spokojstvo, ti si radost, ti si nada naša i veselje, ti si pravednost, ti si umjerenost, ti si sve naše bogatstvo do zasićenosti.

Ti si ljepota i blagost, ti si utočište, ti si čuvar i branitelj, ti si zaklon, ti si rashlada.

Ti si naša nada, ti si naša vjera, ti si naša ljubav, ti si sva naša naslada, ti si naš vječni život, veliki i divni Gospodine, svemogući Bože, milosrdni Spasitelju.“ (Pohvale Svevišnjemu Bogu)

 

Naši izazovi:

„Kao svjedoci budućih dobara i zbog zvanja koje u prigrlili, dužni su sticati čistoću srca, da tako postanu slobodni za ljubav prema Bogu i braći.“ (Pravilo FSR-a, čl. 12.)

Vjerovati da je moguće ostvarenje našeg franjevačkog ideala, s vjerom u Boga i povjerenjem u ljude. Učvršćivati nadu, i ne gubiti ju lako. Biti kritični prema vlastitim očekivanjima, razlikujući ono što doista ispunja naš život od onoga prolaznog.

„Zaraziti“ nadom braću u Frami i izbjegavati da naša djela i naše riječi oneraspolože ostale.

Dati svjedočanstvo kršćanske nade pred svijetom kao bratstvo koje vjeruje u čovjeka i u uskrsnuće na život vječni.

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas986
Ovaj mjesecOvaj mjesec70980
UkupnoUkupno7613481

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 81