Split: Propovijed mons. Marina Barišića na svetkovinu Gospe od Zdravlja

Mons. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski, predvodio je euharistijsko slavlje i propovijedao u ponedjeljak, 21. studenoga 2011. godine, u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu.

1. Svadbeno slavlje, pored različitosti kultura i tradicija, još uvijek ostaje i u našem promjenjivom i ubrzanom mentalitetu najsvečaniji slavljenički događaj. Koliko je svadba posebna i povlaštena svečanost vidi se i po tome što se za slavlja svete Pričesti i sakramenta svete Potvrde, ponekad kritički primjećuje da su postala tako svečana i raskošna poput svadbe.

Doista, braćo i sestre, svadba je slavlje na kojem se može i pretjerati, a jedino se prigovara ako nečega nije bilo dovoljno. Čast je biti pozvan na svadbu. Poziva se rodbina, prijatelji i širi krug poznanika. Ne znamo po kojem ključu na svadbu bijahu pozvani Isus i majka Marija? Vjerojatno po Marijinoj strani. Nikakvo čudo da su se rado odazvali i došli na svadbu mladenaca u Kani Galilejskoj. Vjerujem da su se i svi uzvanici rado odazvali na svadbu, jer zaručnička ljubav i brak izazivaju simpatiju novih odnosa nade i budućnosti života.

Svakako da je Isus imao i dodatni motiv biti na svadbenom slavlju, te iskreno mladencima čestitati i zaželjeti njihovom bračnom i obiteljskom zajedništvu blagoslov i sreću. To je ono što je Gospodin u svom planu stvaranja i spasenja predvidio od samoga početka stvaranja čovjeka, stvorivši ga kao muškarca i ženu. Božja je to volja kojoj se raduje osobito Sin, koji je došao vršiti volju Očevu.

Ali, moguća su nepredviđena i neugodna iznenađenja: „vina nemaju" (Iv 2,3), o čemu izvješćuje evanđelje. Dogodilo se ono najgore, nedostatak upravo onoga bez čega se ne može zamisliti svadba. Dakako, događaj Kane Galilejske, svima nam je, na svoj način blizak, i kao jedna usporedba gdje možemo reći: hvala Bogu, nama se to nije dogodilo!

2. Braćo i sestre! Toliko smo puta slušali ovaj tekst o svadbi u Kani Galilejskoj. Je li moguće vidjeti ga još osobnije i ići korak dalje. Pokušajmo. Dvoje mladih, zaljubljenih, poslije toliko razmišljanja, razgovora, dilema, argumenata za i protiv, odluče i najave svojima i sredini - ženimo sel A među njima je bilo ne male rasprave, koja je prelazila i u dramu. Jedan dan je zaručnik bio za, a zaručnica protiv. Drugi dan je on protiv, a ona za. Dugo su se lomili, da ne kažem mučili. Jer je nezaposlenost, nema se svoga doma, mala primanja, sve je skupo, pa kako ćemo...? Pogled na materijalna sredstva doista ih je zbunjivao, ali njihov pogled jedno drugome u oči - njihova ljubav ih je hrabrila. Idemo zajedno! Ljubav je važnija od samih sredstava. Imamo ono najvažnije. Možemo raditi, stvarati zajedno... I naši će
nam pomoći... I prijatelji su tu... I Bog će sigurno prepoznati našu ljubav, povjerenje i hrabrost. U ovoj drami mogu se prepoznati toliki naši djedovi i bake, očevi i majke, pa i mnogi naši mladenci svojim iskustvom to mogu posvjedočiti.

3. Mladencima iz Kane čestitam, kao i svim zaručnicima u našem vremenu koji i pored oskudnih sredstava ne boje se ući u bračno zajedništvo, svjesni da imaju ono najvažnije što se ne može nabaviti: ljubav. Uvjereni su da ljubav stvara i sredstva, ali da sama sredstva ne mogu proizvesti ljubav. Je li ovo bio slučaj mladenaca u Kani Galilejskoj, ne znam, ali ako jest, zavrjeđuju naše poštovanje. Zavrjeđuju poštovanje i toliki među nama koji i u sličnim okolnostima daju hrabro svjedočanstvo ljubavi i života, nade i budućnosti. Vratimo se u Kanu. Dok su drugi za stolom bili u panici zbog oskudice, i to vina, zaručnici su se vjerojatno mirno gledali, jer je njihova ljubav bila toliko jaka da je mogla podnijeti i takve neugodnosti.

Međutim, ako ovo što je primijetila majka Marija „vina nemaju" simbolizira nešto drugo, to jest nedostatak međusobne ljubavi, poštovanja, uvažavanja samih zaručnika, onda je slučaj mnogo ozbiljniji. Jaku i iskrenu međusobnu ljubav ni materijalna oskudica ne može ugroziti. Nažalost, može se imati svega i u izobilju, ali ako ljubavi nema, ništa ne koristi.

4. Zapravo, tko je u Kani Galilejskoj zaručnik?! Ne želi li evanđelist Ivan reći da je ljubav zaručnika i zaručnice, u nazočnosti Isusa, samo znak i sakrament jedne velike ljubavi, ljubavi Boga prema nama očitovane u svome Sinu? Isusova prisutnost na svadbi govori ne samo da je brak dobro koje Bog želi i blagoslivlja, već je otajstveni znak koji ukazuje na veću stvarnost. Zemaljska stvarnost ljubavi muža i žene znak je mistične, duhovne zaruke i ljubavi Boga prema ljudskom rodu, naviještene po prorocima kao „novi i vječni savez". Dosita, više puta u Starom Zavjetu Bog govori o svojoj ljubavi prema nama slikom zaručničke ljubavi. „Zaručit ću te sebi dovijeka; zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi; zaručit ću te sebi u vjernosti i ti ćeš spoznati ]ahvu" (Hoš 2, 21-22). „Kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati" (Iz 62,5).

Stoga, ovo prvo Isusovo čudo pretvaranja šest punih kamenih posuda vode u vino, na svadbi u Kani Galilejskoj, jest jedno znamenje, usmjerujući znak prema slavlju nebeske gozbe. I sam Mesija je često najavljivan kao budući zaručnik svoga naroda. I Ivan Krstitelj, Isusov preteča za sebe reče da je on samo prijatelj zaručnikov.

5. Na svadbi u Kani Galilejskoj Isus - Mesija i Spasitelj javno započinje svoje djelovanje u ozračju ljubavi. Događaj u Kani naviješta zaručničku ljubav novoga saveza nebeskog Zaručnika u otajstvu njegove muke, smrti i uskrsnuća koji nas je ljubio do kraja svojom vjernom i nesebičnom ljubavlju. Tako, u Kani se susreće zapravo zemaljski znak i nebeska stvarnost, gdje su zaruke dvoje mladih samo slika koja govori o jednom drugom Zaručniku koji nas ljubi. Njihova svadba je jednostavno povod govoru o duhovnim zarukama Boga s nama u našem zaručniku i spasitelju Isusu Kristu.

6. Majka Marija je začetnik čuda, jer ga je rodila. Njegov čas još nije došao, a on će doći i potpuno očitovati na križu svoju vjernu zaručničku ljubav prema nama. Tako starješina stola ne zna odakle je ovo dobro vino koje dolazi sada na kraju. On ne zna odakle je Isus. Isus je nebeski Zaručnik koji iznosi dobro vino i pored oskudice i poteškoća. Uz onih šest napuklih i suhih kamenih posuda koje ni vodu više ne mogu držati, a koje su simbol naše svakodnevne ograničene stvarnosti, Isus Krist jest naša sretna sedma posuda. Iz njegova probodenog srca potekla je ljubav i život, čija snaga puni i pretvara našu stvarnost vode u dobro vino. Ljubav ovog zaručnika zahvaća i mijenja zaručničke, bračne, obiteljske i društvene odnose. Isusova ljubav je na osobit način izvor i model zaručničke i bračne ljubavi.

Zbog toga sv. Pavao uspoređujući zemaljski sakrament bračne ljubavi i nebesku stvarnost Krista, našega zaručnika, veli: „Kao što je Krist ljubio svoju Crkvu, te sebe predao za nju da je posveti ...da bude bez ljage i bora", tako trebaju ljubiti i poštovati muževi i žene jedni druge (Ef 5, 25-26). Uistinu je moguće u ovome nasljedovati Krista zaručnika. Kolike su bore na licu i na čelu bračnih drugova nastale ne zbog godina starosti, već zbog toga što vina nemaju? Svojom ljubavlju i pažnjom muž može ukloniti tolike bore svoje supruge i one na duši i na tijelu. I supruga svome suprugu isto tako.

7. Ali, braćo i sestre, u duhu i svjetlu zaručničke Kristove ljubavi, njegova ljubav zahvaća ne samo zaručnike i bračne drugove, već dimenzija ljubavi Krista zaručnika obuhvaća na svoj način i sva polja i razine ljudskoga suživota. I svaku društvenu ulogu. Spomenimo i to ovdje. U ove dane nama se dodvoravaju toliki i razni prosci, političke stranke i kandidati, koji žele pridobiti i osvojiti naklonost svoje zaručnice, to jest nas-izbornog tijela. Jesu li samo kratkotrajno zaljubljeni u nas, želeći nas kao sredstvo svoje vlasti, bogatstva i časti, ili nas zaista ljube želeći nam dobro, za koje su spremni žrtvovati svoje sposobnosti i vrijeme u služenju i darovanosti drugima?! Čini se da se nude lažna obećanja raja, ali raja u tome nema. A poslije svega, ostaje zaručnica sa svojom oskudicom i poteškoćama, zaboravljena i svedena na broj i na razinu anonimnog puka, da ne kažem raje.

Zbog takvih posesivnih i sebičnih prosaca, događa se to što se događa: među nama toliki vina nemaju. A sve to i dalje negativno utječe na ozdravljenje našega gospodarstva. Utječe i na tjelesno, duhovno i duševno zdravlje ljudi. Bilo bi dobro da u duhu zaručničke ljubavi Isusa Krista naši politički kandidati u svojoj ulozi prosaca skinu takve zavodljive maske lažnih obećanja. Isto tako, ne bi bilo dobro da političari postanu propovjednici raja, a oni koji su pozvani propovijedati Radosnu vijest -političari. Nije prihvatljiva ni maska na licu nas birača, to jest, ako samo kritiziramo te u svojoj ravnodušnosti ne iziđemo na izbore. Neke stvari se ne mogu i ne smiju delegirati. Ne zaboravimo da samo mijenjajući sebe utječemo i na druge.

8. Dakako, neće nas iz moralne i gospodarske krize izvući samo novi zakoni i propisi. Bitno je još nešto potrebno. To su dobro neki dan, govoreći o liječenju neizlječivih bolesti u emisiji Otvoreno, naglasili naši uvaženi liječnici: I s neizlječivim bolestima moguće se nositi, dapače, liječiti ih. Ne liječe samo lijekovi ni novi aparati, već uz to najviše liječi, pa čak i neizlječive bolesti, dobrota, plemenitost, ljubav. Ovaj recept ljudskosti, solidarnosti, dobrote, ljubavi je trajni i najuspješniji lijek za izlječenje naših bolesti, osobnih i društvenih: dosada neizlječive gospodarske i moralne krize, a iznad svega preobraženja naših odnosa, to jest duhovnog i tjelesnog zdravlja.

9. Majko Marijo, Gospe od Zdravlja, koja i danas kao u Kani pratiš nas i primjećuješ da vina nemamo, pomozi nam da prihvatimo tvoju preporuku u našim oskudicama i bolestima koju si uputila poslužiteljima: Što god vam rekne, učinite (Iv 2, 5). Pomozi svim zaručnicima i bračnim drugovima, kao i svim nositeljima društvenih uloga da svoje srce otvore zaručničkoj ljubavi tvoga Sina, našega Spasitelja, Isusa Krista. Majko Marijo, Zdravlje bolesnih, daj da za našim obiteljskim stolovima nikada ne bude oskudice, a u svim našim srcima obilje mira i zdravlja. Ti, Božja nevjestice, kako te nazva naš Splićanin Marko Marulić, moli za nas da i mi budemo dostojni zaručničke ljubavi tvoga Sina, Krista Gospodina, kojemu budi čast, slava i hvala u sve vijeke vjekova. Amen.

+ Marin Barišić

***** 

Fotografije: Proslava Gospe od Zdravlja 21. studenoga 2011.  

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Slika sv. Nikole Tavelića u Promini

************

SPLIT: Seminar daljnje izobrazbe za pastoralne suradnike i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1266
Ovaj mjesecOvaj mjesec54992
UkupnoUkupno7521825

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 760