Grab - povijest župe

Župa Grab, smještena  na jugoistočnom dijelu Sinjskog polja, pripada Gradu Trilju u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Sastoji se od sela: Graba, Jabuke, Poda, Krivodola i Velića. Nekada su joj pripadala i sela: Čačvina i Voštane.

Na nekoliko lokaliteta na području župe pronađeni su ostatci iz starohrvatskog razdoblja. Na Grepčinama, kod današnje škole, pronađeni su ostaci starohrvatskog pletera. Ostataka iz istog razdoblja pronađeno je i na današnjem groblju te je moguće da je na tim mjestima bila starohrvatska crkva. Za selo Velić neki povjesničari smatraju da je bio grad Velicin Konstantina Porfirogenita (XI. st.) a u selu su ostaci starokršćanske crkve.

Župa je naseljena novim stanovništvom koje su franjevci doveli is Hercegovine za vrijeme Malog rata, koji je završio mirom u Požarevcu 1718. god. po kojemu je područje s lijeve strane Cetine  pripalo Mletačkoj Republici, a granica prema Turskoj sa Sinjskog polja premještena je na vrhove Kamešnice. Poslije toga formirana je župa koju su pastorizirali franjevci živogoškog samostana. Župa je 1968. god. pripala sinjskom samostanu.

Stare župne matice nisu se sačuvale.

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Grabu  izgrađena je 1874. god. od klesanog kamena kao jednobrodna građevina sa zvonikom na pročelju. U crkvi je veliki mramorni barokni oltar, iza kojega je smještena sakristija, i kameni oltar prema puku.  Iznad svetohraništa postavljena je 2001. god. slika na platnu s likom sv. Ivana Krstitelja i panoramom sela, rad domaćeg umjetnika Josipa Delića. U lađi, s desne strane, mramorni je oltar Žalosne Gospe sa slikom, domaći rad, a s lijeve strane je drveni oltar sv. Ivana Krstitelja, također domaći rad. Na zidu lađe je veliki barokni drveni križ.  God. 1999. u crkvi je postavljen Put križa slikara Ivana Grgata. U crkvu je uvedeno centralno grijanje g. 1997. Kamenica za blagoslovljenu vodu vjerojatno je iz stare crkve koja je bila na groblju, izgrađene poslije oslobođenja od Turaka, dakle, poslije 1720. godine.

Oko crkve je prostrano dvorište a u blizini groblje opasano visokim zidom. God. 1997. ispred crkve je postavljen kip sv. Ivana Krstitelja, rad ak. kipara Stipe Sikirice.

Crkva Gospe od Ružarija je u selu Veliću. To je mala presvođena građevina. U njoj je kopija nestale barokne Gospine slike. Blizu nje počela se g. 1938. graditi nova crkva. Rat je prekinuo gradnju. Ona se nastavila tek g. 1978. i crkva je dovršena g. 1979.

Crkva Gospe od Zdravlja je u Jabuci na brežuljku usred polja.  Građena je od 1901. do 1908. god. a produžena g. 1934. U posljednje vrijeme (1975.) iznad pročelja podignut je zvonik na preslicu za jedno zvono koje je u  zadnje vrijeme elektrificirano.

Kapelica Gospe Sinjske je usputna kapelica pored ceste u Grabu, u zadnje je vrijeme obnovljena.

 Stara župna kuća, izgrađena g. 1958. ispred crkve, na rubu groblja,  u Grabu, donedavno je bila napuštena. Obnovljena je g. 2001., a prizemlje je preuređeno za mrtvačnicu. Nova župna kuća je izgrađena iza apside župne crkve 1988. godine.

Iz župe su tri svećenika franjevca, 2 bogoslova i 5 redovnica.

U župi djeluju tri područne škole, u Grabu, Veliću i Jabuci.

Župa pripada Cetinskom dekanatu Splitsko-makarske nadbiskupije.

U ŽUPI: 370 obitelji, 1390 vjernika  (g.1939.: 2789 + 100 vjernika,  g. 1965: 380 obitelji, 2100 vjernika; g. 1978: 367 obitelji, 1843 vjernika).

 

 

 

Pretraži sadržaj

Aktualno

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1395
Ovaj mjesecOvaj mjesec14854
UkupnoUkupno3742009

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 53 

Administrator

franodoljanin@gmail.com