Generalne konstitucije Reda Manje braće

 

Drugo  poglavlje

DUH MOLITVE I POBOŽNOSTI

(Usp. PPr 5,2)

 

I. Odsjek

Život molitve


Čl. 19
§ 1. Braća, vjerna svojem zavjetovanju, slijede u molitvi Krista koji najviše zahvaljuje Ocu, i koji „živi da posreduje za nas”1.
§ 2. Braća, slijedeći stope svetoga Franje koji „kao da se sav pretvorio u molitvu”2, otklonivši svaku zapreku i zapostavivši svaku brigu i nastojanje, neka služe, ljube, časte i klanjaju se Gospodinu Bogu čista srca i čiste duše, „jer uvijek treba moliti i nikada ne klonuti”3, jer „Otac hoće takve štovatelje”4.

Čl. 20
§ 1. Braća, sjećajući se da su stvorena na sliku ljubljenoga Sina Božjega5 , neka slave Oca i Sina i Duha Svetoga sa svim njegovim stvorenjima6, neka uzvrate svako dobro Gospodinu Svevišnjem Bogu i neka za sve njemu zahvaljuju7 .
§ 2. Neka uzvisuju i veličaju svakodnevno obnovljenom radošću ljubav koju Otac, „koji nas je stvorio, otkupio i koji će nas samim svojim milosrđem spasiti”8, ima za svijet i za nas.

Čl. 21
§ 1. Braća, po primjeru i nauci svetoga Franje, neka iskazuju „sve poštovanje i svu čast”9 sakramentu Presvetoga Tijela i Krvi Gospodnje, jer je u njemu sadržano svekoliko duhovno dobro Crkve10, i neka prikladnim sredstvima gaje u sebi ljubav i brižljivu skrb prema tolikom Otajstvu11
§ 2. Neka sva braća koja borave ili se nađu na istome mjestu, dnevno po mogućnosti zajednički i dolično slave Presvetu Euharistiju tako da zaista bude središte i izvor cijeloga bratskog zajedništva12.
§ 3. Po primjeru svetoga Franje, koji je želio sve do smrti „ova sveta otajstva nada sve poštivati, častiti i čuvati na dragocjenim mjestima”13, neka braća u svakoj kući imaju barem oratorij u kojemu se čuva Presveta Euharistija da se njeguje bratsko zajedništvo i pobožnost prema tolikome Otajstvu.

Čl. 22
§ 1. Budući da se život i Pravilo braće sastoji u opsluživanju svetoga Evanđelja14, neka se braća posvete čitanju i razmatranju svetoga Evanđelja i ostalih knjiga Svetoga pisma15 da bi napredovala u razumijevanju Božje riječi i što potpunije postigla savršenost svoga staleža.
§ 2. Kao nasljedovatelji svetoga Franje neka braća pokazuju najveće poštovanje prema „presvetim imenima i riječima Gospodnjim i neka ih čuvaju s poštovanjem”16, i neka drže slavlja riječi Božje zajednički i s narodom.

Čl. 23
§ 1. Neka braća mole Časoslov prema naredbi Pravila17, da se slavljenjem Boga posveti cijeli tijek dana i noći18.
§ 2. Gdje god braća žive u zajednicama ili se na bilo koji način skupljaju, neka Časoslov bude njihova zajednička molitva i neka se redovito obavlja zajednički. Braći (laicima) se daje sloboda da mole Časoslov „Očenaša” prema Pravilu19.
§ 3. Zajedničko slavljenje Časoslova nije vezano uz određeno mjesto nego uz bratstvo. Ipak, neka se radije bira crkva ili bogomolja, i zbog toga što je to sveto mjesto, i što narod Božji može lakše sudjelovati u molitvi braće.

Čl. 24
Nastojeći oko duha molitve i pobožnosti, neka sva braća svakodnevno obavljaju razmatranje bilo pojedinačno bilo zajednički20.
Čl. 25
Neka statuti odrede vrijeme i ostale okolnosti slavlja i zajedničke molitve, bilo da se radi o Euharistiji ili Časoslovu, bilo da se radi o službi Božje riječi ili razmatranju.

Čl. 26
§ 1. Neka braća cijene vježbe pobožnosti koje preporučuje predaja Reda prema otajstvima Kristova života, koje podupiru jedinstvo s njime.
§ 2. Neka braća gaje osobitu pobožnost prema Djevici Mariji u otajstvu Bezgrešnoga Začeća „koja je Djevica postala Crkvom”21. Marijansko štovanje neka izražava i njeguje franjevačke oblike, i neka slijede primjer Zaštitnice Reda, one koja je sebe nazvala „službenicom Gospodnjom”22.
§ 3. Osim toga, neka braća gaje pobožnost prema serafskome ocu Franji i neka uvijek slijede njegov život i nauk, jer je on „uzor manje braće”.
§ 4. Neka se sve pobožne vježbe čvrsto temelje na Svetome pismu i teološkoj nauci te neka se prilagode liturgijskim propisima Crkve23.

Čl. 27
§ 1. Braća, da bi ostala vjerna svojoj odluci da se druže s jednostavnim osobama, neka njeguju zdrave oblike pučke pobožnosti kojima neka hrane kako kršćanski život vjernika tako i svoj vlastiti.
§ 2. Neka braća nastoje moliti s narodom, vodeći računa o njegovu stvarnom životu i sudjelujući iskreno u njegovoj nadi i vjeri.

Čl. 28
§ l. Braća, svjesna da svetoj molitvi i duhu pobožnosti treba služiti sve vremenito, neka nastoje da taj duh ne trpi štete zbog prevelike zaposlenosti24.
§ 2. Da u svojim srcima sačuvaju dobra koja im je Gospodin pokazao25, neka braća postupaju s nužnom razboritošću u upotrebi sredstava društvenoga priopćivanja 26.

Čl. 29
Neka se njeguje kontemplativna dimenzija našega franjevačkog poziva i u novim oblicima koji odgovaraju osjećajnosti današnjega svijeta, tako da se povećavaju volja i odluke kako zajedničke tako i pojedinačne molitve27.

Čl. 30
§ l. Da se učvrsti duh molitve i pobožnosti, neka braća vjerno obavljaju u određeno vrijeme duhovnu obnovu i svake godine duhovne vježbe28.
§ 2. Trajanje duhovne obnove i duhovnih vježbi, kao i druge nove oblike i okolnosti za njegovanje molitvenoga duha određuje se u statutima.

Čl. 31
§ l. Sva braća zajedno i pojedinačno moraju imati na srcu da se pronađu eremitaži, mjesta povučenosti i samoće, kao svjedočanstvo kontemplativnoga života koji postoji u našemu Redu.
§ 2.  Braći koja su na taj život pozvana na kraće ili dulje vrijeme, kad razborito zamole, neka ministri dadnu dopuštenje s blagoslovom Gospodnjim.
§ 3. Život braće u tim mjestima može se ravnati po onome jednostavnom Pravilu, prilagođenom posebnim prilikama, koje je sam Serafski Otac sastavio za samotnike ili prema propisima statuta.

 

II. Odsjek

Život pokore


Čl. 32
§ 1. Manja braća kojima je Gospodin dobrostivo dao ,,da počnu pokoru”29, uvijek pazeći na riječi Isusa Krista „obratite se i vjerujte Evanđelju”30, neka bez prestanka obnavljaju duh obraćenja.
§ 2. Neka braća imaju na pameti da su se, ostavljajući svijet31, odrekla duha tijela koji se protivi svakome dobru32; neka dakle neprekidnim obraćanjem srca nastoje činiti dostojne plodove pokore, sjećajući se riječi svetoga Franje kako „iznad svega moraju željeti da posjeduju duh Gospodnji i njegovo sveto djelovanje”33.
§ 3. Kao što je sveti Franjo započeo pokornički život služenjem gubavcima i u njima prepoznao Isusa Krista, tako neka braća nastoje u pokori služiti najmanjima, prepoznavajući u njima Sina Božjega34.

Čl. 33
§ 1. Otac, bogat milosrđem, pomirio nas je sa sobom po Kristu i ljudima je darovao službu pomirenja. Neka se dakle braća pomire s Gospodinom Bogom, sa samima sobom, s bratstvom i s ljudima; i neka tu službu vrše riječima i djelima, nastupajući kao zastupnici Kristovi 36.
§ 2. Da bi braća čvrsto ustrajala u popravljanju po milosrđu Gospodnjem, neka se danomice najbrižljivije ispituju36, i da bi Pravilo koje su primili čestitije opsluživali37, neka često pristupaju sakramentu pomirenja 38 i trajno započinju služiti Gospodinu Bogu 39.
§ 3. Neka braća nastoje zajednički slaviti sakrament pomirenja među sobom i s narodom Božjim, prema propisima općega prava, ne zaboravljajući da pokora i obraćanje imaju socijalni vidik.

Čl. 34
§ 1. Neka braća u duhu obraćenja rado prihvate patnje ovoga vremena40 i neka budu strpljivi u nevolji da se kao dionici Kristovih patnja napune savršenom radošću41.
§ 2. Post i druga djela pokore, prema prilikama mjesta i vremena, neka se po odredbama statuta obavljaju zajednički kao znak sudjelovanja Reda u tajni muke Isusa Krista i da bi se pomoglo njegovim udovima koje pritišću glad, siromaštvo, bolest i patnje.
§ 3. Neka braća drže kao pokornička vremena vrijeme od blagdana Svih Svetih do Božića, korizmu i sve petke u godini42.

Čl. 35
§ 1. Kad oboli koji brat, neka bolest podnosi strpljivo i mirno i neka zahvaljuje Stvoritelju znajući da svaki dan nosi sveti križ Gospodina našega Isusa Krista43.
§ 2. Braća koja se nalaze u bolesti ili starosti neka se okrijepe zajedničkim slavljenjem bolesničkoga pomazanja i otajstva Tijela Kristova44.

Čl. 36
§ 1. Kad se približi sestra naša tjelesna smrt, braća neka prime svetu pričest kao popudbinu, koliko je moguće, zajedničkim slavljem45.
§ 2. Sva pak braća, po primjeru svetoga Franje, neka imaju na pameti da je smrt prijelaz iz smrtnoga života u slavu Gospodnju i daje to posljednje prikazanje života kojim se dovršava zavjetovanje46.

Čl. 37
Braća neka mole za pokojnu braću47, za svoje roditelje i za dobrotvore Reda prema odredbama statuta.


_______
1) Heb 7,25.
2) 2Čel 95.
3) Lk 18,1.
4) Iv 4,23; NPr 22,26.29-30.
5) Usp. OP 5,l.
6) Usp. PS 3.
7) Usp. PS 3.
8) NPr 23,8.
9) PBr 12.
10) Usp.PO 5.
11) Usp. OR 11.
12) Usp. PBr 12.30-33; ZKP 663,2 902.
13) OR 11; ZKP 608.
14) Usp. PPr l.l
15) Usp. PC 6; ZKP 663,3.
16) OR 12.
17) Usp. PPr 3,1-3; ZKP 1174.
18) Usp. SC 84.
19) Usp. PPr 3,3; usp. PKl 3,3.
20) Usp. ZKP 663,3.
21) PM l; usp. ZKP 663,4.
22) Lk 1,38.
23)  Usp. SC 13.
24) Usp. PPr 5.
25) Usp. OP 21,2.
26) Usp. 2KP 666.
27) Usp. Acta Cap. Gen. 1979 QV 173.
28) Usp. ZKP 663,5.
29)OR 1.
30) Mk 1,15.
31) Usp. OR 4.
32) Usp. NPr 22,9; OP 12,2.
33) PPr 10,8.
34) Usp. Mt 2S,31-46; NPr 23,4.
35) Usp. 2 Kor 5,18-20.
36)1Čel 142.
37) Usp. 1Čel 34.
38) Usp. ZKP 664.
39) Usp. 1Čel 103.
40) Usp. Rim 8,18.
41) Usp. 1 Pt 4,13.
42) Usp. PPr 3,5-6; ZKP 1250.
43) Usp. PPr 10,9; NPr 10,3; PS 10-1 l; OP 5.8.
44) Usp. ZKP 1001,1004.
45) Usp. ZKP 921,1.
46) Usp. PS 12-13.
47) Usp. PPr 3,4. 

 

Najave

************

22. svibnja 2020. dva člana Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sudjeluju online na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata (odgođeno)

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKA POSTULATURA

**********************

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas325
Ovaj mjesecOvaj mjesec50754
UkupnoUkupno7736522

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 25