Generalne konstitucije Reda Manje braće

Četvrto poglavlje

 

„PUTNICI I PRIDOŠLICE NA OVOM SVIJETU”

(l Pt2,11 PPr 6,2)

 

I. Odsjek

Blagi i ponizni

(Usp. PPr 3,11)

Čl. 64
Braća, kao sljedbenici Isusa Krista koji,,ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti”1 te vjerni svom pozivu malenosti, neka „radosno i veselo”2 idu po svijetu kao sluge i svima podložni, blaga i ponizna srca3.

Čl. 65
Braća trebaju biti svjesna da ,,je čovjek onoliko veliki koliko je pred Bogom velik i ne veći” 4; Boga neka priznaju kao najveće i jedino dobro te neka mu se nastoje uvijek svidjeti u svemu; neka se rado smatraju neznatnima, jednostavnima i prezrenima5.
Čl. 66
§ 1. Da poniženje Spasitelja odlučnije slijede i jasnije pokažu6, neka braća provode u društvu život i položaj malenih, boraveći uvijek među njima kao manji; takvim društvenim položajem neka pridonose dolasku kraljevstva Božjega7.
§ 2. Svojim načinom života braća i kao bratstvo i kao pojedinci, neka se tako ponašaju da nikoga od sebe ne odbijaju, osobito one koji su u društvenom i duhovnom pogledu redovno zapostavljeni.

Čl. 67
Braća, odričući se neprestance samih sebe8 i u trajnom obraćanju Bogu, neka pronose proročku sliku primjerom vlastitog života, kako bi pobijali „lažne vrednote” našega doba9.

Čl. 68
§ 1. Braća neka žive na ovome svijetu kao promicatelji pravednosti te kao glasnici i tvorci mira10, neka pobjeđuju zlo čineći dobro11.
§ 2. Neka braća naviještaju mir jezikom, a još dublje neka ga čuvaju u srcu, tako da nikoga ne izazivlju na ljutnju i sablazan, nego neka sve pozivaju na mir, blagost i dobrostivost12.

Čl. 69
§ 1. Neka se braća, dok se bore za prava potlačenih, klone nasilja i neka posižu za sredstvima koja su inače na raspolaganju i slabijima13.
§ 2. Svjesni također i strahovitih opasnosti koje prijete ljudskome rodu, neka se braća najodlučnije zalažu protiv svake vrsti rata i utrke u naoružanju, kao jedne od najtežih rana čovječanstva i najveće povrede siromaha14 te neka ne žale truda i žrtava da bi izgrađivali Božje Kraljevstvo mira15

Čl. 70
Slobodni od svakoga straha radi siromaštva koje su izabrali i koje radosno žive stavljajući nadu u Obećano16 te pomičući međusobno prihvaćanje i naklonost među ljudima, neka braća budu sredstvo pomirenja ostvarenoga križem Isusa Krista.

Čl. 71
Hodeći stopama svetoga Franje, neka braća pokažu osjećaj poštivanja prema prirodi koja je danas sa svih strana ugrožena17 tako da se sačuva posve nepovrijeđenom i svim ljudima korisnom na slavu Boga Stvoritelja18.II. Odsjek

Neka sebi ništa ne prisvajaju

(Usp. Mt 16,24; PPr 6,1)

Čl. 72
§ 1. Braća, putnici i pridošlice na ovome svijetu, odrekavši se osobnoga vlasništva, neka, prema Pravilu, sebi ne prisvajaju ni kuće, ni mjesta, ni bilo koje stvari19; stoga neka sebe i sve što im služi za život i rad upotrebljavaju u siromaštvu i poniznosti na službu Crkve i svijeta.
§ 2. Zgrade koje se za braću grade i sve što braća sebi priskrbe ili čime se služe neka bude u skladu sa siromaštvom prema prilikama mjesta i vremena20.
§ 3. Dobra koja su povjerena braći na korištenje, prema zakonskoj uredbi posebnih Statuta, neka se razdijele na korist siromaha.

Čl. 73
Vlasništvo zgrada i dobara koja su potrebna za život i rad braće neka stvarno ostane pod vlašću onih kojima braća služe ili dobrotvora ili Crkve ili Svete Stolice.

Čl. 74
§ 1. Pripravnik za Red koji posjeduje vremenita dobra neka se za njih prije privremenog zavjetovanja tako pobrine da sebi zadrži vlasništvo nad njima, a pravovaljanim dokumentom neka preda upravljanje, upotrebu i uživanje dobara, dok bude pod privremenim zavjetima, onima kojima hoće, ali ne Redu21.
§ 2. Da bi se te rasporedbe iz opravdanoga razloga izmijenile i poduzeo bilo koji čin glede vremenitih dobara, potrebno je dopuštenje provincijalnoga ministra, prema odredbama partikularnih statuta22.

Čl. 75
§ 1. Snagom zavjeta siromaštva prema Pravilu, tko se želi svečano zavjetovati, treba da se prije zavjetovanja pismeno odrekne vlasništva svih dobara što ih ima ili bi ih mogao imati kao zakoniti nasljednik, a što bi vrijedilo od dana polaganja zavjeta23, u čiju korist hoće, no prvenstveno u korist siromaha; i nikako mu nije dopušteno išta zadržati za sebe24.
§ 2. Neka se nitko od braće ne usudi pod bilo kojom izlikom nagovarati zavjetovanika da što ostavi sebi ili Redu25.
§ 3. Partikularni statuti neka predvide sve stoje potrebno da odreknu-će dobara prije svečanoga zavjetovanja bude valjano i po građanskom pravu te da ima učinak od dana zavjetovanja26.III. Odsjek

„Neka rade vjerno i predano”

(PPr 5,l)

Čl. 76
§ 1. Kao pravi siromasi vođeni duhom i primjerom svetoga Franje, braća neka rad i služenje smatraju darom Božjim27, i neka se stoga, pokazuju manji, ne bojeći se nikoga jer žele služiti a ne gospodariti28
§ 2. Priznajući da je rad redoviti i glavni način pribavljanja onoga što je potrebno, sva braća skupa i pojedinačno neka služe i „rade vjerno i odano”29, izbjegavajući besposlicu „neprijateljicu duše”30.

Čl. 77
§ 1. Neka braća nastoje steći naviku rada31 te mogu obavljati svoj posao „ako nije protiv spasenja duše i može ga se pošteno raditi”32.
§ 2. Neka se braća ne vežu uz nijednu vrst rada kao da samo njima pripada, makar ga kroz dugo vrijeme obavljali. Neka budu uvijek spremni mjesta i započete poslove napustiti i dati se na drugi potreban rad.

Čl. 78
§ 1. Braća, služeći se slobodom što im s obzirom na izbor poslova pruža Pravilo, neka prema vremenima, krajevima i potrebama, dadu prednost33 onim poslovima u kojima više dolazi do izražaja svjedočanstvo franjevačkoga života, i neka na poseban način nastoje oko solidarnosti i služenja prema siromasima34.
§ 2. Uzdržavanje života ne smije biti prvotni cilj ni jedino mjerilo u izboru rada35. Štoviše, braća neka budu pripravna pružiti svoju uslugu i bez nagrade.

Čl. 79
§ l. U izboru bilo kojega rada ili služenja neka se vodi računa kako o mjesnom i pokrajinskom bratskom životu, od kojega nitko od braće nije izuzet, tako i o sposobnosti svakoga pojedinca, i to na taj način da se posao preuzme i odgovorno izvršuje u bratstvu, prema odredbi partikularnih statuta36.
§ 2. Kao plaću za rad braća mogu primati ono što im je potrebno, i to ponizno37. Ipak, što god steknu svojim zalaganjem ili na račun Reda, ili dobiju u ime mirovine, pomoći ili osiguranja, stječe se bratstvu38.

Čl. 80
§ l. U našim bratstvima kućanske poslove neka obavljaju braća sama, i to svi ukoliko je to moguće39.
§ 2. Kad drugi rade za bratstvo, uz pravednost treba obdržavati odredbe građanskih zakona.

Čl. 81
Kad plodovi rada i druga sredstva nisu dovoljna za uzdržavanje bratstva, braća neka se uteknu stolu Gospodnjem40, i „neka s pouzdanjem prose milostinju”41, prema odredbama statuta42.

Čl. 82
§ 1. Sva braća neka se služe novcem na način koji odgovara siromasima i uz solidarnu odgovornost prema bratstvu, „kako dolikuje Božjim slugama i sljedbenicima najsvetijega siromaštva”43.
§ 2. U upotrebi novca braća moraju biti posve ovisna o ministrima i gvardijanima, i to ne samo glede traženja dozvole, već i s obzirom na vjerno polaganje računa o primicima i izdacima.
§ 3. Braća, posebno ministri i gvardijani, neka brižno izbjegavaju svako zgrtanje dobara, i neka pred očima imaju potrebe siromaha44.


_______

1) Fil 2,8.
2) OP 20,2.
3) Usp. NPr 16,6; 2P 47; PK 16-18.
4) Usp. OP 19,1.
5) Usp. OP 19,1.
6) Usp. LG 42b.
7) Usp. Mad 22; Bah 28.29
8) Usp. PPr 2,17; NPr 1,3  17,14.
9) Usp. Bah 31.
10) Usp. Mad 16; Bah 38; Med F 56b; Med M 25.26.
11) Usp. Rim 12,21.
12) Usp. PPr 3,11 NPr 14,2-4; OR 23; Mad 31.
13) Usp. Med M 27.
14) Usp. Bah 38.
15) Usp. Med M 25-27; Bah 32-36.
16) Usp. Mad 24.
17) Usp. PS; PK 18.
18) Usp. Mad 25.
19) Usp. PPr 6,1; OR 24.
20) Usp. OR 24.
21) Usp. ZKP 668,1.
22) Usp. ZKP 668,2.
23) Usp. ZKP 668,4-5.
24) Usp. PPr 1,1 2,5; NPr 1,1-3 2,4.
25) Usp. PPr 2,7-8; NPr 2,2-3 5-6.
26) Usp. ZKP 668,4.
27) Usp. PPr 5,1.
28) Usp. Mt 20,28 ; Mad 19.
29) PPr 5,l.
30) PPr 5,2; usp. OR 21.
31) Usp. Med F 54b-c.
32) NPr 7,3; usp. OR 20.
33) Usp. ZKP 671.
34) Usp. NPr 9,2; Med F 54e; Mad26.
35) Usp. NPr 22,25; OR 21; Mad 29.
36) Usp. Med F 54c.
37) Usp. PPr 5,3-4.
38) Usp. ZKP 668,3.
39) Usp. DOI  81 21.
40) Usp. NPr 7,8; OR 22.
41) PPr 6,2.
42) Usp. Z KP 1265.
43) PPr 5,4.
44) Usp. Litt. SCR 2. II. 1970. 

Najave

************

22. svibnja 2020. dva člana Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sudjeluju online na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata (odgođeno)

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKA POSTULATURA

**********************

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas333
Ovaj mjesecOvaj mjesec50762
UkupnoUkupno7736530

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 32