Generalne konstitucije Reda Manje braće
Osmo poglavlje
 
MINISTRI NEKA OPOMINJU BRAĆU TE
IH PONIZNO I LJUBAZNO POPRAVLJAJU
(PPr 10,1)
 
I. Odsjek
Opominjanje i popravljanje braće

Čl. 251
§ l. Braća, kako kaže Gospodin, neka ne izriču sudove, ne osuđuju, ne motre najsitnije grijehe drugih, nego neka radije s gorčinom u duši razmišljaju o svojima1.
§ 2. Sva braća koja znaju daje brat sagriješio neka ga ne postiđuju niti ponižuju, nego neka imaju mnogo smilovanja prema njemu i neka za sebe drže grijeh svoga brata i neka duhovno pomognu, kako najbolje mogu, onome tko je sagriješio, ponizno ga i s ljubavlju opomenu, pouče i ukore2.
§ 3. Braća, po riječima svetoga Franje, neka se ne srde i smućuju zbog čijeg grijeha, jer srdžba i smutnja onemogućuju ljubav u njima i u drugima3.
§ 4. Braća, osobito ministri, neka budu milosrdni i, potaknuti ljubavlju, neka idu ususret bratu koji je sagriješio, i neka nijedan brat ne ode bez smilovanja4.
§ 5. Ako bi koji od braće sagriješio, neka se s pouzdanjem uteče svom ministru, neka nastoji oko svojega obraćenja i neka se pokorava naredbama svoga ministra5.

Čl. 252
§ 1. Ministri i gvardijani kao i druga braća, da bi zaštitili opće dobro i dobro pojedinaca, koliko mogu, razboritim nadzorom i bratskim opomenama neka predusreću zlo i kolebljive učvršćuju u dobru.
§ 2. Ako bi radi očuvanja dobra pojedinaca ili bratstva ministri bili primorani opomenuti, ukoriti ili kazniti, neka tu svoju zadaću obave blago i s ljubavlju, po odredbama općega prava i vlastitoga prava Reda6.

Čl. 253
§ 1. U primjenjivanju kazni općega prava treba se držati propisa toga prava.
§ 2. Vanjske povrede zakona Reda, ako su kazneni, prema njihovoj težini i vodeći računa o sablazni, navici, ponavljanju i nepopravljivosti, neka se kazne kaznama koje propisuje vlastito pravo. Sve su to kazne koje treba izreći [ferendae sententiae], a nameće ih ministar bilo sam bilo s definitorijem.
 
 
II. Odsjek
Istupanje i otpuštanje iz Reda


Čl. 254
Što se tiče privremenoga odvajanja ili eksklaustracije, bilo da ju je brat sam tražio ili mu je protiv volje nametnula Sveta Stolica, vrijede odredbe općega prava i Generalnih statuta7.

Čl. 255
§ 1. Brat koji za vrijeme privremenog zavjetovanja, zbog teškoga razloga, traži da napusti Red, može dobiti odobrenje za odlazak od generalnoga ministra uz pristanak njegova definitorija8.
§ 2. Kad se navrši vrijeme privremenih zavjeta, brat može slobodno napustiti Red. Isto ga tako provincijalni ministar, zbog opravdanoga razloga, saslušavši svoj definitorij, može isključiti od daljnjega polaganja zavjeta9.

Čl. 256
Brat svečano zavjetovan neka ne moli dopuštenje da napusti Red osim zbog vrlo važnih razloga odvagnutih pred Gospodinom; svoju molbu neka podnese generalnome ministru, a on je zajedno s mišljenjem svojim i svoga definitorija upućuje Svetoj Stolici kojoj je pridržano podjeljivanje toga odobrenja10.

Čl. 257
Dozvola za izlazak iz Reda priopćena bratu, osim ako ju je u času priopćenja brat odbio, po samome pravu povlači sa sobom oprost od zavjeta kao i od svih obveza proizišlih iz zavjetovanja11.

Čl. 258
§ 1. Treba držati da je samim činom otpušten iz Reda brat za slučajeve utvrđene u općem pravu12.
§ 2. U tim slučajevima, ako su činjenice sigurno utvrđene, dovoljno je da provincijalni ministar sa svojim definitorijem donese izjavu o činjenici13; ali neka se pobrine da se ta izjava priopći i otpuštenome bratu i da se sakupljeni dokazi pohrane u arhiv provincije. To priopćenje s kratkim sadržajem isprava treba poslati generalnoj kuriji.

Čl. 259
Braća se moraju ili mogu otpustiti iz Reda zbog drugih teških zlodjela, po propisima općega prava i Generalnih statuta14.

Čl. 260
Zakonitim otpuštanjem koje uslijedi samim činom, prestaju zavjeti kao i prava i obveze proizišle iz zavjetovanja. Ali ako je brat klerik, ne može vršiti svete redove dok ne nađe biskupa koji će ga primiti ili mu barem dopustiti vršenje svetih redova15.

Čl. 261
Budući da svaki brat, prema rasporedbama ministara i gvardijana, sve službe treba obavljati ne očekujući plaće, ako neki zakonito istupi iz Reda ili se iz njega zakonito otpušta, ne može ništa tražiti od Reda zbog bilo kojega posla koji je u njemu vršio. Prema toj braći neka Red iskaže pravičnost i evanđeosku ljubav16.

_______
1) Usp. Lk 6,41; NPr 11,10.
2) Usp. PMi 15; NPr 5,5.8.
3) Usp. PPr 7,3.
4) Usp. PMi 9; Lk 15,20.
5) Usp. PPr 7,1-3.
6) Usp. PPr 10,1-2.
7) Usp. ZKP 686,1.3 687.
8) Usp. ZKP 688,2.
9) Usp. ZKP 688,1 689.
10) Usp. ZKP 691,1.2.
11) Usp. ZKP 692.
12) Usp. ZKP 694,1.
13) Usp. ZKP 694,2.
14) Usp. ZKP 695.696  697 sl.
15) Usp. ZKP 701.
16) Usp. ZKP 702.1.2.

 

 

 

 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1535
Ovaj mjesecOvaj mjesec64459
UkupnoUkupno7606960

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 125