Vepric: Svećenički dan svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije

Svećenički dan svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije, koji se redovito slavi u svibnju, upriličen je u srijedu 23. svibnja u marijanskomu svetištu u Vepricu. Susret, na kojemu se okupilo oko stotinu svećenika, započeo je u kapeli koncelebriranim euharistijskim slavljem, koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. U propovijedi je nadbiskup govorio o svećeničkomu identitetu, koji proizlazi iz Božje milosne ruke a očituje se u Kristovoj Crkvi. Egzegetirajući prvo čitanje iz Djela apostolskih, koje govori o Pavlovu obraćanju u Miletu starješinama Crkve, nadbiskup je svećenike podsjetio na temeljne zadaće njihova poziva i poslanja. Također je istaknuo da svećenik treba paziti na sebe, svoj odnos s Bogom i s drugima, brinuti se za one koji su mu povjereni na dobro Crkve Kristove, koja je stečena njegovom krvlju. Pozvan je bdjeti nad Riječju Božjom i crkvenim naukom te se zalagati za crkveno jedinstvo i zajedništvo da ga ne bi „vukovi“ oni izvana, ali još više oni iznutra nagrizali herezama i razbijali shizmama. Svećenik ne smije hlepiti za materijalnim bogatstvom, ni za srebrom ni za zlatom ni za lijepim ruhom, nego se krijepiti duhovnim bogatstvom Riječju i milosti Božjom te sebe i druge posvećivati Bogu. Osvrnuvši se na evanđeoski tekst koji donosi Isusovu velikosvećeničku molitvu nadbiskup je naglasio da Isus ne moli samo za svoje učenike okupljene s njime na posljednjoj večeri, nego i za sve one koji će na njihovu riječ povjerovati u njega. „Ovo je nadvremenska molitva. Isus moli svoje učenike da budu savršeno jedno. Poziva nas na jedinstvo, koje ima svoj izvor u Trojstvu. Jedinstvo nam je dano, ali i zadano. Ono se treba ostvarivati u ovom svijetu, koji se često suprotstavlja Bogu. Zato je Bog poslao Sina svoga da spasi svijet, a nas poziva da budemo u svijetu i za svijet ali ne od svijeta“, istaknuo je nadbiskup dodavši da su kršćani pozvani po zakonu „utjelovljenja“ biti „u srcu svijeta“, o čemu govori i pastoralna konstitucija Drugoga vatikanskog sabora „Gaudium et spes“ o Crkvi u suvremenom svijetu.

Drugi dio programa održan je u velikoj dvorani predavanjem don Ljube Bodrožića o temi „Ljudski i kršćanski lik prezbitera u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji". Omiški dekan i župnik Bodrožić govorio je o radostima i poteškoćama svećeničkoga života iz svoga četrdesetogodišnjeg svećeničkog pastoralnog rada i života. Nitko kao svećenik ne može osjetiti toliku sreću i radost kada u sakramentu pomirenja čovjeka pomiri s Bogom, kada u graničnim životnim situacijama obiteljima povrati sklad i donese utjehu, kada u euharistijskom slavlju prigodom propovijedi ili za vrijeme liturgije zatitraju srca vjernika. No s druge strane, nastavio je predavač, svećenički život nosi sa sobom mnoge poteškoće, a jedna od njih je i celibat. „Svaki čovjek osjeća potrebu nježnosti, ljubavi, obitelji i da bi ostao vjeran svom obećanju treba biti čvrsto povezan s Onim, koji nas je izabrao i pozvao, koji nas dobro poznaje i koji nas nikada neće iznevjeriti“, kazao je don Ljubo podsjetivši na poteškoće samačkoga života: od hranjenja, uređivanja i čišćenja kuće pa do osamljenosti u bolesti. U nastavku predavanja osvrnuo se na upućenost svećenika jednih na druge naglasivši da nitko svećeniku ne može biti bolji prijatelj od kolege svećenika jer ga nitko bolje ne može razumjeti. Stoga su važna svećenička druženja i svećeničko zajedništvo, a velike poteškoće stvaraju pojedine razmirice među svećenicima. U kontekstu odnosa prema vjernicima Bodrožić je naglasio da su prošla vremena kada je župnik bio nedodirljivi autoritet te se sada valja prilagoditi novim okolnostima i u pastoralnom radu osloniti se na župna vijeća, koja mogu biti od velike pomoći. Unatoč tomu što mediji uvelike nastoje omalovažiti svećenike, vjernici laici još uvijek poštuju i uvažavaju svoje svećenike. S druge strane su i zahtjevni te je stoga važno kako se svećenik ponaša i u crkvi i izvan nje. Upozorio je da bi se svećenik, svakako, trebao distancirati od politike i sudjelovanja u stranačkim skupovima, a posebno od korištenja crkve i oltara za agitiranje za neku stranku. Na kraju svoga predavanja progovorio je o službi dekana, koji bi trebao biti veza između svećenika na terenu i mjesnog ordinarija. Potom je govorio o nadbiskupovim izaslanicima pri različitim susretima u župi osobito pri podjeljivanju sakramenta potvrde te o potrebi većega uvažavanja župnika u njegovu pastoralnom radu i planiranju.

Djelatnici Nadbiskupskog ordinarijata iznijeli su svoja iskustva, analizu i plan rada nadbiskupijskih Ureda i Vijeća iz čega se razvila plodna rasprava, koju je moderirao generalni vikar mons. Ivan Ćubelić. O pastoralu duhovnih zvanja i suradnji sa župnicima govorio je voditelj ureda don Jure Vrdoljak. U otkrivanju, podržavanju i razvijanju duhovnoga zvanja, koji je nezasluženi Božji dar, bitnu ulogu ima obitelj, a potom i vjernička zajednica na čelu s nadbiskupom, župnicima i odgojiteljima u Zavodima. Istaknuo je važnost svjedočkog primjera radosnoga svećeničkog života, koji se hrani molitvom i duhovnošću. Potaknuo je župnike da prate djecu i mlade u katehezi, kroz duhovno ispovjedno vodstvo, osobne razgovore, hodočašća i izlete te da one u kojima prepoznaju klicu duhovnog zvanja upute u sjemenište, bogosloviju ili u samostan. Govoreći o pastoralu mladih u nadbiskupiji i u župama voditelj ureda mr. sc. Jenko Bulić naglasio je da Crkva uočava važnost pastorala s mladima kao novi društveni i kulturni moment. Na župnim se razinama osjeća rast u kvaliteti, vrednovanju i percepciji rada s mladima, koji iziskuje puno truda, ljubavi, vremena, volje, ustrajnosti, kreativnosti i upornosti. Osobito je stavio naglasak na rad župnika s mladima i nakon krizme kroz različite zajednice: molitvene, glazbene, liturgijske, športske naglasivši važnost ukazivanja povjerenja mladom čovjeku povjerenje povjeravajući mu različite župne aktivnosti. Jer župa je povlašteno duhovno-pedagoško mjesto rasta u vjeri mladoga čovjeka.

Govoreći o pastoralnoj službi Crkvenoga interdijecezanskoga suda (CIS), pastoralnoj ustanovi u Crkvi kojom se nastoji pomoći onim osobama koje su sklopile nevaljani brak ili čak nepostojeći brak, sudski vikar dr. sc. Josip Delić naglasio je da je CIS I. stupnja u 2011. godini riješio 41 ženidbenu parnicu, od toga je 31 parnica završila pozitivnom presudom, 3 negativno, a 7 ih je odbijeno. Kroz proteklu godinu primljeno je 37 novih tužbi pa je na kraju 2011. godine CIS imao 113 neriješenih predmeta, a sada rješava tužbe koje su napravljene 2009. godine. Zahvalio je župnicima na spremnosti da takvim osobama pomognu u njihovoj muci i što odmah dostavljaju tražene dokumente o vjenčanju. Izvješće o radu Katehetskog ureda iznio je voditelj ureda mr. sc. Josip Periš, koji je pri tom naglasio da ured najviše vodi brigu o školskom vjeronauku i redovitom održavanju nastave, potom o natjecanjima, o provođenju vjerskog odgoja u vrtićima, a osobito o stručnom usavršavanju vjeroučitelja, kojih ima mnogo u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji (oko 220 laika, 40-ak redovnica i 120 svećenika). Pohvalio je prisutnost svećenika u školama jer je to jedan od načina evangelizacije same škole. Potaknuo ih je da se čuvaju anakronih pedagoških postupaka, da se drže Plana i programa vjeronauka, da dolaze na školske sjednice, da intenziviraju suradnju s vjeroučiteljima laicima u župi te da svoj liturgijsko-sakramentalni karakter rada poprate katehetskom djelatnošću.

O međusobnim ekonomskim obvezama župa i Nadbiskupskog ordinarijata govorio je don Mijo Šurlin, voditelj Ustanove za uzdržavanje klera (UZUK-a) i drugih crkvenih službenika. Prvotno je podsjetio na računovodstvene obveze: nužnost dopisa kod bilo kojega načina slanja novca, na misne intencije i vladanje u uredu. Govoreći o (UZUK-a) upozorio je župnike na slanje Blagajničkih dnevnika, iznio je podatke o trošenju novca iz proračuna, obavijestio je o odlasku svećenika na sistematske preglede te je izvijestio o obvezama UZUK-a prema župama. Kancelar don Ante Antunović govorio je o suradnji Nadbiskupskog ordinarijata sa župnicima naglasivši da je ona korektna, ali da može biti i bolja. Stoga je iznio nekoliko konkretnih savjeta o korespondenciji: dopisima, prijepisu matica, statistikama, elektronskoj pošti, potom o primanju u potpuno zajedništvo Katoličke crkve, o Disparitas cultus – različitosti vjere, o Mixta religio – mješovitoj ženidbi, o sakramentima kršćanske inicijacije, o ozdravljenju ženidbe u korijenu, o malodobnosti zaručnika. Govoreći o taksama naglasio je da je visina određena taksovnikom te da nitko ne može mijenjati takse nego zakonodavac, a to su biskupi Splitske metropolije. Upozorio je, također, župnike da ne mogu olako svojevoljno mijenjati župne pečate.

Izvješće o gradnji i održavanju sakralnih objekata iznio je voditelj ureda don Josip Lončar naglasivši suradnju ureda s urbanistima županije, gradova i općina na urbanističkim planovima koji se odnose na gradnju crkava i pastoralnih centara. Od planova za buduću gradnju istaknuo je crkvu i pastoralni centar na Gospinu otoku u Solinu za čiju je baziliku dobivena lokacijska dozvola kao i za gradnju polivalentne kuće u svetištu Vepric. Ured nastoji naći prikladno rješenje za lokacije i terene u župama: Blatine i Spinut te je istaknuo potrebu izgradnje Svećeničkoga doma i zgrade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu. O aktivnostima Tiskovnog ureda i suradnji sa župnicima govorila je voditeljica ureda Silvana Burilović. Naglasila je da ured u svojoj produkciji ima jednu radijsku („Vjera i život“ na Radio Splitu) i dvije televizijske vjerske emisije („Vidljivi tragovi“ na TV Jadranu i „Radosna vijest“ na TV Dalmaciji), koje odnedavno snima u novoizgrađenom studiju. Osim toga, ured uređuje nadbiskupijski „Vjesnik“, a u suradnji s dopisnicima prati događanja u mjesnoj Crkvi objavljujući priloge na portalu IKA-e, u Glasu Koncila i na nadbiskupijskoj web stranici (http://www.nadbiskupija-split.com/). U drugom dijelu izlaganja, iznijela je plan i poticaje za uspješniju suradnju i rad na medijskom polju. Osvrnula se na obilježavanje Svjetskoga dana sredstava društvenih komunikacija, na potrebu animiranja župnih dopisnika te je pohvalila župnike koji imaju župne listove i ažurirane župne internet stranice.

Plan Zahvalnoga nacionalnog hodočašća u Rim, koje će biti organizirano od 4. do 10. studenog u sklopu proslave i susreta s izvorima u Godini vjere, predstavila je Nataša Bulić iz putničke agencije „Ichtis Travel“. Cijena prijevoza i smještaja u Rimu iznosi 2.800 kuna po osobi. Putuje se i vraća brodom preko Ancone, a dalje autobusima. Budući da su rezervacije već uređene potrebno je do 15. lipnja imati približan broj hodočasnika, poimenično i sa svim podacima, s uplatom prve rate od 400 kuna. Potaknula je svećenike da se angažiraju i potaknu svoje vjernike kako bi zajedno mogli doživjeti radost hodočašća, susret sa Svetim Ocem i zajedničku misu u bazilici sv. Petra. Zaključne misli i poticaje uputio je nadbiskup Barišić. Zahvalio je predavačima na kvalitetnim izlaganjima ali i na svakodnevnom zauzetom radu na dobru mjesne ali i opće Crkve. Izrazio je radost zbog plodne rasprave i dobronamjernih i iskrenih kritika naglasivši da time zrelije i odgovornije gradimo zajedništvo.

Fotografije 

Silvana Burilović

 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1296
Ovaj mjesecOvaj mjesec3641
UkupnoUkupno7618519

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 43