London: Duhovna obnova i Godišnji skup

 Od 9. do 11. studenoga održana je u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Londonu duhovna obnova koju je predvodio dr. Tomislav Markić, biskupski vikar Zagrebačke nadbiskupije za laike i trajne đakone i ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta. U tri dana duhovne obnove sudjelovalo je preko dvije stotina sudionika u organizaciji voditelja Misije fra Ljubmira Šimunovića, člana Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita.

 

 Vjera ljubavlju djelotvorna

 U razmatranjima je bilo govora o značenju Godine vjere i osobito nove evangelizacije. Podsjetivši na razloge proglašenja voditelj je pojasnio smisao Godine vjere istaknuvši kako je ona prije svega poziv na autentično i obnovljeno obraćenje Gospodinu kako bi se pomoglo onima koji vjeruju u Krista da svjesnije i snažnije prionu uz evanđelje. Rekao je i kako se vjera može mjeriti jedino ljubavlju te je stoga duhovna obnova održana pod geslom svetoga Pavla: "Vjera ljubavlju djelotvorna" (Gal 5,6). Sudionicima duhovne obnove dr. Markić je pojasnio kako je za vjeru važno poznavanje sadržaja vjere, milosni pristanak srca te konačno ispovijedanje i javno svjedočenje te vjere.

 Govoreći o svjedočenju vjere rekao je kako se ono ponajviše sastoji u ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu., istaknuvši pri tom svjedočanstvo svetaca, osobito triju Terezija, one iz Kalkute, Lisieuxa i Avile. U društvu u kojem se stalno ističe "benefit", potrebno je shvatiti da se "benefit vjere" sastoji u križu, koji tek po prihvaćanju donosi pobjedu.

Novina nove evangelizacije

 Nova evangelizacija bila je tema zasebnog razmatranja u kojem je istaknuto kako je upravo ona povlašteni način svjedočenja vjere. Podsjetivši na riječi svetoga Pavla "Jao meni ako evanđelja ne navješćujem" (1Kor 9,16), voditelj je istaknuo kako se novost nove evangelizacije sastoji ponajprije u žaru, metodama i izrazima naviještanja. Predstavio je potom Pastoralne smjernice što ih je o Godini vjere objavila Kongregacija za nauk vjere, istaknuvši pri tom posebno hodočašća, studij dokumenata Drugog vatikanskog koncila, proučavanje Katekizma Katoličke Crkve i potrebu veće osjetljivosti za homilije, kateheze, govore i ostale istupe Svetog Oca, zatim ekumenske inicijative, a posebno se zadržao na potrebi poznavanja svetaca i blaženika osobito iz našega naroda, kao i iz Engleske, jer su sveci posebno pogodno oruđe nove evangelizacije. Spomenuo je i doprinos novoj evangelizaciji katoličkih škola kojih samo u Westminsterskoj nadbiskupiji ima preko 200.

U nastavku izlaganja voditelj je sudionicima ukratko predstavio nedavno održanu Biskupsku sinodu o novoj evangelizaciji za prenošenje kršćanske vjere te ih upoznao sa sadržajem Poruke sinodskih otaca Božjem narodu, u kojoj se ističe kako se djelo nove evangelizacije „sastoji u tome da se, nerijetko smetenom i zbunjenom, srcu i umu muškaraca i žena našega doba, a prije svega nama samima, ponovno predstavi ljepotu i neprolaznu novost susreta s Kristom“ (Poruka Božjem narodu, br. 3).

Na koncu je voditelj potaknuo sudionike duhovne obnove da se svatko prema svojim mogućnostima i sposobnostima ugradi u djelo nove evangelizacije kako bi vjera postala ljubavlju djelotvorna.

 

Novo lice Crkve

Duhovna obnova završila je svečanim euharistijskim slavljem u crkvi Presvetoga Srca u kojoj se nedjeljom okuplja hrvatska katolička zajednica. Prije svete mise predavanje o Drugom vatikanskom saboru održao je Vladimir Pavlinić, svjedok vremena i dobar poznavatelj prilika u kojima je Koncil održan. On je organizirao pokretanje tiskanog izdanja „Glasa Koncila“ u rujnu 1963. i uređivao te prve poratne katoličke novine u prvih deset godina. Imajući posebno u vidu mlađu generaciju, od kojih su mnogi rođeni poslije Koncila, Pavlinič je najprije dao kratak pregled ekumenskih koncila i pobuda za njihovo sazivanje. U svoj povijesti Crkve koncili su, počevši od Nicejskog 325. do I Vatikanskog 1869. sazivani radi rješavanja neke krize u Crkvi, kao što su bile razne hereze, te se na koncilima osuđivalo krivovjerje i njihovi nosioci, i proglašavane su nove dogme. Predavač je zatim ocrtao opću atmosferu u vrijeme Pija XII, kada je u Crkvi prevladavao obrambeni duh od svijeta koji se ubrzano razvijao mimo i protiv Crkve i kršćanstva uopće, te se u Crkvi sve više utvrđivao duh osuđivanja svijeta. To se naglo promijenilo s izborom starca Giovannija Roncallija za Papu u listopadu 1958. On je odmah najavio neophodnost otvaranja Crkve svijetu, u smislu krilatica aggiornamento, čitanje znakova vremena i potrebe da se oblikuje Novo lice Crkve. Njegova najava, svega tri mjeseca nakon dolaska na Petrovu stolicu, da sazove novi Koncil naišla je na široko nerazumijevanje osobito u moćnim uredima rimske Kurije. Čak je Giovanni Montini, nadbiskup Milana i sam budući papa, na tu objavu reagirao riječima: „Taj sveti stari momak ne vidi da je dirnuo u osinje gnijezdo.“ U duhu koji je prevladavao ideja da se bilo što u Crkvi mijenja, štoviše reformira, izazvalo je nevjericu i šok. Mnogi u Crkvi, i pri samome vrhu, pitali su se: koja je to kriza Crkve koju valja razriješiti i koju dogmu još treba proglasiti; ipak, ako valja proglasiti neku osudu onda je to protiv glavnoga neprijatelja Crkve komunizma, što nije dostatan motiv za novi koncil. Koncil je ipak otvoren za manje od tri godine nakon prve najave. – Pavlinić je potom sažeo najzamašnije novosti koje je Koncil nakon četiri zasjedanja u tri godine donio, izražene u četiri velike konstitucije. Istaknuo je također sudioništvo u raspravama napose hrvatskih biskupa iz Jugoslavije. Zaključio je kratkim prikazom pokretanja „Glasa Koncila“ i njegova udjela u oblikovanju koncilske svijesti i obnove crkvenoga života u našim krajevima.

 

Dobrodošlica veleposlaniku

U nedjelju je na duhovnoj obnovi sudjelovao i novi veleposlanik Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu Nj. E. dr. Ivan Gredešić kojega je voditelj Misije fra Ljubomir posebno pozdravio te mu nakon misnog slavlja pružio priliku da se obrati nazočnim vjernicima, koji su najvećim dijelom državljani Republike Hrvatske.

Posljednji dan duhovne obnove bio je ujedno i godišnji susret Hrvatske katoličke misije u Londonu pa se druženje nastavilo uz pjesmu i agape. Uz one koji žive u Londonu slavlju je nazočilo i nekolicina članova iz drugih krajeva Engleske.

Duhovna obnova i Godišnji skup Hrvatske katoličke misije London u godini vjere bio je dragocjena prigoda za rast u zajedništvu ove jedine hrvatske katoličke zajednice u Ujedinjenom Kraljevstvu.

 

Tekst: Marin Milanov

Foto: Ognjen Lozo

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas15
Ovaj mjesecOvaj mjesec9245
UkupnoUkupno7624123

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 48