Predstavljena knjiga 'Vrgorski ljetopis' fra Ivana Jukića

U utorak, 29. travnja 2014., predstavljena je knjiga fra Ivana Jukića 'VRGORSKI LJETOPIS' u polivalentnoj općinskoj dvorani u 19 sati u Vrgorcu. O knjizi su govorili dr. sc. Miše Munivrana, dr.  fra Bruno Pezo, prof. Željko Primorac, prof. Jasna Sušac, Dragica Selak-Zeljko i fra Ivan Jukić  -  autor.


U nakladi Gradskog kulturnog središta-Vrgorac fra Ivan Jukić je objavio knjigu „Vrgorski ljetopis“. Knjigu je uredila Dragica Zeljko Selak, recenzirao fra Ivan Macut, a grafički pripremio Jakša Frlan.

 

 

UVOD

Fra Ivan Jukić

''Postoje dvije vrste svjetske povijesti: jedna službena, lažljiva, namijenjena pouci u školi; druga je tajna povijest koja skriva prave uzroke događaja'', reče pisac Honore de Balzac.

U gimnaziji, a i kasnije tijekom studija, bio sam zaljubljenik u povijest, tu učiteljicu života, kako je nazvaše stari latinisti: Historija magistra vitae est! Međutim, nikada nisam ni pomislio da bih nešto pisao što bi se odnosilo na povijest. Ali, uvažavajući misli Honore de Balzac-a, odlučio sam se upustiti u tajnu povijest koja skriva prave uzroke događaja. U ovoj knjizi čiji je naslov Vrgorski ljetopis iznijet ću na svjetlo dana tajnu povijest koja se nije uvijek, osobito u drugoj polovici 20. stoljeća, smjela otvoreno iznositi. Nemojmo zaboraviti da je Venecija 'dokrajčila' i našeg pjesnika fra Filipa Grabovca, jer je izmučen umro u venecijanskom zatvoru. Umoren je samo zato što je volio svoj Rod, prosvjedujući pisanom riječi protiv mletačkog 'zuluma' nad hrvatskim pukom. Ništa bolje nije bilo ni u vrijeme turskoga odnosno francuskog i inog gospodstva.

Povijest su uvijek pisali 'pobjednici'. A kad ju pišu pobjednici, oni ne navode prave uzroke događaja, nego veličaju svoje neizmjerne zasluge u sukobu s pobijeđenima. Vae victis! – Jao pobijeđenima! Stoga postoji, osobito kod malih naroda, a takav je i hrvatski narod, pored službene povijesti koja se podučava u školama i ona druga, usmena - tajna - a ne-pisana povijest. Ta tajna povijest ipak je negdje bila zapisivana, premda se nije mogla javno predstaviti. Jer tko je istinu gudio, gudalom su ga po prstima bili, reče pjesnik. I u teškim vremenima, bilo u vrijeme turske ili mletačke vladavine, bilo za vrijeme Austrije ili za vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća, pa sve do devedesetih godina prošlog stoljeća, katolički svećenici zapisivali su u župne kronike najrelevantnije događaje koji su se dogodili na području njihovih župa.

U Vrgorskom ljetopisu pokušat ću donijeti najrelevantnije događaje koji su se dogodili u župi Vrgorac i Vrgorskoj krajini kroz tri prohujala stoljeća. Tako će biti sačuvani od zaborava. Naime, ono što nije zapisano nije se ni dogodilo, jer se događaji zaboravljaju. Verba volant, scripta manent - Riječi lete, napisano ostaje, glasi izreka.

Kako je nastala ova knjiga? U vrijeme moga župnikovanja u Vrgorcu (1991.-2003.) znao sam 'zavirivati' u župne kronike i župni arhiv. Neki događaji iz kronika odnosno arhiva veoma su me se dojmili. Već 1995. zaključio sam da bi neke događaje trebalo staviti na papir. Tako sam uvezao dva primjerka knjige (format A 4, oko 100 stranica) tih događaja za privatnu uporabu. Jedan sam zadržao za sebe, a drugi sam darovao fra Vjeku Vrčiću koji je najurednije, među mnogim župnicima župe Vrgorac, bilježio događaje iz bliže i daljnje povijesti. Mislio sam da je to dovoljno pohraniti u biblioteku samostana sv. Frane u Imotskom. Kako je vrijeme odmicalo, i dalje sam 'zavirivao' u kronike i arhiv, i drugdje, stvarajući bilješke sve do 2003. godine. Otišao sam iz Vrgorca. Nikad nisam ni pomislio da ću tiskati knjigu. Ona knjiga iz 1995., ispisana na računalu i uvezana, obuhvaća 1/3 teksta u ovoj knjizi, a 2/3 teksta sam dopisao i napisao, koristeći svoje bilješke iz kronika, arhiva i nekih tiskovina koje su posebno pisale o događanjima za vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća na području Vrgorske krajine, susjedne Hercegovine i Dalmacije.

U nekim događajima koje donosim u knjizi bio sam i sam akter zbivanja, jer su to događaji iz vremena moga župnikovanja u Vrgorcu. Posebno ističem događaje i događanja iz Domovinskoga obrambenog rata te obnavljanje sakralnih i kulturnih objekata - crkva Navještenja BDM i kula Cukarinović bega ili Fratarska kula u kojoj se rodio bard hrvatskog pjesništva Tin Ujević. Neki događaji između dva svjetska rata prouzročili su potrese u samoj župi i gradu Vrgorcu. Uglavnom akteri tih, ne baš lijepih, događaja više nisu među živima. Čekao sam trenutak njihova prijelaza u onostranost da bih mogao spomenuti imena. Držao sam se izreke: Sapere aude! - Usudi se biti mudar!

Neki događaji opisani u knjizi ne odnose se samo na Vrgorac i Vrgorsku krajinu nego na cijelu Dalmaciju i šire. Da sam u knjizi donio samo dva važna događaja, bilo bi svrsishodno radi njih tiskati knjigu. Nadam se da će žitelji Vrgorca, Vrgorske krajine, cijele Dalmacije i susjedne Hercegovine s radošću primiti knjigu Vrgorski ljetopis i podučiti iz nje svoje najmlađe koji nisu dovoljno upoznati sa relevantnim događajima naše bliže i daljnje povijesti.

Recimo na kraju ovog uvoda s hrvatskim piscem Mirom Gavranom: Sve što je bilo, moralo je biti, jer da nije moralo, ne bi se ni dogodilo. Što je u prošlim događajima bilo dobro, to zadržimo. Ono što nije bilo baš lijepo, to odbacimo. Tako ćemo biti istinski učenici povijesti - učiteljice života.

Autor

 

 

ZAPIS ZA PAMĆENJE

Dragica Zeljko Selak

Tragajući za hrvatskom poviješću i baštinom tijekom cijeloga svoga života i župnikovanja, nailazeći na poteškoće, tajne i zabrane, fra Ivan Jukić, nije posustajao, nego još odlučnije i ustrajnije istraživao izvorne i kapitalne isprave o nesreći hrvatskog čovjeka, koje su bile skrivane, ignorirane, od obitelji, škole i fakulteta, do instituta; kako bi doprinio promicanju hrvatske povijesne istine. Tome je svjedok ova njegova nova knjiga Vrgorski ljetopis. Lažne obmane predugo su živjele, a čini se da još uvijek traju i truju zdravo hrvatsko biće. Tijekom minulih stoljeća a posebno minulih desetljeća bili smo zatrpani lavinom tuđinskih krivotvorina i podvala o hrvatskoj kulturnoj i političkoj povijesti. Stoga, ako se ne rasvijetle brojne nejasnoće, moglo bi se dogoditi da hrvatski narod, na svom povijesnom i nacionalnom prostoru, iznova upadne u zamku tuđinske politike koja prema svojoj mjeri i želji i u svomu probitku kroji hrvatsku povijest.

Knjiga Vrgorski ljetopis fra Ivana Jukića novi je prinos upoznavanja prošlosti Vrgorca, župe Vrgorac, dijela Dalmacije, te Bosne i Hercegovine i ona nam daje uočavanje uzroka i pogubni razmjer stradalničke muke žitelja tih krajeva iz doba raznih režima, od Turaka, Mlečana, Francuza, preko Austrije, Austrougarske, Njemačke, do Stare i Nove Jugoslavije koji su, kako on navodi u ovom Ljetopisu zapisa, pokušavali slomiti domoljubnu kralježnicu vrgorskom čovjeku i nisu uspjeli, u što se i sam uvjerio, jer je svaki deseti Vrgorčanin branio Lijepu našu u Domovinskomu obrambenom ratu.

Autor, fra Ivan Jukić, ovaj tematski povijesni ljetopis, nastoji bogato dokumentirati dokazima i na taj način doprinijeti istini o vrgoračkom kraju, koja se temelji na ispravama i višegodišnjem istraživanju, kao i na njegovom osobnom iskustvu i poznavanja zbivanja diljem vrgorskog prostora. U knjizi Vrgorski ljetopis objedinio je i objelodanio važne događaje iz župe Vrgorac i Vrgoračke krajine kroz tri stoljeća, a posebno događaje i događanja iz Domovinskoga obrambenog rata i obnavljanje vjerskih i kulturnih objekata. Njegov se dugogodišnji trud i mar, u konačnici plodonosno sabrao u ljetopis isitne, koji svoje uporište ima u izvorima arhiva i svjedočanstava, u bilješkama iz kronika i tiskovina pisanih u tijeku i nakon Drugog svjetskog rata, i tako doprinio očuvanju neprocjenjivoga kulturnoga, sakralnoga i literarnoga blaga - i sačuvao ga od zaborava.

Ljetopis obuhvaća dvadeset i tri tematska naslova, koji okupljaju vrsnu kulturno-povijesnu građu, vezanu u prvom planu za život Vrgorca, od njegovih prvih povijesnih zapisa do novijeg doba u kojem je fra Ivan ostavio i svoj povijesni trag. Vrgorski ljetopis je priznanje i Vrgorcu i fra Ivanu Jukiću koji imaše hrabrosti zapisati i sačuvati od zaborava važnu hrvatsku istinu.

Fra Ivan Jukić, držeći vjeronauk naraštajima vrgorske djece, bio je njihov i učitelj i odgajatelj, pronicljiv i mudar svećenik, uvijek blizak i drag, nasmijan i topao, vjeru tkajući iz nade, život iz vjere, pomalo filozofski nadahnut. Katkad u svom zanosu za pravdom biva i u ulozi suca, pa je britak, hrabar i jasan, a svojim životom i pristupom, u ljudima budi i potiče razmišljanje i promišljanje o Bogu, Crkvi, državi, vjeri, tradiciji, kulturi i nacionalnom osjećaju. Uvijek blagodari u želji i s nadom da se povijest ne zaboravi, već da bude istinska i pravedna učiteljica onima koji ne poznaju dovoljno važne događaje iz hrvatske povijesti. I lijepo je, da se u današnje doba proždrljivog globalizma netko potrudio poduprijeti korisne povijesne istine od iznimne vrijednosti i važnosti za proučavanje prošlosti života stanovnika Vrgorskog kraja, Dalmacije te dijela Bosne i Hercegovine.

Cilj ove knjige je rasvijetliti istinu o povijesnim trenucima, pravcima, lažnim podvalama i optužbama, ukazati na krivotvorene istine, progovoriti o svim dijelovima kulturnog i povijesnog identiteta, o nesreći i demografskoj kalvariji Hrvata, kako se opet ne bi tumačila iskrivljeno.

Neka ova knjiga doprinese izobrazbi i kulturi svih onih koji je budu čitali i iščitavali te neka ih potakne, da na tom istom tragu, svojim životom nastave svjedočiti, pisati i promicati istinitu i časnu povijest hrvatskog naroda.

 

 

KAZALO

Proslov....................................................................................................... 5

Uvod........................................................................................................... 7

Vrgorac.................................................................................................... 10

Kule u Vrgorcu......................................................................................... 37

Kratka povijest župe Navještenja............................................................ 45

Dr. Ivan Glibotić.................................................................................... 128

Vrgorac i umjetnost............................................................................... 134

Vrgorac i školstvo.................................................................................. 146

Moralni lik župe Vrgorac...................................................................... 152

Društveni život u Vrgorcu..................................................................... 168

Ustanove, Društva i Udruge Vrgorske krajine.......................................170

Gospodarski život župe Vrgorac........................................................... 194

Zdravstvo u Vrgorcu.............................................................................. 212

Tin Ujević...............................................................................................215

Svećenstvo i redovništvo župe Vrgorac................................................ 224

Redovnice rođene u Vrgorskoj župi...................................................... 230

Fra Petar Erceg....................................................................................... 231

Fra Bone Radonić.................................................................................. 232

Časne sestre u Vrgorcu.......................................................................... 241

Odnos vrgorskih župnika prema svećenicima Vrgorske krajine.......... 246

Pokolj u Vrgorcu.................................................................................... 305

Četnički zločini u Vrgorskoj krajini...................................................... 329

Župnik fra Ivan Rakić u zatvoru........................................................... 348

Fra Ivan Jukić........................................................................................ 358

Sveta misa za hrvatske bojovnike iz Vrgorca....................................... 387

Životopis................................................................................................ 392

Vrgorski ljetopis (Fra Ivan Macut)........................................................ 404

Vrgorac Annal (Ivana Marinić)............................................................. 406

Cronique de Vrgorac (Marie Hélène Zeljko i Duško Zeljko)................ 408

Das Jahrbuch über Vrgorac (Fra Ivan Macut)........................................410

La crónica de Vrgorac (Fra Ivan Macut)................................................412

La cronaca di Vrgorac (Fra Ivan Macut)................................................414

Zapis za pamćenje (Dragica Zeljko Selak).............................................416

Bibliografija............................................................................................419

Kazalo osobnih imena........................................................................... 421

Kazalo zemljopisnih imena...................................................................440

Kazalo.................................................................................................... 448


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1651
Ovaj mjesecOvaj mjesec71645
UkupnoUkupno7614146

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 92