Sinj: Molitva krunice za vrijeme procesije na Veliku Gospu

Tekstove i razmišljanja za vrijeme procesije na svetkovinu Uznesenja blažene Djevice Marije na nebo – Veliku Gospu 2014. - priredio je fra Stipe Šušnjara.

Tekstove i razmišljanja čitali su fra Stipe Šušnjara, Helena Balajić i Mislav Cvitković.

Pjesme je pjevao Mješoviti zbor Gospe Sinjske pod ravnanjem fra Jure Župića i s. Jelene Mijić.

Formiranje procesije započelo je u 9.10 sati. U 9.30 sati čuo se svečani zvuk zvona a zatim su fanfare najavile skidanje Gospine slike s oltara i početak procesije.


FOTOGRAFIJE


 

Svrni svete oči blage ...

I znamenje veliko pokaza se na nebu:

Žena odjevena suncem,

mjesec joj pod nogama,

a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. (Otk 12, 1)

 

Tko je ova koja dolazi kao što zora sviće,

lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce,

strašna kao vojska pod zastavama? (Pj 6, 10)

Znamenje veliko pokaza se na Gradu,

u noćima mjeseca kolovoza 1715.:

po zidinama Grada hodila je Žena,

nezaustavljiva kao zora što sviće,

i lijepa kao mjesec, i sjajna kao sunce …

 

Ta što je po zidinama Grada hodila

primala je molitve u plaču i suzama,

u tjeskobnom smrtnome strahu redovnika, žena, djece

i ostale čeljadi koja ne bijaše za borbu,

prinosila ih s kadom tamjana pouzdanja

i mire s gorkim okusom mučeničke smrti.

 

Ona je znala i da će neprijateljski juriš 14. kolovoza biti posljednji, da će noću od 14. na 15. kolovoza, kada je svitao dan slavlja njezina uznesenja na nebo, svanuti dan slobode.

Majka od milosti ostala je sa svojim pukom. Okrunili su je krunom skovanom od zlatnika providura i časnika da Zauvijek okrunjena slavi slavlje!

 

PJESMA: Pohvale Isusu i Mariji

 

Slavlje zvona i fanfare u 9.30 sati

 

Pjesma:

Opet slave zvona u svečanom zvuku

Veselo se viju crkveni barjaci,

Blagi danak svanu kršćanskomu puku

Svijet se smješka čitav u sunčanoj zraci...

Ovo dan je One koju svojom Dikom

Zovu Sinj bijeli i Cetina ravna,

Koju svojom Majkom i Gospom Velikom

Čitav rod nam prozva još u doba davna!

Gledam sliku Tvoju svu u suhu zlatu,

Čujem kucaj zvonca sa srebren - okvira,

Motrim Glavu svetu milo umiljatu.

 

Blag Ti Majčin pogled u srce me dira...

Iz te slike divne čitam ljubav Tvoju

I svu nježnost zlatnu Srca Materina...

Gospe Sinjska draga, gledni djecu svoju

Kroz tu Sliku slavnu, iz rajskih visina!

Gledaj, dobra Majko! K Tebi došli mi smo

Noseć teško breme i briga i boli,

Nevoljama mnogim okruženi svi smo...

 

Za milosnu pomoć sav Te narod moli:

Blagoslovi, Majko, i pomozi, Blaga,

Nas i naše sve nam, veliko i malo!

Daj, uz pomoć Tvoju, Gospe Sinjska draga,

Da bi trnje naše ružicama cvalo!"

(fra Stanko Petrov)

 

Pjesma: "O, Gospe Sinjska"

 


 

RADOSNA OTAJSTVA

„Čuvaj naše obitelji, Marijo!“

 

Uvod u moljenje otajstava

Hodeći ulicama grada, s Majkom od milosti, otvorima svoja srca Gospodinu. Molimo i pjevajmo.

Danas, na poseban način, naše molitve i razmišljanja posvećujemo obitelji, svjesni da bez sretne obitelji nema sretnog društva, nema sretnog naroda, nema sretnog čovječanstva, nema sretnog života na zemlji.

Živimo u vremenu poljuljanih vrijednosti, vremenu kada se olako kidaju bračne veze; kad se djeca smatraju teretom a ne blagoslovom; kada se na sav glas niječu religiozni temelji na kojima počiva istinska obiteljska sreća.

Potaknuti Božjom riječju i osnaženi Božjom milošću, probudimo u sebi svijest o važnosti, dostojanstvu i svetosti bračnoga i obiteljskog života.

Zagledajmo se u Božji naum o obitelji. Otvorimo se Kristovoj riječi. Molimo Gospodina da njegova riječ osvijetli put i bude smjerokaz svim našim obiteljima. Neka naše obitelji budu izvor sklada, ljubavi i zajedništva. Neka postanu oaze mira i blaženstva.

Neka nam u tomu pomognu radosna otajstva krunice, otajstva koja nam pred oči stavljaju lik djeteta Isusa i Svete obitelji.

Dok molimo Zdravo Marijo, milosti puna, razmišljajući o otajstvima krunice, prostrimo pred Marijin lik osobe i obitelji za koje danas posebno molimo, koji su nam najbliže, koji su nam na srcu.

Molitva:

Tebi se utječemo, Majko od milosti, Čudotvorna Gospe Sinjska.

Pred tebe stavljamo čitav naš život, naše misli, naša srca, naša djela, naše obitelji.

Budi nam putokaz na životnom putu.

Tebe molimo, otkloni od nas svako zlo;

brani nas od zamke grijeha;

umnoži nam vjeru, podupri nadu, uvećaj ljubav.

Ostani s nama naša Gospe Sinjska!

Ostani uz radnike da svojim radom osiguraju svagdanji kruh svojim obiteljima,

ostani uz majku da se raduje u odgoju svoje djece,

budi blizu patnika da im olakšaš patnje;

budi u srcu mladih s odsjajem svoje čistoće;

budi u pogledu djece s radošću svoje nevinosti;

budi blizu starijim osobama da se ne osjećaju osamljenima;

budi s roditeljima sa svojom majčinskom nježnošću i brigom.

Ostani uvijek s nama, naša Gospe Sinjska,

da nikada Bog ne bude daleko od naših

obitelji, naših misli i našeg života,

da se nađemo ujedinjeni s Tobom jednoga dana

u blaženom Kraljevstvu Oca nebeskoga. Amen.


Pjesma: Hoćemo Boga

 

 

1. U prvome radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je Anđeo Gabrijel  navijestio bl. Djevici Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega po Duhu Svetom.

Na Anđelovu vijest da će postati majkom Isusovom Marija je odgovorila: Evo službenice Gospodnje. Marijo, Tvoj „Da“ nije bio jedan trenutak, jedna izgovorena riječ, nego sav život posvećen Bogu, s Bogom, za svijet, za sve nas.

Živimo u vremenu kada se sve teže prihvaća majčinstvo. Stalno slušamo da izumiremo kao narod. Mnoge škole su ostale prazne. Osmijeh i plač djeteta sve je rjeđi. A na prvim stranicama knjige Postanka čitamo o bitnom poslanju čovjeka: "Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se i množite i napučite zemlju i sebi je podložite!". (Post 12, 7-28)

Molitva:

Gospodine, Bože naš, Ti si već u stvaranju čovjeka odredio jedinstvo između muža i žene. Htio si da brak bude nerazrješiv savez sloge, ljubavi i mira, plodan djecom – sinovima i kćerima Tvojim.

U nazaretskoj obitelji svoga si Sina Isusa i njegovu Majku Mariju povjerio odgovornosti svetoga Josipa. Po njihovu zagovoru štiti i blagoslovi naše obitelji: čuvaj ih od obmana i iskrivljenih shvaćanja, od pogrda i obeščašćenja, od zanemarivanja bračnih i obiteljskih dužnosti i od raspada.

Udijeli nam mudrost u promicanju uzvišenosti obitelji, odvažnosti da je odlučno branimo, spremnosti da se za nju žrtvujemo, snage da u toj revnosti ustrajemo.

Vjeru nam umnoži – da ne posumnjamo u svetost obitelji, nadu učvrsti – da se njezinu dobru uvijek radujemo, ljubav ražari – da neprestano nad njom bdijemo.

Očenaš, 10  Zdravomarija i Slava Ocu

O moj Isuse...

Pjesma: Hvaljen Isus, Marijo

 

 

2. U drugome radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je bl. Djevica Marija pohodila svoju rodicu Elizabetu.

„Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!" (Lk 1, 39-45)

Obitelj je cjelina za sebe, ali ne zatvorena u sebe. Marija hita Elizabeti. S njom želi podijeliti tajnu i radost života. Njihov susret zrači  radošću, zahvaljivanjem i blagoslivljanjem.

Molitva:

Gospodine, ti si nam dao dar života. Radujemo se tom daru i zahvaljujemo na njemu. Neka naš život bude neprestana hvala tebi i molitva za sve one koji dar života ne znaju pravo cijeniti.

Molimo te za sve bračne drugove koji žele imati djecu, a ne mogu ih imati. Za sve bračne drugove koji ne žele biti prenositelji života, kao i za očeve i majke koji su u napasti da začeti život nasilno ugase. Prosvijetli ih svojim Svetim Duhom, da upoznaju veličinu očinstva i majčinstva, po kojem su tvoji suradnici u stvaranju novih života. Daj da postanu svjesni teške odgovornosti, ako tu suradnju odbijaju. Pošalji svoje svete anđele da od njih otjeraju zloga duha, a zagovorom presvete Bogorodice umnoži im vjeru, ufanje i ljubav. Po zaslugama života, muke, smrti i uskrsnuća  tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista primi i usliši našu molitvu. (usp. Blagoslov za naše obitelji str. 61)

Očenaš, 10  Zdravomarija i Slava Ocu

O moj Isuse...

Pjesma: Veliča

 

 

3. U trećemu radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u spilji u Betlehemu i položila ga u jaslice.

„U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. ... Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem - da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna.

I dok se bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi Sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.“ (Lk 2, 1-7)

U našoj Domovini, kod svakog popisa stanovništva spoznajemo kako nas je sve manje. Crne prognoze stoje pred nama. Ne vidimo svijetlu budućnost. Tko je tomu kriv? Svi mi zajedno, jer stavili smo stvari ispred života. Netko zgodno reče: „Siromasi ulažu u život, bogati u stvari“. Ako se okrenemo oko sebe spoznat ćemo istinitost ovih riječi: bogati su okruženi raznim građevinama i stvarima, a siromasi brojnom djecom.

Molitva:

Tebi se utječemo, Presveta Bogorodice, danas kad se mnoge majke i očevi tuže na oskudicu i nedostatke životnih uvjeta, i zbog toga odriču se dara očinstva i majčinstva…

Tebe molimo za sve one koji zaboravljaju da djecu ne rađa, niti na noge podiže, ni imanje i niti blagostanje nego ljubav i spremnost na žrtvu. Ti koja si Isusa rodila u špilji i položila u jasle, budi nadahnuće našim majkama i očevima da u trenucima oskudice i bijede uvide da je najveće bogatstvo dijete u kolijevci i Božji blagoslov u obitelji.

Očenaš, 10  Zdravomarija i Slava Ocu

O moj Isuse...

Pjesma: Gospodin je moja snaga, Gospodin je moja pjesma

 

 

4. U četvrtome radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je bl. Djevica Marija prikazala Ocu nebeskom svoga Sina u Hramu i kako ga je starac Šimun primio na svoje ruke.

„Kad je prošlo vrijeme njihova čišćenja, prema Mojsijevu zakonu, donesoše Dijete u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu, kako je pisano u Zakonu Gospodnjem: 'Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu!' i da prinesu za žrtvu, kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem, dvije grlice ili dva golubića“.

Marijo, Majko Crkve i Zagovornice naša, ti si velikodušno prikazala svoga Sina u Hramu. Isprosi nam milost, da naša majke i očevi, isto tako velikodušno odgajaju svoju djecu za Boga i Crkvu. Osnaži ih da u svojoj djeci probude klicu svećeničkoga i redovničkog poziva.

Molitva: Za zvanja

Gospodine Bože, daj da među kršćanima niknu brojna sveta svećenička i redovnička zvanja koja će podržavati živom vjeru i sačuvati zahvalni spomen tvojega Sina Isusa po navještaju njegove riječi i posluživanju sakramenata.

Daruj nam svete službenike oltara koji će biti pažljivi i brižni čuvari euharistije, sakramenta najizvrsnijeg dara, Krista, za otkupljenje svijeta.

Pozovi službenike svojega milosrđa da po sakramentu pomirenja šire radost tvojega oproštenja.

Učini Oče, da Crkva radosno prihvati brojna nadahnuća Duha Sina tvojega i poslušna njegovu nauku da se brine za pozvane u svećeničku službu i posvećeni život.

Podupri biskupe, svećenike, đakone, redovnike i redovnice i sve krštene u Kristu, da bi vjerno ispunili svoje poslanje u službi evanđelja. Marijo, Kraljice apostola, Moli za nas!

(usp. Benedikt XVI., 5. 3. 2006.)

Očenaš, 10  Zdravomarija i Slava Ocu

O moj Isuse...

Pjesma: Gospodin je pastir moj

 

 

5. U petom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je blažena Djevica Marija našla svoga Sina treći dan u Hramu gdje se razgovara s naučiteljima, a bilo mu je tada dvanaest godina.

Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a Majka mu njegova reče: Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. A on im reče: Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega? Oni ne razumješe riječi koju im reče.

I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A Majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.“

Bože moj, kolika su radost djeca svojim roditeljima! U trci za zaradom i stjecanjem materijalnih dobara neki roditelji drže kako su zadovoljili dužnosti prema djeci, ako im osiguraju kruh, odijelo i krov nad glavom…

Zaboravljaju pri tome da im je, njihova ljubav i primjer vjere potrebniji od svega toga. Zbog toga se mnoga djeca gube i postaju žrtve ulice, droge, alkohola, razvrata…

Molitva:

Majko nebeska, najljepši uzore svih majki, dok razmišljamo kako s Josipom tražiš svoga izgubljenog sina, pomozi mi da shvatim da je u vjeri i ljubavi roditeljskim

primjerom odgojeno dijete najveće bogatstvo.

U Tebi Marijo, častimo sve one majke, koje dan i noć bdiju nad kolijevkom i prate prve korake svojih sinova i kćeri; sve one roditelje koji u noćnim satima s nestrpljenjem i strahom čekaju povratak djece kući, sve one roditelja koji sa strepnjom promatraju svoju djecu dok stupaju samostalno na stazu života… U Tebi, Marijo, častimo sve one majke, koje su u riječ "ljubav" unijele sav svoj život.

Očenaš, 10  Zdravomarija i Slava Ocu

O moj Isuse...

Pjesma: Zdravo Djevo

 


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas221
Ovaj mjesecOvaj mjesec7225
UkupnoUkupno7622103

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 54