Novi dokument OFM: "Franjevački način upravljanja vremenitim dobrima"

Pomagalo Generalnoga definitorija za formaciju

u transparentnoj, solidarnoj i etičkoj uporabi

naših vremenitih dobara

(Usp. Generalni kapitul OFM 2009., Nalog 54)

 

PREDGOVOR

Predraga braćo,

Gospodin vam dao svoj mir!

U završnom Dokumentu Generalnoga kapitula 2009., Nositelji dara Evanđelja, kapitularci su izjavili da bi svaki dokument što ga izdaje Kapitul trebao biti poruka “koja nadahnjuje i animira svakidašnji život braće više nego li neki dokrtinarni dokument” (PdV, 2). Uz to tvrde da žele smjestiti same sebe i svu braću “u kontekst života, potreba, pitanja i izazova naših naroda ” (PdV, 4). I sve to biva potvrđeno u br. 30 istoga Dokumenta, gdje se čita: “Duhovnost koja hrani naš život i poslanje nikad nije tuđa životu naših naroda i onom što se tiče života”. Jedna od najozbiljnijih briga članova Kapitula tiče se „etičke i solidarne upotrebe financijskih sredstava” (PdV, 30), tema koja je iskočila u središte pozornosti kao posljedica kolapsa globalne ekonomske strukture, koji je započeo 2008., i njegovih stalnih negativnih posljedica u svakom dijelu svijeta.

Upute koje se tiču etičke upotrebe financijskih sredstava nalaze se u nalozima 43, 54 i 55 Dokumenta Nositelji dara Evanđelja i održavaju širu zabrinutost koja se odnosi na ekonomsku djelatnost i na ulogu etike u promicanju općega dobra, kako je izričito ponavljala Crkva u svom socijalnom nauku. Te iste problematike već je istražila Unija generalnih poglavara 2002. godine, u Dokumentu s naslovom Ekonomija i poslanje u posvećenom životu danas. Godine 2011., Papinsko vijeće pravde i mira, u svom promišljanju o svjetskoj ekonomiji naslovljenom Za reformu međunarodnog financijskog i monetarnog sustava u perspektivi javne vlasti s univerzalnom kompetencijom, tvrdi da “ekonomska i financijska kriza koja vlada svijetom poziva sve, osobe i narode, na duboko razlučivanje kulturalnih i moralnih načela i vrijednosti koji su u temelju društvenoga suživota. No ne samo to. Kriza obvezuje privatne djelatnike i javne vlasti kompetentne na nacionalnoj, regionalnoj i internacionalnoj razini na ozbiljno promišljanje o uzrocima i o rješenjima političke, ekonomske i tehničke naravi“. I nedavno papa Franjo, u svojoj Aspostolskoj pobudnici Evangelii gaudium (studeni 2013.) jasno tvrdi da etika i ekonomija ne mogu ostati odijeljene, nego trebaju biti i djelovati ujedinjene u promicanju općega dobra (usp. br. 52-60, 203-207 et passim).

Ovo pomagalo nastoji obrađivati sve te brige i osobito je odgovor na Nalog 54. Generalnoga kapitula koji zahtijeva “plan za početnu i trajnu formaciju koji bi poučio jedinice Reda u temama transparentnosti, solidarnosti i etike što se tiče ekonomije” (PdV, Nalog 54). Generalni definitorij hoće ponuditi ovo pomagalo kao izvor razmišljanja i kao izazov za svu braću, da bi moglo koristiti posvuda u trajnoj formaciji i u onoj početnoj.

Posebna moja zahvalnost ide Generalnom uredu pravde, mira i očuvanja stvorenoga i Generalnom ekonomu za njihov temeljni doprinos u izradi, kao i mnogoj drugoj braći i članovima Generalnoga definitorija, koji se predložili korisne sugestije i komentare. Želimo da nam ovo razmišljanje mogne pomoći da vjernije živimo svoje evanđeosko zalaganje u franjevačkom stilu kroz etičku upotrebu vremenitih dobara u korist siromašnih.

Rim, 1. svibnja 2014.

Blagdan Svetoga Josipa Radnika

Fr. Michael Anthony Perry, OFM

generalni ministar

Prot. 104698

 

 

 

Uvod

Ekonomska tema je veoma važna za nasljedovanje Isusa i Franje. Kroz ekonomiju prolaze temeljni izbori našega života koji bi trebali biti označeni zavjetom siromaštva koje smo zavjetovali i stilom skromnoga, bratskoga i solidarnoga života. Dijelimo ono što su generalni poglavari potvrdili: “Ne može se poduzeti proces ponovnoga oživljavanja nekoga redovničkoga instituta a da se ne posveti osobita pozornost evanđeoskoj uporabi dobara. Također s obzirom na njih, naime, treba govoriti sa kreativnom vjernošću. Bez sumnje, naši projekti ponovnog utemeljenja ostat će čiste tlapnje ako se ne odraze na naš način stjecanja dobara, na vidik financijskog upravljanja, na količinu dobara koje zgrćemo, na uporabu koju činimo s našim posjedom, s našim novcem i na način na koji uzajamno dijelimo ono što posjedujemo. Uspjeti da koristimo svoja ekonomska vremenita dobra u korist poslanja i u poštivanju evanđeoskih vrijednosti je važna briga koja se tiče našega redovničkoga identiteta danas, i vjerodostojnosti svjedočanstva koje dajemo“.

Zavjet siromaštva, naime, ne tiče se samo stila života, nego također solidarnosti sa siromasima. U mjesecu ožujku 2014. godine papa Franjo je na to podsjetio sve generalne ekonome u svojoj Poruci sudionicima Međunarodnoga simpozija na temu Upravljanje crkvenim dobrima institutâ posvećenoga života i družbî apostolskoga života u službi “ljudskoga –  humanum” i poslanja Crkve: “Pred nesigurnošću u kojoj živi najveći dio muškaraca i žena našega vremena, jednako kao i pred duhovnim i moralnim krhkostima tolikih osoba, napose mladih, kao kršćanska zajednica osjećamo se prozvanima”. I nastavio je Franjo govoreći: “Instituti posvećenoga života i družbe apostolskoga života mogu i trebaju biti subjekti protagonosti i aktivni u življenju i svjedočenju da načelo besplatnosti (gratuitas) i logike dara nalaze svoje mjesto u ekonomskoj aktivnosti. Utemeljiteljska karizma svakog instituta je upisana s punim pravom u tu “logiku”: u logici biti - dar, kao posvećeni, dajte svoj istinski doprinos ekonomskom, društvenom i političkom razvoju […] Instituti posvećenoga života i družbe apostolskoga života su uvijek bili proročki glas i živo svjedočanstvo novosti koja je Krist, suobličenja Onome koji se je učinio siromašnim obogaćujući nas svojim siromaštvom. To siromaštvo ispunjeno ljubavlju, solidarnost, uzajamno dijeljenje i ljubav izražavaju se u trezvenosti, u traženju pravednosti i u radosti bitnoga, da upozore na materijalne idole koji zasjenjuju autentični smisao života”.

Svega toga, Bogu hvala, postajemo svaki put svjesniji u našim jedinicama sve dotle da je na našem Generalnom kapitulu 2009. bilo zatraženo da se “promotri i promiče etička uporaba ekonomskih i prirodnih dobara u životu braće, u njihovu služenju i u društvu”2, i također da “Generalni definitorij, kroz savjetovanje Generalnog ekonomata i konferencijâ, pripravi plan za početnu i trajnu formaciju koja bi poučila jedinice Reda u temama transparentnosti, solidarnosti i etike što se tiče ekonomije, u svjetlu naše franjevačke duhovnosti”3.

Upravo tim nalozima Kapitula želi odgovoriti ovo pomagalo koje kani biti sredstvo da u trajnoj i početnoj formaciji možemo razmišljati o tri temeljna kriterija za evanđeosku i franjevačku uporabu ekonomskih dobara: o transparentnost, solidarnosti i etici, da ih bolje prakticiramo i tako postanemo svjedoci vrijednosti Kraljevstva i mogućnosti da se bez dobara, živeći u životu siromaštva i velikodušnosti, može biti sretan.

Svjedočanstvo koje bi pokazalo našemu društvu alternativni pravac, slobodan od slijepog individualizma i od osobne sebične brige za vlastitu korist, i otvoren za konkretnu solidarnost i pravednost. Došao je, stoga, čas da se istakne formativna valjanost ekonomske dimenzije

našega franjevačkoga života.

Pomagalo ima tri dijela. U prvom sažimamo evanđeosko-franjevački temelj uporabe ekonomskih dobara. To nam može pomoći u razlučivanju koje činimo u drugom dijelu o kriterijima za transparentnu, solidarnu i etičku uporabu naših ekonomskih dobara. Treći dio sadrži listiće za osobno i zajedničarsko razmišljanje prvih dvaju dijelova ovoga pomagala. Razmišljanje i uzajamno dijeljenje koji mogu dovesti Bratstvo da zauzme odluke da učini kako bi naš život mogao biti onaj “proročki glas i živo svjedočanstvo novosti koja je Krist”, o čemu je govorio papa Franjo u svojoj Poruci generalnim ekonomima.

-----

1) 60. Skupština USG (2002.), Ekonomija i poslanje u posvećenom životu, Uvod, 1.

2) Generalni kapitul OFM 2009., Nositelji dara Eanđelja, Nalog 43.

3) Generalni kapitul OFM 2009., Nositelji dara Eanđelja, Nalog 54.

 

 

Sadržaj

PREDGOVOR

UVOD

 

I. EVANĐEOSKO-FRANJEVAČKI TEMELJ

 

II. KRITERIJI ZA TRANSPARENTNU, SOLIDARNU I ETIČKU UPORABU NAŠIH VREMENITIH DOBARA

1. Odakle dolazi naš novac

2. Čemu služi novac i kako ga upotrebljavamo

3. Transparentnost, strogost i zakonitost

4. Etička i solidarna uporaba prirodnih dobara

5. Projekt života i poslanja

6. Formacija

 

III. LISTIĆI ZA ANIMIRANJE

I. Ekonomija, etika i solidarnost

II. Porijeklo našega novca

III. Kako trošiti novac

IV. Uzajamno dijeliti dobra sa siromasima

V. Štedjeti novac

VI. Franjevačko upravljanje novcem i dobrima

Franjevački način upravljanja vremenitim dobrima (pdf)


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2376
Ovaj mjesecOvaj mjesec24571
UkupnoUkupno7639449

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 67