Priručnik Zagrebačkog područja za početnu formaciju

Ivana Rupčić i Manuela Jerković

Obećanje

UVODNI DIO

Cilj ovoga dijela susreta jest ukazati na važnost obećanja u čovjekovom životu i njihovih utjecaja na živote Biblijskih likova i nas danas

 

Svatko dobije zadatak napisati slijedeće:

 • 1. Obećanje je... (vidi primjere u Prilogu 1)
 • 2. Promisli i ispiši sva Božja obećanja u povijesti ljudskog roda kojih se možeš sjetiti!

Na kraju se pročitaju odgovori, a za drugo pitanje ponude neki od mogućih odgovora:

BOŽJE OBEĆANJE BOŽJE ISPUNJENJE

 • 1. Post 15, 1-6 → Post 21, 1-5
 • 2. Post 15, 13-16 → Post 46, 1-7; Izl 3, 7-8
 • 3. Izl 6, 2-8; Izl 7, 3-5 → Izl 12, 31; Izl 12, 40-42; Izl 14, 29-30
 • 4. Mih 5, 1-2 → Mt 2, 1-6
 • 5. Iz 7, 14 → Mt 1, 18-25
 • 6. Lk 1, 12-20 → Lk 1, 57-64
 • 7. Dj 1, 4-5 → Dj 2, 1-4

 

Neki od zaključaka:

Teško nam je davati obećanja (osobito Bogu), jer nismo sigurni poznajući sebe da ćemo ih moći ispuniti.

Obećanje treba shvatiti „srednje“ ozbiljno, to nije redovnički zavjet, ali opet- nije nešto što se daje bez razloga.

 

RAZMATRANJE TEKSTA OBEĆANJA : dio po dio

(u Prilogu 2 razmišljanje o tekstu obećanja dio po dio)

Tekst obećanja:

Ja, N.N., potaknut Božjom milošću želim obnoviti svoja krsna obećanja i posvetiti se u službi kraljevstva Božjega. Stoga obećajem da ću kroz godinu dana svoju mladost posvetiti Kristu, živeći njegovo evanđelje u bratstvu Franjevačke mladeži.

Obećajem da ću se spremno odazvati na svaki poziv dobra, crpeći snagu iz euharistije i nastojeći u siromasima i poniznima prepoznati lice Krista patnika. Neka mi na tom putu pomogne zagovor Blažene Djevice Marije i serafskog oca svetog Franje. Amen.

LITERATURA

„Odgojno-pastoralni projekt Franjevačke mladeži“, Nacionalna središnjica Frame, Zagreb, 1997.

Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži“, Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Zagreb, Kaptol 9, 2007.

PRIJEDLOG:

Na početku susreta može se izmoliti ili otpjevati himan Duhu Svetom „O dođi Stvorče, Duše Svet!“  

Prilog 1

Primjer zadatka za uvodni dio

1. A - Obećanje je...

 • P O slušnost
 • Po B ožnost
 • Lij E pota
 • Mo Ć
 • Av A ntura
 • Ufa NJ e
 • Pj E sma

 

2. A - Promisli i ispiši sva Božja obećanja u povijesti ljudskog roda kojih se možeš sjetiti.

1. B - Obećanje je...

 • Osl O bođenje
 • B orba
 • Potr E ba
 • Pomo Ć
 • Nad A nje
 • Ufa NJ e
 • Oduš E vljenje

 

2. B - Promisli i ispiši sva Božja obećanja u povijesti ljudskog roda kojih se možeš sjeti

 

Prilog 2

Razmatranje dijelova teksta obećanja

 

Ja, N.N. …

Obećanje dajemo slobodno, zato što to želimo, a ne zato što smo na bilo koji način prisiljeni. Bog želi da Mu se odazovemo svojevoljno i neće nas na to silom tjerati. Ime označava mene, moju osobu, moj život i kad ga izgovorim pred ljudima, na dan obećanja, potvrđujem da želim ići putem svetog Franje!

… potaknut Božjom milošću …

Božji je dar što smo došli na Framu, i On će po nama činiti predivna djela, ako se otvorimo Njegovoj milosti. Franjo je u svemu zahvaljivao Gospodinu, pa i mi trebamo biti zahvalni i ponizni, a ne misliti da smo odmah sveci kad dajemo obećanja (iako ovim putem možemo doći do svetosti).

… želim obnoviti svoja krsna obećanja …

Kad smo bili djeca, primili smo krštenje u vjeri roditelja. Sad kao odrasli, svjesno se odlučujemo o živjeti sa Isusom, da vjerujemo kako je On ponio naše grijehe na drvo križa i dao nam novi život. Prilika za novi život nam se stalno daje, a posebno nakon obećanja – tada se odričemo zla i priznajemo vjeru u Trojedinog Boga i poslušnost Crkvi koju je On utemeljio.

… i posvetiti se u službi kraljevstva Božjega. (…)

Kraljevstvo Božje je među nama i ta služba su zapravo sve dužnosti koje je Bog stavio u naš život. Mi obećajemo da ćemo se odsad više truditi u svemu što činimo i da ćemo rado činiti dobra djela, jer smo za njih i stvoreni – na sliku Božju – a znamo da je On sama Ljubav i Dobrota! Budući da smo Njegova slika, nemojmo se bojati da ćemo učiniti „previše dobra“, nego radosno činimo lijepe stvari za ljude s kojima živimo, tješimo žalosne, pridignimo klonule, ljubimo one koji nas vrijeđaju. Jer ljubav, a ne mržnja, mijenja svijet na bolje. Isus nam je rekao: Vi ste svjetlost svijeta i sol ove zemlje!

(…) Stoga obećajem da ću kroz godinu dana …

Mi nismo anđeli, nego samo slabi ljudi. I obećanja nisu zakletva ili redovnički zavjet, nego su naš odgovor Bogu na Njegovu ljubav. Mi obećajemo da ćemo se truditi u idućih 365 dana težiti k dobru. Kroz to vrijeme ćemo bolje upoznati ostale članove Frame, sv. Franju i sv. Klaru, ali i sebe. Nakon godine dana, moći ćemo sami prosuditi koliko smo bili vjerni obećanju. Svako obećanje je sve ljepše, pitajte starije članove Frame.

… svoju mladost posvetiti Kristu …

Kad smo mladi, svima smo zanimljivi, sa svih strana nas mame različite stvari i lako je upasti u loše društvo i razočarati obitelj i sebe. Ima li išta ljepše nego baš ove „lude“ godine posvetiti Kristu? Ako se odlučimo za to, jako ćemo Ga razveseliti i On će nas posebno blagosloviti, jer zna da smo od svih „primamljivih“ ponuda izabrali Njega – Put, Istinu i Život!

… živeći Njegovo evanđelje …

Evanđelje znači – radosna vijest! Čovječe, spašen si, besplatno ćeš uživati cijelu vječnost u Božjoj blizini! To je toliko blago, da se ne može usporediti ni s čime na ovom svijetu, jer svijet prolazi, a Bog ostaje zauvijek! Ako obećajemo život prema evanđelju, onda rado čitajmo tu malu, ali najveću knjigu (Evanđelja). Upoznajmo svoju vjeru, čitajmo redovito Bibliju i onda nas nijedan član sekte (jehovci, mormoni, ovi i oni) neće moći odvojiti od prave vjere.

… u bratstvu franjevačke mladeži. (…)

Prekrasno je imati toliko braće i sestara! Znamo da smo povezani neraskidivom vezom – ljubavlju Očevom! Budimo zahvalni na svakom članu Frame, kao što je sv. Franjo na početku osnutka svog Reda radosno uzviknuo: Gospodin mi je dao braću! Molimo jedni za druge, trudimo se upoznati se, biti tu kad je nekome potrebna utjeha ili zagrljaj. Baš onda kad dođemo na susret umorni ili razočarani možemo doživjeti kako nas Gospodin obnovi, podigne iz beda, po članovima Frame koji su tu, kraj nas. Naravno, ako obećajem ovo, onda se trebam truditi svaki put doći na susret, da vidim tko su to moja braća i sestre.

(…) Obećajem da ću se spremno odazvati na svaki poziv dobra …

To znači da ću se rado odazivati na Framine akcije, a ne misliti kako moj doprinos nije važan. Svako zrno dobrote je dragocjeno! Ja sam ne mogu utješiti sve ljude na svijetu, ali mogu probati utješiti one koje mi Gospodin pošalje na životni put. Sveti Franjo nije nikad odbio one koji su ga molili za pomoć „u ime Božje ljubavi“. Usudimo se i sudjelovati u aktivnostima župe – uključimo se u zbor, čitajmo na svetoj misi... Odazivajmo se na pozive naših roditelja kad treba npr. oprati suđe, čuvati baku ili učiti.

… crpeći snagu iz Euharistije …

Euharistija je posjet neba zemlji! To nam je, uz Sveto pismo, najbolja prilika da susretnemo živoga Boga! Po primanju Isusovog Tijela postajemo slični Njemu, nestaju naše slabosti te možemo reći u dubini srca ono što je rekao sv. Ivan Krstitelj o Isusu: On treba da raste, a ja da se umanjujem!

Sveti Franjo je iznad svega poštovao Euharistiju. Govorio je da je to jedino što posjedujemo od našeg Gospodina i smatrao je prezirom ne sudjelovati svaki dan na svetoj misi. Svetu Klaru mnogi nazivaju Žena Euharistije, ne samo zato što je često i dugo molila pred Presvetim, nego i zato što je, snagom Presvetog oltarskog sakramenta obranila grad Asiz od okrutnih Saracena! (vidi knjigu „Cvjetići svete Klare“, Piero Bargellini, Cavtat 1968., str. 149-153)

… i nastojeći u siromasima i poniznima prepoznati lice Krista patnika. (…)

Iako je Isus Najljepši od sinova ljudskih, često se skriva u bolesnima, starcima, jadnima, smrdljivima i svima onima od kojih bismo najradije pobjegli te strpljivo čeka da Ga otkrijemo! Dokaz za to su Framine karitativne akcije – mi odlazimo k onima koji su zaboravljeni, a vraćamo se ispunjena srca, sa osmjehom na licu. Sveti Franjo je živio Isusove riječi: Što god učiniste jednom od ovih najmanjih, meni učiniste! Ljubio je siromahe, jer je u njima vidio Sina siromašne Gospođe koja Ga je na rukama držala gola i nezaštićena u hladnoj štali. Čak je bio „zavidan“ onima koje bi sreo putem, a bili su siromašniji od njega, jer su bili sličniji Gospodinu, koji nije imao gdje glavu nasloniti.

(…) Neka mi na tom putu …

Ne trebamo se sad prestrašiti i misliti: A joj, to je previše za mene, nisam ja tako pobožan…. Frama je put, odrastanje! Nijedan dobar put nije kratak. Tako ni put franjevaštva, put življenja obećanja ne traje samo za vrijeme Grupe za obećanja/formaciju, nego se nastavlja. Nitko nije došao na Framu savršen, pitajte starije

… pomogne zagovor Blažene Djevice Marije …

Nakon Isusa, Franjo je najviše ljubio Mariju i zamolio ju je da bude Kraljica i odvjetnica Reda manje braće. I danas, u velikim marijanskim svetištima nalazimo fratre (Međugorje, Trsat, Sinj). Bilo bi lijepo da sada, dok smo mladi, izgradimo bliski odnos s Marijom, jer je ona najbolja Majka i jedino što ona želi jest da budemo sretni, da budemo vjerni Bogu.

Zapamtimo: Tko Mariju ljubi, nikad se ne izgubi!

… i serafskog oca svetog Franje. (…)

Molitva je jako bitna za naš život, bez nje lako skrenemo s pravog puta i primimo krive nauke. Molitva nas vraća na Izvor života, po njoj se „pune baterije našeg srca“ ljubavlju i mirom! Franju zovemo serafskim ocem zato što se u svojoj velikoj ljubavi prema Bogu vinuo visoko poput anđela serafa, koji neprestano pred Božjom licem izgaraju od ljubavi. Također, zovemo ga serafskim ocem i zato što mu se ukazao anđeo seraf na križu i ta ga je slika ispunila velikom tugom, zbog patnje koju je Isus podnio za nas, ali i velikim ganućem i radošću. Tada je primio presvete Isusove rane na rukama, nogama i na boku i suobličio se Gospodinu, ne samo po ljubavi za grešnike, nego i po patnji. Hvala ti, Franjo, na primjeru tvog života, hvala na ludosti, ljubavi, suzama i poniznosti!

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Drniš: Festival zborske duhovne glazbe "Jubilate Deo" (pozivnica)

************

Primorski Dolac: Pastirski pohod

************

Šibenik /Šubićevac

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas258
Ovaj mjesecOvaj mjesec54717
UkupnoUkupno7190369

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 47