Priručnik Zagrebačkog područja za početnu formaciju

Fra Igor Horvat

 

Pjesma stvorova sv. Franje Asiškoga

Pjesma brata Sunca - Cantico delle creature

 

 • Svevišnji, svemožni, Gospodine dobri!
 • Tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki.
 • Tebi to jedinom pripada,
 • Dok čovjek nijedan dostojan nije
 • Ni da Ti sveto spomene ime.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • Sa svim stvorenjima svojim,
 • Napose s bratom gospodinom Suncem.
 • Od njega nam dolazi dan
 • I svojim nas zrakama grije.
 • Ono je lijepo i sjajne je svijetlosti puno;
 • Slika je, Svevišnji, Tvoga Božanskoga sjaja.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • po bratu našem Mjesecu i sestrama Zvijezdama
 • Koje si sjajne, drage i lijepe,
 • Po nebu prosuo svojem.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • Po bratu našem Vjetru.
 • Po zraku, oblaku, po jasnoj vedrini
 • I svakom vremenu Tvojem
 • Kojim uzdržavaš stvorove svoje.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • Po sestrici Vodi:
 • Ona je korisna, ponizna, draga i čista.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • Po bratu našem Ognju
 • Koji nam tamnu rasvijetljuje noć,
 • On je lijep i ugodan, silan i jak.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • Po sestri i majci nam Zemlji.
 • Ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove,
 • cvijeće šareno i bilje donosi.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • Po onima koji opraštaju iz Ljubavi Tvoje
 • I podnose rado bijede života.
 • Blaženi koji sve podnose s mirom
 • Jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • Po sestri nam tjelesnoj Smrti,
 • Kojoj nijedan smrtnik umaći neće.
 • Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu,
 • A blaženi koje Ti nađeš po volji presvetoj Svojoj,
 • Jer im druga smrt nauditi neće.
 • Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga,
 • Zahvaljujte Njemu, služite Njemu
 • Svi u poniznosti velikoj!

 

Kad je 1225. godine na vruće molbe svoje braće koji su bili zabrinuti za njegovo zdravlje napokon pristao da se malo odmori - jer je on i poslije stigmatizacije mislio samo na to kako će drugima koristiti - odabrao je za odmaranje samostan sv. Damjana gdje su onda živjele sv. Klara i njezine sestre. Uz crkvicu je bilo i malo “mjesto” za braću koja su se brinula za sestre. U vrtu je sebi dao napraviti kolibicu od šiblja i granja. U njoj se “odmarao”.

Ja ne znam, ali stari životopisci opisuju prilično obeshrabrujućim načinom taj Svečev “odmor”. Divni su bili časovi Božje utjehe, kad je Franjo u dubokoj molitvi i razmatranju tonnuo u moru Božjih otajstava; Divan je bio i onaj kutić zemaljskog raja gdje se na obronku Subasija, u šumici borova i maslina nalazio sv. Damjan. Ali strašna je bila očinja bolest, koju je Franjo donio s istoka i koja ga je sve više mučila; vrlo su bolne bile i druge njegove tjelesne patnje, a rane su često krvarile. Po noći čopori štakora smetali su ga u snu...

I upravo poslije jedne od tako strašnih noći kada mu se činilo da neće izdržati, kad se u jutro pojavilo sunce sa svojim zrakama i pozlaćivalo Franjinu kolibu, neka sveta radost obuzme njegovu dušu i iz njegova srca provre neka radost i besmrtna pjesma koja će zanositi vjekove.

Toma Čelanski nazivlje ovaj Franjin Hvalospjev: Pjesma Stvorova (2 Čel 161, 213), no Svetac je volio da ga zovu: Pjesma brata Sunca (tal. Cantico di frate Sole). I odsada je vrlo često htio čuti je pjevati. Zamolio je pjesnika, brata Pacifika, koji je nekoć u svijetu bio postigao odlikovanje i naziv “Kralja stihova”, da pjesmi dade napjev, pa da braća idući po svijetu pjevaju tu pjesmu - molitvu.

Ovdje bih želio spomenuti kako mnogi kod nas krivo citiraju pjesmu sv. Franje kao: Pjesma bratu Suncu... Nipošto! Sveti Franjo je tu svoju jedinu na talijanskom jeziku sačuvanu pjesmu spjevao na čast Bogu, pozivajući stvorenja da Ga zajedno s njim slave. A jer je od svih neživih stvorenja najviše ljubio s u n c e - koje nazivlje “messer lo frate sole” tj. gospodin brat sunce - njega prvog i poziva kao predstavnika stvorenja da slavi Gospodina. Tako je i pjesmi dao ime: Pjesma brata Sunca (genitiv, a ne dativ!!).

 

Pjesma: Vijek hvaljen budi…

 

Prava molitva. Očenaš (Mt 6, 7)

 

(Lk 11, 2 - 4)

 • ”Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete. Vi, dakle, ovako molite:
 • ‘Oče naš, koji jesi na nebesima!
 • Sveti se ime tvoje!
 • Dođi kraljevstvo tvoje!
 • Budi volja tvoja
 • kako na nebu tako i na zemlji!
 • Kruh naš svagdanji daj nam danas!
 • I opusti nam duge naše
 • kako i mi otpustismo
 • dužnicima svojim!
 • I ne uvedi nas u napast,
 • nego izbavi nas od Zloga!’”
 • ”Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.”

 

Iv 13, 34 - 35

 • Zapovijed vam novu dajem:
 • ljubite jedni druge;
 • kao što sam ja ljubio vas
 • tako i vi ljubite jedni druge.
 • Po ovom će svi znati da ste moji učenici:
 • ako budete imali ljubavi jedni za druge.”

 

→ Rad u skupinama na temu: Tko sam? Tko si?

Ako ima dovoljno sudionika, poredaju se u parovima, okrenu jedno drugom leđa te, da bi provjerili koliko se poznaju, nek odgovaraju na sljedeća pitanja voditelja:

 • Kakve boje ima oči tvoj okrenuti prijatelj?
 • Što najviše voli jesti?
 • Što ga najviše boli?
 • Koji mu je film najdraži?
 • Koja mu je knjiga najdraža?
 • Koja mu je pjesma najdraža?
 • Koji mu je sport najdraži?
 • Itd. već prema volji…
 • Koliko iskreno poznajem svoga prijatelja?
 • Koliko iskreno poznajem svoga brata?

 

PRIJELAZ:

Što to znači riječ brat?

Ispripovijedati vlastitim riječima: „Prispodoba o milosrdnom Samarijancu….“

 

Milosrdni Samarijanac (Lk 10, 29 - 36)

 • “Hoteći se opravdati, neki zakonoznanac reče Isusu: “A tko je moj bližnji?”
 • Isus prihvati i reče:
 • “Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga polumrtva. Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se pa mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče: ‘Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao.’”
 • ”Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?”
 • On odgovori: “Onaj koji mu iskaza milosrđe.” Nato mu reče Isus: “Idi pa i ti čini tako!”

 

Moj bližnji je moj brat!

Sv. Franjo ide dalje: moja braća i sestre su svi oni koje mi je Bog dao! On ne bira svoga brata. Kaže: Gospodin mi je dao braću. Zato sv. Franjo prihvaća braću kakava jesu! To je preduvijet za slijedeći prijelaz.

 

Pjesma: Slatko je u mom osjetiti srcu…

 

Mudr 1, 12 - 14

 • Ne trčite za smrću stranputicama života svojeg
 • i ne navlačite na se propast djelima ruku svojih.
 • Jer Bog nije stvorio smrt niti se raduje propasti živih.
 • Već je sve stvorio da sve opstane, i spasonosni su stvorovi svijeta,
 • i u njima nema smrtonosna otrova.

Sv. Franjo se ne klanja stvorenjima, nego ih prihvaća braćom i sestrama koje mu Bog daje kakvi jesu.

 

Dj 17, 24 - 28

 • ”Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima; i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i - sve. Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli. Ta nije daleko ni od koga od nas. U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: “Njegov smo čak i rod!”

Sve u Bogu, živi, miče se i jest. I mi ljudi i sva stvorenja. Svi smo Božji dar. A Bog sve što stvara stvara dobro, vrlo dobro. Svi smo Božja stvorenja, ali na osobit način Bog je čovjeku sve podložio.

 

Ps 8, 5 - 7

 • Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohodiš?
 • Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni.
 • Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži…

 

Zato je sv. Franjo zahvalan Bogu za braću i sestre:

 • Hvaljen budi, Gospodine moj,po bratu našem Vjetru,
 • po Zraku, Oblaku, po jasnoj Vedrini,
 • i po svakom vremenu tvojem,
 • kojim uzdržavaš stvorove svoje.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • po bratu našem Ognju, koji nam tamnu rasvjetljuje noć.
 • On je lijep i ugodan, silan i jak.

 

Cijeli svemir je Božji dar, pa čak i život i sestrica smrt. To je kozmološko bratstvo i sestrinstvo. Bog pri tome jest i ostaje jedini Izvor, Početak i Počelo, tj. Stvoritelj svega kako to pjeva sv. Franjo:

POHVALA BOGU (Sveti Franjo Asiški, iPBL)

 • Ti si svet Gospodin, Bog jedini, koji čudesa stvaraš.
 • Ti si jak, Ti si velik, Ti si svevišnji.
 • Ti si svemogući kralj.
 • Ti si, Oče Sveti, kralj neba i zemlje.
 • Ti si trojstven i jedini Gospodin Bog nad bogovima.
 • Ti si dobro, svako dobro, najveće dobro, Gospodin Bog živi i istiniti.
 • Ti si ljubav, sveta ljubav.
 • Ti si mudrost, ti si poniznost, ti si ufanje, ti si ljepota,
 • ti si blagost, ti si sigurnost,
 • ti si mi spokojstvo, ti si radost,
 • ti si nada naša i veselje.
 • Ti si pravednost, ti si umjerenost,
 • ti si sve naše bogatstvo do zasićenosti.
 • Ti si ljepota i blagost, ti si moje utočište.
 • Ti si mi čuvar i branitelj, ti si zaklon moj.
 • Ti si rashlada.
 • Ti si naša nada, ti si vjera naša.
 • Ti si naša ljubav.
 • Ti si sva naša naslada,
 • ti si naš vječni život:
 • Veliki i divni Gospodine, svemogući Bože, milosrdni Spasitelju.

 

Zato sv. Franjo i na početku i na kraju pjeva:

 • Svevišnji, svemožni, Gospodine dobri,
 • tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki.
 • Tebi to jedinom pripada,
 • dok čovjek nijedan dostojan nije
 • ni da ti sveto spominje ime.
 • I kao zaključak pred takvim i tolikim Bogom…
 • Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga,
 • zahvaljujte njemu, služite njemu svi u poniznosti velikoj.

 

Pjesma: Slatko je u mom osjetiti srcu

Sv. Franjo je slijep i bolestan, ali ipak tako dobro vidi svjetlo u Božjim stvorenjima i zato pjeva:

Il Cantico delle Creature

 • Altissimu, onnipotente, bon Signore,
 • tue so’ le laude, la gloria e l’honore
 • et onne benedictione.
 • Ad te solo, Altissimo, se konfano,
 • et nullu homo ène dignu te mentovare.
 • Laudato sie, mi’ Signore,
 • cum tucte le tue creature,
 • spetialmente messor lo frate sole,
 • lo qual’è iorno, et allumini noi per lui.
 • Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
 • de te, Altissimo, porta significatione.
 • Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:
 • in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
 • Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
 • et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
 • per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
 • Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,
 • la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
 • Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,
 • per lo quale ennallumini la nocte:
 • ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
 • Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,
 • la quale ne sustenta et governa,
 • et produce diversi fructi
 • con coloriti flori et herba.
 • Laudato si’, mi’ Signore,
 • per quelli ke perdonano per lo tuo amore
 • et sostengo infirmitate et tribulatione.
 • Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace,
 • ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
 • Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,
 • da la quale nullu homo vivente pò skappare:
 • guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
 • beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
 • ka la morte secunda no ‘l farrà male.
 • Laudate e benedicete mi’ Signore
 • et rengratiate e serviateli cum grande humilitate.

 

Pjesma stvorova

 • Svevišnji, svemožni, Gospodine dobri!
 • Tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki.
 • Tebi to jedinom pripada,
 • Dok čovjek nijedan dostojan nije
 • Ni da Ti sveto spomene ime.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • Sa svim stvorenjima svojim,
 • Napose s bratom gospodinom Suncem.
 • Od njega nam dolazi dan i svojim nas zrakama grije.
 • Ono je lijepo i sjajne je svijetlosti puno;
 • Slika je, Svevišnji, Tvoga Božanskoga sjaja.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našem Mjesecu i sestrama Zvijezdama
 • Koje si sjajne, drage i lijepe, Po nebu prosuo svojem.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našem Vjetru.
 • Po zraku, oblaku, po jasnoj vedrini
 • I svakom vremenu Tvojem kojim uzdržavaš stvorove svoje.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestrici Vodi:
 • Ona je korisna, ponizna, draga i čista.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našem Ognju
 • Koji nam tamnu rasvijetljuje noć,
 • On je lijep i ugodan, silan i jak.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri i majci nam Zemlji.
 • Ona nas hrani i nosi,
 • Slatke nam plodove,
 • cvijeće šareno i bilje donosi.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • Po onima koji opraštaju iz Ljubavi Tvoje
 • I podnose rado bijede života.
 • Blaženi koji sve podnose s mirom
 • Jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.
 • Hvaljen budi, Gospodine moj,
 • Po sestri nam tjelesnoj Smrti,
 • Kojoj nijedan smrtnik umaći neće.
 • Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu,
 • A blaženi koje Ti nađeš po volji presvetoj Svojoj,
 • Jer im druga smrt nauditi neće.
 • Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga,
 • Zahvaljujte Njemu, služite Njemu svi u poniznosti velikoj!
 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Drniš: Festival zborske duhovne glazbe "Jubilate Deo" (pozivnica)

************

Primorski Dolac: Pastirski pohod

************

Šibenik /Šubićevac

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas265
Ovaj mjesecOvaj mjesec54724
UkupnoUkupno7190376

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 25