20. nedjelja kroz godinu

Ef 5,15-20

Na pitanje: “Po čemu se prepoznaju kršćani?” rimski pisac Plinije u 2. stoljeću dao je jednostavan, ali zanimljiv odgovor: Kršćani se prepoznaju po tome što “pjevaju pjesme Kristu kao svome Bogu”. Apostol Pavao na dva mjesta izričito poziva vjernike da od srca pjevaju hvale Bogu: u poslanici Efežanima: Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! (5,19-20); u poslanici Kološanima: U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! (2,16-31) Tko sam ili s drugima čita psalme i pjeva duhovne pjesme puni se Duhom, jer su ti tekstovi nadahnuti Božjom mudrošću. Suprotnost tomu, veli Pavao, jest opijanje vinom koje se također rado čini u društvu, ali plod su takvoga ponašanja razuzdanost i nemir.

U teologiji crkvenih otaca bogoslužno pjevanje shvaća se kao duhovna žrtva, a jednoglasje postaje simbol i odraz jedinstva kršćanske zajednice u Bogu, i stoga ideal oblikovanja bogoslužnog pjevanja. Svrha bogoslužnog pjevanja ne smije biti estetski užitak. Kršćanin ne pjeva ponajprije da bi ugodio svojim ušima, nego da bi kroz ugodu sluha lakše primio sadržaj svete riječi. Bogoslužno pjevanje treba poticati dušu na pobožnost i božanske osjećaje. Sveti Augustin jednom reče: “Tko pjeva, dvostruko moli!”

Pjevanje ispunja cijelo ljudsko biće i pokreće sve njegove snage – duh, dušu i tijelo. Ono otvara ljude iznutra, otvara i širi srce, te stvara topolo ozračje. Vjera tada ima svoj zvuk, boju i dinamiku. Aktivno sudjelovanje u euharistijskom slavlju uvijek znači i zajedničko pjevanje. Ono ne spada samo na crkveni zbor ili neke pojedince, već se tiče svih nazočnih na euharistijskom slavlju. Simfonija, skladno pjevanje – govori mnogo o dotičnoj župnoj zajednici. Zajednica koja skladno pjeva snažno svjedoči zajedništvo u vjeri. «Glazba je drugi jezik liturgije. (…) Kad naš ljudski govor pred Bogom zanijemi, glazba može još uvijek odsvirati ono što se ne da opisati. (…) Jer ono što riječima tek rijetko uspijeva, može dobra glazba bez zaobilaznih putova preko intelekta i višeg obrazovanja: dodirnuti čovjekovo srce, u radosti i tuzi, u vedrini i umoru, kao ohrabrenje i utjeha.» (P. Kaspar, Sakramenti – jezik znakova, 96-98.)

Duh zajednice određuje se putem glazbe koja se sluša. Katkada treba biti oprezan prema nekoj vrsti glazbe zbog sadržaja koji se tom glazbom posreduju, a ne zbog same glazbe kao takve. Primjerice, rock glazba je prožela kulturu mladih, ali neki glazbeni smjerovi i pjesme promiču neodgovorni seks, drogu, alkohol i nasilje. No, s druge strane, mnogi rock sastavi pjevaju lirske pjesme vjerskog nadahnuća. U glazbi pojedinac susreće snagu koja uređuje ili razara njegov unutarnji život. Lagana, vedrinom i pohvalom prožeta glazba u čovjeku čuva mir, dok bučna, smušena i raskalašena “muzika” čovjeku oduzima volju i smisao za život.

Pjevanje je znak životne radosti. Nažalost, često su lica vjernika na svetim misama odsutna, depresivna, tugaljiva, bez trunka vedrine. Možda je razlog zašto toliko mnogo mladih ne dolazi u Crkvu, jer ne nalaze tu zajedničku radost u središtu naših zajedničkih slavlja. Ako je Evanđelje radosna vijest, tada se radost mora vidjeti na licima vjernika. Na misi smiju pjevati i oni koji nemaju najbolji sluh! Neka se pjeva veselo i snažno na slavu Božju i zbog vlastite radosti! Bitno je da se pjeva iz srca i izrazi osjećaj zahvalnosti i pouzdanja u Boga. «Pjevati u klicanju… Klicanje je zvuk koji svjedoči da iz srca odjekuje nešto što se ne može kazati…» (Augustin).

Tumačeći stih “Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, pjevaj Gospodinu, sva zemljo!” (Ps 96,1), Augustin smisao izraza “nova pjesma” izvlači iz Isusovih riječi: “Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge” (Iv 13,34), i kaže da vršenje te zapovijedi jest nova pjesma koja stvara novu zemlju. “Pjevaj i putuj!” – savjetuje sveti Augustin. Pjesma na vjerničkim usnama izražava pobjedu radosti nad patnjom!