• Izabran generalni vikar OFM i generalni definitori

    U srijedu 14. srpnja 2021. godine izabran je fra Isauro Ulises Covili Linfati za novog Generalnog vikara Reda.Novi generalni vikar rođen je 22. ožujka 1961. Svečane zavjete položio je 20. ožujka 1987. Član je čileanske Provincije Duha Svetog. U četvrtak 15. srpnja 2021. godine izabrani su novi generalni definitori: za Afriku – fra…

  • Fra Petar Komljenović obranio licencijatski rad

    Fra Petar Komljenović, župnik u Hrvatskoj katoličkoj župi u Frankfurtu a/M, obranio je 13. srpnja 2021. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu licencijatski rad. Fra Petru čestitamo i želimo mir i dobro!

  • Fra Massimo Fusarelli novi Generalni ministar Reda Manje braće

    U utorak 13. srpnja 2021. godine na Međunarodnom kolegiju Sv. Lovre Brindiškog u Rimu, njegova eminencija, kardinal João Braz de Aviz, prefekt Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, imenovan od strane Njegove svetosti pape Franje za delegata kardinala da predsjeda Generalnom kapitulu Reda Manje braće 2021., objavio je da je…