• Zahvalni govor fra Gabrijela Jurišića HDKN-a  za  „Nagradu  za  životno  djelo“ 2024.

    (Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić zahvalio je Društvu uime nagrađenih na dodijeljenim nagradama.) Preuzvišeni gospodine biskupe mons. Mijo Gorski, predsjedniče Odbora HBK za sredstva društvenih komunikacija, koji ovdje danas predstavljate cijelu Hrvatsku biskupsku konferenciju, gospođo dr. Suzana Peran, predsjednice našega DHKN, dragi članovi HDKZ, i svi cijenjeni prijatelji i gosti! U ime Franjevačke provincije…

  • Rim: Doktorirao fra Ivan Vuletić

    U Rimu je 16. svibnja 2024. godine doktorirao fra Ivan Vuletić, nastavnik na KBF-u u Splitu i pastoralni pomoćnik u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije Bast – Baška Voda. Na Papinskom sveučilištu “Gregoriana” obranio je doktorsku tezu pod naslovom “La vita ecclesiale nel decanato di Spalato durante il governo italiano (aprile 1941 –…

  • Vrlika (Cetina): Proslava Svetog Spasa

    Svetkovinu Uzašašća (Sv. Spasa) kod starohrvatske crkve Svetog Spasa iz 9. stoljeća u mjestu Cetina, gdje se nalazilo srednjovjekovno naselje Vrhrika, župljani Vrlike slave u subotu poslije svetkovine Uzašašća Gospodina našega Isusa Krista. Ove godine svetkovina je proslavljena u subotu 11. svibnja. U 10:30 krenula je procesija, a zatim je pred crkvom na…