BAJAGIĆ-OBROVAC

Župa sv. Nikole biskupa
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
Bajagić 52 B
21241 Obrovac Sinjski
Tel/fax. 021/839 840

Župnik: fra Neven Pavlinušić


Župa Bajagić – Obrovac pripada Gradu Sinju u Splitsko-dalmatinskoj župani­ji. Prostire se na lijevoj obali rijeke Cetine u Cetinskoj krajini i obuhvaća sela Bajagić i Obrovac s Hanom. Krajem XVII. i početkom XVIII. st. župa je naseljena novim stanovništvom iz Bosne. U početku je bila u sastavu župe Bitelić. Bajagić i Obrovac postaju samostalna kapelanija god. 1756. god. a nakon toga, oko 1780. god. i samostalna župa. Franjevci sinjskog samostana bili su kapelani i kasnije župnici. Zbog nedostatka svećenika franjevaca, župom su od 1810. do 1873. god. upravljali svjetovni svećenici. Nakon toga župu su ponovo preuzeli franjevci i njom upravljaju i danas.

Stare matice od 1786. god. čuvaju se u DAZ-u (R. k. 18-19, V. k. 20-21, M. k. 22, R. V. M. k. 23), od god. 1854. do 1873. u DAS-u (MK-191, MK-193) a u arhivu samostana u Sinju je matica mrtvih od god. 1838. do 1863. (Knj. 168).

Župna crkva sv. Nikole, biskupa u Bajagiću podignuta je 1937. god. od klesanog kamena u neoromanici. Nakon rata (1955.) podignut je zvonik. U posljednje vri­jeme crkva je obnovljena.

Oko crkve je groblje uz koje je 2005. god. izgrađena nova mrtvačnica.

U Čačijnu Docu izgrađena je 1972. god. zavjetna kapela Gospe Sinjske, prema nacrtu arh. Ante Baraća.

U župi su kapelice:

Gospe od Zdravlja uz staru župnu kuću,

sv. Ante Padovanskog kod Jurelinih kuća i

sv. Nikole na Hanu.

Župna kuća izgrađena je na Hanu 1974. god., prema nacrtu arh. Ante Barać. U prizemlju je kapela Male Gospe, koja je ujedno služila i za vjeronaučnu dvoranu. God. 1988. izgrađena je nova župna kuća nedaleko od crkve, a kuća na Hanu i dalje služi za kapelu.

Iz župe je 7 redovnica.

U župi je jedna osnovna (Han) i jedna područna škola (Bajagić). Župa prigodno izdaje župni list Vrilo.

Župa pripada Cetinskom dekanatu Splitsko-makarske nadbiskupije.

U ŽUPI:

430 obitelji, 1460 vjernika (g. 1939.: 2619 + 15 vjernika, g. 1965: 325 obitelji, 1750 vjernika; g. 1979: 402 obitelji, 1830 vjernika).