• Pravilo Reda Manje Braće

  Prvo poglavlje U ime Gospodnje! Počinje život Manje braće Pravilo i život Manje braće jest ovo: obdržavati sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista živeći u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći. Brat Franjo obećava poslušnost i poštovanje gospodinu papi Honoriju i njegovim zakonitim nasljednicima i Rimskoj Crkvi. A ostala braća dužna su slušati brata Franju i njegove nasljednike. Drugo poglavlje O onima koji žele prihvatiti ovaj život i kako ih treba primiti Ako koji htjednu prihvatiti taj život pa dođu k našoj braći, neka ih braća pošalju svojim provincijalnim ministrima; samo njima, a ne drugima neka bude dopušteno primati braću. A ministri neka ih pažljivo ispitaju o katoličkoj vjeri i…

 • Generalne konstitucije Reda Manje braće

  PRVO POGLAVLJE „OPSLUŽIVATI SVETO EVANĐELJE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA” (PPr 1,1) I. Odsjek Temelji Reda Čl. 1 § 1. Red manje braće, kojega je utemeljio sv. Franje Asiški, jest bratstvo1 u kojem braća, poticajem Duha Svetoga, odlučnije slijede Isusa Krista, Bogu koga ljube iznad svega se po zavjetovanju potpuno posvećuju, živeći Evanđelje u Crkvi na način kako ga je sv. Franjo opsluživao i predložio2. § 2. Braća, sljedbenici sv. Franje, dužni su provoditi život radikalno evanđeoski, tj.: živjeti u duhu molitve i pobožnosti, i u bratskom zajedništvu; davati svjedočanstvo pokore i malenosti; u ljubavi prema svim ljudima donositi navještaj Evanđelja u cijelome svijetu; pomirenje, mir i pravdu djelima propovijedati 3…

 • Generalni Statuti Reda Manje Braće

  Prihvaćeni na generalnom kapitulu godine 1991., proglašeni 2. kolovoza 1991. Preuređeni na generalnom kapitulu 2003., proglašeni 8. prosinca 2003., a na snagu stupili 8. prosinca 2004. Preuređeni na generalnom kapitulu 2009., proglašeni 8. prosinca 2009., a na snagu stupili 10. ožujka 2010. Izdaje: Južnoslavenska konferencija provincijalnih ministara OFM, Kaptol 9, HR – 10000 Zagreb, 2010. ODLUKA GENERALNOG MINISTRA REDA Zakonodavstvo Reda, osim Potvrđenog pravila koje je nje­gova osnova, sada obuhvaća dvije različite pravne zbirke (usp. ZKP, 587), a to su: Generalne konstitucije, koje skupa s Pravilom čine temelj­ni zakonik našega zakonodavstva, i Generalni statuti, koji sadrže ostale odredbe kao nadopuna Generalnih konstitucija. Generalne statute, u koje su unesene ne male…

 • Povijest Reda

  I. RAZDOBLJE OD SMRTI SV. O. FRANJE DO RASCJEPA Glavna oznaka ovog razdoblja jesu dugotrajne i često žestoke borbe i prepirke oko doslovnog obdržavanja Pravila siromaštva, kako ga je označio sv. o. Franjo. Dok je, naime, trajao prvobitni način života, dok su braća kao putnici i stranci putovali i propovijedali, a nisu imali stalna boravišta, mogli su lako udovoljiti životnim potrebama, kojih je inače bilo malo. No kad je s vremenom nastao stalan način života u samostanima sa stalnim dužnostima i broj članova narastao, naišlo se na velike poteškoće s obzirom na najstrože siromaštvo. Nastale su potrbe osobito kod širenja sv. Evanđelja propovijedanjem i misijama, kojima se nije moglo udovoljiti…