• Životopis sv. Franje (Vita prima)

    Proslov U ime Gospodnje. Amen. Počinje proslov životopisu blaženoga Franje 1. Želja mi je, s dužnim poštovanjem, redom ispripovjediti život i djela blaženoga našeg oca Franje. Nitko međutim pojedinačno ne pamti sve ono što je on činio i naučavao. Da mi ipak istina bude vodiljom i učiteljicom, nastojat ću prema svojim moćima, makar i nevještim riječima, izložiti barem ono što sam čuo iz njegovih usta ili doznao od poštenih i pouzdanih svjedoka. A dajem se na taj posao po zapovijedi slavnoga gospodina pape Grgura.1 O da mi je biti učenikom onoga koji je uvijek izbjegavao zakučasti govor te nije mario za kićene riječi! 2. Sve što sam mogao sabrati o…

  • Životopis sv. Franje (Vita secunda)

    Proslov U IME GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA. AMEN. GENERALNOME MINISTRU REDA MALE BRAĆE. 1. Cjelokupnom generalnom kapitulu i vama, prečasni oče,1 onomadne se svidjelo narediti našoj malenkosti, ali ne bez božanskog nadahnuća, da suvremenicima na utjehu, a budućim pokoljenjima na sjećanje opišemo2 djela i riječi slavnoga našeg oca Franje mi kojima je to poznato više iz djela i riječi slavnoga našeg oca Franje mi kojima je to poznato više iz dugotrajna druženja s njim i iz međusobna povjerljiva općenja negoli iz dugotrajna istraživanja. Zato se s poniznim poštovanjem žurimo izvršiti sveti nalog, koji se nikako ne bi smio miomići. No, kad pomnjivije ocjenjujemo svoje slabe sile, opravdano se pribojavamo da…

  • Legenda trojice drugova

    Predgovor Djelce što vam ga pružamo u hrvatskom prijevodu nije izišlo samo iz jedne duše niti ga je napisalo samo jedno pero. LEGENDA TROJICE DRUGOVA plod je poslušne ljubavi. Da je napisano, treba zahvaliti bratu Krescenciju Grizzi iz Jessija, generalnome ministru Franjevačkog reda, koji bijaše šesti po redu (1244-47). On je na generalnom kapitulu u Đenovi 4. listopada 1244. potaknuo napose najstariju braću da bi sakupila sve što im bijaše poznato o sv. Franji i o prvim počecima njegova Reda. Bilo je to osamnaest godina nakon blažene i svete smrti sv. Franje. Tada je uspomena na njega i na prve početke njegova Reda bila još sasvim svježa. Red je u…