• Liturgija časova

    4. listopada SVETI NAŠ OTAC FRANJO đakon, utemeljitelj triju redova Svetkovina Rođen je u Asizu godine 1182. Nakon lakomislene mladosti obratio se odrekao očinskih dobara – i čvrsto prionuo uz Boga. Prigrlio je siromaštvo i provodio evanđeoski život propovijedajući svima Božju ljubav. Svoje je sljedbenike odgajao davši im odlične uredbe, koje je Sveta Stolica odobrila. Pokrenuo je također i red redovnica i pokornika koji žive u svijetu i započeo propovijedati nevjernicima. Umro je 1226. godine. I. VEČERNJA Himan Već noćni mrak je prekrio Prostranu zemlju čitavu Kad krajnji dan se bližio Ocu što čas je znao svoj. O divne duha čvrstine I tvrde vjere muža tog, O žarke li mu…

  • Molitve – liturgijska čitanja – predslovlje

    Ulazna pjesma Radujmo se svi u Gospodinu, slaveći blagdan na čast blaženoga oca Franje. Njegovoj se svetkovini raduju anđeli i slave Sina Božjega. .. Zborna Bože, ti si serafskom ocu Franji dao da u siromaštvu i poniz­nosti bude živa slika Kristova. Daj da pođemo njegovim putem, nasljedujemo tvoga Sina i s tobom se udružimo u radosnoj lju­bavi. Po Gospodinu. .. PRVO ČITANJE »Franjo kao sunce obasjava Hram Svevišnjega.« Čitanje Knjige Sirahove 50, 1. 3-7 Evo onoga koji je za svoga života popravio Dom, u svoje je vri­jeme učvrstio Hram. U njegovo je vrijeme vodeno spremište iskopano, jezero poput mora golemo. U brizi da narod izbavi od propasti, utvrdio je grad…

  • Molitva vjernika

    Predsjedatelj: Predraga braćo i sestre, dok se u ovome svetom slavlju spominjemo blaženoga Serafskoga Oca i zahvaljujemo za velika čudesa što ih je Gospodin izveo po njemu, s pouzdanjem iznesimo pred njega svoje potrebe i potrebe cijeloga svijeta te jednoglasno zamolimo: Po zagovoru svetoga Franje, usliši nas, Gospodine! Gospodine, ti nam objavljuješ da vjerodostojno življenje evanđelja obnavlja Crkvu u njezinoj blizini čovjeku i u jasnoći gledanja tvoga lica. Vodi i danas svoju Crkvu putem evanđelja kako bi svim ljudima mogla naviještati Istinu koja je u tebi i sve ljude okupljati u jednu obitelj tvojih spašenika, molimo te. Gospodine, ti svim ljudima u Crkvi daješ vlastito poslanje. Čuvaj u duhu evanđeoskoga…