• STATUT

    Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži – pdf Dekret Nacionalno vijeće Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži je 30. siječnja 2016. (ur. br. 6/2016), nakon izglasavanja na Nacionalnoj skupštini Franjevačke mladeži u listopadu 2015., predočilo Nacionalnom vijeću OFS-a tekst obnovljenoga Statuta Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži tražeći njegovo odobrenje.Nacionalno vijeće Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda nakon pomnog ispitivanja spomenutog teksta, prihvativši izmjene redakcijske naravi koje je predložilo Povjerenstvo za pravna i statutarna pitanja i ustanovivši da je tekst u skladu s Generalnim konstitucijama OFS-a i dokumentima Međunarodnoga vijeća OFS-a o Franjevačkoj mladeži te da je primjeren okolnostima života Nacionalnoga bratstva Franjevačke mladeži u nas ovim Dekretom odobrava i potvrđujeStatut Hrvatskoga…