• Sprovod fra Berislava Nikića

  U srijedu 31. ožujka 2021. godine, na gradskom groblju Lovrinac pokopan je fra Berislav Nikić, franjevac Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Fra Berislav je preminuo 29. ožujka 2021. godine u 82. godini života, 62. redovništva i 55. svećeništva. Sprovodne obrede predvodio je fra Mate Matić, gvardijan Samostana Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu, u kojem je fra Berislav živio posljednjih godina života. Na sprovodnom obredu sudjelovali su, uz provincijala fra Marka Mršu, braća franjevci, bogoslovi, časne sestre i rodbina pokojnog fra Berislava. Nakon sprovodnih obreda u crkvi Gospe od Zdravlja slavljena je misa zadušnica za pokojnog fra Berislava, kojoj je predsjedao provincijal fra Marko Mrše. Preko misnog slavlja ministrirali su…

 • Preminuo fra Berislav Nikić

  Javljamo braći Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, rodbini, prijateljima i znancima da je u 82. godini života, 62. redovništva i 55. svećeništva okrijepljen svetim sakramentima preminuo u Splitu u ponedjeljak 29. ožujka 2021. god. fra Berislav Nikić. Sprovodni obredi održat će se u srijedu 31. ožujka 2021. u 14.00 sati na gradskom groblju Lovrinac (Split). Sv. misa zadušnica slavit će se nakon sprovoda u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine! Životopis:Fra Berislav Nikić rođen je 12. studenoga 1939. u Ružićima (BIH) od oca Pavla i majke Slavke r. Zeleničić. Nakon osnovne škole, pohađao je gimnaziju u Sinju (1956. – 1958.) i u Zagrebu (1959. – 1962.).…

 • Sprovod fra Karla Krole

  U srijedu 3. veljače 2021. na splitskom gradskom groblju Lovrinac pokopan je fra Karlo Krolo, franjevac Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Fra Karlo je u 94. godini života, 77. redovništva i 70. svećeništva, okrijepljen svetim sakramentima, preminuo u Omišu u ponedjeljak 1. veljače 2021. godine. Sprovodne obrede predvodio je fra Nedjeljko Šabić, gvardijan Samostana Gospe od Karmela u Omišu u kojem je fra Karlo djelovao i živio posljednjih godina života, a na sprovodu su, uz fra Marka Mršu, provincijskog ministra, prisustvovala braća franjevci, časne sestre, bogoslovi i rodbina pok. fra Karla. Nakon sprovodnih obreda u crkvi Gospe od Zdravlja na Dobromu slavljena je misa zadušnica za pokojnog fra Karla kojoj je…

 • Preminuo fra Karlo Krolo

  Javljamo braći Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, rodbini, prijateljima i znancima da je u 94. godini života, 77. redovništva i 70. svećeništva okrijepljen svetim sakramentima preminuo u Omišu u ponedjeljak 1. veljače 2021. godine fra Karlo Krolo. Sprovodni obredi održat će se u srijedu 3. veljače 2021. u 15.00 sati na gradskom groblju Lovrinac (Split). Sv. misa zadušnica slavit će se nakon sprovoda u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine! Životopis: Fra Karlo Krolo rođen je 30. listopada 1927. u Gizdavcu (župa Muć Gornji) od oca Ante i majke Kate r. Jurić. Osnovnu školu pohađao je u Gizdavcu (1934. – 1940.), a zatim osam razreda Franjevačke…