• Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja III.

    U nakladi Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja i zbornika „Kačić“ izašla je edicija Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja III. Ovaj treći svezak, kao i prva dva, uredio je fra Stipica Grgat. Fra Stipica je među ostalim učinio transkripciju i notografiju. Sav rad obavljen u suradnji sa stručnjacima iz predmeta  muzikologije i etnomuzikologije Hanom Breko Kustura i Joškom Ćaletom. Recenzenti su Vito Balić i Domagoj Volarević. Publikacija koju ovdje dono­simo pod gornjim naslovom, treća je u nizu u okviru projekta istraživanja crkvenih pučkih napjeva u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja. S prethodnim dvama i ovim III. sveskom, istraživački rad, a time i čitav projekt prikupljanja tradicijskih crkvenih napjeva u spomenutoj…

  • Pjevajte Gospodinu

    Mješoviti zbor mladih Župe Gospe od Zdravlja – Split Peter Wagner: PJEVAJTE GOSPODINU Joža Požgaj: LAUDATE DOMINUM Anton Bruckner: LOCUS ISTE Stipica Grgat: LAUDATE DOMINUM Camille Sain-Saëns: AVE VERUM Ivan Ocvirk: DIVNOJ DAKLE G. P. da Palestrina: SICUT CERVUS Anđelko Klobučar: OTČE NAŠ France Bernik: AVE MARIA Stipica Grgat: ECCE VIRGO CONCIPIET Jacob Arcadelt: AVE MARIA Stipica Grgat: ZDRAVO MARIJO