• Kačić 52.-53.

    KAČIĆ,  Zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, Split,  LII-LIII/2019.-2020., str. 360. Sadržaj: Predgovor; Prvi nicejski koncil (Ž. Tolić); Sveci i Božji ugodnici Zadarske nadbiskupije (H. G. Jurišić); Pučko propovijedanje u djelu Pripovidagnie nauka karstjanskoga (A. Pranjić); Isprika cara Ferdinanda V. banu Josipu Jelačiću (I. Pederin); Jadran u očima novije talijanske znanosti (I. Pederin); Jadransko pitanje i Rapalski ugovor u listu „Novo doba“ (F. Bilić); Dr. fra Karlo Jurišić poslije smrti – 1918.-2017. (H. G. Jurišić); S. Marija Alojzija Caratan – 1905.-1995. (M. Beroš); Izričaji na latinskom jeziku za preminuće u mrtvarima Provincije Presvetoga Otkupitelja (M. Modrić); Terence Irwinovo shvaćanje Aristotelovih metafizičkih počela (D. Radoš); Uredništvo je primilo i preporučuje, Suradnici u…

  • Zlatni jubilej Zbornika “Kačić”

    Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja pokrenula je 1967. godine izdavanje Zbornika „Kačić“ koji donosi znanstvene rasprave o filozofiji i teologiji, kao i drugim humanističkim i prirodnim znanostima. Jubilarni svezak prikazuje obrađenu tematiku u Zborniku kroz  proteklih 50 godina. Sadržaj: Uz Proslov i Posvetu istaknuta je i nagrada Splitsko-damatinske županije Provinciji za jubilej Zbornika „Kačić“. Prikazane su sljedeće teme: filozofija i teologija, mariologija, opća i nacionalna hagiografija te redovništvo; povijest i arheologija, prosvjeta i školstvo, jezikoslovlje i književnost, umjetnost, glazba i kulturna baština, prirodoslovlje, hrvatsko iseljeništvo i bibliografija. Posebna je tema prorektorski lanac (Zagreb). Tu je bibliografija svih 50 svezaka Zbornika, popis svih izdanja (oko 90 naslova) i životopisi oko 370 suradnika…

  • Kačić – 2016.

    U izdanju Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja tiskan je novi broj zbornika „Kačić“, sv. 48-49., čiji je glavni urednik fra Gabrijel Jurišić. SADRŽAJ Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, OFM, U susret zlatnom jubileju Zbornika „Kačić“ (1967. – 2017.)…………………….. 5-8 Jakov Jelinčić, Matične knjige Župe sv. Martina u Sumartinu (1665.-1948′) Parish Registers of the St. Martin church in Sumartin (1665-1948) . . 9 Dr. fra Željko Tolić, OFM, Kršćanstvo u Iliriku prije dolaska Hrvata Il cristianesimo nell’ lllirico prima della venuta dei Croati……………………….. 109 Dr. fra Bože Norac Kljajo, OFM, Studij filozofije u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja Das studiam der philosophie in der Provinz des allerheiligsten Erlösers 139 Dr. Marko Trogrlić, Bibliografija prof.…