• Fra Stjepan Čovo: Martirologij

    Fra Stjepan Čovo: Martirologij Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja za vrijeme Drugog svetskog rata i poraća 1942. – 1948., Split, 2021. 520 stranica Pomno sam pročitao rad dr. fra Stjepana Čove: „Martirologij Franjevačke provincije Presvetog otkupitelj za vrijeme drugoga svjetskog rata i poraća 1942. 1948.” i ostao zadivljen veličinom žrtve koju su svjedočanski podnijela 44-orica mučenika naše Provincije u tragičnom ratnom i poratnom vremenu, položivši svoj život kao svjedočanstvo i dokaz vjernosti Bogu, Katoličkoj Crkvi i hrvatskom narodu. Rad je opsežno dokumentiran i pojašnjen brojnim izvješćima dr. Petra Grabića, provincijala, potvrdama iz arhiva Provincije kao i drugim dokumentima samostanskih arhiva te izjavama pojedinih fratara, svjedoka toga doba. Vrijedni su dokumenti i…

  • Fra Ante Cikojević: Cetinska Ruža

    Biblioteka BAŠTINAUrednik: Ivan Babić NAKLADA BOŠKOVIĆZa nakladnika: Zoran Bošković Naslovnica: Ante Branko Periša, akademski slikarRačunalna obradba: Dean Berlan Tisak: Dalmacija papir, Split ISBN 978-953-263-621-5 CIP zapis dostupan u računalnom kataloguSveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 181121041. © Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja Split Tiskano u lipnju 2021.

  • Tiskana knjiga „Tragovi vjere i ljubavi. 40 godina života i rada fra Marinka Vukmana u Njemačkoj“

    U nakladi Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja krajem srpnja 2021. tiskana je knjiga „Tragovi vjere i ljubavi. 40 godina života i rada fra Marinka Vukmana u Njemačkoj“. Urednici izdanja su fra Šimun Markulin i fra Ante Akrap, obojica nastavnici na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Knjiga na 480 stranica monografski obrađuje život i djelo fra Marinka Vukmana, svećenika, redovnika, člana Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Nakon svećeničkog ređenja, dvije je godine djelovao u domovini (Župa Runović – Zmijavci), a 1981. Uprava Provincije poslala ga je među hrvatske iseljenike u Njemačku, gdje djeluje i danas. Upravo je proslava četrdesete obljetnice pastoralnog djelovanja fra Marinka u inozemnoj pastvi (1981.…