• List Marija 7-8-9/2024.

  Iz tiska je izišao ljetni broj lista Marija (7-8-9/2024.). Urednik fra Ante Branko Periša naslovio je uvodnik Hail Mary pass. Uvodnik donosimo u cijelosti: Kao kršćani, koji svoje čovještvo živimo po Božjim zakonima, svakodnevno izgovorimo bezbroj pobožnih uzdaha (i onih manje pobožnih) kada se nađemo u životnoj nemoći: Isuse moj! Gospe moja! Poneko u braku zavapi: Ženo moja! Mužu moj! Djeca češće: Majko moja! (rjeđe: Oče moj!). Roditelji: Ah, ‘ćerce moja! Eh, sinčiću moj! Postariji: Unuko moja! Unuče moj! Kada se našao u nevolji (na Kalvariji), Isus je zavapio: Majko moja! Ivane moj! Prije smrti zavapio je još jače: Eloi, Eloi! Ćaća moj! Lama sabahtani? Zašto si me ostavio? Naum…

 • List Marija 6/2024.

  Iz tiska je izišao novi broj lista Marija za lipanj (5/2024.). Urednik fra Ante Branko Periša naslovio je uvodnik “Vina imaju”. Uvodnik donosimo u cijelosti: Teta Marija dobila je pozivnicu za svadbenu svečanost. Vjenčaju se ženik Marko i nevjesta Ivana. Povedi i rođaka Isusa, poručila je nećakinja. Tako je teta Marija, Isus i dva prijatelja, Filip i Bartul, krenuli iz Nazareta prema Galilejskom moru, tek dva sata hoda do Kane.   Svadbene su svečanosti trajale tjedan dana. Zadnjega je dana teta Marija opazila da svatovi nisu razdragani. Stoga priđe do ravnatelja stola: Kume Šimune, nedostaje raspoloženje? Kum Šimun, potiho, reče: Vina nedostaje; da nam dotekne, razvodnjavamo. Tada teta Marija ode do Isusa:…

 • List Marija 5/2024.

  Iz tiska je izišao novi broj lista Marija za svibanj (5/2024.). Urednik fra Ante Branko Periša naslovio je uvodnik “Isusov učinak”. Uvodnik donosimo u cijelosti: Kada je živio među nama, očito je da Isus nije pohađao školu u kojoj se učila matematika. Da je učio, računica mu ne bi imala ovakav učinak: Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima (Mt 25, 14-3). Zatim: Kažem vam: svakome, koji ima, dat će se; a tko nema, njemu će se oduzeti i ono što ima (Lk 19,26). Opet: Doista, onomu tko ima dat će se, a onomu…

 • List Marija 4/2024.

  Iz tiska uskoro izlazi novi broj lista Marija za travanj (4/2024.) Urednik fra Ante Branko Periša naslovio je uvodnik “Krìstolòvci”. Uvodnik donosimo u cijelosti: Na ulazu u hramsko dvorište u Vječnom Jeruzalemu stoji natpis: Neka se ni jedan stranac ne usudi prijeći ovaj pràg i ûći u Svetište; tko bude nedopušteno zatečen, sam će biti krivac svojoj smrti! Molitveni Zbor zastane, pročita natpis i prođe ispod nadvratnika. Uđe u hramsko dvorište i spusti se na koljena ispred Svetišta (na osobnu odgovornost). Toga jutra u Zboru Kristovih sljedbenika bili su: majka Marija, Marija Magdalenska i njezina Udruga pobožnih majki, Saloma i Suzana, zaručnica Veronika, sestre Marta i Marija s bratom Eliazarom, jedanaestorica…