• Marija – 1. 2018.

    Objavljen je novi broj mjesečnog lista za Marijine štovatelje – MARIJA za siječanj 2018. “U Božjim rukama” naslov je uvodnika koji potpisuje urednik fra Petar Lubina. U Božjim i u našim rukama Svako novo razdoblje života, pa tako i svaka nova godina, važne su postaje u našem životu. One su i poticaj da se osvrnemo na proteklo razdoblje, da razmislimo o našoj sadašnjosti i bacimo pogled naprijed te promislimo što bismo mogli i trebali učiniti da naša . budućnost bude bolja i uspješnija. Iako je budućnost u Božjim rukama, velikim je dijelom i u našim, pa je, uz Božju pomoć, moramo graditi i ne smijemo dopustiti da nam je bez…