• Marija – 2. 2021.

    Marija – 2. 2021. – pdf Objavljen je novi broj mjesečnog lista za Marijine štovatelje – MARIJA za veljaču 2021. Urednik fra Petar Lubina naslovio je uvodnik Životni teret. Uvodnik donosimo u cijelosti: Životni teret Poznata je pobožna priča o Kristoforu, čovjeku divovske snage i rasta. Posao mu je bio prenositi putnike s jedne obale rijeke na drugu. Jednom mu dođe neki dječačić da i njega prenese. Što su dublje ulazili u vodu, bivao mu je teži. Kristofor se pobojao da će se s njime utopiti. Kad je stigao na drugu obalu, sav izmoren reče mu: „Bio si mi tako težak kao da sam sav svijet na sebi nosio.“ Dječačić…

  • Marija – 1. 2021.

    Marija – 1. 2021. – pdf Objavljen je novi broj mjesečnog lista za Marijine štovatelje – MARIJA za siječanj 2021. Urednik fra Petar Lubina naslovio je uvodnik Novi početak. Uvodnik donosimo u cijelosti: Novi početak Priča o grčkomu mitskom junaku Sizifu govori kako su ga bogovi osudili da gura tešku kamenu gromadu golim rukama uz brdo. Kad je dospio do vrha, ona mu se izmakne i vrati se natrag. Sutradan ujutro započne iznova, a zatim cijeli dan, znojeći se na sunčevoj žegi, nastavi gromadu gurati do vrha. Kad je uspio, ona mu se opet izmakne iz ruku i otkotrlja u podnožje. I tako je uvijek iznova Sizif započinjao svoje guranje.…