• Karin: Održane duhovne vježbe novacima i postulantu

    Od 5. do 10. lipnja 2022. u Franjevačkom samostanu u Karinu održane su duhovne vježbe novacima: fra Marinu Kujundžiću, fra Anti Mijoču i fra Danielu Živkoviću te postulantu Mariu Paviću. Ove duhovne vježbe bile su intenzivna priprema za prve jednostavne redovničke zavjete braće novaka te postulanta za oblačenje redovničkog odijela – franjevačkog habita. Duhovne vježbe predvodio je fra Nikica Vujica, dosadašnji provincijski ekonom Franjevačke provincije Bosne Srebrene, a od srijede (8. lipnja) župni vikar svetišta Župe svetog Ive u Podmilačju. Tema duhovnih vježbi bila je Fratar: tko je on i što je njegova služba? Duhovne vježbe počele su u nedjelju u 19 sati na svetkovinu Duhova zazivom Duha Svetoga  te…

  • Visovac: Oblačenje i zavjetovanje

    U subotu 3. srpnja 2021. na Gospinu otočiću Visovcu prve jednostavne zavjete u ruke fra Zorana Kutleše, vikara Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, položila su četvorica dosadašnjih novaka: fra Kristijan Pisac, fra Stjepan Raić, fra Teo Tadić te fra Marko Udovičić, a godinu kušnje u novicijatu na Visovcu započeli su: fra Marin Kujundžić, fra Ante Mijoč i fra Daniel Živković. Svečanom misnom slavlju na otvorenom predsjedao je fra Zoran Kutleša, uz koncelebraciju fra Marka Nimca, gvardijana Samostana Gospe od Anđela na Visovcu, fra Joška Kodžomana, ravnatelja Franjevačkog sjemeništa u Sinju, fra Mije Šabića, meštra novaka, te još dvadesetak svećenika. Prije početka misnog slavlja održan je obred oblačenja u kojem postulanti, budući…

  • Visovac: Duhovne vježbe za novake

    Od 14. do 18. lipnja Na Visovcu su održane duhovne vježbe za novake kojima su se pripremali za polaganje prvih redovničkih zavjeta. Prema Pravilu Reda, nakon uspješno provedenog novicijata, novaci moraju položiti tri zavjeta kojima ulaze u franjevačku redovničku obitelj. Ovim zavjetima obvezuju se na život u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći kako bi mogli što bliže, prisnije i slobodnije slijediti evanđelje. Voditelj duhovnih vježbi fra Tino Labrović novacima je primjerima svetaca ilustrirao što znači bezrezervno slijediti Isusa Krista. Najizvrsniji primjer je Blažena Djevica Marija koja se svim svojim bićem predala služenju Gospodinu, a u stopu je slijedi sveti Franjo koji je poslušao Gospodinov glas kad mu je rekao…