• Karin: Održane duhovne vježbe novacima i postulantu

    Od 5. do 10. lipnja 2022. u Franjevačkom samostanu u Karinu održane su duhovne vježbe novacima: fra Marinu Kujundžiću, fra Anti Mijoču i fra Danielu Živkoviću te postulantu Mariu Paviću. Ove duhovne vježbe bile su intenzivna priprema za prve jednostavne redovničke zavjete braće novaka te postulanta za oblačenje redovničkog odijela – franjevačkog habita. Duhovne vježbe predvodio je fra Nikica Vujica, dosadašnji provincijski ekonom Franjevačke provincije Bosne Srebrene, a od srijede (8. lipnja) župni vikar svetišta Župe svetog Ive u Podmilačju. Tema duhovnih vježbi bila je Fratar: tko je on i što je njegova služba? Duhovne vježbe počele su u nedjelju u 19 sati na svetkovinu Duhova zazivom Duha Svetoga  te…