• BAĆINA

  SV. JURAJ MUČENIK Splitsko-makarska nadbiskupija Župni ured Baćina 20340 PLOČE, p. p. 59 Tel. 020/679 420 Župnik: Fra Kristijan Perković Župa Baćina pripada Gradu Pločama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Proteže se od Graca do Ploča, preko brdovitog kraja prema Baćinskim jezerima. Kršćanstvo je u tom kraju bilo rašireno već u prvim stoljećima, o čemu govore ostaci starokršćanske bazilike sv. Andrije u Sladincu iz VI. stoljeća, najveći spome­nik antičke kulture na širem području grada Ploča. Za vrijeme turske vladavine Baćinu su posluživali franjevci iz zaostroškog samostana. Župa je prvotno bila u zajedništvu s Podacom, a kasnije su je posluživali župnici iz Graca. Danas je poslužuje župnik-franjevac iz Pline-Stabline. Matične knjige su postojale…

 • BAJAGIĆ-OBROVAC

  Splitsko-makarska nadbiskupija Župni ured sv. Nikole21 241 OBROVAC SINJSKITel/fax. 021/839 840 Župnik: Fra Ivan Dotur Župa Bajagić – Obrovac pripada Gradu Sinju u Splitsko-dalmatinskoj župani­ji. Prostire se na lijevoj obali rijeke Cetine u Cetinskoj krajini i obuhvaća sela Bajagić i Obrovac s Hanom. Krajem XVII. i početkom XVIII. st. župa je naseljena novim stanovništvom iz Bosne. U početku je bila u sastavu župe Bitelić. Bajagić i Obrovac postaju samostalna kapelanija god. 1756. god. a nakon toga, oko 1780. god. i samostalna župa. Franjevci sinjskog samostana bili su kapelani i kasnije župnici. Zbog nedostatka svećenika franjevaca, župom su od 1810. do 1873. god. upravljali svjetovni svećenici. Nakon toga župu su ponovo…

 • BANJEVCI

  SV. NIKOLA TAVELIĆŠibenska biskupija Župni ured BANJEVCI23302 STANKOVCI Tel: 023/ 632-025 Župnik: fra Dujo Jukić (poslužuje iz Stankovaca) Župa Banjevci prostire se u općinama Stankovci (selo Banjevci) i Pirovac (selo Kašić) Zadarske županije u jugoistočnom dijelu Vranskog polja, ispod staroga grada Kašica. Župu su uvijek vodili franjevci. Do dolaska Osmanlija Kašici i Banjevci su bile samostalne župe, a s njihovim odlaskom pripali su župi Skradin, do osnutka župe Velim u XVII. stoljeću. U sastavu župe Velima ostali su do 1718. god., kada Banjevci postaju samostalna župa. Župne matice sačuvane su od god. 1721. (DAZ, R. k. 34-39, V. k. 40-44, M. k. 45-49). U župnom uredu čuvaju se župne matice…

 • BAST – BAŠKA VODA

  Uznesenje MarijinoSplitsko-makarska nadbiskupija Župni uredObala sv. Nikole 7321 320 Baška Vodatel. 021/ 620-535 Upravitelj župe: fra Filip Budić Župa Bast-Baška Voda prostire se na južnim padinama Biokova u Podbiokovlju u  srednjoj Dalmaciji u općini Baška Voda Splitsko-dalmatinske županije. Najstarija su naselja ona udaljenija od mora: Bast i Topići, dok su ona uz more: Baška Voda, Promajna, Bratuš i Krvavica nastala u novije doba. Kraj je bio naseljen još u staro doba. Od kršćanskih ostataka nađen je u Promajni 1912. god.  starokršćanski rimski kamen-međaš s križem i zlatni nakit. Bast je u prošlosti bio najveće naselje, a ime je dobio po antičkom gradu Bistonu. Prvi put se spominje g. 1434. u ispravi…