Obrednik Franjevačkog svjetovnog reda

 

Prvo poglavlje

OBRED UVOĐENJA U FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

1.           Obred primanja koji prethodi vremenu oblikovanja zapo­činje, prikladnom pjesmom.

2.           Obred neka bude jednostavan i neka se obavi u krugu bratstva (usp. Napomene, br. 12)

Opis obreda

3.     Zgodno je da se obred uvođenja obavi za vrijeme prikladna slavlja službe riječi Božje.

Uvodni obredi

4.          Obred započinje znakom križa, a svećenik koji ga predvo­di izrekne nekoliko riječi pozdrava.

5.          Tada koji od subraće FSR-a ili sam svećenik izrekne poti­caj ovim ili sličnim riječima:

 • Gospodin koji nas je pozvao
 • na evanđeoski način života,
 • što ga je sam objavio Franji Asiškome
 • da se ima živjeti u bratstvu,
 • danas nas je sakupio da bismo primili ove koji su,
 • potaknuti Duhom Svetim,
 • zamolili da mogu ući u Franjevački svjetovni red
 • te žele započeti vrijeme oblikovanja
 • što će prispjeti do svoga vrhunca
 • u zavjetovanju ili obećanju evanđeoskoga života.
 • Obnovimo sada vjeru u Duha Svetoga
 • i zamolimo ga da nam udijeli milost
 • kako bi se njihovo oblikovanje u bratstvu
 • valjano odvijalo i ostvarilo;
 • neka to pomogne njegova milost.

6.          Nakon poticaja svećenik govori:

 • Pomolimo se.
 • Gospodine Bože,
 • koji si poslao svoga Sina Isusa Krista
 • da nam bude put, istina i život,
 • udijeli ovima koji mole
 • da budu primljeni u Franje­vački svjetovni red
 • i svima nama da pažljivo slušamo evanđeoske riječi
 • i da budemo poslušni u njihovu izvršavanju.
 • Po Kristu Gospodinu našemu. 

Svi odgovore:

Amen.

Slavlje Božje riječi

7.          Neka se prije nego što započne prvo čitanje pročitaju ove poticajne riječi sv. Franje (1P 87-88):

 • Poslušajmo Božju riječ u duhu blaženoga oca Franje koji nas potiče ovako:
 • „Molimo vas i zaklinjemo u ljubavi koja je Bog
 • da ove miomirisne riječi Gospodina našega Isusa Krista
 • s poniznošću i ljubavlju zahvalno primite
 • i da ih dobrostivo izvršujete i savršeno opslužujete.“

8.       Prvo čitanje: Rim 6, 8-11 

     „Hodimo u novosti života.“

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo!

Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo nje­govu kršteni. Krštenjem smo, dakle, zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom us­krsnu od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo, doista, s njime srasli po sličnosti smrti nje­govoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu us­krsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet, da se uništi ovo grešno tijelo, te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grije­ha.

Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i ži­vjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, pošto us­krsnu od mrtvih, više ne umire, smrt više njime ne gospodari. Sto umrije, umrije grijehu jednom zauvi­jek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!  

Riječ Gospodnja. 

Svi odgovore:

Bogu hvala!

9.           Pripjevni psalam: Ps 24

P. Ovo je naraštaj onih koji traže Gospodina.

 • Gospodnja je zemlja i sve na njoj
 • svijet i svi koji na njemu žive.
 • On ga na morima utemelji
 • i na rijekama učvrsti.

 • Tko će uzici na goru Gospodnju, *
 • tko će stajati na svetome mjestu njegovu?
 • Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
 • duša mu se ne predaje ispraznosti i ne kune se varavo.

 • On blagoslov prima od Gospodina *
 • i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
 • Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
 • koji traže lice Boga Jakovljeva.

 • Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
 • dižite se, dveri vječne, *
 • da uniđe Kralj slave! 
 • Tko je taj Kralj slave?
 • Gospodin silan i junačan,
 • Gospodin silan u boju!

 • Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
 • dižite se, dveri vječne, *
 • da unidje Kralj slave! 
 • Tko je taj Kralj slave? *
 • Gospodin nad vojskama - on je Kralj slave!

10.       Drugo čitanje: Mk 1,12-15

„Obratite se i vjerujte evanđelju!“

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, kušao ga Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bi predan, dođe Isus u Galileju. Propo­vijedao je Evanđelje Božje govoreći: »Ispunilo se vri­jeme, približilo se kreljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!«

Riječ Gospodnja. 

Svi odgovore:

Slava tebi, Kriste!

11.     Slavitelj drži kratku homiliju. U skladu s vremenskim prilikama može pozvati braću da budu sudionici evanđeoske riječi.

Obred primanja

12.     Jedan između pripravnika u ime sviju (ili svi zajedno) izjavljuje da želi ući u FSR. Ministar, u ime bratstva, prima molbu. Sve se ovo može obaviti u izmjeničnom govoru ili u dijalogu ovim ili sličnim riječima:

Ministar:

Neka pristupe braća i sestre koji traže da budu prim­ljeni u naše bratstvo, N. N.

Pripravnici:

Braćo i sestre, mi ovdje nazočni, molimo da budemo primljeni u ovo bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda da bismo s većim marom i zauzetošću proživlja­vali i spoznavali krsnu milost i posvećenje te da bi­smo nasljedovali Isusa Krista prema nauci i primjeru Franje Asiškoga. Želimo služiti Božjoj slavi i ispuniti njegovu zapovijed ljubavi prema ljudima ostajući u svome staležu. 

Ministar:

Naše bratstvo s velikom radošću prihvaća vašu mol­bu. I ja vas primam da biste započeli vrijeme obliko­vanja i sticanja iskustava.

Svećenik slavitelj:

Crkva i franjevačka obitelj prihvaćaju i odobravaju vašu odluku. Neka vam Gospodin udijeli ustrajnost u toj odluci da biste usred svijeta bili evanđeoski kva­sac života. 

Svi odgovore:

Amen. Bogu hvala.

Ovaj se uzvik prema mjesnom običaju može nadomjestiti pje­smom ili nekom prikladnijom kretnjom.

Predaja Evanđelja i Pravila

13. Ministar ili slavitelj, prema mjesnom običaju, sada sva­kom pojedinom predaje Evanđelje i Pravilo FSR-a uz riječi:

 • Brate (sestro), ovo je pravilo i život franjevačkih svje­tovnjaka:
 • opsluživati Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista
 • nasljedujući primjer svetoga Franje Asiškoga.
 • Učini da Krist bude nadahniteljem i središtem tvoga života
 • u odnosu prema Bogu i ljudima.

14.          Prema mjesnom običaju ministar može svakom pojedi­nom članu dati značku Reda (znak Tau ili nešto drugo).

15.          Slijedi opća ili vjernička molitva i Molitva Gospodnja.

16.          Napokon, ministar nove članove bratstva pozdravi ovim ili sličnim riječima:

 • Braćo i sestre, naše vam bratstvo s velikom radošću obećava
 • da će vam pomagati na vašem životnom putu
 • svojim prijateljstvom, molitvom i svjedočenjem vla­stitoga života.
 • A vi svojom nazočnošću i zajedni­štvom
 • povećavate broj i krepost našega bratstva.
 • Dobro nam došli!

17.     Braća i sestre jedni drugima pružaju znak mira dok se pjeva prikladna pjesma.

Blagoslov

18.     Obred se zaključuje blagoslovom svetoga našeg oca Franje:

Blagoslovio vas Gospodin i čuvao vas.

Svi odgovore: Amen.

Pokazao vam svoje lice i smilovao vam se.

Svi odgovore: Amen.

Blagoslovio vas Gospodin + Otac i Sin i Duh Sveti.

Svi odgovore: Amen. 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Slika sv. Nikole Tavelića u Promini

************

SPLIT: Seminar daljnje izobrazbe za pastoralne suradnike i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas184
Ovaj mjesecOvaj mjesec60433
UkupnoUkupno7527266

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 39