Obred obećanja ili zavjetovanja

evanđeoskoga života koji se obavlja za vrijeme svete mise

19.       Obred opisan u ovome poglavlju neka se obavi u misi.

20.       Govori se misa dotičnoga dana ili, ako dopuštaju rubrike, votivna misa sv. našeg oca Franje ili sv. Ludovika ili sv. Elizabe­te Ugarske. S obzirom na pjevanje i poticajne nagovore neka se ima na pameti 2. poglavlje Pravila i svetopisamski tekstovi na kojima se temelji pravilo života FSR-a.

21.       Ministar bratstva prima zavjetovanje na prikladnom sje­dalu. U svetištu neka se klupe za zavjetovanike tako rasporede da vjernici mogu dobro pratiti cijeli liturgijski čin.

22.       Neka se pripremi sve ono što je potrebno za euharistijsko slavlje i za obred zavjetovanja.

 

Ulazni obred

23.       Kad se sakupi puk i bratska zajednica i kad sve bude kako treba pripravljeno, dok svećenik ide prema oltaru, pjeva se ula­zna pjesma. Zavjetovanici se zatim porazmjeste na označenim mjestima. Tada započne misa.

24.       Nakon svećenikova pozdrava jedan od subraće FSR-a ili sam svećenik ovim ili sličnim riječima izriče pobudnicu:

 • Sastajemo se kao bratstvo
 • da bismo sudjelovali u euharistijskoj žrtvi.
 • U ovome će euharistijskom slavlju zavjetovati
 • evan­đeoski život u Franjevačkome svjetovnom redu
 • braća i sestre N. N.
 • Danas u zahvaljivanju Ocu po Kristu
 • imamo novi razlog zahvalnosti,
 • a to je dar što ga ovoj braći i sestrama daje
 • pozivajući ih da usred svijeta žive duh blaženstava,
 • kao i dar nama time što našem bratstvu pridružujemo nove članove.
 • Pozvani da nasljedujemo Krista
 • koji je samoga sebe prinio Ocu kao živu žrtvu za ži­vot svijeta,
 • neprestano smo pozvani,
 • a danas još na poseban na­čin,
 • da svoju žrtvu sjedinjujemo s Kristovom žrtvom.

 

25.     Misa se nastavlja na uobičajeni način. A pokajnički čin može biti nešto opširniji kako bi većma odgovarao pokorničkom duhu.

Sužba riječi

26. U službi riječi neka sve bude na uobičajeni način osim ovoga:

 • a)     čitanja se mogu uzeti iz mise toga dana ili iz tekstova pred­loženih u Dodatku, br. 1-24;
 • b)    vjerovanje se može ispustiti.

 

Obećanje ili zavjetovanje evanđeoskoga života 

 

Molba

27. Pošto se pročita Evanđelje, misnik i narod sjednu, a zavjetovanici stoje. Tada ministar bratstva poziva zavjetovanikeda se predstave i da svoju odluku javno očituju. Pripravnici mo­gu tu odluku izraziti pojedinačno, odnosno svaki napose vlasti­tim riječima, ili preko jednoga kandidata koji govori u ime svi­ju. U tom se slučaju molba može izraziti ovim ili sličnim riječi­ma:

 • Molimo da nas se pripusti zavjetovanju
 • Pravila Fra­njevačkoga svjetovnog reda.
 • Iskustvo što smo ga stekli u vrijeme oblikovanja
 • utvrdilo nas je u uvjerenju
 • da nas Gospodin zove na život po Evanđelju
 • slijedeći stope svetoga Franje Asiškoga. 

 

Ministar:

 • Naše bratstvo prihvaća vašu molbu
 • i pridružuje se vašoj molitvi
 • da bi Duh Sveti u vama učvrstio
 • ono što je sam započeo.

 

Homilija ili nagovor

28. Tada zavjetovanici sjednu i bude homilija u kojoj se na prikladan način objasne kako biblijska čitanja tako teloški osnovi za provođenje evanđeoskoga života.

Pitanja

29. Kad govor bude dovršen, zavjetovanici ustanu. Slavitelj ih pita ovim ili sličnim riječima:

 • Predraga moja braćo i sestre!
 • Pred ovdje okupljenim bratstvom
 • i pred drugom braćom i sestrama u Kristu pitam vas: 
 • Hoćete li prihvatiti ovaj evanđeoski oblik života
 • što ga nadahnjuju primjeri i riječi Franje Asiškoga,
 • a koji se nalazi u Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda?

Svi zavjetovanici odgovore zajedno: Hoću.

 

Slavitelj:

 • Pozvani ste da svjedočite za Božje kraljevstvo
 • i da izgrađujete s ljudima dobre volje
 • bratskiji i evanđeoskiji svijet;
 • hoćete li ostati vjerni ovome pozivu
 • i njegovati duh služenja koji je svojstven svjetovnim franjevcima?

Zavjetovanici: Hoću.

 

Slavitelj:

 • Po krštenju ste postali članovi Božjega naroda,
 • u potvrdi ste ojačani novim darom Duha
 • da životom i riječima budete Kristovi svjedoci;
 • hoćete li se s Crkvom čvršće povezati
 • i raditi na njezinoj trajnjoj izgradnji
 • i njezinu posla­nju među ljudima?

Zavjetovanici: Hoću.

 

Ministar bratstva:

 • Mjesno je bratstvo vidljivi znak Crkve,
 • a ona je zajednica vjere i ljubavi.
 • Vi obećajte da ćete surađivati sa svom braćom i se­strama
 • kako bi bratstvo bilo prava crkvena ustanova,
 • živa franjevačka zajednica.

 

Molitva za Božju milost

30.    Zatim slavitelj moli Božju pomoć govoreći:

Pomolimo se.

Ako je prikladno, svi neko vrijeme mole u šutnji. Zatim slavitelj nastavlja:

 • Molimo te, Gospodine,
 • pogledaj na ove svoje službe­nike i službenice
 • i u srca im ulij Duha svoje ljubavi
 • da po tvojoj milosti uzmognu
 • sačuvati odluku evanđeoskoga života.
 • Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore: Amen.

 

Zavjetovanje ili obećanje evanđeoskoga života

31. Nakon molitve dvoje već zavjetovanih članova, stojeći pokraj ministra bratstva, vrše ulogu posebnih svjedoka. Pojedini zavjetovanici dolaze pred ministra i pred njim čitaju obrazac zavjetovanja:

 • Ja, N.N.
 • jer mi je Gospodin udijelio ovu milost,
 • obnavljam svoja krsna obećanja
 • i posvećujem se slu­žbi njegova kraljevstva.
 • Stoga obećajem da ću živjeti u svjetovnom staležu
 • (ili, ako je svećenik, kaže u svome staležu dijece­zanskoga svećenika),
 • kroz sve vrijeme svoga života (ili: kroz godinu dana)
 • živjeti Evanđelje Isusa Krista
 • u Franjevačkome svje­tovnom redu
 • opslužujući njegovo Pravilo.
 • Neka mi milost Duha Svetoga,
 • zagovor blažene Djevice Marije i svetoga Franje
 • te bratsko zajedništvo uvijek budu u pomoći
 • da postignem savršenost kršćanske ljubavi.

32. Nakon izgovorena obrasca ministar bratstva doda:

 • Bogu hvala.
 • Kao ministar primam te
 • u ovo bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda.
 • Tvoje pridruženje bratstvu
 • uzrokom je radosti i nade
 • za svu braću i sestre.

 

33. Kad svi pripravnici obave zavjetovanje i kad ga ministar primi, slavitelj im izrekne ove ili slične riječi:

 • U ime Crkve potvrđujem vaša obećanja.
 • A sam vas naš Serafski Otac u svojoj Oporuci potiče riječima:
 • „Budete li ovo opsluživali,
 • neka vas na zemlji ispuni blagoslov njegova ljublje­noga Sina
 • s presvetim Duhom Utješiteljem
 • i sa svim nebeskim snagama i sa svima svetima.“

34. Ako postoji običaj ili to zahtijeva mjesna tradicija, sada se može obaviti predavanje prikladnih znakova FSR-a. [Kod nas je uobičajeno predavanje škapulara i pasića.]

Završetak obreda zavjetovanja ili obećanja evanđeo­skoga života

35.       Kad se to dovrši, neka nazočna braća i sestre izraze svoju radost prikladnim znakom mira i dobrohotnosti. Za to se vrije­me pjeva prikladna pjesma.

36.       Obred završava općom ili vjerničkom molitvom.

 

Euharistijska služba

37.       Dok se pjeva prikazna pjesma, nekoliko netom zavjeto-vanih članova na prikladan način prinosi kruh, vino i vodu za euharistijsku žrtvu.

38.       Pričest se može podijeliti pod obje prilike.

39.       Na svršetku mise može se podijeliti svečani blagoslov »kroz godinu« koji se u obnovljenom Rimskom misalu nalazi na prvome mjestu; to je, naime, blagoslov svetoga našeg oca Franje kao što se nalazi na kraju I. poglavlja, br. 18.

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Slika sv. Nikole Tavelića u Promini

************

SPLIT: Seminar daljnje izobrazbe za pastoralne suradnike i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas266
Ovaj mjesecOvaj mjesec60515
UkupnoUkupno7527348

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 32