Poruka Benedikta XVI. za XXVI. Svjetski dan mladih u Madridu

Ukorijenjeni i nazidani na Kristu, učvršćeni vjerom (Kol 2,7)

Dragi prijatelji,

često se prisjetim Svjetskog dana mladih u Sydneyu 2008. Tamo smo prisustvovali pravom festivalu vjere, gdje je Duh Sveti djelovao svojom snagom i povezivao sve učesnike iz različitih krajeva svijeta. To je okupljanje, kao i sva prethodna, urodilo bogatim plodovima u životima mladih osoba i u životu same Crkve. Sada se radujemo sljedećem Svjetskom danu mladih koji će se sljedeće godine u kolovozu održati u Madridu. Godine 1989., nešto prije povijesnog događaja pada Berlinskog zida, susret mladih održan je u Španjolskoj, u Santiagu de Compostela. Danas, kada Europa žudi za povratkom pravim korijenima kršćanstva, svjetski susret mladih održat će se ponovo u Španjolskoj, pod geslom iz poslanice sv. Pavla Kološanima: "Ukorijenjeni i nazidani na Kristu, učvršćeni vjerom" (Kol 2,7). Pozivam vas i hrabrim da se odazovete pozivu na sudjelovanje na susretu u Madridu, susretu koji je od iznimne važnosti kako za Crkvu u Europi, tako i za Crkvu u globalu. Volio bih da svi mladi koji su u mogućnosti, svi mladi koji vjeruju u Isusa Krista i žive svoju vjeru, kao i oni koji su možda trenutno poljuljani u vjeri te oni koji još uvijek ne vjeruju, prisustvuju susretu. Siguran sam da će to biti susret sa samim živim Kristom koji će ostaviti neizbrisiv trag na svim mladim životima.

1. Izvor vaših najdubljih težnji

Pokazalo se da u svakoj povijesnoj epohi, pa i u ovoj našoj današnjoj u kojoj živimo i djelujemo, mlade osobe žude da međuljudski odnosi budu protkani iskrenošću i solidarnošću. Mnogi nastoje, trude se izgraditi i očuvati prava prijateljstva, upoznati i osjetiti pravu ljubav, osnovati vlastitu obitelj, postići osobnu stabilnost i samozadovoljstvo. Dakle, sve ono što im je potrebno za sigurniju i sretnu budućnost. Prisječajući se svoje mladosti, shvatio sam kako stabilnost i sigurnost nisu ono najbitnije što okupira misli mladog čovjeka. Posao i krov nad glavom, kao i iskorištavanje pruženih prilika koje život i mladost pružaju, nešto je što je realnije i više prisutno u mladim ljudskim mislima. U vrijeme moje mladosti i mi, tadašnje mlade osobe, tražili smo nešto novo, ne pristajući na prosječnost, malograđanstvo i ono što nam se nudilo. Naravno, dio naše želje i potrage za ljepotom života treba pripisati tadašnjoj specifičnoj klimi u Europi koja nam je uskraćivala slobodu govora, izražavanja, djelovanja. Osjećali smo se tada ''privezanima'', ''zarobljenima'' i samo smo htjeli izaći iz okova koje smo osjećali oko sebe. Željeli smo istražiti sve mogućnosti koje čovjek kao čovjek ima. Smatram kako ta želja mladog čovjeka da ''izađe'' iz nekih okova i da se traži nešto ''više'', nešto ''iznad'' postoji u svakom povijesnom razdoblju, vjerujem da postoji i danas. Dio mladenačkog života jest činjenica da i iza sigurnog zaposlenja i svakodnevnog života, mlada osoba traži nešto ''više''. Sukladno tome postavljam pitanje da li je onda to nešto što nestaje s odrastanjem i starenjem? Ne. Nije. Muškarac i žena stvoreni su za nešto ''više''. Stvoreni su za vječnost. Sv. Augustin bio je u pravu kad je rekao:''naša su srca neumorna sve dokle ne pronađu odmor u Tebi''. Težnja za smislenijim i ispunjenijim životom dokaz je da smo Božja stvorenja. Bog je život i zato svako ljudsko biće toliko teži pravom, smislenom životu. Kako je čovjek stvoren na sliku Božju i po tome je poseban i drugačiji od drugih živih stvorenja, tako i potragu za životnim smislom čini na poseban način. Čeznemo za ljubavlju, veseljem i mirom i ta nam spoznaja pomaže uvidjeti da zato nema smisla udaljavati se od slike Božje. Nema smisla bježati od Njega. On je naš izvor života. Zaniječemo li to i maknemo ga naizgled, u nemogućnosti smo ispuniti svoj život svojim težnjama: ''bez svog Stvoritelja stvorenja padaju u ništavnost (Drugi Vatikanski Koncil, Gaudium et spes, 36)''. U nekim dijelovima svijeta, posebice zapadnim, kulture danas nastoje uključiti Boga, no vjeru smatraju prvenstveno osobnom, ne pridaju joj veće značenje za društvo u cjelini. Iako čitav temelj ljudskih vrijednosti dolazi upravo iz Evanđelja-vrijednosti kao što su ljudsko dostojanstvo, solidarnost, obitelj, posao- svjedoci smo kako se danas u mnogim dijelovima svijeta kršćanstvo negira, odbija.

Iz tog vas razloga, dragi prijatelji, potičem da učvrstite svoju vjeru u Boga, oca našeg Gospodina Isusa Krista. Vi ste budućnost društva i budućnost Crkve. Kao što i apostol Pavao nekad davno reče Kološanima da je potrebno imati svoje korijene i biti postojan u njima, to isto vrijedi i danas.  Mnogi, naime, nemaju čvrsto postavljene životne temelje i mnoge takve životne priče završavaju tužno, često i tragično. Svijet je preplavio relativizam vrijednosti, istina kao vrijednost izgubila je na značaju, kao da se izgubila iz sustava najviših vrijednosti. No, takav način promišljanja ne dovodi do slobode, već sasvim suprotno- vodi do nestabilnosti, zbunjenosti, zadovoljenja i prihvaćanja trenutnih užitaka. Kao mlade osobe, vi, dragi prijatelji, primate i nasljeđujete određene temelje vrijednosti od svojih obitelji, svoje sredine. Kako rastete i sazrijevate u fizičkom smislu, tako rastete i u duhu i stječete sposobnost vrednovanja tih temelja, razlučivanja dobroga od lošeg. Dalje sami nadograđujete svoj sustav vrijednosti i ubirete plodove svoje gradnje.

2. Ukorijenjeni i nazidani na Kristu

Umjesto isticanja važnosti vjere u životu vjernika, volio bih istaknuti važnost riječi sv. Pavla koji kaže: ''Ukorijenjeni i nazidani na Kristu, učvršćeni u vjeri (Kol 2,7)''. Iz navedenog možemo razlikovati tri cjeline: riječ ''ukorijenjeni'' odmah nam priziva sliku biljke s korijenima, riječ ''nazidani'' asocira nas na konstrukciju kuće, dok riječ ''učvršćeni'' povezujemo s tjelesnom i duhovnom snagom. Prije nego što se osvrnem na svaku od ovih istaknutih cjelina posebno, volio bih istaknuti s gramatičke strane kako ova rečenica sv. Pavla stoji u pasivu, što s druge strane možemo reći da je Krist taj koji ukorijenjuje, zida i učvršćuje u vjeri.

Slika biljke i njenih korijena koju nam prizivaju riječi sv. Pavla dočarava nam čvrstu biljku, stabilnu, zahvaljujući upravo njenoj dobroj ukorijenjenosti. Njeni joj korijeni daju snagu, usmjeravaju je. Bez snažnih korijena biljku bi lako otpuhnuo vjetar, ne bi preživjela. Gdje su, u čemu su i što su naši korijeni? Naši roditelji, obitelj, kultura naše sredine i države određuju u velikoj mjeri naš identitet. No Sveto Pismo traga dalje. Prorok Jeremija kaže: ''Blagoslovljeni oni koji vjeruju u Gospodina, čije je vjerovanje Gospodin. Oni će biti kao biljka zasađena i zalijana vodom, pustit će korijenje. Neće se bojati vrućine kada dođe, a njihovo će lišće biti uvijek zeleno. U godini suše neće biti anksiozni, a plodova će i onda biti (Jer 17: 7-8)''.  Za proroka puštanje korijenja znači staviti život u ruke Gospodinu, pustiti da nas on vodi, vjerovati Njemu. Gospodin je naš život, naš temelj. Naš život kreće od njega. Bez njega ne možemo živjeti. Kao što biljka ne opstaje bez korijenja, čovjek ne opstaje bez Gospodina. ''Gospodin nam je dao vječni život, a taj je život u Njegovom Sinu'' (1 Jn 5:11). I sam Isus nam je rekao da je On život naš. Naša vjera, kršćanstvo, nije samo vjerovanje u određene stvari jer su one istinite, ono je mnogo više. Ono je iznad svega pravi susret s Isusom Kristom koji našim životima daje pravi smisao, upotpunjuje nas. Svakom čovjeku u njegovoj mladosti pojavljuju se brojna pitanja vezana uz smisao njegovog života. Koji je taj smisao? Gdje je? Kojim smjerom da ide? Ti su trenuci vrlo važni i sigurno nas brinu određeno vrijeme. Preispitujemo se kojim se poslom baviti, koje i kakve odnose i veze uspostaviti, koja prijateljstva nastaviti i sl. Još jednom prisjećam se svoje mladosti i mogu reći da sam prilično rano shvatio da Gospodin želi da budem svećenik. Kasnije, nakon rata, u sjemeništu i na fakultetu kada sam bio na putu postizanja svog prepoznatog cilja, zastao sam i preispitao se ponovno. Brojna pitanja okupirala su mi misli i srce. Da li je to sigurno put kojim želim ići? Da li je to sigurno Božja volja za mene? Hoću li moći ustrajati na tom putu bez posrtanja i biti mu vjeran u služenju? Odluka poput odabira svećeničkog načina života i zahtijeva puno borbe u mislima, puno preispitivanja. Ali, odgovori na sva moja pitanja pojavili su se i shvatio sam da me Gospodin uistinu želi na tom putu, da će mi dati snage za to. Shvatio sam da ću postati zaista ''ja'' budem li ga sluša i hodao s Njim. Ono što je bitno naglasiti jest da sam shvatio da nije bitno ispunjenje moji želja, nego Njegovih. Na taj način život postaje uistinu autentičan.

Kao što dobra ukorijenost u tlu biljci ili drvetu daje stabilnost, tako i čvrsti temelji daju stabilnost i dugotrajnost kući. U vjeri i kroz vjeru ''nazidani smo'' na  Isusu Kristu. U svetoj povijesti možemo pronaći brojne primjere ljudi, svetaca koji su svoje živote temeljili na riječi Božjoj. Prvi među njima jest Abraham, praotac naše vjere, koji je poslušao Gospodina kada je od njega zatražio da  napusti zemlju svojih predaka i krene u obećanu zemlju. Abraham je vjerovao Gospodinu, imenovan je prijateljem Božjim. Biti ''nazidan'' na Kristu znači pozitivno odgovarati na Njegov poziv, vjerovati mu i Njegovu riječ pretočiti u djela. Sam Isus kaže: ''Zašto me zovete Gospodine, Gospodine, a ne činite ono što vam govorim'' (Lk 6, 46). U nastavku je upotrijebio usporedbu s čovjekom koji zida kuću. ''Objasnit ću vam kakav je onaj koji dođe k meni, sluša moje riječi i djeluje po njima. Ta je osoba kao netko tko gradi kuću, kopa duboko i postavlja kamene temelje, kako bi kuća kada dođe poplava ostala postojana-jer je dobro sagrađena '' (Lk 6, 47-48). Dragi prijatelji, gradite svoje vlastite kuće na stijeni, kao ova osoba iz prispodobe koja ''kopa duboko''. Pokušajte svaki dan slijediti Kristovu riječ. Slušajte ga i vjerujte mu kao pravom prijatelju koji s vama putuje na vašem životnom putu. Uz Njega i s Njim dobit ćete potrebnu vam snagu za suočavanje s problemima, poteškoćama, razočaranjima. Svakodnevno se susrećete s potrebama donošenja odluka, susrećete se brojnim iskušenjima za koja znate da ne donose pravo zadovoljstvo, ispunjenje, sreću. Jedino riječ Gospodinova  pokazuje autentični put i jedino nam naša vjera osvjetljava stazu našeg života. Zahvalno primite taj duhovni dar dobiven od vaših obitelji, težite odgovornom odgovaranju na Njegov poziv, rastite u svojoj vjeri. Pronađite podršku u vjeri vama bliskih osoba, u vjeri Crkve i zahvaljujte Gospodinu uvijek na daru vjere.

3. Učvršćeni vjerom

''Ukorijenjeni i nazidani na Kristu, učvršćeni vjerom '' (Kol 2,7). Tim se riječima sv. Pavao obratio Kološanima, koji su bili pod utjecajem stranih kultura koje su ih odvraćale od Svetog Pisma. Naš današnji kulturalni kontekst, dragi prijatelji, ne razlikuje se nažalost mnogo od onog drevnih Kološana. Svjedoci smo jake struje sekularizma i nastojanja stavljanja Boga na margine čovjekova života i društva općenito, čime se želi dokazati da je ''raj'' moguć bez Njega. No događa se sasvim suprotno. Iskustvo nam pokazuje da se svijet bez Boga pretvara u ''pakao'' koji je ispunjen sebičnošću, razorenim obiteljima, netrpeljivostima među narodima, a uskraćen prisutnošću ljubavi, sreće i nade. No, srećom danas ima i individualaca i čitavih naroda koji prihvaćaju Gospodina, slave ga i žive po Njegovoj riječi.  Ima i onih koji su se udaljili od Gospodina, poveli se linijom sekularizma, pali pod utjecaje raznih novih vjerskih pokreta. Isto tako, postoje i oni koji su svoju vjeru potpuno ''zamrznuli''.

Isus Krist je svojom smrću na križu obrisao naše patnje, preuzeo na sebe naše grijehe, osigurao nam oprost kod Oca i pomirio nas s Njime, otvarajući nam na taj način put u vječni život. No ono najbitnije, oslobodio nas je ropstva grijeha i možemo slobodno voljeti sve, i prijatelje i neprijatelje, i one najsiromašnije, braću i sestre u potrebi.

Dragi prijatelji, križ nas često plaši jer djeluje kao negiranje života. No, križ je zapravo Božje ''da'' čovječanstvu, izraz je najveće Njegove ljubavi i putokaz za vječni život. Samo nas uskrsli Krist može spasiti, osloboditi od zla i uspostaviti Kraljevstvo pravde, mira i ljubavi.

4. Vjerovati u Isusa Krista, a ne vidjeti ga

U Evanđelju se susrećemo s iskustvom apostola Tome koji nakon svoje nevjere ipak u vjeri prihvaća misterij križa i uskrsnuće Gospodinovo. Toma, kao jedan od dvanaestorice apostola, slijedio je Krista na Njegovom putu, slušao Njegove riječi, svjedočio Njegovim čudima i ozdravljenjima. Kada se Isus nakon uskrsnuća ukazao apostolima, Toma nije bio prisutan, a riječima subraće apostola kako je Krist živ jer je uskrsnuo, nije povjerovao. Nevjerno je izrekao kako neće povjerovati u to sve dok ne vidi rane na Njegovim rukama i dodirne rane ruku i Njegova boka.

Svi mi želimo osjetiti Kristovu prisutnost, vidjeti ga, moći razgovarati s Njime. No, velik broj ljudi današnjice teško dopire do Krista. Ti su se ljudi pogubili u moru ponuđenih ''slika Krista'' , a za svaku od njih se tvrdi da je ona prava. Ponukan tim spoznajama i iskustvom, odlučio sam napisati knjigu, želeći na taj način opisati svoje susrete s Gospodinom, želeći približiti ga ljudima. Isus je Tomi dopustio da dotakne Njegove rane, rekavši mu pritom neka ne sumnja, nego neka vjeruje. I mi možemo ''dodirnuti'' Gospodina u znakovima Njegove muke, u znakovima Njegove neizmjerne ljubavi prema nama. Mi to možemo učiniti u sakramentima koje nam je darovao, preko kojih nam se uvijek iznova daruje.

Dragi mladi, naučite vidjeti i susresti Isusa u euharistiji u kojoj je prisutan i preko koje nam daje snage za naše životno putovanje. U sakramentu Svete ispovijedi Gospodin nam oprašta naše grijehe, slabosti i propuste te obasipa svojom milošću i snagom. Prepoznajte i služite Kristu pomažući drugima, pomažući siromašnijima, bolesnima, onima u potrebi. Uđite u osobni dijalog s Isusom Kristom i njegujte taj odnos. Upoznajte Gospodina bolje čitajući Sveto Pismo, Katekizam Katoličke Crkve. Susrećite se i razgovarajte s Njim u molitvi, na svetim mjestima. Vjerujte u Njega i vjerujte da On to povjerenje neće nikada iznevjeriti. Vjerom slobodno pristupate cijeloj Njegovoj istini. Rastite u svojoj vjeri, pomičite granice spoznaja do kojih ste došli u djetinjstvu. Upoznajte Boga, saživite autentično s Njime. Kada to učinite, tada ćete kao i apostol Toma moći reći: ''Gospodin moj i Bog moj''.

5. Suzdržani u vjeri, umjesto da budemo svjedoci

Isus je rekao Tomi: ''Jesi li povjerovao jer si me vidio? Blago onima koji ne vide, a vjeruju i onima koji još treba da povjeruju'' (Iv 20:29). Tim svojim riječima Isus govori kako se put Crkve treba temeljiti na riječima Njegovih svjedoka: apostola. Iako Isus svakog od nas individualno poziva na vjerovanje, sve nas istovremeno povezuje u veliku zajednicu svojih vjernika, u Crkvu, čiji članovi postajemo krštenjem. Svaki je vjernik sjajna i važna karika u lancu vjernika. Vjernici su nošeni vjerom drugih, podržani vjerom drugih. Budimo stoga uvijek zahvalni Gospodinu na daru Crkve, preko koje možemo zajedno rasti u vjeri i učvršćivati je.

U povijesti Crkve sveci i mučenici snagu u mukama, poteškoćama, crpili su upravo u križu i svoje su živote polagali za Krista. U vjeri su pronašli snagu za prevladavanje slabosti. Svoju su vjeru svjedočili hrabro i neustrašivo. I danas postoje kršćani koji su u solidarnosti živi svjedoci vjere i ljubavi u Krista i prema Kristu. Pravi su to mirotvorci, promotori pravde i radnici su to koji se bore za bolji, humaniji svijet, za svijet u skladu s Božjim planom. Ti su ljudi svojom kompetentnošću i sposobnošću u različitim područjima ljudskog života općenito i različitim sektorima svoga rada doprinijeli dobrobiti društva, njihove zajednice. Riječi Božje pretaču u konkretna djela i na taj način pravi su svjedoci svoje vjere. Krist je naše najdragocjenije blago. Ali blago je to koje nije namijenjeno samo nama. Ono nam je dano da ga podijelimo s ostalima, sa svojom braćom i sestrama. U naše vrijeme globalizacije budite svjedoci kršćanske nade! Koliko je samo onih koji čekaju da ta nada i do njih dopre!  Kada je stajao pred tijelom mrtvog Lazara, Isus je Marti rekao: ''Ako vjeruješ, vidjet ćeš Božju slavu'' (Iv1:40). Tako i vi, ako vjerujete i ako imate hrabrosti biti svjedoci te vjere svaki dan, ugledat ćete Njegovu slavu u mnogim mladima poput vas koje ste upoznali s Kristom.

6. Na putu prema Svjetskom danu mladih u Madridu

Dragi prijatelji, još vas jednom pozivam da dođete u Madrid na Svjetski susret mladih. Očekujem svakog od vas s velikom radošću. Isus Krist želi da učvršćujete svoju vjeru u Crkvi i kroz nju. Odluka o vjerovanju u Isusa Krista nije laka, mnogi nas lakši putevi vjerovanja mogu lako zavesti, omesti. No, ne obeshrabrujte se! Tražite podršku crkvene zajednice, podršku Crkve. Pažljivo se pripremajte ovu preostalu godinu do susreta u Madridu sa svojim biskupima, župnicima, animatorima, organizacijama. Kvaliteta našeg susreta u kolovozu sljedeće godine ovisit će ponajprije o našoj duhovnoj pripremljenosti, našoj molitvi, našem zajedničkom slušanju riječi Božje i međusobnoj podršci.

Dragi mladi, budućnost Crkve leži u vama! Potrebni su joj vaša živa vjera, kreativna solidarnost i energija vaše nade. Vaša prisutnost obnavlja, pomlađuje i daje novu snagu Crkvi. Iz tog je razloga Svjetski dan mladih važan događaj i na slavu ne samo vama, nego cijelom Božjem narodu. Crkva u Španjolskoj aktivno se priprema na vaš dolazak na veliko slavlje vjere. Zahvaljujem se španjolskim biskupijama, župama, crkvenim organizacijama i pokretima, religijskim zajednicama, kao i svima ostalima koji doprinose u organizaciji susreta. Gospodin neka ih nagradi za to. Neka Majka Božja bude uz vas na putu priprema i organizacije. Ona je Božju riječ i Božju volju prihvatila s vjerom. Njezin ''da'' Bogu dao joj je neizmjernu snagu darivanja. Neka bude uz vas i neka vas učvršćuje u vjeri i darivanju sebe drugima.

U mojim ste molitvama.

Gospodin neka vas blagoslovi!

Vatikan, 6.kolovoza 2010.

Papa Benedikt XVI.

 

Najave

************

22. svibnja 2020. dva člana Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sudjeluju online na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata (odgođeno)

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKA POSTULATURA

**********************

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas711
Ovaj mjesecOvaj mjesec51140
UkupnoUkupno7736908

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 48