Projekt trajne formacije (4)

 

PREDSJEDNIŠTVO

MEĐUNARODNOG VIJEĆA FSR-A 

PROJEKT TRAJNE FORMACIJE

MJESEČNA TEMA

TRAVANJ 2010. – GODINA I – Br. 4

 

I. DIO:  MJESEČNA TEMA

Tema I-4 Zavjetovanje u Franjevačkom svjetovnom redu

fra Felice Cangelosi, OFMCap: Zavjetovanje u FSR-u: dar i obveza (br. 10-11)

Autor sažetka i komentara: Ewald Kreuzer, FSR  

.

 

 

Br. 10. Formula zavjetovanja u Franjevačkom svjetovnom redu kaže: “Ja, N.N. jer mi je Gospodin udijelio ovu milost, obnavljam svoja krsna obećanja i posvećujem se službi njegova kraljevstva” (Obrednik II,31).

Zavjetovanje je čin kojim se jedna osoba stavlja u Božje ruke i dopušta da je on uzme, s tim da upravo od trenutka zavjetovanja ta osoba ne pripada više sebi, već se smatra potpuno zahvaćenom, kao lišena sebe, u punom i potpunom, bezuvjetnom raspolaganju Bogu. Po snazi zavjetovanja osoba je Božje vlasništvo i stoga je “posvećena”. Zavjetovana se osoba u potpunoj slobodi svjesno daruje, posvećuje Bogu. Posvećenje označuje čin kojim Bog preuzima vlasništvo nad osobom (koja se, po daru Njegove milosti kojom je On privlači, potpuno daruje) i mijenja je u nutrini tako da može živjeti prema zahtjevima jednog višeg svijeta.

Jesmo li zaista razumjeli što nam se dogodilo kad smo se zavjetovali? To je bio početak “preobrazbe” koju je Bog započeo s nama i koja i dalje traje. Osjećamo li kako nas Bog sve više i više posjeduje? Osjećamo li se uistinu “posvećenim” kao Božje vlasništvo?

Br. 11. Tijekom stoljeća, Franjevački svjetovni red nije samo zadržao terminologiju (promissio, promittere) prvotnog zakonodavstva, nego je sve više preferirao upotrebu riječi zavjetovanje kao obavezu evanđeoskog života po odobrenom Pravilu. Iz toga se može zaključiti da je snažni utjecaj porijekla, po kojemu je obećanje pokorničke braće i sestara predstavljalo pravo zavjetovanje, trajno pratilo svijest Franjevačkoga svjetovnog reda. Ista svjesna spoznaja ne samo da je ostala nepromijenjena, nego se još više naglašava u Pravilu Pavla VI i slijedećim Konstitucijama koje je potvrdila Kongregacija za ustanove posvećenoga života i za društva apostolskoga života, kao i u Obredniku, koji je također odobrila Kongregacija za sakramente i bogoštovlje.

Zavjetovanje pokorničke braće i sestara uključuje: a) obvezu danu pred Bogom; b) obvezu nasljedovanja načina  života ili Pravila; c) potpuno pripadanje Redu. Isti se elementi nalaze također u zavjetovanju redovnika te nas to navodi da smatramo da je propositum vitae ili promissio svjetovnih franjevaca istovjetno redovničkom zavjetovanju.

Bilo bi korisno proučiti – samostalno ili u skupini – narav i povijest Franjevačkog svjetovnog reda (odnosi se na lekciju 6 i 7 u Priručniku za formaciju povjerenika za formaciju – za početnu formaciju Međunarodnog vijeća FSR-a).

Pitanja za promišljanje i raspravu u bratstvu:

1.            Što znači “posvećenje” i na što upućuje?

2.            Možete li objasniti zašto je FSR “pravi Red” s “pravim zavjetovanjem”?

.

II. DIO: DUHOVNI POGLED

  • Tema IV: Sudjelovanje u Kristovom pashalnom misteriju.
  • Zavjetovanje u FSR-u i predanje življenja evanđeoskog života
  • fra Amando Trujillo-Cano, TOR

Korizmeno vrijeme nije kraj u sebi, to je cesta koja vodi do Uskrsa. Kao putovanje vjere, priprema nas za Veliki tjedan i za potpuno sudjelovanje u uskrsnom otajstvu, koje se slavi s velikim žarom tijekom uskrsnog trodnevlja. U ove posebne dane, Isus dolazi u zajednice vjernika i u svakog pojedinca koji ga prima u riječi, molitvi i sakramentu. Dolazi kao Prorok Istine, kao ponizni Mesija–Kralj, kao Učitelj koji beskrajno ljubi svoje učenike iako ga je jedan od njih izdao, a drugi zanijekao, kao ispaćeni Sluga, kao novo žrtveno Janje, i kao Svećenik Novog zavjeta. Također dolazi kao vjerni i poslušni svjedok Oca, Sin Čovječji kojeg su mnogi odbacili i koji je nepravedno suđen, osuđen, mučen i pogubljen na križu – kako bi uskrsnuo i otkupio čovječanstvo svojim patnjama, smrću i uskrsnućem!

Proslava uskrsnog trodnevlja omogućava nam da sudjelujemo u Kristovu pashalnom misteriju, na povlašteni način prelazeći s Njim iz smrti u život. Vrhunac proslave je uskrsno bdijenje, majka svih bdijenja u katoličkoj liturgiji, i Uskrsna nedjelja. Za vrijeme uskrsnog bdijenja čekamo i slavimo uskrsnuće raspetog Isusa – događaj koji donosi svjetlost i oprost svijetu. Zajedno se prisjećamo i proživljavamo velika Božja djela kroz povijest spasenja do uskrsnuća Gospodina. Katekumeni su sakramentalno sjedinjeni s Kristom prelazeći iz smrti u život po krsnoj vodi, a mi im se u tome pridružujemo obnavljajući svoja krsna obećanja. Zatim, zajedno dijelimo kruh života koji nas jača da budemo svjedoci uskrsnuća u ovom našem nemirnom svijetu iščekujući vječnu gozbu gdje više neće biti gladi, grijeha ili smrti, i gdje će Bog biti Sve za sve.

Uskrsna objava nam pomaže shvatiti veliku važnost ovog blagdana radosno nam objavljujući: “Raduj se, Zemljo, u sjajnome sjaju, blistava u svjetlosti svoga Kralja! Krist je pobijedio! Slava te ispunja! Tama zauvijek nestaje! […] Moć ove svete noći rastjeruje zlo, odnosi krivnju, vraća izgubljenu nevinost, donosi radost žalosti; izgoni mržnju, donosi nam mir, i ponižava zemaljski ponos. Uistinu blagoslovljena noć kada je nebo sjedinjeno sa zemljom i čovjek pomiren s Bogom!” Šesto poglavlje Pavlove poslanice Rimljanima, koje se naviješta u Uskrsnom bdijenju, ističe kako smo po krštenju uistinu sjedinjeni s Kristovom smrću i uskrsnućem “da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života” (Rim 6,4). Ovo poglavlje nam pomaže da bolje razumijemo novost života koja nas poziva da ne njegujemo sterilna djela grijeha, nego ona djela koja iskazuju Božji preobilan život u Kristu: “Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!” (Rim 6,11)

U Generalnim konstitucijama FSR-a vrlo se jasno ističe da je Isus Krist osnovni izvor nadahnuća i snage za svjetovne franjevce koji su se zavjetovali živjeti novim načinom života: “Krist, siromašan i raspet”, pobjednik nad smrću i uskrsnuli, najveće očitovanje Božje ljubavi prema čovjeku, jest “knjiga” u kojoj braća i sestre, nasljedujući sv. Franju, uče zašto i kako živjeti, ljubiti i trpjeti.” (GK FSR-a 10)

Pitanja za promišljanje i raspravu u bratstvu:

  1. Koja su neka od najznačajnijih iskustava koja sam imao/imala sudjelujući u Uskrsnom trodnevlju – posebice tijekom bdijenja ili Uskrsne nedjelje?
  2.  Pročitaj članak 12. u Generalnim konstitucijama FSR-a i podijeli neke od načina na koji ste ti i članovi tvog bratstva pozvani izraziti Božji dar novosti života u Kristu u ovom vremenu.

.

III. DIO: SOCIJALNI NAUK CRKVE

  • II. cjelina: Kompendij socijalnog nauka Crkve
  • Uvod u katolički socijalni nauk
  • Ulomke i pitanja priredio fra Amando Trujillo-Cano, TOR

1. dio (od 9)

U Zaključcima XII. generalnog kapitula FSR-a (15.-22. studenoga 2008.) zatraženo je od Predsjedništva da se u projekt formacije uključe teme kao što su: socijalni nauk Crkve; bolje razumijevanje velikih socijalnih i političkih problema današnjeg svijeta; socijalno i političko djelovanje svjetovnih franjevaca u svijetu, i najvažniji dokumenti Crkve i Učiteljstva.

U isto vrijeme, u Zaključcima Generalnog kapitula se “preporuča čvrsto nastojanje da se formacija kreće ne samo na spoznajnom planu, nego i na praktičnom, u konkretnom karitativnom djelovanju.” Osim toga, u poglavlju Nazočnost u svijetu, jasno se navodi: “Predugo je Red ostao u “sakristijama”. Došao je trenutak koji se više ne može odgađati da se uđe u ljudsku državu da bi se snažno i vidljivo nosilo vlastite odgovornosti svjedočenja i promicanja pravde, mira i obrane života, prava i stvorenoga svijeta”.

Ovaj mjesec, da bismo izvršili poticaje s Generalnog kapitula, započinjemo s nizom u kojem ćemo predstaviti Kompendij socijalnog nauka Crkve, u izdanju Papinskog vijeća za pravdu i mir iz 2004. godine. Kompendij, bogat i opsežan, sastoji se od uvoda, tri dobro obrađena područja, i zaključka. U ovom ćemo broju započeti s općenitim uvodom u socijalni nauk Crkve kao i sam Kompendij. Tijekom sljedećih osam mjeseci predstavit ćemo načela socijalnog nauka Crkve, svaki mjesec po jedno. Kompendij opisuje značaj ove važne zbirke učenja i povezanost sa životom i poslanjem Crkve u današnjem svijetu na sljedeći način:

Kršćanin zna da u socijalnom nauku Crkve može naći načela za razmišljanje, kriterije za prosuđivanje i smjernice za djelovanje od kojih se polazi u promicanje cjelovitoga i solidarnog humanizma […]. U toj se perspektivi prilično korisnim smatralo objavljivanje dokumenta koji bi predočio osnovne crte socijalnoga nauka Crkve i odnos koji postoji između tog nauka i nove evangelizacije (br. 7). U proučavanju Kompendija, dobro je na pameti imati da su citati tekstova Učiteljstva preuzeti iz dokumenata koji imaju različiti autoritet (br. 8).

Iznošenje načela socijalnog nauka kani sugerirati cjelovitu metodu u traganju za rješenjima problema, kako bi razlučivanje, prosuđivanje i izbori odgovarali stvarnostima, a solidarnost i nada mogle djelotvorno utjecati i na današnje složene prilike. Načela, naime, prizivaju i tumače jedno drugo ako izražavaju kršćansku antropologiju, koje je plod objave ljubavi koju Bog ima za ljudsku osobu. Ipak, neka se obavezno ima na pameti da će prolaženje vremena i mijenjanje društvenih kontekstâ zahtijevati stalna i posuvremenjena promišljanja o različitim temama koje su ovdje izložene, da bi se protumačili novi znakovi vremena (br. 9).

Vjernici laici, koji traže Kraljevstvo nebesko “baveći se vremenitim poslovima i uređujući ih po Bogu”, naći će u njemu svjetlo za svoju specifičnu zadaću. Kršćanske zajednice moći će se ovim dokumentom koristiti za objektivno analiziranje prilika, za njihovo objašnjavanje u svjetlu nepromjenjivih riječi Evanđelja, crpiti načela za razmišljanje, kriterije za prosuđivanje i smjernice za djelovanje (br. 11).

Pitanja za promišljanje i raspravu u bratstvu:

  1. Kako vaše mjesno/područno i nacionalno bratstvo može najbolje upotrijebiti “načela za razmišljanje, kriterije za prosuđivanje i smjernice za djelovanje” koje se nalaze u socijalnom nauku Crkve?
  2. Koji su neki od koraka za vaše mjesno/područno i nacionalno bratstvo da “uđe u ljudsku državu” kako bi svjedočili i promicali pravdu, mir, ljudska prava i poštivanje svega stvorenoga?

 

 

Najave

************

22. svibnja 2020. dva člana Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sudjeluju online na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata (odgođeno)

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKA POSTULATURA

**********************

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas744
Ovaj mjesecOvaj mjesec51173
UkupnoUkupno7736941

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 51