Služba Božja VI(1966.) - sadržaj
VI. (1966.) 1 
 • RADIĆ, Jure, Što sada?, str. 1.
 • SOLDO, Josip, Krstionica Jurja Dalmatinca, str. 2.-4.
 • CONGAR, Yves, Mojoj braći svećenicima - svjedocima Evanđelja u samoći, str. 4.-14.
 • MAERTENS, P., (prijevod), Molitva zajednice, str. 14.-19.
 • BRZIĆ, Žarko, Zajednički karakter sakramenta pokore, str. 19.-23.
 • SERTIĆ, Nikola, Sveta misa u duhu Koncila, str. 24.-27.
 • M. M., Jedan od uzroka naših neuspjeha, str. 27.-30.
 • RADIĆ, Jure, Braća laici u redovničkim zajednicama kao samostalni đakoni, str. 31.-33.
 • TOMAŠIĆ, Đuro, Pučko crkveno pjevanje u liturgiji, str. 34.-46.
 • GLIBOTIĆ, Ivan, Sudjelovanje vjernika u pjevanom bogoslužju, str. 46.-52.
 • ŠTAMBUK, Ivan, Psalam 98 (99), str. 53.-59.
 • ČEKADA, Čedomil, Stručni svjetovnjački apostolat, str. 59.-62.
 Vidici
 • SMOLIK, Marijan, Liturgični prevajalci na kongresu v Rimu (sl.j.), str. 63.-66.
 • MUREN, Franjo, Latinski jezik savremeni problem Crkve, str. 67.-69.
 • POVŠE, Leopold, „Embolizam“ ključ za razumevanj „Očenaša“ (sl.j.), str. 69.-70.
 • ***, Konferencija za štampu nadbiskupa Camare, str. 73.
 • ***, Još jedna konferencija za štampu nadbiskupa Camare, str. 74.
 • CAREV, Franjo, Bratstvo na Ioni, str. 74.-77.
 • PRCELA, Bone, 900.-godišnjica spomena Šibenika, str. 77.-79.
 • KIRIGIN, Martin, Jeronim Šetka, Hrvatski kršćanski termini slavenskoga porijekla, str. 79.-80.
 • KIRIGIN, Martin, Berard Barčić, S Pavlom VI. u Kristovoj domovini, str. 80.
 VI. (1966.) 2 
 • KIRIGIN, Martin, Uz saborski dekret o ekumenizmu, str. 81.-89.
 • GLIBOTIĆ, Ivan, Problematika pjevačkog zbora, str. 89.-97.
 • ČEKADA, Čedomil, Susret s katoličkom Francuskom, str. 98.-103.
 • PLASAJEC, Platon, Crkva treba i dobrih svećenika, str. 103.-107.
 • PLASAJEC, Platon, Svibanj duhovski ili marijanski mjesec, str. 107.-118.
 • ŠTAMBUK, Ivan, Psalam 65 (66), str. 118.-130.
 • KRŽANIĆ, Krsto, Pape o Danteu i Dante o papama,  str. 131.-141.
 Vidici
 • ZANINOVIĆ, Josip, Drugi vatikanski sabor i naš laikat, str. 142.-144.
 • MARKOV, Matija, Oltar prema puku, str. 144.-146.
 • ZNIDARŠIĆ, Dragutin, „Sjedište“ misnika, str. 146.-148.
 • ČEKADA, Čedomil, Jedna konkretna primjena principa pastoralne specijalizacije, str. 149.-150.
 • KRALIH, Franjo, Exempla trahunt, str. 150.-157.
 • ČEKADA, Čedomil, U doba revalorizacije, str. 157.-158.
  VI. (1966.) 3 
 • ČEKADA, Čedomil, Moderni hilijasti, str. 161.-166.
 • M. M., Obnova samostalnog đakonata kod nas, str. 166.-168.
 • VASILJ, Stanko, Liturgijski „aggiornamento“ naše kateheze, 3 str. 168.-180.
 • VUGDELIJA, Ignacije, Očitovanje slobode u Crkvi, str. 180.-184.
 • PLASSMANN, Thomas, Svećenik i Biblija (prijevod), str. 184.-192.
 • ŠTAMBUK, Ivan, Psalmi u molitvi svećenika, str. 192.-205.
 • ŠTAMBUK, Ivan, Psalam99 (100), str. 205.-210.
 • BEZIĆ, Živan, Ispovijed kao sakramenat duhovnog napretka, str. 211.-214.
 • BOŠNJAK, Srećko, Sveti Alfonz Maria de Ligorio, str. 215.-220.
 • KRŽANIĆ, Krsto, Dante i sv. Franjo Asiški, str. 220.-227.
 Vidici
 • ČEKADA, Čedomil, Mjesto odlikovanja, str. 228.-231.
 • ČEKADA, Čedomil, Nije im uzalud propovijedao, str. 231.-233.
 • RADIĆ, Jure, Reforma brevijara, str. 234.-235.
 • CAREV, Franjo, Jedinstvo ostvarivati zajedno, str. 238.-240.
 • CAREV, Franjo, 80.-godišnjica patrijarhe Atenagore I., str. 240.
  VI. (1966.) 4 
 • KIRIGIN, Martin, Glavne karakteristike dekreta o ekumenizmu, str. 241.-249.
 • CAREV, Franjo, Odnos Crkve prema nekršćanskim religijama, str. 250-260.
 • PLASAJEC, Platon, Pretvaranje kršćanstva u priču, str. 260.-264.
 • REYDET, Girard, Folklora (Preveo na slovenski jezik M. Smolik), str. 264.-266.
 • Č, Narodna imena, str. 266.-271.
 • ČEKADA, Čedomil, Svećeničke mirovine, svećeničko bolesničko osiguranje, str. 272.-278.
 • ŠTAMBUK, Ivan, Psalam 95 (96), str. 278.-289.
 • VLAŠIĆ, Ferdo, Svećenička revnost, str. 290.-295.
 • BADURINA, Pavao, Za liturgijsku homiliju, str. 296.-305.
 Vidici
 • ČEKADA, Čedomil, Reputacija, koju treba čuvati, str. 305.-307.
 • ČEKADA, Čedomil, Ima pravo biskup, str. 308.-310.
 • ČEKADA, Čedomil, Uzor - škole ili uzor - sjemeništa?, str. 310.-312.
 • ČEKADA, Čedomil, Nove „pučke misije“ i novi „pučki misionari“, str. 312.-314.
 • KUKULJAN, Josip, Uz članak „Crkva treba i dobrih svećenika“, str. 314.-317.
 • ŠTOKALO, Gabrijel, Exempla trahunt... (naše majke i sestre), str. 317.-319.
  VI. (1966.) 5-6 
 • ČEKADA, Čedomil, Na primjerima velikih (Uz 70- godišnjicu rođenja dra Ivana Merza), str. 321.-329.
 • KIRIGIN, Martin, Dr. Ivan Merz i II. vatikanski sabor, str. 329.-334.
 • RADIĆ, Jure, Apostol liturgijske obnove dr. Ivan Merz (Prigodom 70. god. rođenja), str. 334.-352.
 • ČEKADA, Čedomil, Propovijed po taksi, str. 352.-355.
 • KIRIGIN, Martin, Par praktičnih zaključaka iz saborskog Dekreta o ekumenizmu, str. 355.-359.
 • SKYDSGAARD, E. K., (prijevod), Izrael u ekumenskom pogledu, str. 360.-368.
 Vidici
 • RADIŠIĆ, Cvitan, Naša velika potreba i zadatak, str. 369.-374.
 • ČEKADA, Čedomil, Kuda ćemo s pretičcima?, str. 374.-376.
 • ČEKADA, Čedolmil, Jednostavan način (Razumijevanje latinskih liturgijskih tekstova), str. 376.-378.
 • VLAŠlĆ, Ferdo, Svećenička svetost, str. 378.-382.
 • JADRIJEVIĆ, Ante, Duhovna sila narodnih misija, str. 382.-383.
 • SERTIĆ, Nikola, Drage uspomene sa lurdskog hodočašća, str. 383.-386.
 • BOŠNJAK, Srećko, Čitajući misni priručnik, str. 387.-388.
 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas921
Ovaj mjesecOvaj mjesec15201
UkupnoUkupno7630079

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 44