Priručnik za duhovnu i pastoralnu asistenciju FSR-u i Frami

Konferencija Generalnih asistenata FSR-a

Zagreb, 2007.

Stranica 360

.

Sadržaj

Predgovor

Predstavljanje

.

Prvo poglavlje

Kratka povijest Franjevačkoga svjetovnog reda (FSR-a)

l.Uvod

2. Pred-franjevačko vrijeme

 • 2. 1. Obveze pokornika
 • 2. 2. Od Gregorijanske reforme do Franje iz Asiza

3. Pokornici u vrijeme Franje Asiškoga

 • 3. 1. Buđenje pokorničkog pokreta
 • 3. 2. Franjo i pokornici
 • 3. 3. Franjo i njegova braća vođe pokornika
 • 3. 4. Početak osnutka franjevačkih pokornika

4. Pravna disciplina franjevačkih pokornika

 • 4. 1. Od Recensio prior do Memoriale propositi
 • 4. 2. Neki značajniji vidovi franjevačkih pokornika
 • 4. 3. Pravila franjevačkih pokornika

5. Važni događaji FSR-a od XIII. do XIX. stoljeća

 • 5. 1. XIII. stoljeće
 • 5. 2. XIV. i XV. stoljeće
 • 5. 3. XVI. stoljeće
 • 5. 4. XVII. i XVIII. stoljeće
 • 5. 5. XIX. stoljeće

6. XX. Stoljeće

 • 6. 1. Korak unatrag
 • 6. 2. Novo proljeće

7. Obnova Pravila

 • 7. 1. Pripravni radovi
 • 7. 2. Prva faza (1966-1969)
 • 7. 3. Druga faza (1969-1973)
 • 7. 4. Treća faza (1973.-1978.)
 • 7. 5. Završetak radova i odobrenje

8. Nove Generalne konstitucije

 • 8. 1. Početak radova i savjetovanja
 • 8. 2. Odobrenje ,,ad experimentum"
 • 8. 3. Sirenje i prva primjena
 • 8. 4. Konačno podanašnjenje i odobrenje

.

Drugo poglavlje

Identitet Franjevačkoga svjetovnog reda

1. Životni program

 • 1.1. Poziv svjetovnih franjevaca
 • 1.2. Pokora, hod svetosti
 • 1.3. Svjetovni franjevci prihvaćaju karizmu Franje Asiškoga
 • 1.4. Svjetovni franjevci u nasljedovanju Krista
 • 1.5. Svjetovno okruženje karakterizira svjetovnost

2. Svjetovna franjevačka duhovnost

 • 2.1. Duhovnost i duhovnosti
 • 2.2. Što je franjevačka duhovnost?
 • 2.2.1. Živjeti po obliku svetog Evanđelja
 • 2.2.2. Slijediti stope Isusa Krista
 • 2.3. Euharistija, središte franjevačke duhovnosti
 • 2.4. Živjeti Crkvu
 • 2.5. Živjeti bratstvo

3. Bratski život

 • 3.1. Živjeti Evanđelje u bratskome zajedništvu
 • 3.2. Bratstvo kao služenje
 • 3.2.1. Bratstvo kao „nošenje tereta jedni drugih"
 • 3.2.2. Služenje kao dobar primjer
 • 3.2.3. Služenje kao dijalog
 • 3.2.4. Služenje kao povjerenje i poštivanje
 • 3.2.5. Služenje kao povjerljivost
 • 3.2.6. Služenje u iskrenosti i odanosti

4. Svjetovnost

 • 4.1. Svjetovna dimenzija u franjevačkoj karizmi
 • 4.2. Od samih početaka

5. Jedinstvo

 • 5.1. Organsko zajedništvo
 • 5.2. U hodu
 • 5.3. Promicati karizmu jedinstva
 • 5.4. Od samih početaka
 • 5.5. Obilježja jedinstva u Pravilu i Generalnim konstitucijama
 • 5.6. Pogled prema budućnosti

6. Autonomija

 • 6.1. Autonomija vodstva FSR-a
 • 6.2. Autonomija povezana s jedinstvom i svjetovnošću
 • 6.3. Autonomija u zajedništvu
 • 6.4. Od samih početaka
 • 6.5. Proces ostvarivanja autonomije

7. Formacija

 • 7.1. Djelatnici i odgovorni u formaciji
 • 7.2. Djelatnici u formaciji
 • 7.2.1. Duh Sveti
 • 7.2.2. Sveti Franjo
 • 7.2.3. Sam kandidat
 • 7.3. Odgovorni u formaciji
 • 7.3.1.Bratstvo
 • 7.3.2.Vijeće s ministrom
 • 7.3.3.Učitelj formacije
 • 7.3.4.Duhovni asistent

.

Treće poglavlje

Djelatna nazočnost FSR-a u Crkvi i društvu

1. FSR u Franjevačkoj obitelji

 • 1.1. Franjevačka trilogija
 • 1.2. Polje koje je Franjo obradio
 • 1.3. Zajedništvo karizme
 • 1.4. Različiti izražaji iste karizme
 • 1.5. Razmjena dobara
 • 1.6. Razmjena darova svjetovnih franjevaca i duhovnih asistenata... 

2. Crkveni život svjetovnih franjevaca

 • 2.1. Pozvani slijediti Krista u poslanju Crkve
 • 2.2. Crkveno dostojanstvo i poslanje kršćana laika
 • 2.3. Laici danas
 • 2.4. Franjevački laici u poslanju Crkve

3. Misijsko zvanje svjetovnih franjevaca

 • 3.1. „Misija" znači poslanje
 • 3.2. Svjetovni franjevci misionari
 • 3.3. „Proročki" poziv svjetovnih franjevaca

4. Crkveni život bratstava FSR-a

 • 4.1. Život bratstva
 • 4.1.1. Svjedočenje bratskog života
 • 4.1.2. Animiranje i vodstvo
 • 4.1.3. Raspoloživost i služenje
 • 4.1.4. Primjena dijaloga
 • 4.1.5. Zajedništvo i supsidijarnost
 • 4.1.6. Solidarnost
 • 4.2. Međunarodno bratstvo
 • 4.3. Formacija
 • 4.3.1. Specifični poziv
 • 4.3.2. Početna formacija
 • 4.3.3. Trajna formacija
 • 4.4. Svjetovni franjevci u crkvenim zajednicama

5. Poslanje FSR-a u svijetu

 • 5.1. Drugi vatikanski sabor: Pastoralni koncil
 • 5.2. Franjevačko svjetovno poslanje
 • 5.3. Sudjelovanje franjevaca u poslanju Crkve u svijetu
 • 5.4. Vjernost vlastitoj karizmi
 • 5.5. FSR u misijama „Ad gentes"
 • 5.5.1. Zašto franjevački laici u službi misija „Ad gentes"?
 • 5.5.2. Kako se franjevački laici mogu zauzeti u misijama „Ad gentes"?
 • 5.5.3. Dati od maloga koje se posjeduje

.

Četvrto Poglavlje

Duhovna i pastoralna asistencija FSR-u

1. Asistencija tijekom stoljeća

 • 1.1. Razvoj odnosa između FSR-a i Prvoga reda i Trećega samostanskog reda
 • 1.2. U sadašnjemu crkvenopravnom uređenju

2. Od upravitelja do duhovnog asistenta

 • 2.1. Pretpostavka
 • 2.2. Očekivanja i zapreke
 • 2.2.1. Zapreke koje potječu od svjetovnih franjevaca
 • 2.2.2. Zapreke koje potječu od redovnika

3. Duhovna asistencija u Generalnim konstitucijama FSR-a

 • 3.1. Definicija
 • 3.2. Uloga viših poglavara
 • 3.3. Kolegijalna asistencija
 • 3.4. Uloga duhovnih asistenata
 • 3.5. Pastoralna i duhovna uloga
 • 3.6. Svojstva asistenta

4. Asistent mjesnoga bratstva

 • 4.1. Općenito
 • 4.2. Na sastancima vijeća
 • 4.3. Metoda ,,WD"
 • 4.3.1.Vidjeti
 • 4.3.2.Vrednovati
 • 4.3.3.Djelovati
 • 4.4. Na sastancima bratstva
 • 4.4.1. Sadržaj
 • 4.4.2. Struktura
 • 4.5. U odgoju i trajnoj formaciji bratstva
 • 4.6. U odgojnoj ekipi
 • 4.7. U početnoj formaciji
 • 4.8. U trajnoj formaciji

5. Područni i nacionalni asistenti

 • 5.1. Područni asistenti
 • 5.2. Nacionalni asistenti
 • 5.3. Konferencije područnih i nacionalnih asistenata
 • 5.4. U pastoralnom pohodu
 • 5.5. Povezivanje pastoralnoga i bratskoga pohoda
 • 5.6. Na izbornim kapitulima
 • 5.7. Povezivanje pohoda i izbornog kapitula

6. Iskustvo Konferencije generalnih duhovnih asistenata (CAS)

 • 6.1. Uloga Konferencije generalnih duhovnih asistenata
 • 6.2. Konferencija generalnih asistenata i njezin odnos s Konferencijom generalnih ministara
 • 6.3. Konferencija generalnih asistenata i njezin odnos s nacionalnim asistentima
 • 6.4. Pastoralni pohodi i nacionalni kapituli

7. Vizija asistencije: projekt i poslanje

 • 7.1. Zajedništvo i suodgovornost
 • 7.2. Karakteristike poslanja asistenata
 • 7.2.1. Promicanje bratskog osjećaja
 • 7.2.2. Animacija
 • 7.2.3. Formacija
 • 7.2.4. Suradnja
 • 7.2.5. Uzajamnost
 • 7.3. Suradnja u poslanju
 • 7.4. Zajedno u poslanju
 • 7.5. Zaključak

8. FSR u odgojnim programima Prvoga reda i Trećega samostanskog reda

 • 8.1. Prikladnost i formacija
 • 8.2. Važnost formacije
 • 8.3. Ekleziologija laikata
 • 8.4. Upute o formaciji redovnika za poznavanje i asistenciju FSR-a i Franjevačke mladeži
 • 8.5. Programi poučavanja o FSR-u
 • 8.5.1. U početnoj formaciji
 • 8.5.2. U trajnoj formaciji
 • 8.6. Formacija duhovnih asistenata
 • 8.6.1. Usavršavanje asistenata
 • 8.7. Odgovorni za formaciju
 • 8.8. Metodološke upute

.

Peto poglavlje

Franjevačka mladež (Frama), Mali glasnici i Glasnici

1. Sveti Franjo i mladež

 • 1.1. „Gospodine, što želiš da učinim?"
 • 1.2. Živjeti Evanđelje

2. Kratka povijest Frame

3. Franjevačka mladež: put franjevačkog poziva

 • 3.1. Osobitosti Franjevačke mladeži
 • 3.2. Što je Franjevačka mladež?
 • 3.2.1. Obilježja duhovnosti
 • 3.2.2. Organizacijska obilježja
 • 3.2.3. Odnos Franjevačke mladeži i FSR-a
 • 3.3. Put poziva
 • 3.3.1. Razdoblje upoznavanja s bratstvom
 • 3.3.2. Razdoblje priprave za obećanje
 • 3.3.3. Razdoblje obećanja
 • 3.4. Odnos Franjevačke mladeži i FSR-a
 • 3.4.1. Prijelaz u Franjevački svjetovni red
 • 3.4.2. Istovremena pripadnost Frami i FSR-u
 • 3.4.3. Bratsko animiranje Frame
 • 3.5. Duhovna asistencija
 • 3.6. Oblik i sadržaj formacije
 • 3.7. Organizacija u Franjevačkoj mladeži
 • 3.7.1. Mjesno bratstvo
 • 3.7.2. Područno bratstvo
 • 3.7.3. Nacionalno bratstvo
 • 3.8. Ostale franjevačke skupine mladih

4. Frama u perspektivi pastorala zvanja

 • 4.1. Narav Frame
 • 4.2. Frama: crkveno iskustvo
 • 4.3. Identitet i struktura Frame

5. Pravilo FSR-a: Dokument nadahnuća za Framu

 • 5.1. Pravilo kao „način života"
 • 5.2. Da bi se živjelo u bratstvu
 • 5.3. Pravilo, dokument kreativnosti
 • 5.4. Prisutnost i poslanje
 • 5.5 Formacija
 • 5.6. Pravilo, dokument suodgovornosti
 • 6. Poziv i poslanje u Frami
 • 6.1. Frama u Konstitucijama FSR-a
 • 6.2. Poziv i zvanje
 • 6.3. Unići u samoga sebe
 • 6.4. Izaći iz sebe
 • 6.5. Susret s Crkvom
 • 6.6. Susret s Evanđeljem
 • 6.7. Otvoriti se braći
 • 6.8. Poziv pripadnika Franjevačke mladeži

7. Poslanje Frame

 • 7.1. Od poziva do poslanja
 • 7.2. Služiti Evanđelju
 • 7.3. Siromaštvo
 • 7.4. Frama: nada za i u poslanju
 • 7.5. Odlike poslanja Frame

8. Duhovna asistencija Frame

 • 8.1. Vizija asistencije
 • 8.2. Metodologija asistencije
 • 8.3. Koračati zajedno
 • 8.4. Razlučivanje zvanja
 • 8.5. Formacija

9. Mali glasnici i Glasnici u Franjevačkoj obitelji

 • 9.1. Skupina djece
 • 9.1.1. Pedagogija
 • 9.1.2. Davanje riječi
 • 9.1.3. Siromaštvo
 • 9.1.4. Odgoj za odgovornost
 • 9.1.5. Odnosi s bližnjima
 • 9.2. Skupina predadolescenata
 • 9.2.1. Pedagogija
 • 9.2.2. Davanje riječi
 • 9.2.3. Odgoj za odgovornost
 • 9.2.4. Siromaštvo
 • 9.2.5. Odnosi s bližnjima

.

Šesto poglavlje

Suradnja FSR-a s ostalim grupama

1. Uvod

2. Pripadnici drugih zajednica

 • 2.1 Obveza
 • 2.2 Pridruženi članovi katolici
 • 2.3 Pridruženi članovi ostalih kršćanskih vjeroispovijesti
 • 2.4 Pridruženi članovi ostalih religija

3. Prijatelji sv. Franje

 • 3.1 Pripadnost
 • 3.2 Odgovornost FSR-a
 • 3.3 Sastanak grupe Prijatelja sv. Franje
 • 3.4 Primanje u FSR, FRAMU ili u Glasnike

4. Pripadnici drugih crkvenih grupa i pokreta

.

Sedmo poglavlje

 • 1. Pravilo FSR-a
 • 2. Statut za duhovnu i pastoralnu asistenciju FSR-u

.

Dodatak

 • 1. Pravilo braće i sestara pokornika sv. Franje - Memoriale propositi
 • 2. Pravilo Nikole VI., - Supra pontem
 • 3. Pravilo Leona XIII., - Misericordes Dei Filiu
 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Plina-Stablina

************

Baćina

************

Otok: Proslava sv. Luke

************

Obiteljski susret

************


Dani crkvene glazbe 2019.

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas693
Ovaj mjesecOvaj mjesec38093
UkupnoUkupno7173745

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 58