Svim redovničkim zajednicama

Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara (HKVRP) i Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica (HUVRP) pozivaju sve redovničke zajednice da u četvrtak 7. travnja 2011. godine upriliče dan klanjanja na temu Redovništvo u Hrvatskoj moli s obiteljima i za obitelji i za uspjeh pohoda sv. Oca našoj Domovini.

.

„Pozvani na ljubav“

Predložak za euharistijsko klanjanje redovničkih zajednica s obiteljima za obitelji, 07. travnja 2011.

Izlaganje Presvetog Oltarskog Sakramenta uz pjesmu „Klanjam ti se smjerno“ (PGPN, br. 850) 

 .

1. Gospodine Isuse, ovdje smo u Tvojoj prisutnosti zahvalni što možemo i smijemo biti s Tobom. Okupljeni s jasnim ciljem – želimo moliti za naš hrvatski narod, posebno za hrvatske obitelji, da se u njima promiču bračne i obiteljske vrijednosti i jača zdrava svijest o njihovoj važnosti i poslanju. U skladu s geslom Nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji „Zajedno u Kristu“ okupljeni smo ovdje oko Tebe, Kruše života koji nas hraniš i jačaš u našem svakodnevnom hodu.

Različitih smo dobi – stariji i mlađi; različitih životnih opredjeljenja – posvećeni i laici; različitih pogleda na život i svijet koji nas okružuje... ali okupani vodom krštenja svi smo djeca jednoga Oca i svima nam je upućen poziv: „Budite sveti jer sam ja svet!“ (1 Pt 1,16) Upravo je to čvrsto tlo na kojem stojimo zajedno – poziv na ljubav i poziv na svetost. Kršćanska objava poznaje dva osobita načina ostvarivanja poziva ljudske osobe u njezinoj cjelovitosti: brak i djevičanstvo. (Familiaris consortio, br. 11) Jedni uz druge u molitvenom zajedništvu, upućujemo ti naše hvale i naše molbe, naše zahvale i vapaje - pošalji nam svoga Duha da nas učvrsti u našem pozivu na ljubav:

Dođi Duše Posvetitelju, Ti koji nas po vodi krštenja obnavljaš i rađaš djecom Božjom, obnovi u nama raspoloživost za življenje poziva na ljubav u braku ili u posvećenom djevičanstvu.

Svi: Izlij Duha svoga, obnovi nas sve! (Pjesmarica za susrete, molitve i mise s mladima „Dođi Gospodine Isuse“ br. 72 - u daljnjem tekstu: DGI)

Dođi Duše Posvetitelju, Ti koji si nas ujedinio u Kristu kralju, svećeniku i proroku, daj da uvijek iznova iskusimo živu zahtjevnost savršenog zajedništva s Bogom.

Svi: Izlij svoju ljubav, obnovi nas sve!

Dođi Duše Posvetitelju, Ti koji si naša srca učinio svojim hramom. Učini nas otvorenima i pozornima zaTvoja nadahnuća kako bismo izvršili Tvoju volju na radost svima kojima nas šalješ.

Svi: Izlij svoju milost, obnovi nas sve!

(Šutnja za klanjanje)

.

2.  Gospodine, hraniš nas svojim Tijelom i svojom Riječju, da bismo hrabro odgovorili na zahtjevan poziv ljubavi. Pozvani smo živjeti ljubav, konkretnu i utjelovljenu, u obitelji, u zajednici, na poslu, u školi... Znamo da su naša srca često zatvorena, tvrda, nesposobna razumijeti jednostavnost Tvoje Riječi. Daj da je prihvatimo otvorena i spremna srca, s poštovanjem, pažljivo, ponizno... Ne daj da je uzaludno slušamo, već nas raspoloži za konkretna djela ljubavi.

Biblijski tekst (1 Iv 4, 7-12)

Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav dolazi od Boga, i tko god ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav.U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenoga Sina da živimo po njemu. U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga. Boga nikada nitko nije gledao, ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama i njegova je ljubav u nama savršena.“ 

PJESMA: O da bude radost (PGPN, br. 260) ili Hajdemo zajedno (DGI br. 55)

Isuse, Sine Božji, predao si se za naše grijehe, i očitovao nam Božju ljubav koja prethodi svakom našem trudu i zasluzi. Ovdje, pred Tobom, povjeravamo ti se s pouzdanjem, Tebi koji si nas prvi ljubio. Umro si za nas na križu i pokazao nam da smrt nije kraj. U svom spasenjskom djelu oslobodio si nam put do Očevog zagrljaja. Isuse, ovdje si, živ i stvarno prisutan. Želiš naše vrijeme, našu pažnju, a najviše želiš naša srca - ponizna i skrušena, otvorena i raspoloživa da bi Tvoje Riječi imale odijeka u nama, u našim dubinama, da bi nas ozdravljale, krijepile i hrabrile. Pomozi nam uroniti u Tvoju euharistijsku prisutnost, da bismo osjetili da smo „ljubljeni do kraja“ i da smo obavijeni neizmjernom Očevom nježnošću.

(Šutnja za klanjanje)

PJESMA: Odzivam se Isuse (PGPN, br. 244) ili Ljubimo te Oče (DGI, br. 95)

.

3.  „Čovjek ne može živjeti bez ljubavi. On ostaje po sebi neshvatljivo biće, njegov je život lišen smisla, ako mu ne biva objavljena ljubav, ako se ne susretne s ljubavlju, ako je ne iskusi i ne učini svojom, ako na njoj živo ne sudjeluje.“ (Redemptor Hominis, br. 10) Svatko od nas u svom srcu nosi predivnu povijest ljubavi ispisanu Tvojom rukom, Gospodine: pozvani od Tebe, rođeni smo iz ljubavi za ljubav. Ovo je poziv upućen svakom čovjeku na zemlji, poziv upućen svima nama. Naš zadaća je odgovoriti na Tvoju ljubav, prihvaćajući da smo voljeni i voljeti kao što voliš ti.

Gospodine, stvorio si nas na svoju sliku i priliku, pozivajući nas svojom božanskom ljubavlju na postojanje i istodobno na međusobnu ljubav. Stvorio si čovjeka kao muškarca i ženu, jer savršenstvo i bogatstvo Tvoga Lica ne bi se na prikladan način odražavalo samo u jednom obličju – samo u licu muškarca ili samo u licu žene. Kao što je potrebno da se tim dvostrukim obličjem očituje ljepota Tvoga Lica, Gospodine, pokazuješ nam također i dva načina življenja ljubavi da bi izrazio bogatstvo svoje ljubavi: bračnu ljubav i djevičansku ljubav. 

PJESMA: Gdje je ljubav, prijateljstvo (PGPN, br. 508) ili Ubi caritas (Taizè)

Gospodine, ti ljubiš u savršenoj cjelovitosti darivanja, u svoj svojoj dubini i širini istovremeno. Ti voliš u potpunosti svoga Bića SVE i SVAKOGA POJEDINOGA, ispunjavajući sve naše čežnje i očekivanja. Ljubeći sve, ne oduzimaš ništa od svoje cjelovitosti. Za Tebe ne postoji masa, ne postoji kolektiv: postoji svatko od nas u svojoj jedinstvenosti i cjelovitosti.

Međutim, mi nismo sposobni voljeti na takav način. Ne možemo biti SVE jednoj osobi i u isto vrijeme biti SVE SVIMA. Zbog toga svatko od nas stoji pred izborom između dva načina življenja ljubavi: prvi se izražava u intenzitetu i cjelovitosti ljubavi prema jednoj osobi, dok u drugom načinu, živeći po evanđeoskim savjetima, osoba je raspoloživa za sve, ne ograničavajući svoju ljubav samo na jednu osobu. Stoga, bračna ljubav utjelovljuje Božju ljubav u njezinom intenzitetu, dok se širina Božje ljubavi prikladno predstavlja u djevičanskoj ljubavi.

PJESMA: Krist na žalu – 1. i 2. kitica (DGI, br. 85)

(Šutnja za klanjanje)

.

4.  Gospodine Isuse, u stavu klanjanja pred Tajnom Euharistije, udišemo otajstvo Tvoje poniznosti i postajemo svjesni vlastite samodostatnosti, oholosti i veličine koje ispunjaju naše dubine i očituju se na različite načine: u uspoređivanju s drugima, natjecanju i rivalstvima; u pogrešnom poimanju slobode i neovisnosti među supružnicima i među članovima zajednica; u samoostvarenju, usmjerenom samo na vlastite, sebične probitake. Stoga Te molimo:

-  Gospodine, daruj nam komadić svoje poniznosti! (svi ponove zaziv!)

Gospodine Isuse, klećeći ovdje pred tajnom Tvoga dara, polako shvaćamo da nas voliš ne zato jer mi zaslužujemo Tvoju ljubav, već zato jer si Ti sam Ljubav i Dobrota. Na Posljednjoj večeri, sve je govorilo o izdaji, ali Ti si gestom čiste ljubavi darovao Euharistiju čovječanstvu koje Te neprestano izdaje. Izdajemo Te i mi, svakodnevno, negirajući dar života i ljubavi za koji si nas osposobio. Mislimo na sve rastavljene obitelji, na sve koji su pogođeni ranom pobačaja, na sve koji se suočavaju s poteškoćama u odgoju zbog krize autoriteta i pomanjkanja ljubavi između roditelja i djece. Stoga Te molimo:

-   Gospodine, daruj nam komadić svoje ljubavi! (svi ponove zaziv!)

Gospodine Isuse, u Tvojoj euharistijskoj prisutnosti još odzvanja žuborenje vode kojom si učenicima prao noge i po njima to učinio svakom od nas. Stidimo se sebičnosti i mlakosti koja još živi u nama. Daj nam bistrinu pogleda da bismo bili pozorniji i aktivniji u promicanju poštovanja u međuljudskim odnosima i pozorniji za promicanje dostojanstva žene. Daj da budemo aktivni poticatelji odgovornog roditeljstva te pomažemo obiteljima u otkrivanju njihovog crkvenog poslanja i odgovornosti za izgradnju pravednijeg društva. Stoga Te molimo:

-  Gospodine, daruj nam kaplju vode s Posljednje večere! (svi ponove zaziv!)

PJESMA: Kriste tvoj lik (DGI, br. 88) ili Ne boj se, jer ja sam s tobom (DGI, br. 111)

(šutnja za klanjanje)

.

5.  U Tvojoj prisutnosti, Isuse, naš svakodnevni život zadobiva drugačije horizonte. Potičeš nas na hrabre iskorake iz naših utabanih staza i pozivaš na promjenu. Gospodine, daj nam otvoreno srce da čujemo Tvoju Riječ i Tvojom snagom živimo svoj osobni poziv na ljubav.

Biblijski tekst (1 Kor 13, 1-3)

Kada bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kada bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje; kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa.

Kad bih za hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi koristilo ne bi. 

Gospodine, uđi u naš život, čeznemo za Tvojom prisutnošću i Tvojom blizinom. Zahvati nas svojom ljubavlju i osposobi da možemo voljeti i biti voljeni. Sada Ti s pouzdanjem iznosimo sve naše potrebe i molitve:

- Ljubav je strpljiva: Gospodine, daruj nam strpljivost kojom ćemo se u ljubavi moći suočavati sa svime što nam život donese.

- Ljubav je dobrostiva: Gospodine, pomozi nam da želimo uvijek dobro drugoga više nego vlastito dobro.

- Ljubav nije zavidna: Gospodine, nauči nas radovati se uspjesima drugoga.

PJESMA: Gospodine, pomozi nam, da Te više ljubimo! Gospodine, pomozi nam, da se više ljubimo!

- Ljubav se ne hvali: Gospodine, podsjeti nas da drugima ne spočitavamo i ne prigovaramo ono što činimo za njih.

- Ljubav se ne oholi: Gospodine, daj nam hrabrosti da bismo mogli priznati vlastite pogreške.

- U ljubavi nikada ne manjka poštovanja: Gospodine, pomozi nam da u licu drugoga vidimo Tvoje Lice.

PJESMA: Gospodine, pomozi nam, da Te više ljubimo!...

- Ljubav ne traži svoje interese: Gospodine, udahni u naš život smisao za besplatnost.

- Ljubav se ne razdražuje i ne ljuti: Gospodine, udalji od nas geste i riječi koje ranjavaju.

- Ljubav ne broji zadobivene udarce života: Gospodine, pomiri nas u opraštanju koje zaboravlja nepravde.

PJESMA: Gospodine, pomozi nam, da Te više ljubimo!...

- Ljubav se ne raduje nepravdi: Gospodine, otvori naša srca za potrebe onih s kojima živimo i koji su kraj nas.

- Ljubav se raduje istini: Gospodine, vodi naše korake prema Tebi koji si Put, Istina i Život.

- Ljubav sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Gospodine, pomozi nam da dane našeg zajedničkog života zaodjenemo ljubavlju i da se u ljubavi nadamo protiv svake nade.

PJESMA: Gospodine, pomozi nam, da Te više ljubimo!... 

.

Mogućnost za spontane molitave

Molitva za obitelji povodom Nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji  i pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj:

Gospodine Bože, izvore života i ljubavi,

blagoslivljamo te i zahvaljujemo ti što si darom svoga Sina

posvetio zajedništvo obitelji.

Radujući se dolasku pape Benedikta u našu hrvatsku domovinu,

povjeravamo ti: roditelje i djecu,

djedove i bake, mladiće i djevojke.

Molimo te da našim obiteljima daješ snagu za velikodušno prihvaćanje života.

Obiteljske domove ispuni svojim Duhom, da budu mjesta molitve i kršćanske kreposti,

uzajamnog poštovanja, nesebičnosti i opraštanja, te osjetljivosti za potrebe bližnjih.

Sve nas ispuni životnom radošću, da te svjedočimo u ljepoti otajstva Crkve,

i da ti - po uzoru i zagovoru Blažene Djevice Marije i svetog Josipa -

služimo u vjernosti i istini, zajedno u Kristu,

koji s tobom u Duhu Svetome živi i kraljuje u vijeke vjekova.

Amen.

.

6. PJESMA: Divnoj dakle

Završetak klanjanja s liturgijskim obredom euharistijskoga blagoslova s Presvetim.

Umjesto Blagoslovljen budi Bog (klasično) mogu poslužiti ovi Zazivi:

.

Blagoslovljen budi Bog u ljubavi zaručnika...   

Svi: Blagoslovljen budi Bog!

Blagoslovljen budi Bog po ljubavi supružnika...

Svi: Blagoslovljen budi Bog!

Blagoslovljen budi Bog u čudesnosti očekivanja života...

Svi: Blagoslovljen budi Bog!

Blagoslovljen budi Bog u ljepoti života koji niče i raste...

Svi: Blagoslovljen budi Bog!

Blagoslovljen budi Bog u krizama koje očekuju veću zauzetost ljubavi...

Svi: Blagoslovljen budi Bog!

Blagoslovljen budi Bog u ljepoti zajedničkog života...

Svi: Blagoslovljen budi Bog!

Blagoslovljen budi Bog po življenju evanđeoskih savjeta... 

Svi: Blagoslovljen budi Bog!

Blagoslovljen budi Bog po molitvi i apostolatu boguposvećenih... 

Svi: Blagoslovljen budi Bog!

Blagoslovljen budi Bog u ljepoti života koji se polako gasi...

Svi: Blagoslovljen budi Bog!

 

Završna pjesma: Milosti je čas (PGPN, br. 464)

 

Priredila: s. Gordana Igrec, FDC

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas201
Ovaj mjesecOvaj mjesec19560
UkupnoUkupno7634438

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 37