Molitveni zazivi za duhovna zvanja
 1. Papi, biskupima i svećenicima budi potpora i pomoć da uvijek svjedoče radost uskrsnuća svim narodima, molimo te.
 2. Ti uvijek iznova pozivaš ljude koji će svećeničkim pozivom svjedočiti i proslavljati tebe služeći najmanjoj braći. Pogledaj na biskupijsku zajednicu i obdari nas darom novih duhovnih zvanja, molimo te.
 3. Da blagosloviš život i služenje Petra naših dana, pape ..., te mu podariš zdravlje duha i tijela da bude revan svjedok Kristova uskrsnuća, molimo te.
 4. Da Crkvu svoju vodiš, da te po cijelom svijetu naviješta i proslavlja, molimo te.
 5. Da Kristov poziv koji je upravljen svima, zaživimo prihvaćajući njegovu riječ i hranu te postanemo svjetlo svijeta i sol zemlje, molimo te.
 6. Gospodine, svima koje si pozvao da ti služe u svećeništvu, budi snaga i daruj im svoj blagoslov da ti ostanu vjerni do kraja ovozemnog života, molimo te.
 7. Gospodine, svima koji su još neodlučni, a htjeli bi biti navjestitelji tvoje Riječi, ulij im snagu da se odvaže krenuti tim putem, molimo te.
 8. Gospodine, sve koji su krenuli tvojim putem, prati svojom pomoću i daruj im snage da ustrajni budu do svog cilja, svećeništva, molimo te.
 9. Gospodine, blagoslovi sve naše obitelji, da se u njima rađaju nova duhovna zvanja, molimo te.
 10. Za sve koje si u Crkvi pozvao za nasljednike apostola: da evanđeoskim žarom i predanošću izgrađuju zajednicu svetih, molimo te.
 11. Za redovnike i redovnice, da odrekavši se sebe i svega posjedovanja, zagrle svijet božanskom ljubavlju i budu nosioci radosti, molimo te.
 12. Za našu zajednicu, da stvara kršćansko duhovno ozračje i plodno tlo na koje će nicati duhovna zvanja, molimo te.
 13. Za mladež: da uvijek bude spremnih na odaziv za svečeništvo i za redovnički život te za one koji se odazvaše, da prigrle križ Kristov i ostanu postojani do kraja, molimo te.
 14. Blagoslovljen si Bože koji svoju Crkvu čuvaš, ujedinjuješ i obogaćuješ. Podaj joj revnih pastira koji će je voditi tvome svjetlu, molimo te.
 15. Blagoslovljen si Bože koji daruješ radost i snagu mladim srcima. Pozovi ih u svoj vinograd, potakni ih na svećeničku i redovničku službu, molimo te.
 16. Blagoslovljen si Bože koji si stvorio ovaj divni svijet. Pripremi nove snage svjedoka tvoga Kraljevstva koji će divnu vijest dobrote, pravednosti i oproštenja nositi u sve krajeve svijeta, molimo te.
 17. Oče pozvanih, pročisti u mladima današnjeg vremena njihove ideale i obdari ih za potpuno svjedočenje tvoga Sina u duhovnom staležu, molimo te.
 18. Oče milosrđa, svim svećenicima, redovnicima i bogoslovima. koji su se već odazvali na tvoj poziv, udijeli im da iz dana u dan jače i potpunije prepoznaju znakova tvoga Duha, molimo te.
 19. Dobri Oče, ti si dao Crkvi svojoj veliku i odgovornu zadaću da naviješta svjetlo istine i spasenja svakom čovjeku. daj da ti bude vjerna u svom poslanju koje si joj dao, molimo te.
 20. Dobri Oče, udijeli apostolskom namjesniku, svim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama obilje zdravlja i snage kako bi mogli neumorno vršiti povjerenu im službu, molimo te.
 21. Dobri Oče, ti šalješ radnike u svoju žetvu. Potakni mlade ljude da se odazovu tvome pozivu, molimo te.
 22. Gospodine, Božanski Pastiru duša, pozvao si nas da budemo ribari ljudi. Ulij u nas žeđ za sveopćim otkupljenjem, s kojima na našim oltarima svaki dan obnavljaš žrtvu križa, molimo te.
 23. Gospodine, onima koji su tebi posvetili život u izgrađivanju tvoga kraljevstva, udijeli im dar ustrajnosti, molimo te.
 24. Gospodine, u mladima zasadi sjeme poziva da slijede tebe i odvaže se poći u tvoju žetvu, molimo te.
 25. Potakni svojom riječju mladiće i djevojke, kako bi se odvažili izabrati duhovno zvanje, molimo te.
 26. Za Crkvu koja tvoju slavu naviješta: da ne posumnja u uskrsnuće od mrtvih, već vođena Duhom tvojim, rađa nova sveta zvanja, molimo te.
 27. Za svećenike, redovnike i redovnice, osobito one koje djeluju u misijama: da poput Petra i Ivana ostanu nepokolebljivi svjedoci uskrsnuća, molimo te. 
 28. Za učiteljstvo Crkve, papu i biskupe: da uvijek, odvažno i neumorno čuvaju poklad vjere, molimo te.
 29. Za Crkvu i njezine pastire, da se ne odriču grešnika, nego da za njih mole i i ljubavlju ih primaju, molimo te.
 30. Oče, čitavoj Crkvi pošalji pastire da govore riječi koje su duh i život i da hrane vjernike istinskim jelom i pićem, molimo te.
 31. Našu župu, Oče, obdari svojim učenicima, koji će radi bisera tj. Kraljevstva tvoga  kojeg su našli, sve njemu podrediti, molimo te.
 32. Gospodine, ti daješ pastire po svom srcu, molimo za papu i biskupe da svojim služenjem svjedoče pobjedničku riječ Evanđelja, molimo te.
 33. Gospodine, pozovi po služenju Crkve, mladiće i djevojke da ti svojim životom služe i svjedoče tvoju riječ spasenja, molimo te.
 34. Gospodine, sve one koji su se u životu odazvali tvome pozivu te ustrajno širili tvoju Radosnu vijest, primi u svoje kraljevstvo, molimo te.
 35. Dobri Bože, daj svojoj Crkvi u svakom narodu svetih svećenika koji će svjedočiti kako si bliz i dobar svakom čovjeku, molimo te.
 36. Bože, sve one koje si izabrao i zaredio svakim danom sve više učvršćuj u njihovom poslanju, molimo te.
 37. Bože vjernosti, osnaži svojim Duhom našega župnika i sve dušobrižnike da u svojem životu i radu ostanu tebi vjerni, te sa pouzdanjem naviještaju evanđeosku istinu svima onima kojima su poslani, molimo te.
 38. Za našu župnu zajednicu: neka svatko od nas pronađe i ostvari poslanje koje mu ti Bože povjeravaš, a svima nama posvijesti poštovanje prema zaređenim službenicima, molimo te.
 39. Dobri Oče, ti pozivaš apostole u svoju Crkvu da služe tebi koji si jedini i pravi Bog. Daj im hrabrosti i ustrajnosti u naviještanju i življenu Radosne vijesti, molimo te.
 40. Istiniti Oče, još je mnogo onih koji te nisu upoznali. Daj da svi ljudi čuju tvoju Riječ i tako upoznaju tebe koji si sama istina, molimo te.
 41. Zahvaljujemo ti za sve one koji se nesebično daruju u bolnicama, staračkim domovima i sirotištima; daj im snage i još više strpljivosti.
 42. Ublaži nevolje siromašnih naroda: pošalji im one koji će ih duhovno i materijalno pomagati, kako bi osjetili bolje tvoju blizinu, molimo te.
 43. Oče otkloni dvojbe iz srdaca onih koje si pozvao kako bi se odvažili krenuti putem navješćivanja kraljevstva nebeskoga, molimo te.
 44. Isuse, sam si rekao žetva je velika,... prostranstva su ogromna,... mnogi te ne poznaju,... Daj Duha svoga da se šiti radosna vijest spasenja po odvažnim misionarima, misionarkama i svim misijskim djelatnicima.
 45. Oče, primi u svoje vječno kraljevstvo sve pokojne navjestitelje i revne žeteoce, molimo te.
 46. Gospodine, sve koji su ti služili kao svećenici, redovnici i redovnice, a otišli su sa ovoga svijeta, privedi ih svijetlu lica svoga, molimo te.
 47. Svima koje smo u životu susreli, a tebi su bili posvećeni u duhovnom staležu, ti budi vječna radost, molimo te.
 48. Osobama duhovnog zvanja, koji su prešli u tvoju vječnost po beskraju svoga milosrđa oprosti sve pogreške i primi ih u svoju radost, molimo te.

 ----------------------

Zagovorničke molitve za zvanja

 

Za papu, biskupe, svećenike

Za papu i biskupe: da budu revni i dobri pastiri Kristova stada koji će svojim životom i radom nadahnuti mlade na promišljanje za svećeničko zvanje, molimo te.

Za svećenike u našoj nadbiskupiji: da svojim obećanjem celibata i poslušnosti biskupu te svojim životom služenja u župama mogu snažno svjedočiti svećenički poziv danas, molimo te.

Za sve sjemeništarce i bogoslove u ovoj nadbiskupiji: da ih prati hrabrost uvjerenja i velikodušnost da se ravnaju prema uvjerenjima u svojim srcima ako vjeruju da ih Bog poziva na svećeništvo, molimo te.

Za biskupe, svećenike, đakone i bogoslove: da ih slavljenje uskrsnog vremena nadahne da obnove svoju obvezu kao ljudi nepokolebljivog poštenja, čestitosti, čistoće, hrabrosti i pobožnosti, molimo te.

Za veći broj svećeničkih i redovničkih zvanja u nadbiskupiji: da mladići i djevojke velikodušno odgovore pozivu služenja u Gospodnjem vinogradu, molimo te.

Za sve redovnike i redovnice ove nadbiskupije: da budu blagoslovljeni u svome životu koji su posvetili Kristu i njegovoj Crkvi, molimo te.

Za blagoslov svih svećenika: da iz dana u dan sve više budu suobličeni slici Sina Božjega i nadahnu mladiće da daruju svoje živote u službu Crkve, molimo te.

 

Za mlade

Za one koji razmišljaju o svećeničkom ili redovničkom životu: da mogu pronaći mir u preobraženom Kristu u vrijeme dok se bore s križevima i poteškoćama na koje mogu naići na svom putu, molimo te.

Za mladiće i djevojke: da ih duh pokore nadahne na ostvarenje Božjeg poziva u svećenički i redovnički život, molimo te.

Za mlade: da mogu „smatrati sve izgubljenim“ ako ne slijede put koji im je Bog pokazao i onda kad bi to značilo da ostave sve iza sebe i izaberu život služenja Crkvi kao svećenići, redovnici ili redovnice, molimo te.

Za mladiće i djevojke: da ljubav koju je Isus pokazao u svojoj muci i smrti bude nadahnuće da u slobodi daruju svoj život u služenju Crkvi kao svećenici i posvećeni muškarci i žene, molimo te.

Za one koji razmišljaju o svećeničkom ili redovničkom životu: daj da susretnu uskrslog Krista i povjeruju u moć njegova vodstva, molimo te.

Za mlade iz ove župe koji donose životne odluke: daj da u ovo vrijeme odlučivanja razmišljaju i o životu u službi Crkve kao svećenici, redovnici i redovnice, molimo te.

Za mladiće i djevojke: da otvore svoja srca poticajima Duha Svetoga koji ih potiče na razmišljanje o zvanju u obliku svećeničkog i redovničkog života, molimo te.

 

Za sve koji služe na bilo koji način

Za one koji služe siromasima i potrebnima: daj da njihov primjer ljubavi i milosrđa potakne želju mladih da služe svojoj braći i sestrama kao svećenici, redovnici i redovnice, molimo te.

Za bračne parove: da ostanu vjerni jedni drugima, ne tražeći samo svoju dobrobit, već ostvaruju nesebičnu Kristovu ljubav čineći sve na veću slavu Božju, molimo te.

Za sve trajne đakone i njihove obitelji: neka Bog blagoslovi njih i njihove obitelji za dar velikodušnog služenja Božjem narodu, molimo te.

Za one koji su se zavjetovali na čistoću: neka ih Krist, koji je uskrsnuo i uzašao na nebo, blagoslovi i udijeli snagu za ustrajnost, molimo te.

Za župnu zadnicu: da neumorno poziva u svoju sredinu muškarce i žene koji će svoje darove i snagu dijeliti s Crkvom nakon što spoznaju svoj poziv, molimo te.

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2157
Ovaj mjesecOvaj mjesec21516
UkupnoUkupno7636394

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 110