HOD FRAME 2010. - Priručnik za razmišljanje i molitvu
Na izvor života

 

 

XVII. hod Franjevačke mladeži

 

25. srpnja – 5. kolovoza 2010.

 

Priručnik za razmišljanje i molitvu

 

 

 

Od kaosa do sklada

 

Ponedjeljak, 26. srpnja 2010.

 

 

Bog koji te traži

 

 

Post 1,1-10

 

U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog: “Neka bude svjetlost!” I bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro - dan prvi.

I reče Bog: “Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!” I bi tako. Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro - dan drugi. I reče Bog: “Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!” I bi tako. Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro.

 

 

Za razmišljanje

 

Kao što je Duh Božji djelovao na prve vode u stvaranju prvih stvorenja, tako na isti način Duh Sveti djeluje na krsnu vodu da bi stvorio novo stvorenje i preoblikovao kaos u sklad.

 

Nosiš li u sebi kaos? Imenuj ga…

Koju kaotičnu stvarnost želiš staviti pred Gospodina kako bi započeo novi život?

 

 

Molitva

 

Svemogući vječni Bože, Oče svega stvorenja,

koji si čovjeka sazdao na svoju sliku,

ljubazno primi i ove svoje miljenike

koji dolaze tebi

i daj da oni koji su riječ Krista tvoga s nama slušali,

obnovljeni njegovom snagom,

tvojom milošću postanu njemu potpuno slični.

Po Kristu Gospodinu našemu.

Amen.

 

 

 

Franjo, kojeg Bog traži

 

 

Sv. Bonaventura; Životopis sv. Franje (LM I,2-3)

Od bolesti do sna o dvorani punoj oružja

 

2. Franjo još nije znao što Bog s njim namjerava. Budući da ga je očeva zapovijed odvlačila k vanjskim stvarima, a izopačenost naravnoga naslijeđa ga je vukla prema niskim stvarima, još nije bio vičan promatrati stvari nebeske niti je znao uživati u božanskim.

Budući da podneseno trpljenje duhovnom sluhu daje shvaćanje, na nj se spustila ruka Gospodnja i promijenila se desnica Svevišnjega. Dugotrajnim bolovanjem mu je shrvala tijelo da mu popravi dušu za prosvjetljenje Duha Svetoga. (…)

3. Kad se naredne noći prepustio snu, Bog mu je pokazao lijepu, veliku dvoranu punu oružja koje bijaše obilježeno znakom Kristova križa da bi mu unaprijed pokazao kako neusporedivom nagradom ima biti nagrađeno milosrđe iskazano siromašnom vitezu iz ljubavi prema najuzvišenijem Kralju. Zato, kad je upitao čije je sve to, Božji mu je glas odgovorio da će sve to pripasti njemu i njegovim vojnicima.

Kad se ujutro probudio, kako mu duh još ne bijaše vičan spoznavati božanske tajne niti je po vidljivim znakovima umio prelaziti na gledanje istine nevidljivih stvari, mislio je da će neobično viđenje biti znak velike sreće. Kako mu još nije bila poznata Božja namjera, odluči otputovati u Apuliju k nekom vojvodi, jer se ponadao da će se u njegovoj službi domoći vojničke slave, kao što mu je spomenuto viđenje nagoviještalo.

Kad se malo nakon toga dao na put i stigao do najbližega grada, u noći je čuo kako mu Gospodin povjerljivo kaže: “Franjo, tko ti može učiniti više: gospodar ili sluga, bogataš ili siromah?” Kad je Franjo odgovorio da mu može bolje učiniti kako gospodar, tako bogataš, Gospodin je odmah dodao: “Zašto, dakle, zbog sluge ostavljaš gospodara, a zbog siromašna čovjeka bogatog Boga?” Nato će mu Franjo: “Gospodine, što hoćeš da činim?” A Gospodin će mu: “Vrati se u svoj zavičaj, jer viđenje što si ga vidio ima duhovan smisao. Na tebi se ima ispuniti božanska odredba, a ne ljudska.” Kad je svanulo, žurno je krenuo prema Asizu. Postavši uzor poslušnosti, sa sigurnošću je i s radošću iščekivao Gospodinov nalog.

 

 

Za produbljivanje

 

Bog djeluje “iz visina”, a Franjo je naviknuo gledati “dolje”. Unatoč dijeljenju voda pod svodom od voda nad svodom, one još uvijek mogu biti izmiješane u našim mislima. Ako je Gospodin dopustio suhoću, to je zato da bi ti “povratkom u tvoju zemlju” shvatio svoje mjesto u Božjem naumu. Promatraj cjelinu (“tako bude večer, pa jutro”) da bi hodao zajedno s njime.

 

Bog dijeli vode pod svodom od voda nad svodom, ali ja se često zadovoljavam da ih zovem zajedničkim imenom, “vodama” i da ih i dalje miješam u svojoj glavi. Trebam naučiti razlučivati, dajući stvarima pravo ime da bih mogao razlikovati božansko djelovanje.

Zadovoljiti se uzimanjem samo dijelića velikog Božjeg plana može biti vrlo lagodno i umirujuće, ali sigurno odvlači: trebam strpljivo promatrati kako bih se divio cjelovitoj slici, kušajući njezine dijelove i uzimajući u ruku kist za one male detalje koji su namijenjeni samo meni.

 

 

 

 

 

Bratstvo Frame – mjesto tvojega traženja

 

 

Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva (Frama: Put poziva 8)

 

Franjevačku mladež… čine oni mladi koji se osjećaju od Duha Svetoga pozvanima... produbljujući vlastito zvanje... (Generalne konstitucije FSR-a 96,2).

Frama je put poziva koji pretpostavlja početni poziv i razvija se prema životnome opredjeljenju. Poziv potiče djevojke i mladiće na osobni odgovor, koji se potvrđuje osobnim zalaganjem pred Bogom i među sestrama i braćom.

 

 

Živjeti u bratstvu Frame

 

U Crkvu, pa tako i u bratstvo Frame dolazi se na poticaj Duha Svetoga. Duh Božji na različite načine pokreće naš život i daje nam “osjetiti” Božju ljubav i blizinu. Kao članovi Frame pozvani smo na to iskustvo u bratstvu. Potrebno je činiti stanoviti napor u životu kako bismo krenuli iz sebe prema drugima, prema cijelome bratstvu. Bratstvo je naše okruženje koje nam želi pomoći u odrastanju i spoznaji kvalitete ljudskoga, kršćanskoga, ali i franjevačkoga života.

 

 

ZADATAK: Prisjeti se svoga prvog dolaska u mjesno bratstvo Frame.

 

Razgovarajući o svome prvom dolasku na Framu, usporedite na koje je sve načine Duh Sveti potaknuo svakoga od vas.

Je li to bilo na jedan sasvim “običan” način (na poziv prijatelja, preko oglasa u crkvi), ili kroz oblik svjedočenja (ako je Frama imala neki susret u tvojemu mjestu i pjevala po ulicama), ili kroz znatiželju (traženje prijateljstava, smisla života, iskustva molitve…)?

Na temelju ovih iskustava obrati pozornost koliko je potrebno u tvojem mjesnom bratstvu prilaziti onima koji nam tek dolaze. Što možeš poboljšati? Kako im možeš posredovati svoje iskustvo radosnog života u bratstvu Frame?

 

 

 

 

Slavlje Božje riječi u euharistiji

 

Sv. Joakim i Ana

 

 

1. ČITANJE: Jr 13,1-11

Narod će postati kao tvoj pojas koji nije više nizašto.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

 

Ovako mi reče Gospodin: “Idi i kupi sebi lanen pojas i opaši bokove. Ali ga u vodu ne umači.” I kupih pojas po riječi Gospodnjoj i opasah bokove. I dođe mi drugi put riječ Gospodnja: “Uzmi pojas što si ga kupio i njime se opasao, digni se, idi do rijeke Eufrata i sakrij ga ondje u pukotinu pećine.” I odoh i sakrih ga kraj Eufrata, kako mi Gospodin zapovjedi.

Poslije mnogo dana reče mi Gospodin: “Ustaj, idi na Eufrat pa izvuci odande pojas za koji ti zapovjedih da ga ondje sakriješ.” Odoh na Eufrat, izvukoh i uzeh pojas s mjesta gdje ga bijah sakrio, i gle: pojas istrunuo, ne bijaše više nizašto.

Tada mi dođe riječ Gospodnja: “Ovako govori Gospodin: Tako ću uništiti silnu oholost Judeje i Jeruzalema. Narod taj opaki koji ne sluša mojih riječi, nego slijedi okorjelo srce svoje i trči za drugim bogovima da im služi i da im se klanja, postat će kao tvoj pojas koji nije više nizašto. Jer kao što pojas prianja uz bedra čovjekova, tako sam htio da sav dom Izraelov i sav dom Judin prianja uza me - riječ je Gospodnja - da budu moj narod, moj dobar glas, moj ponos, moja slava i čast. Ali nisu poslušali!”

 

Riječ Gospodnja.

 

 

 

EVANĐELJE: Mt 13,31-35

Zrno gorušičino razvije se u stablo

te se ptice nebeske gnijezde po njegovim granama.

 

† Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: “Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.”

I drugu im kaza prispodobu: “Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.”

Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba - da se ispuni što je rečeno po proroku:

Otvorit ću u prispodobama usta svoja,

iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

 

 

Euharistijsko slavlje:

 

Ulazna pjesma: Pjevat ću Gospodu svom 255

Gospodine: Gospodine, ljubav svoju izlij 84

Slava: Slava Isusu (Fides) 307

Čitanje: Jr 13,1-11

Psalam: Bog je ljubav (Ps 103) (Kefa) 32

Aleluja: Aleluja (Korak po korak) 10

Evanđelje: Mt 13,31-35

Prikaz darova: Ant. Blagoslovi nas svojim rukama 284

Prikaz: Dajemo ti sve 51

Svet: Santo 324

Mir: To je mir kao rijeka 357

Pričest: 1. Rijeke žive vode 282

2. Božja ljubav, tvoja snaga 39

3. Isus-Emanuel 117

Otpust: 1. Zazvati ću Gospoda 399

2. Želim klicati 405

 

 

 

Od grijeha do saveza

Utorak, 27. srpnja 2010.

 

Bog koji te traži

 

 

Post 6,9-13a.17-22

 

Ovo je povijest Noina: Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio. Tri su se sina rodila Noi: Šem, Ham i Jafet. U očima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila. I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - tâ svako se biće na zemlji izopačilo - reče Bog Noi: “Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom.” (…)

“Ja ću, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biće pod nebom, sve u čemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti. A s tobom ću učiniti Savez; ti ćeš ući u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. A od svega što je živo - od svih bića - uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko. Od ptica prema njihovim vrstama, od životinja prema njihovim vrstama i od svih stvorova što po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka uđe k tebi da preživi. Sa sobom uzmi svega za jelo pa čuvaj da bude hrane tebi i njima.” Noa učini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvršio.

 

 

Za razmišljanje

 

Krštenje je otajstvo uranjanja u Kristovu smrt. Ono je poput potopa, simbol uništenja grijeha i početak novoga svijeta.

 

Koji grijeh stvara sušu u tvome životu?

Želiš li Bogu predati taj grijeh kako bi ti On dao dar kojim obnavlja svoj savez?

 

 

Molitva

 

Bože, stvoritelju svega stvorenja,

usrdno te molimo:

pogledaj dobrostivo ove svoje sluge I. i I.,

da budu uvijek duhom gorljivi,

u nadi radosni

i neka uvijek služe tvome imenu.

Privedi ih, Gospodine, kupelji novoga rođenja

da s tvojim vjernima provode čestit život

i postignu vječnu nagradu tvojih obećanja.

Po Kristu Gospodinu našemu.

Amen.

 

 

 

Franjo, kojeg Bog traži

 

 

Toma Čelanski: Životopis sv. Franje (1Čel 36-37)

Obraćenje mnogih k Bogu

 

36. Zato je hrabri vojnik Kristov Franjo obilazio gradove i gradiće navješćujući Kraljevstvo Božje. Nije to činio “uvjerljivim riječima ljudske mudrosti”, nego naukom i snagom Duha. Propovijedao je mir, naučavao je o spasenju i pokori za obraćenje grijeha. (...)

Istinu je iznosio najodlučnije da su se i najučeniji ljudi, koji su uživali slavu i ugled, divili njegovim govorima. Zbog spasonosna straha oni su se plašili njegove nazočnosti. Trčali su muževi, trčale žene, žurili se klerici, hitali su redovnici da vide i čuju čovjeka Božjeg koji im se pričinjao kao čovjek s drugoga svijeta. Ljudi svake dobi i obaju spolova grnuli su da vide neobične stvari što ih je Gospodin u posljednje doba po svome sluzi izvodio na svijetu. Zaista se u ono vrijeme činilo kao da je neko novo svjetlo s neba poslano na zemlju da rasprši tminu i mrak što je zahvatio gotovo cijeli onaj kraj tako da je pojedinac jedva znao kamo treba poći. A sve se to događalo zbog nazočnosti svetoga Franje i zbog njegove duhovne veličine. Ljudi su toliko zaboravili Boga i zanemarili njegove zapovijedi da su se iz starih i zastarjelih zala jedva nekako mogli probuditi.

37. Zračio je poput sjajne zvijezde u noćnoj tmini i poput zore se uzdigao iznad mraka. I tako se za kratko vrijeme zbilo da je izmijenjeno lice onoga kraja i svuda se pokazivao ljepšim pošto je odbacio prijašnju gnusobu. Rastjerana je negdašnja suša pa su se usjevi na bijednom polju brzo podigli. I neobrađeni vinograd je počeo donositi plod mirisa Gospodnjega. Kad je dražesno procvao, donio je plodove časti i čestitosti. Posvuda je odjekivalo zahvaljivanje i glas pohvale; i tako su mnogi, odbacivši svjetovne brige, u životu i naučavanju blaženoga oca Franje spoznali sami sebe i poželjeli ljubiti i častiti Stvoritelja. Mnogi su iz naroda, plemeniti i neplemeniti, klerici i laici, božanskim nadahnućem taknuti, počeli pristupati k sv. Franji sa željom da doživotno vojuju pod njegovim vodstvom i po njegovoj nauci. Svetac je Božji sve ove poput potoka, koji obiluje nebeskom milošću, natapao kišom izvanrednih darova, plodno je tlo njihovih srdaca kitio cvijećem kreposti. Franjo je bio izvanredan umjetnik. Potaknuti njegovim propovijedanjem, načinom života, Pravilom i naučavanjem obnavljali su se vjernici Crkve Krisotve obaju spolova, a trostruka vojska onih koji se spasavaju donosila je pobjede. Svima je davao upute za život i svakom je staležu pokazivao istinski put spasenja.

 

 

Za produbljivanje

 

Franjino svjedočanstvo životom, više nego riječju, postala je “voda koja pročišćava” za one koji su “dolazili k njemu” da sačuvaju život u “svome staležu”.

 

Ako ne tražim uzroke onome što se događa u mome životu ili oko mene, teško da ću moći dati ozbiljno i pametno mišljenje o povijesti, mojoj povijesti: dolazim u opasnost da sve gledam tragično i prepoznajem kao neki oblik osvete, ili barem protesta. Postao bih sposoban samo za pobunu.

Čak niti hitnost ili potreba ne opravdavaju odmjeravanje ili zbunjenost: svaka stvarnost, svaka osoba ima svoj identitet koji treba otkriti i poštovati; ima svoje zvanje po kojem je osoba jedinstvena i dragocjena.

 

 

 

 

 

Bratstvo Frame – mjesto tvojega traženja

 

 

Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva (Frama: Put poziva 9)

 

... da u bratstvu ostvare iskustvo kršćanskoga života... (Generalne konstitucije FSR-a 96,2).

Frama je iskustvo bratstva, to jest zajednica mladih vjernika, djece istoga Oca, koji žive svoju vjeru na temelju ljubavi. To se bratstvo smješta u krilo zajednice Crkve u kojoj živi i djeluje.

 

 

Živjeti u bratstvu Frame

 

Mjesno nam bratstvo Frame treba pomoći da rastemo u iskustvu Isusove braće i sestara. Kroz vrijeme života u bratstvu potrebno je otkrivati što mi je sve darovano kroz braću i sestre. U njima ću polako otkrivati svoje prijatelje, osobe s kojima mi je živjeti unatoč njihovim i mojim slabostima, te Franjino otkriće dara braće i sestara. To otkrivanje prati rast u sakramentalnom životu Crkve. Na taj način mi obnavljamo svoj krsni savez s Bogom.

 

 

ZADATAK: Podijeli iskustvo svojih prvih obećanja u bratstvu Frame.

 

Na koja si iskustva nailazio razmišljajući o svojoj nedostojnosti ili strahu da nećeš moći živjeti taj poziv?

Jesi li svjestan svoje pripadnosti Bogu po sakramentu krštenja? Koliko ti život u bratstvu Frame pomaže da si posvjestiš svoj poziv po krštenju?

Imaš li iskustvo da po sakramentu pokore (ispovijedi) raste tvoje povjerenje prema braći i sestrama u bratstvu Frame? Imate li ponekad kroz godinu zajedničku pripremu za ovaj sakrament?

 

 

 

 

Slavlje Božje riječi u euharistiji

 

 

 

1. ČITANJE: Jr 14,17-22

Gospodine, spomeni se i nemoj razvrći Saveza svog s nama!

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

 

Nek oči moje suze rone danju i noću,

i neka ne prestanu,

jer je strašno slomljena djevica,

kći naroda moga,

ranom neobično ljutom.

Pođem li u polje,

evo mačem pobijenih!

Vratim li se u grad,

evo od gladi iznemoglih!

Čak i proroci i svećenici lutaju po zemlji

i ništa ne znaju.

Tâ zar si Judeju sasvim odbacio?

Zar ti duši omrznu Sion?

Zašto nas tako biješ

te nam više nema lijeka?

Nadasmo se miru, ali dobra nema,

čekasmo vrijeme ozdravljenja, al’ evo užasa!

Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo,

bezakonje otaca svojih;

odista, tebi sagriješismo!

Ne odbaci nas, rad imena svoga,

ne sramoti prijesto Slave svoje,

spomeni se i nemoj razvrći Saveza svog s nama!

Zar ispraznost bezbožnika dažda daje?

Ili zar nebesa sama kiše?

Zar ne daješ ti to, Gospodine, Bože naš?

Zato se u te uzdamo,

jer ti sve to činiš.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

 

 

 

 

EVANĐELJE: Mt 13,36-43

Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže,

tako će biti na svršetku svijeta.

 

† Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: “Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.” On odgovori: “Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.”

“Tko ima uši, neka čuje!”

 

Riječ Gospodnja.

 

 

Euharistijsko slavlje:

 

Ulazna pjesma: Uđite s hvalama (Ps 100) 367

Gospodine: (Veseli) 32a

Slava: Slava (Navještenje) 304

Čitanje: Jr 14,17-22

Psalam: Gle, kako je dobro (Ps 133) 79

Aleluja: Aleluja 6

Evanđelje: Mt 13,36-43

Prikaz darova: Ant. Izlij Duha Svoga

Prikaz: Dajemo ti, Gospode 49

Svet: Hosana 97

Mir: Mir (Ps 62) 186

Pričest: 1. Samo tvoja ljubav, Bože 290

2. Isus-Emanuel 117

3. Isuse, volim te 120

Otpust: 1. Bože, tebi pjevam ja

2. Silan Bog 296

 

 

 

Od ropstva do slobode

Srijeda, 28. srpnja 2010.

 

Bog koji te traži

 

 

Izl 14,19-31

 

Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa. Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske te postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivaše noć, tako te ne mogoše jedni drugima prići cijele noći.

Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem dok je Gospodin svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile, Izraelci siđoše u more na osušeno dno, a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo.

Egipćani: svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru. Za jutarnje straže pogleda Gospodin iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakoči točkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. “Bježimo od Izraelaca!” - poviču Egipćani, “jer Gospodin se za njih bori protiv Egipćana!”

Tada će Gospodin Mojsiju: “Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.” Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani, bježeći, jurili prema moru, Gospodin ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima - u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini.

A Izraelci išli suhim posred mora, vode im stale kao zid zdesna i slijeva. Tako Gospodin u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih, i vidje Izrael pomorene Egipćane na morskome žalu.

Osvjedoči se Izrael i o silnoj moći koju Gospodin pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Gospodina i povjerova Gospodinu i njegovu sluzi Mojsiju.

 

 

Za razmišljanje

 

“More je slika krštenja budući da je omogućilo odvajanje od faraona, kao što nas kupelj krštenja oslobađa od đavolske vlasti. U svome krilu to more ubija neprijatelja, a u krštenju umire naše neprijateljstvo s Bogom. Narod je iz mora izišao neozlijeđen, a iz krsne vode i mi ćemo izaći kao živi iznad mrtvih, spašeni milošću Onoga koji nas je pozvao. A što se tiče oblaka, on je sjena dara koji dolazi od Duha Svetoga.” (sv. Bazilije)

 

Kao što je izraelski narod bio u faraonovu ropstvu, imaš li i ti ropstvo u svome životu? Koje? Tko je tvoj “faraon”?

Poput Izraela, i ti tijekom svog napornog hoda pod suncem želiš naći “prijateljski zaklon” u kojem ćeš se moći odmoriti. Što je “zaklon”, okrijepa u tvome životu gdje možeš pronaći svoj život?

 

 

Molitva

 

Bože, koji si nam svoga Sina poslao za Spasitelja,

daj da se ovi katekumeni

koji su se obratili na Gospodinovu riječ

i žele crpsti žive vode kao ona žena Samarijanka,

priznaju kako ih grijeh i slabosti sputavaju.

Ne dopusti da se isprazno pouzdavaju u sebe

i da ih zavede đavolska sila,

nego ih oslobodi duha obmane

da uvide svoja zla

i iznutra se očiste te pođu putem spasenja.

Po Kristu Gospodinu našemu.

Amen.

 

 

 

Franjo, kojeg Bog traži

 

 

Sv. Bonaventura: Životopis sv. Franje (LM II,3-4)

Pred biskupom

 

3. Kad je otac nakon malo vremena otputovao iz domovine, njegova mu je majka, ne odobravajući mužev postupak i ne mogući umekšati sinovu odlučnost, skinula okove i pustila ga da ode. Zahvaljujući svemogućem Gospodinu, ponovno se vratio tamo gdje je prije boravio. Kad se otac vratio i kad ga nije našao kod kuće, izgrdio je ženu i razjaren pohitao onamo da ga, ne mogne li ga opametiti, barem potjera iz zavičaja. No, Bog je Franju ohrabrio te je razjarenu ocu izišao u susret. Na sav je glas vikao kako omalovažava i njegove okove i batine. Osim toga je izjavio da će za Kristovo ime radosno podnijeti sva zla. Kad je otac uvidio da ga ne može odvratiti, dao se u potragu za novcem. Kad ga je konačno pronašao u nekom prozorčiću, bijes mu se donekle stišao. Žeđ je pohlepe donekle utažio gutljajem novca.

4. Tjelesni je otac zatim pokušao sina milosti, već lišena novca, izvesti pred gradskoga biskupa da se pred njim odrekne očinske baštine i da vrati sve što je još imao. Istiniti se ljubitelj siromaštva pokazao spremnim da to učini. Došavši pred biskupa, nije ni oklijevao niti je zbog nečega krzmao, niti je čekao kakvu riječ, nego je odmah svukao svu odjeću i predao ocu. Tada je ustanovljeno da je čovjek Božji ispod raskošne odjeće na golu tijelu nosio pokornički pojas. Štoviše, upravo opijen čudesnim žarom, odbacio je i gaće. Kad se pred svima posve ogolio, rekao je ocu: “Do sada sam te zvao svojim ocem na zemlji, a sada mogu bezbrižno reći: Oče naš, koji jesi na nebesima, kod koga sam pohranio sve svoje blago i u koga sam stavio sve pouzdanje svoje nade.”

Kad je biskup to vidio, zadivio se tolikoj gorljivosti čovjeka Božjega. Odmah je ustao i plačući ga zagrlio. Jer bijaše čovjek samilostan i plemenit, prekrio ga je plaštem kojim bijaše ogrnut. Svojima je naredio da mu nešto dadu čime će pokriti udove svoga tijela. Dadoše mu siromašan, trošan ogrtač biskupova sluge. Sa zahvalnošću ga je primio i na njemu vlastitom rukom pomoću vapna, koje mu bijaše pri ruci, načinio znak križa. Iz toga je načinio odjeću za čovjeka propeta i polu naga siromaha. Tako je, dakle, sluga svevišnjega Kralja ostao gol da bi nasljedovao propetoga Gospodina koga je toliko ljubio. Tako se, dakle, oboružao križem da bi svoju dušu prepustio drvu spasenja po kojem će se očuvati od brodoloma svijeta.

 

 

Za produbljivanje

 

Jedna te ista stvarnost (Franjin poziv u očima njegovih roditelja, ili novac koji mu je otac osporavao) može za jedne biti svjetlost, a za druge tama. Oslobađanje od zemaljskog oca ustvari je duboko oslobađanje od bogatstava svijeta. Ono što nije otkupljeno po križu, osuđeno je na propast.

 

Vrlo je lako potpasti pod utjecaj tuđeg mišljenja, osobito ako ga dijeli većina ili ako je “u modi”, ali u Božjem naumu ono što je tama za Egipćane postaje svjetlost za Izraelce. Trebam naučiti promatrati Njegovim očima.

Osuda grijeha, spas grešnika – to je način Krista i njegove Crkve. To treba postati i moj način. Ne mogu napustiti obećanje da ću prihvatiti način života koji mi je stran da ne bih izgubio nečiju simpatiju, niti mogu zaboraviti da me Bog oslobađa ne od “zemaljskog oca” ili stanovnika Egipta, nego od njihovog poimanja odnosa s Bogom i s drugima.

 

 

 

Bratstvo Frame – mjesto tvojega traženja

 

 

Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva (Frama: Put poziva 6)

 

Franjevačka mladež, u smislu Generalnih konstitucija FSR-a, razlikuje se od ostalih franjevačkih skupina mladih time što… :

- prihvaća Pravilo FSR-a kao dokument nadahnuća;

- osobno se i formalno obvezuje, pred Bogom i pred bratstvom, živjeti to nadahnuće.

 

 

Živjeti u bratstvu Frame

 

Obećanja u mjesnom bratstvu Frame predstavljaju čin vjere i duhovnu snagu. Nije jednostavno dati obećanje poznavajući svoje navike i oblike dosadašnjeg života. Stoga je važno gledati kako mi tu Bog daruje jedno novo iskustvo duhovnog života i poticaja za rast u vjeri. Po obećanjima mi želimo rasti iz običnih situacija u novu dimenziju iskustva Boga koji nam je bliz po braći i sestrama, i koji me po njima ohrabruje.

 

 

ZADATAK: Objasni kako ti shvaćaš obećanja u bratstvu Frame.

 

Što ti se posebno činilo kao prepreka pri razmišljanju da daš svoje prvo obećanje u bratstvu?

Imaš li iskustvo da si pripremajući se za obećanje započeo novo oblikovanje u nekim stvarima u svojem životu? Kada si to primijetio: tada ili kasnije, s vremenom?

Kakvo je tvoje iskustvo međusobnog povezivanja u bratstvu nakon slavlja obećanja? Je li se nešto promijenilo u vašem zajedništvu, tjednim susretima, pripremi tema, molitvi, karitativnom djelovanju…?

 

 

 

Slavlje Božje riječi u euharistiji

 

 

 

1. ČITANJE: Jr 15,10.16-21

Zašto je bol moja bez prebola? Ako se vratiš, opet ćeš mi služiti.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

 

Jao meni, majko, što si me rodila,

da svađam se i prepirem sa svom zemljom.

Nikom ne uzajmih,

ni od koga zajma ne uzeh,

a ipak svi me proklinju.

Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao:

riječi tvoje ushitiše

i obradovaše srce moje.

Jer sam se tvojim zvao imenom,

Gospodine, Bože nad Vojskama.

Nikad sjedio nisam u društvu veseljaka

da se razveselim.

Pod težinom ruke tvoje samotan živim,

jer ti me jarošću prože.

Zašto je bol moja bez prebola?

Zašto je rana moja neiscjeljiva

i nikako da zaraste?

Ah! Hoćeš li meni biti kao potok nestalan,

vodama nepouzdan?

 

Zato ovako govori Gospodin:

Ako se vratiš,

pustit ću te da mi opet služiš;

ako odvojiš dragocjeno od bezvrijedna,

bit ćeš usta moja.

Oni će se okrenuti k tebi,

al’ ti se zato ne smiješ okrenuti k njima!

Učinit ću od tebe za ovaj narod

zid od mjedi, neosvojiv.

Borit će se protiv tebe,

al’ te neće nadvladati,

jer ja sam s tobom,

da te spasim i izbavim –

riječ je Gospodnja.

Izbavit ću te iz ruku zlikovaca

i otkupiti te iz ruku silnika.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

 

EVANĐELJE: Mt 13,44-46

Proda sve što ima i kupi onu njivu.

 

† Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: “Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.”

“Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.”

 

Riječ Gospodnja.

 

 

Euharistijsko slavlje:

 

Ulazna pjesma: Hvalospjev – Kličimo Bogu 106

Gospodine: Gospodine, smiluj se nama 85

Slava: Slava (Wineyards Music) 305

Čitanje: Jr 15,10.16-21

Psalam: Zahvaljujte Gospodinu (Ps 118) 393

Aleluja: Aleluja onom koji uskrsnu 12

Evanđelje: Mt 13,44-46

Prikaz darova: Ant. Izlij Duha svoga

Prikaz: Primi ove darove 268

Svet: Svet, svet je Gospodin svet

Mir: Jaganjče Božji 130

Pričest 1. Moj me Otac daruje

2. Hvalospjev ljubavi (Kefa) 110

3. Zahvali 392

Otpust: 1. Vječna luč 388

2. Ljubav Božja je predivna 168

 

 

 

Od nevjere do vjere

 

Četvrtak, 29. srpnja 2010.

 

Bog koji te traži

 

 

Izl 17,1-7

 

Sva izraelska zajednica po Gospodnjoj zapovijedi krene dalje iz pustinje Sina. Utabore se kod Refidima. Tu nije bilo vode da narod pije. Zato narod zapodjene prepirku s Mojsijem. Vikali su: “Daj nam vode da pijemo!” A Mojsije im odgovori: “Zašto se sa mnom prepirete? Zašto kušate Gospodina?” Ali je narod žeđao za vodom, pa je mrmljao na Mojsija i govorio: “Zašto si nas iz Egipta izveo? Zar da nas žeđom pomoriš, nas, našu djecu i našu stoku?”

“Što ću s ovim narodom!” - zazivao je Mojsije Gospodina. “Još malo pa će me kamenovati.” “Istupi pred narod!” - rekne Gospodin Mojsiju. “Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina; uzmi u ruku štap kojim si udario Rijeku i pođi. A ja ću stajati pred tobom ondje, na pećini na Horebu. Udari po pećini: iz nje će poteći voda, pa neka se narod napije.” Mojsije učini tako naočigled izraelskih starješina. Mjesto prozovu Masa i Meriba, zbog toga što su se Izraelci prepirali i kušali Gospodina govoreći: “Je li Gospodin među nama ili nije?”

 

 

Za razmišljanje

 

Hod u pustinji, hod u našemu životu, obilježen je krizama i nevjerom: “Je li Gospodin među nama ili nije?” Imamo iskustvo slobode, ali i našeg napora da vjerujemo i pouzdamo se. Trpimo žeđ nevjere.

 

Prepoznaješ li Božju prisutnost u svome odnosu s Njime, sa samim sobom, s braćom i sestrama?

Što je za tebe vjera? Uspijevaš li se pouzdati u Boga, u sebe, u druge ili se povlačiš u sebe?

Udariti po pećini da bi iz nje potekla voda neuobičajena je gesta. Jesi li i ti spreman učiniti neku “neuobičajenu” gestu kako bi se upustio u odnos s Bogom, sa samim sobom, s braćom i sestrama?

 

 

Molitva

 

Gospodine Isuse, ti si vrelo za kojim ovi žeđaju

i učitelj koga traže.

Pred tobom, koji si jedini svet,

oni se ne usuđuju nazvati nedužnima.

S pouzdanjem ti otvaraju svoja srca,

priznaju svoje grijehe i otkrivaju skrivene rane.

U svojoj dobroti oslobodi ih slabosti,

bolesne ih pridigni, žedne napoji i obdari mirom.

Snagom svoga imena, što ga s vjerom zazivamo,

budi uz njih i spasi ih.

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Amen.

 

 

 

 

 

Franjo, kojeg Bog traži

 

 

Legenda trojice drugova (TD XII,49-50)

Žena u pustinji

 

49. Narednoga je dana spomenuti kardinal čovjeka Božjeg predstavio vrhovnom svećeniku koji mu je prikazao svoj cjelokupni sveti naum. Sam papa; kako bijaše obdaren velikom razboritošću, na dužan je način prihvatio Svečeve želje. Franju je i braću upozorio na mnoge stvari te ih je napokon blagoslovio riječima: “Pođite, braćo, s Gospodinom i, kako vam se udostoji nadahnuti, svima propovijedajte pokoru. A kad vas Svemogući umnoži brojem i milošću, obavijestite nas pa ćemo vam odobriti i više od toga, a još sigurnije ćemo vam povjeravati i veće stvari.” (…)

50. Dok je Svetac Božji molio, kao što mu je gospodin papa preporučio, Gospodin mu je u duhu progovorio u prispodobi rekavši: “Neka se siromašna, lijepa žena nalazila u jednoj pustinji, a njena je ljepota zadivila jednoga velikog kralja koji je poželio njome se oženiti, jer je mislio da će s njom roditi lijepe sinove.” Pošto je ženidba sklopljena i izvršena, rođeno je i odraslo mnogo sinova. Majka im je, kad odrastoše, ovako progovorila: “Nemojte biti sramežljivi, jer ste kraljevi sinovi. Otiđite u njegov dvor i on će vam pružiti sve potrebno.” Kad stigoše do kralja, on se zadivio njihovoj ljepoti. Prepoznavajući u njima svoje obličje, upitao ih je: “Čiji ste sinovi?” A kad su mu rekli da su sinovi siromašne žene koja boravi u pustinji, kralj ih je sve s velikom radošću izgrlio i rekao: “Nemojte se bojati, jer vi ste moji sinovi. Ako se s moga stola hrane toliki stranci, mnogo veće pravo na to imate vi koji ste moji zakoniti sinovi.” Zatim je kralj naredio spomenutoj ženi da sve sinove što ih je s njim rodila pošalje u njegov dvor da ih othrani.”

Kad je to blaženome Franji, dok je molio, pokazano u viđenju, sveti je čovjek shvatio da ona siromašna žena predstavlja njega.

 

 

Za produbljivanje

 

Nevjera se ponekad miješa s mudrošću i skriva se pod krinkom ljubavi prema drugima (kamo sreće da odande dolazi) te priječi da prepoznamo crte Očevog lica. Da bismo se sjetili da je “Gospodin među nama” treba biti svjestan da smo zajedno s Njime, da smo dio Njegove povijesti, kao što je i Franjo “shvatio da ona siromašna žena predstavlja njega”.

 

Razboritost i “ljubav” (tako je zovemo jer meni odgovara) ponekad me priječe da se hrabro opredijelim za nešto, za istinska herojska djela koja se ne temelje na računicama i sigurnosti. To je kada sam tako slijep da negiram očitu Božju ljubav.

Nevjera Izraelaca u pustinji nije se odnosila na Božju moć ili vjernost, nego na činjenicu je li obećanje koje im je dao bilo upućeno upravo njima: nije li se možda objavio nekom drugom narodu, a mi smo ostali prevareni? Upravo je moja nevjera u tome da ne prepoznajem da Bog stvara povijest sa mnom.

 

 

Bratstvo Frame – mjesto tvojega traženja

 

 

Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva (Frama: Put poziva 21)

 

Za djevojke i mladiće obećanja su trenutak prepoznavanja i življenja evanđelja po primjeru sv. Franje u krilu vlastite zajednice. Pritom je stalno potrebna volja i vjernost u suočavanju vlastitoga života s evanđeljem da bi se postupno usvojile franjevačke vrednote, življene u duhu predanja i služenja drugima. Frama sa svoje strane prati mlade na putu traženja i duhovnoga rasta.

 

 

Živjeti u bratstvu Frame

 

Život po obećanjima u bratstvu Frame svojevrstan je poziv neprestanog rasta u vjeri. Može se reći da je to trajni hod ka većem povjerenju i vjeri. Obećanja nas izazivaju da Riječ Božju čujemo srcem okrenutim prema svojoj braći i sestrama s kojima živimo. Kroz obećanja mi “učimo” biti dosljedniji kršćani i u tome napredovati.

 

 

ZADATAK: Navedi temu jednog susreta u mjesnom bratstvu kojom se posebno pripremate kao bratstvo za obećanja.

 

Koje teme obrađujete najčešće prije samih obećanja? Zašto?

Postoje li određene nejasnoće/problemi o kojima bi trebalo više razgovarati u tvojem mjesnom bratstvu?

Koliko tvoje mjesno vijeće pomaže u odabiru susreta, tema, predavača i ostalog u pripremi cijeloga bratstva za slavlje obećanja?

Na koji način kroz vrijeme priprave za obećanje konkretno potičete suočavanje vlastitoga života s evanđeljem?

 

 

Slavlje Božje riječi u euharistiji

 

Sv. Marta

1. ČITANJE: 1 Iv 4,7-16

Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama.

 

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

 

Ljubljeni,

ljubimo jedni druge

jer ljubav je od Boga;

i svaki koji ljubi,

od Boga je rođen

i poznaje Boga.

Tko ne ljubi,

ne upozna Boga

jer Bog je ljubav.

U ovom se očitova ljubav Božja u nama:

Bog Sina svoga jedinorođenoga

posla u svijet

da živimo po njemu.

U ovom je ljubav:

ne da smo mi ljubili Boga,

nego – on je ljubio nas

i poslao Sina svoga

kao pomirnicu za grijehe naše.

Ljubljeni,

ako je Bog tako ljubio nas,

i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

Boga nitko nikada ne vidje.

Ako ljubimo jedni druge,

Bog ostaje u nama,

i ljubav je njegova u nama savršena.

Po ovom znamo da ostajemo u njemu

i on u nama:

od Duha nam je svoga dao.

I mi smo vidjeli i svjedočimo

da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.

Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji,

Bog ostaje u njemu,

i on u Bogu.

I mi smo upoznali ljubav

koju Bog ima prema nama

i povjerovali joj.

Bog je ljubav

i tko ostaje u ljubavi,

u Bogu ostaje,

i Bog u njemu.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

 

EVANĐELJE: Lk 10,38-42

Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo.

 

† Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

U ono vrijeme: Isus uđe on u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: “Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.” Odgovori joj Gospodin: “Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.”

 

Riječ Gospodnja.

 

 

Euharistijsko slavlje:

 

Ulazna pjesma: Sa svetim Franjom 293

Gospodine: Gospodine, smiluj se nama 85

Slava: Moj Isus 196

Čitanje: 1 Iv 4,7-16

Psalam: Božja ljubav, tvoja snaga 39

Aleluja: Aleluja (cis mol) Evanđelje: Lk 10,38-42

Prikaz darova: Ant. Hvalim Gospodina 102

Prikaz: Dajemo ti Gospode 49

Svet: Hosana 97

Mir: Šalom 334

Pričest: 1. Tvoja krv 360

2. Predivan 265

3. Isus, najljepše ime 121

Otpust: 1. Frama 74

2. I primit ćete snagu

 

 

 

 

Od smrti do života

Petak, 30. srpnja 2010.

 

Bog koji te traži

 

 

Evanđelje po Ivanu (Iv 19,28-37)

 

Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reče: “Žedan sam.” A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze ocat, reče: “Dovršeno je!” I prignuvši glavu, preda duh.

Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.

Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet Pismo veli: Gledat će onoga koga su proboli.

 

 

Za razmišljanje

 

“Križ je naša knjiga, u kojoj je zapisano cijelo znanje o Kristu... Samo križ te može osloboditi... Najbolja stvar nad kojom možeš meditirati jest križ... Upravo stoga trebamo razmatrati Kristov križ kao knjigu mudrosti, u kojoj ogledamo same sebe.” (sv. Bonaventura)

 

Prepoznaj i imenuj svoj križ: stvarnost koja te sada pritišće, zbog koje patiš...

Pred Raspetim ispuni tri koraka:

Oprosti: sebi, nešto iz svoje povijesti, nekome...

Plači: imaj hrabrosti iznijeti pred Gospodina svoju tjeskobu.

Prepusti se: “Povjeri Gospodinu svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti.” (Ps 54,23)

 

 

Molitva

 

Pomolimo se za naše izabranike

da Bog i Gospodin naš otvori uši njihova srca

i vrata svoga milosrđa,

da po kupelji preporođenja

zadobiju otpuštenje svih grijeha

i nađu se u Kristu Isusu, našemu Gospodinu.

 

 

Franjo, kojeg Bog traži

 

 

Sv. Bonaventura: Životopis sv. Franje (LM I,5)

Poljubac gubavca

 

5. Kad je tako jednoga dana jahao poljem koje se prostiralo pored grada Asiza, sreo je nekoga gubavca, a neočekivani susret s njime mu je prouzročio strahovitu odvratnost. Kako se u taj čas sjeti svoje odluke da će provoditi život savršenstva, bio je svjestan kako treba da najprije svlada samoga sebe, ukoliko želi postati vitezom Kristovim. Sjahao je s konja i požurio da gubavca poljubi. A kad je gubavac prema njemu pružio ruku kao da će nešto od njega dobiti, dao mu je novaca i poljubio ga.

Odmah je ponovno zajahao konja i ogledao se naokolo. Iako je polje sa svih strana bilo otvoreno, ipak onoga gubavca nije više nigdje vidio. Kako je zbog toga bio ispunjen divljenjem i radošću, počeo je pobožno pjevati pohvale Gospodinu. Odlučio je da će se otada uvijek uspinjati na više.

Zato je tražio samotna mjesta koja su podesna za naricanje. Dok je na takvim mjestima vapio neizrecivim uzdisajima, zavrijedio je da ga Gospodin nakon dugih i usrdnih molitava usliši. Kad je tako jednoga dana samotno molio i od silna žara bio sav obuzet Bogom, ukazao mu se Isus Krist kao propet na križu. Dok ga je promatrao, rastapala mu se duša i sjećanje mu se na Kristovu muku tako utisnulo u najdubljoj dubini njegova srca da bi se on toga časa, kad bi se sjetio Kristova razapinjanja, jedva mogao izvana suzdržati od suza i jecanja, kao što je to kasnije sam povjerljivo pripovijedao kad se približio svom svršetku. Čovjek je Božji, naime, tada shvatio da je upravo njemu upravljena ona evanđeoska riječ: Ako hoćeš za mnom, odreci se samoga sebe, uzmi svoj križ i slijedi me.

 

 

Za produbljivanje

 

Pomirenje sa samima sobom i svojim strahovima plod je primljene ljubavi i postaje prilika da dajemo ljubav. Novi se život izražava novim odnosima prema stvarnosti. Bilo u Franjinom sjećanju, bilo u razmišljanju životopisca, konkretna prilika za ljubav smještena je u odnosu prema “dubokom štovanju” Kristova križa.

 

Moje prvo uskrsnuće treba biti sposobnost primjećivanja dobra tamo gdje vidim samo zlo, a zatim da donosim dobro tamo gdje izgleda da je samo zlo, kako bi zatim i drugi mogli vidjeti ono što sada ja vidim. Novi život zahtijeva i nove odnose.

Iskustvo Kristova križa ne može samo početi (u njegovoj smrti vidim prvi čin Uskrsa) ili završiti s usporedbom (kao što se onda dogodilo, tako se može dogoditi i u drugim situacijama): ono treba postati središte mojeg traženja, jer upravo traženje daje razlog i smisao mom novom životu kao kršćanina.

 

 

 

Bratstvo Frame – mjesto tvojega traženja

 

 

Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva (Frama: Put poziva 12)

 

Franjevačka mladež ima... formativne i pedagoške metode prilagođene potrebama mladoga svijeta... (Generalne konstitucije FSR-a 96,5).

Frama se prilagođuje potrebama mladoga svijeta u svojim metodama i sadržaju formacije. Ta je formacija ustrojena tako da djevojke i mladići postupno dozrijevaju u izboru svoga zvanja i potpuno uđu u svijet u kojemu žive.

 

 

Živjeti u bratstvu Frame

 

Susreti u mjesnom bratstvu Frame trebaju pomagati mladima da otkrivaju Boga koji im ide ususret, koji im oprašta i poziva u zajedništvo ljubavi i dobrote. To se treba očitovati i u uzajamnim odnosima, kako na samom susretu u mjesnom bratstvu, tako i po raznim aktivnostima izvan bratstva. To je način rasta prema iskustvu prepoznavanja vlastitoga poziva.

 

 

ZADATAK: Opiši kako izgleda zajedničko čitanje Božje riječi ili, ako ima, priprema tvoga bratstva za nedjeljnu euharistiju kroz čitanja.

 

U zajedništvu braće i sestara otkrivamo svoje slabosti i nedostatke osobito u susretima s drugima. Koliko ti njihov primjer (svjedočanstvo) može pomoći da se susretneš sa svojim slabostima?

Na koji način metode i pristup koji učiš na Frami primjenjuješ kad se nalaziš izvan bratstva Frame?

Imate li iskustvo čitanja Božje riječi kao bratstvo? Jeste li kada imali susret na temu o Božjoj riječi?

Koliko često molite jedni za druge u bratstvu (preko papirića koje izvlačite, kroz igru “pastira i ovčica” ili drugih metoda) ili općenito za nakane bratstva?

 

 

Slavlje Božje riječi u euharistiji

 

 

1. ČITANJE: Jr 26,1-9

Sav se narod skupi u Domu Gospodnjem.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

 

U početku kraljevanja Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, dođe mi riječ Gospodnja. Ovako govori Gospodin: Stani u predvorju Doma Gospodnjega i svim gradovima judejskim koji dolaze da se poklone u Domu Gospodnjem naviještaj sve riječi koje sam ti zapovjedio da im kažeš. I ne izostavi ni jedne jedine. Možda će poslušati i vratiti se svaki sa zla puta svoga, pa ću se pokajati za zlo koje naumih učiniti zbog zlodjela njihovih. Reci im: Ovako govori Gospodin: Ako me ne poslušate da hodite po Zakonu što ga stavih pred vas, slušajući riječi slugu mojih proroka koje vam neumorno šaljem, premda ih do sada niste slušali, postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom i učinit ću da ovaj grad bude prokletstvo za sve narode na zemlji.

I svećenici i proroci i sav narod slušahu Jeremiju kako naviješta te riječi u Domu Gospodinovu. A kad Jeremija izreče sve ono što mu je Gospod zapovjedio da naviješta svemu narodu, zgrabiše ga svećenici i proroci govoreći: “Platit ćeš glavom! Zašto si u ime Gospodnje prorokovao: Postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom i ovaj će grad biti opustošen te nitko više u njemu neće stanovati?” I sav se narod skupi na Jeremiju u Domu Gospodnjem.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

 

EVANĐELJE: Mt 13,54-58

Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

 

† Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: “Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?” I sablažnjavahu se o njega.

A Isus im reče: “Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.” I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

Euharistijsko slavlje:

 

Ulazna pjesma: On među nas je došao 235

Gospodine: Gospodine, ljubav svoju izlij 84

Slava: Nek slavljen bude Bog 220

Čitanje: Jr 26,1-9

Psalam: Bog je moj Spasitelj 31

Aleluja: Tražite najprije 258

Evanđelje: Mt 13,54-58

Prikaz darova: Ant. Gdje je ljubav i prijateljstvo 77

Prikaz: Dajemo ti sve 51

Svet: Bože, svet si 41

Mir: Ovom svijetu 245

Pričest: 1. Kako da te ne volim 148

2. Kao košuta 150

3. Isuse, volim te 120

Otpust: 1. Bitka ljubavi 18

2. Duše Sveti, dođi sa vatrom 64

 

 

 

Od neuspjeha do obilja

Subota, 31. srpnja 2010.

 

Bog koji te traži

 

 

Evanđelje po Ivanu (Iv 21,1-19)

 

Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: “Idem ribariti.” Rekoše: “Idemo i mi s tobom.” Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: “Dječice, imate li što za prismok?” Odgovoriše mu: “Nemamo.” A on im reče: “Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.” Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: “Gospodin je!” Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: “Donesite riba što ih sada uloviste.” Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: “Hajde, doručkujte!” I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: “Tko si ti?” Znali su da je Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: “Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Kaže mu: “Pasi jaganjce moje!” Upita ga po drugi put: “Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: “Pasi ovce moje!” Upita ga treći put: “Šimune Ivanov, voliš li me?” Ražalosti se Petar što ga upita treći put: “Voliš li me?” pa mu odgovori: “Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.” Kaže mu Isus: “Pasi ovce moje! Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.” A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: “Idi za mnom!”

 

 

Za razmišljanje

 

Nakon uskrsnuća učenici se razočarani vraćaju svom uobičajenom životu; i upravo tamo se uskrsnuli Gospodin ukazuje obećajući im ispunjeni život u znaku obilnog ulova ribe.

 

U čemu trebaš otvoriti oči kako bi “vidio” snagu Uskrsloga?

Želiš li i vjeruješ li u obećanje ispunjenoga života za tebe? Koji su prvi koraci koje želiš poduzeti da bi ga primio?

Život u punini se postiže otkrivajući vlastito zvanje. Jesi li već krenuo otkrivati Božji plan za tebe, ili želiš sada početi?

 

 

 

Molitva

 

Bože stvoritelju svega stvorenja,

usrdno te molimo:

pogledaj dobrostivo ove svoje sluge I. i I.,

da budu uvijek duhom gorljivi,

u nadi radosni

i neka uvijek služe tvome imenu.

Privedi ih, Gospodine, kupelji novoga rođenja

da s tvojim vjernima provode čestit život

i postignu vječnu nagradu tvojih obećanja.

Po Kristu Gospodinu našemu.

Amen.

 

 

 

Franjo, kojeg Bog traži

 

 

Legenda trojice drugova (TD IX,30-31)

Poziv brata Silvestra

 

30. Dok je gospodin Bernardo, kao što je rečeno, svoja dobra dijelio siromasima, bijaše nazočan i blaženi Franjo koji je promatrao snažno djelovanje Gospodinovo i u svom je srcu slavio i hvalio Gospodina. Kadli dođe neki svećenik imenom Silvestar od kojega je blaženi Franjo kupio kamenja za popravak crkve sv. Damjana. Gledajući kako se sav novac troši po nakani čovjeka Božjega, raspaljen pohlepom mu je rekao: “Franjo, nisi mi dovoljno platio kamenje što si ga od mene kupio.” Kad je preziratelj lakomosti čuo kako taj mrmlja i prigovara, pristupio je gospodinu Bernardu i gurnuo svoju ruku u njegov ogrtač, gdje se nalazio novac, s velikom ogorčenošću srca je ruku izvukao punu novaca i dao ga svećeniku koji je čas prije mrmljao rekavši mu: “Jesi li, gospodine svećeniče, potpuno podmiren?” Silvestar je odgovorio: “Potpuno, brate.” Radostan se, s tako dobivenim novcem, vratio svojoj kući.

31. Nakon nekoliko dana je isti svećenik po Božjem nadahnuću počeo razmišljati o onome što je učinio blaženi Franjo te je sam sebi rekao: “Nisam li ja bijedan čovjek? Iako sam već star, pohlepno žudim za vremenitim dobrima i tražim ih. A ovaj mladić, naprotiv, iz ljubavi prema Bogu sve to prezire i odbacuje.”

Naredne je noći u snoviđenju vidio neizmjeran križ čiji je vrh doticao nebo, a podnožje mu je učvršćeno stajalo u Franjinim ustima. Priječnice su toga križa sezale od jednoga kraja svijeta do drugoga. Kad se svećenik probudio, spoznao je i čvrsto vjerovao da je Franjo pravi prijatelj i sluga Kristov i da se redovnička zajednica, koja se istom pojavila, ima proširiti po cijelome svijetu. Tako se počeo bojati Boga i u svojoj je kući počeo činiti pokoru. Napokon je, nakon malo vremena, stupio u Red koji je tada već bio pravno osnovan. U njemu je vrlo uzorno živio i slavno završio svoj zemaljski život.

 

 

Za produbljivanje

 

Čak i neuspjeh života koji je darovan Bogu, odgovora koji je već dan, a potom i promijenjen, može otvoriti prostor obnovljenoj snazi i novom otkrivanju smisla. Tada očito obilje dobara postaje samo slika jednog istinskijeg obilja dobara; time se postaje sposoban “vidjeti” prisutno otajstvo u vlastitom i tuđem poslanju. Jer tako se shvaća da ta divna povijest može postati i naša.

 

Čak i neuspješan odgovor može otvoriti prostor obnovljenoj snazi i novom otkrivanju smisla, ali trebam znati gledati iznad neposrednog privida. Dobra koja obogaćuju moj život samo su slika preobilnosti jedinoga Dobra.

“Vidjeti” prisutno otajstvo u pozivu drugih, “vidjeti” Gospodina Isusa Krista u svome životu, omogućuje mi da shvatim da i moj život može biti takav.

 

 

 

Bratstvo Frame – mjesto tvojega traženja

 

 

Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva (Frama: Put poziva 19)

 

Mladi u Franjevačkoj mladeži produbljuju vlastiti poziv u svjetlu poruke sv. Franje putem postupne formacije. Prepoznavanje poziva bit će žarišna točka na cijelome putu.

 

 

Živjeti u bratstvu Frame

 

Formacija u bratstvu Frame naziva se put franjevačkoga poziva. Vrijeme življenja u bratstvu treba tako iskoristiti s darovanom braćom i sestrama da se zajedno osluškuje Božji poziv. Cijeli naš život ide za tim iskustvom traženja Božje volje u našem životu. Stoga je važno vidjeti dar koji mi se pruža kroz bratstvo, a jednako tako rasti i u vlastitom prepoznavanju svojega poziva u Crkvi.

 

 

ZADATAK: Nabroji pojedine teme susreta tvoga bratstva kroz koje razmišljate o životnom pozivu.

 

Na koje sve načine organizirate susrete u kojima pred bratstvo stavljate važnost govora o životnom pozivu?

Jeste li imali kada susret kojega su animirali bivši članovi Frame, a sada supružnici ili redovnici i redovnice? Kako te se dojmilo njihovo svjedočanstvo?

Koliko ti je poznat Franjevački svjetovni red (FSR) kao oblik franjevačkoga zvanja u svijetu? Jesu li članovi Franjevačkoga svjetovnog reda ikad animirali susret u tvome bratstvu?

 

 

Slavlje Božje riječi u euharistiji

 

Sv. Ignacije Lojolski

 

 

1. ČITANJE: Jr 26,11-16.24

Zaista, Gospodin me posla k vama

da vam govorim sve ove riječi.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

 

U one dane: Svećenici i proroci rekoše starješinama i svemu narodu: “Ovaj je čovjek zaslužio smrt jer je prorokovao protiv ovoga grada, kao što ste čuli na svoje uši.” Tada Jeremija reče starješinama i svemu narodu: “Gospodin me posla da prorokujem protiv ovoga Doma i ovoga grada sve ono što ste čuli. Popravite, dakle, putove svoje i djela svoja i slušajte glas Gospodina, Boga svoga: i pokajat će se za zlo kojim vam se zaprijetio. Ja sam, evo, u vašim rukama. Učinite sa mnom što vam se čini dobro i pravo. Ali dobro znajte: ako me pogubite, krv nedužnu navalit ćete na sebe, na ovaj grad i na njegove stanovnike. Jer, zaista, Gospodin me posla k vama da u vaše uši govorim sve ove riječi.”

Tada rekoše starješine i sav narod svećenicima i prorocima: “Ovaj čovjek nipošto ne zaslužuje smrt, jer nam je govorio u ime Gospodina, Boga našega.”

I Ahikam, sin Šafanov, zaštiti Jeremiju te ga ne predaše u ruke narodu da ga pogube.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

 

EVANĐELJE: Mt 14,1-12

Herod posla odrubiti glavu Ivanu.

Dođu Ivanovi učenici i jave Isusu.

 

† Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme doču Herod tetrarh za Isusa pa reče svojim slugama: “To je Ivan Krstitelj! On uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.” Herod doista bijaše uhitio Ivana te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa. Jer Ivan mu govoraše: “Ne smiješ je imati!” Htjede ga ubiti, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom.

Na Herodov rođendan zaplesa kći Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. Zato se zakle dati joj što god zaište. A ona nagovorena od matere: “Daj mi, reče, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja.” Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika zapovjedi da se dade. Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici. I doniješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je odnije materi.

A učenici njegovi dođu, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga pa odu i jave Isusu.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

 

Euharistijsko slavlje:

 

Ulazna pjesma: Dođite s hvalama 67

Gospodine: (Veseli) 32a

Slava: Dajemo ti slavu 50

Čitanje: Jr 26,11-16.24

Psalam: Ps 23 272

Aleluja: Pjevaj aleluja Isusu 252

Evanđelje: Mt 14,1-12

Prikaz darova: Ant. Izlij Duha svoga

Prikaz: Prinosimo kruh

Svet: Svet si, svet si, Bože naš 331

Mir: Mir (Ps 62) 186

Pričest: 1. Zahvali 392

2. Nema problema 221

3. Ti moja zaštito 344

Otpust: 1. Bože, tebi pjevam ja

2. U Bogu mom 365

 

 

 

Od novoga života do poslanja

Nedjelja, 1. kolovoza 2010.

 

Bog koji te traži

 

 

Dj 8,26-39

 

Anđeo se Gospodnji obrati Filipu: “Ustani i pođi na jug putom što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust.” On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske koji bijaše nad svom njezinom riznicom. Vraćao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se; sjeđaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju. Duh reče Filipu: “Pođi i pridruži se tim kolima!” Filip pritrča i ču gdje onaj čita Izaiju proroka pa će mu: “Razumiješ li što čitaš?” On odvrati: “Kako bih mogao ako me tko ne uputi?” Onda zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj. A čitao je ovaj odlomak Pisma: Ko ovcu na klanje odvedoše ga, ko janje nijemo pred onim što ga striže on ne otvara svojih usta. U poniženju sud mu je uskraćen. Naraštaj njegov tko da opiše? Da, uklonjen je sa zemlje život njegov.

Dvoranin se obrati Filipu pa će mu: “Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom?” Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa. Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: “Evo vode! Što prijeći da se krstim?” Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti. A kad iziđoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putom,

 

 

Za razmišljanje

 

Posvećeni u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga, krštenjem postajemo svjedoci Uskrsnulog Krista i njegova Evanđelja, sve do na kraj zemlje.

 

Prepoznaješ li u svome životu, i na koji način, svjedoke koji su ti prenijeli vjeru?

Usvajajući ljepotu dara krštenja, na koji način i na kojim mjestima (kuća, škola, posao...), kad se vratiš kući, možeš biti svjedokom?

 

 

 

Molitva

 

Svemogući vječni Bože,

ti svoju Crkvu vazda umnažaš novim potomstvom.

Povećaj vjeru i shvaćanje našim izabranicima,

da se nanovo rođeni u krsnom studencu

pribroje tvojoj posinjenoj djeci.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franjo, kojeg Bog traži

 

 

Iz Ogledala savršenosti (Speculum perfectionis) (OS II,101)

Strofa o oprostu

 

Pošto blaženi Franjo ispjeva Pjesmu bratu Suncu, dođe do velike nesloge između biskupa i asiškog gradonačelnika, do te mjere da je biskup isključio iz Crkve asiškog gradonačelnika, a ovaj pak po glasnicima razglasio da nitko ništa ne prodaje biskupu te ništa od njega ne kupuje ili sklapa kakve dogovore s njime.

Franjo se ozbiljno razbolio. Saznavši za tu razmiricu, bijaše duboko pogođen time. Reče dakle svojoj braći: “Velika je to sramota za nas, sluge Božje, da biskup i gradonačelnik gaje toliku mržnju jedan prema drugome, a nitko ih ne pokušava pomiriti.”

Tako je Franjo tom prilikom nadodao novu strofu Pohvalama: “Hvaljen budi, Gospodine moj, po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje i podnose rado bijede života. Blaženi koji sve podnose s mirom jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.”

Potom pozove jednog od svoje braće te mu reče: “Idi do gradonačelnika, i reci mu da s gradskim uglednicima i onima koje može okupiti, dođe u biskupsku palaču.” I dok je taj brat odlazio prenijeti Franjinu poruku, Franjo reče drugoj dvojici svojih drugova: “Idite pred biskupa i gradonačelnika i osobama koje su s njima, i pjevajte im Pjesmu brata Sunca. Pouzdajem se u Gospodina da će ta pjesma dirnuti njihova srca, te će oni povratiti nekadašnju međusobnu naklonost i prijateljstvo.”

Doista, kad se svi okupiše u dvoru biskupske palače, ova dva brata ustadoše, te jedan od njih reče: “Blaženi je Franjo tijekom svoje bolesti ispjevao Pjesmu brata Sunca, kao pohvalu samome Gospodinu i na izgradnju bližnjega. On vas moli da je s velikim poštovanjem poslušate.” I tako počeše pjevati. Gradonačelnik ubrzo ustade, te sklopljenih ruku, s gorljivim štovanjem i mnogim suzama stajaše i slušaše ove riječi kao Gospodinovo evanđelje, budući da je gajio veliku vjeru i štovanje prema sv. Franji.

Kad završiše Pohvale, gradonačelnik reče u prisutnosti sviju: “Iskreno vam kažem, ne samo da bih oprostio gospodinu biskupu, kojega želim i trebam smatrati svojim gospodinom, nego bih oprostio i onome tko bi mi ubio brata ili sina!” To rekavši, baci se pod noge biskupa i reče mu: “Evo me, spreman sam udovoljiti Vam u svemu, kako se Vama svidi, za ljubav Gospodina našega Isusa Krista i njegovoga sluge brata Franje.”

Potom ga biskup primi za ruke, podigne ga i reče: “Po svojoj bih službi trebao biti ponizan, no jer sam se razbjesnio, pokušaj mi oprostiti!” Tako se s mnogo ljubavi i zanosa zagrliše i izljubiše. Braća bijahu zadivljena i sretna, videći da se ispunja ono što Franjo bijaše predvidio o pomirenju ove dvojice.

 

 

Za razmišljanje

 

Zato što nema šestice bez sedmice, a ne bi bilo ni lijepo ostaviti nedovršen posao. Ali i zato što... poslanje koje nam je povjereno nije nam strano: ono nastaje iz našega iskustva s Bogom; Franjo je znao oprostiti, i naučio je slaviti Gospodina “za” njegova stvorenja. Ali bio je i svjestan da ljubljeno stvorenje treba biti “na sliku i priliku” Ljubavi, da ne bi bio uvreda umjesto slave Božje. I k tome: Franjo zna pjevati te stoga, sukladno pozivu u Nepotvrđenom pravilu (“neka koriste ono... što već znaju”), koristi taj svoj dar kao oruđe poslanja. I tako spasenje prelazi iz života u život.

 

Za koga sam hodao ovih dana? Samo za sebe, za svoje snove, za svoju povijest? A ostali koji su bili sa mnom? Ili sam možda hodao i za njih! A ostali koji nisu bili sa mnom?

Vratit ću se svome uobičajenom životu. Neće to biti neki “drugi” život, bit će to moj: onaj koji sam ostavio kod kuće da bih došao ovdje. Onaj koji moram ponovno uzeti i iskoristiti ga za Boga i za braću.

 

 

 

Bratstvo Frame - mjesto tvojega traženja

 

 

Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva (Frama: Put poziva 32)

 

Mjesno bratstvo je osnovna stanica Frame i ozračje u kojemu se mladi nalaze da bi dobili iskustvo kršćanskoga života u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga. Bratstvo se češće okuplja (npr. jednom tjedno), da bi mladi zajedno živjeli svoj odnos s Bogom i sa sestrama i braćom. Važno je da susreti budu ispunjeni trenucima molitve i formacije te elementima djelovanja i rekreacije. Neka se susreti tako organiziraju da pogoduju urastanju bratstva Frame u Franjevačku obitelj i mjesnu Crkvu.

 

 

Živjeti u bratstvu Frame

 

Iskustvo života očituje se kroz poziv i poslanje. Jedno bez drugoga nije do kraja shvaćeno, što može značiti da je to samo neka vrsta teoretskoga znanja, koje još nije postalo živo djelo. Formacija u bratstvu želi nas osposobiti za konkretna djelovanja i angažiran rad u Crkvi i u svijetu.

 

 

ZADATAK: Kratko opiši konkretno djelovanje tvoga mjesnog bratstva Frame.

 

Je li moguće ustvrditi da mjesno bratstvo koje je zatvoreno u sebe ne može prepoznati potrebe u kojima treba djelovati u svijetu?

Kako prepoznati takvu krizu i kako djelovati?

Imaš li iskustvo da ti je neki oblik djelovanja kao bratstva pomoglo da započneš intenzivnije živjeti evanđelje i pronađeš veći smisao života u bratstvu Frame? Koja su to poslanja?

 

 

 

Slavlje Božje riječi u euharistiji

 

XVIII. nedjelja kroz godinu

 

 

1. ČITANJE: Prop 1,2;2,21-23

Što ima čovjek od sve brige srca svoga?

 

Čitanje Knjige Propovjednikove

 

Ispraznost nad ispraznošću,

- veli Propovjednik -

ispraznost nad ispraznošću,

sve je ispraznost.

Jer čovjek se trudi mudro

i umješno i uspješno,

pa sve to mora ostaviti čovjeku

koji se oko toga nije trudio.

I to je ispraznost i velika nevolja.

Jer što ima čovjek

od sve brige srca svoga

i truda kojim se trudio pod suncem?

Jer svi su njegovi dani muka,

i poslovi njegovi jad;

čak mu ni noću ne miruje srce.

I to je ispraznost.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

2. ČITANJE: Kol 3,1-5.9-11

Tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna.

 

Čitanje Poslanice svetog Pavla apostola Kološanima

 

Braćo!

Ako ste suuskrsli s Kristom,

tražite što je gore,

gdje Krist sjedi zdesna Bogu!

Za onim gore težite,

ne za zemaljskim!

Ta umrijeste

i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!

Kad se pojavi Krist,

Život vaš,

tada ćete se i vi s njime pojaviti

u slavi.

Umrtvite dakle udove svoje zemaljske:

bludnost,

nečistoću,

strasti,

zlu požudu

i pohlepu - to idolopoklonstvo!

 

Ne varajte jedni druge!

Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima

i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje

po slici svoga Stvoritelja!

Tu više nema:

Grk - Židov,

obrezanje - neobrezanje,

barbar - skit,

rob - slobodnjak,

nego sve i u svima - Krist.

 

Riječ Gospodnja.

 

 

EVANĐELJE: Lk 12,13-21

Što si pripravio,čije će biti?

 

† Čitanje svetog Evanđelja po Luki

 

U ono vrijeme: Netko iz mnoštva reče Isusu: “Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu.” Nato mu on reče: “Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?” I dometnu im: “Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.”

Kaza im i prispodobu: “Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja pa u sebi razmišljaše: ‘Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.’ I reče: ‘Evo što ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!’ Ali Bog mu reče: ‘Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?’

Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.”

 

Riječ Gospodnja.

 

 

Euharistijsko slavlje:

 

Ulazna pjesma: Marijo Majko 182

Gospodine: (Veseli) 32a

Slava: Slava (Navještenje) 304

Čitanje: Prop 1,2;2,21-23

Psalam: Magnificat 174

Čitanje: Kol 3,1-5.9-11

Aleluja: Aleluja (Ps 150) 6

Evanđelje: Lk 12,13-21

Prikaz darova: Ant. Gospodine, pomozi nam 87

Prikaz: Prinosimo kruh

Svet: Hosana 97

Mir: Nek bude mir 218

Pričest: 1. Moj Isus 196

2. Isus-Emanuel 117

3. Kroz moj život 162

Otpust: 1. Jedina 136

2. Raduj se, Marija 279

 

 

 

 

Iz Reda pristupa odraslih kršćanstvu (RPOK)

 

 

BLAGOSLOV VODE

 

Bože, te nevidljivom moći

sakramentalnim znakovima tvoriš čudesna djela.

Ti si stvor vode mnogovrsno pripravljao

da označi milost krštenja.

 

Bože, tvoj je Duh

u samim počecima svijeta lebdio nad vodama,

da bi već tada voda zadobila moć posvećivanja.

 

Bože, ti si samim izlijevanjem potopa

označio sliku novog rođenja,

da se otajstvom jednog te istog počela

i opačine dokrajče i rode kreposti.

 

Bože, ti si Abrahamove sinove

kroz more Crveno po suhu proveo,

da onaj narod - oslobođen od faraonova ropstva -

predoznači narod krštenika.

 

Bože, tvoj je Sin, od Ivana kršten u vodi Jordana,

bio pomazan Duhom Svetim

i dok je na križu visio, iz boka mu je s krvlju i voda navrla.

a poslije svog uskrsnuća zapovijedi učenicima:

“Idite, učite sve narode,

krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”

 

Svrni pogled na Crkvu svoju

i otvori joj krsno vrelo.

Neka ova voda od Duha Svetoga dobije milost tvoga Jedinorođenca,

da čovjeka, sazdana na tvoju sliku,

sakrament krsta opere od svake kaljave stareži

te on iz vode i Duha Svetoga uskrsne na novo djetinjstvo.

 

Molimo te, Gospodine, neka po tvome Sinu

siđe na ovaj puni studenac

sila Duha Svetoga,

da svi koji su po krstu zajedno s Kristom ukopani u smrt,

s njime uskrsnu na život.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Amen.

 

 

 

Najave

************

22. svibnja 2020. dva člana Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sudjeluju online na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata (odgođeno)

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKA POSTULATURA

**********************

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas702
Ovaj mjesecOvaj mjesec51131
UkupnoUkupno7736899

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 43