Miljevci: Proslava Presvetog Imena Isusova

Misno slavlje u Miljevcima, na svetkovinu Presvetog Imena Isusova u istoimenoj župnoj crkvi, 14. siječnja 2012. godine, predvodio je, uz koncelebraciju devetorice svećenika, fra Mate Gverić, gvardijan visovački. Svetkovina Presvetog Imena Isusova zadržala je u Miljevcima datumsko obilježje 14. siječnja kako se obilježavalo do reforme liturgijskog kalendara.

Prije slavlja svete mise s početkom u 11.00 sati, novaci s Visovca predmolili su krunicu zajedno s meštrom fra Jurom Šimunovićem. Pjevanje na misi animirao je miljevački župni zbor. U propovijedi je fra Mate Gverić vjernicima poručio: Stoljećima Isus ne silazi s usta književnika, umjetnika, povjesničara. Povijest, kultura – posebno europska, nose Njegov pečat. Knjige su o Njemu najčitanije. Umjetnici ga prikazuju u najvećim umjetničkim djelima. U povijest je ušao neprimjetno, a iz nje ne izlazi ni silom, ni prezirom, ni zaboravom jer se uvukao ne samo u kamenja, platna nego u srca milijarda ljudi, pripadnika svih naroda, od kojih su mnogi svjesni da Njemu mogu zahvaliti za svoj uspjeh i kulturu.

Na kraju je župnik fra Ivan Maletić zahvalio predvoditelju misnog slavlja fra Mati Gveriću, braći svećenicima u koncelebraciji, novacima i njihovom meštru, župnom zboru te svim vjernicima koji su dolaskom na svetu misu učinili slavlje dostojanstvenim.

Vjernici su od početka Crkve zazivali Ime Isusovo. U liturgijskim slavljima počelo se štovati u 14. stoljeću. Sv. Bernardin Sijenski i njegova redovnička braća revno su širili tu pobožnost. Kao liturgijski blagdan uveden je u 16. stoljeću, kada je papa Klement VII., god. 1530., dopustio franjevcima da liturgijski iskazuju štovanje Isusovu Imenu. U nekim župama blagdan Imena Isusova slavi se prema starom katoličkom kalendaru - 14. siječnja.

Fotografije 

Tekst i slike: Fra Jerko Kolovrat

 .

Trodnevnica Presvetom Imenu Isusovu

Pripravna molitva

Dobri Bože, ime tvoga Sina znači da je on Spasitelj. Njegovo je ime nad svakim drugim imenom koje mi kao kršćani častimo. To ćemo najbolje izraziti u Pohvalama Presvetom Imenu Isusovu:

 

+ Bože, u pomoć mi priteci!

- Gospodine, pohiti da mi pomogneš!

- Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

- Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

Zazivi

Divnom Imenu Isusovu, koje je nad svakim imenom, dođite, poklonimo se.

Evo, začet će Djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Isus. On će spasiti narod svoj od grijeha njegovih.

Divnom Imenu Isusovu, koje je nad svakim imenom, dođite, poklonimo se.

Nadjenuše mu ime Isus, kako ga je nazvao Anđeo, prije nego se u utrobi zače.

Divnom Imenu Isusovu, koje je nad svakim imenom, dođite, poklonimo se.

O ime slavno, milosno ime, o ime ljubazno i kreposno. Ti zločine opraštaš, protivnike pobjeđuješ, slabe pridižeš, patnike u nevolji jačaš i razveseljuješ.

Divnom Imenu Isusovu, koje je nad svakim imenom, dođite, poklonimo se.

Ti si dika vjernicima, ti si učitelj propovjednicima, ti si snaga radnicima, ti si potpora malaksalima.

 

Pohvale Presvetom Imenu Isusovu

Gospodine, smiluj se.                           Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                   Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.                           Gospodine, smiluj se.

Isuse, čuj nas.                                      Isuse, čuj nas.

Isuse, usliši nas.                                   Isuse, usliši nas.

Oče nebeski, Bože,                              smiluj se nama!

Sine Otkupitelju svijeta, Bože,               smiluj se nama!

Duše Sveti, Bože,                                smiluj se nama!

Sveto Trojstvo, jedan Bože,                  smiluj se nama!

Isuse, Sine Boga živoga,                      smiluj se nama!

Isuse, sjajnosti Očeva,                          smiluj se nama!

Isuse, jasnoćo svjetlosti vječne,            smiluj se nama!

Isuse, kralju slave,                                smiluj se nama!

Isuse, sunce pravde,                            smiluj se nama!

Isuse, Sine Marije Djevice,                    smiluj se nama!

Isuse ljubezni,                                      smiluj se nama!

Isuse divni,                                          smiluj se nama!

Isuse, Bože jaki,                                   smiluj se nama!

Isuse, Oče budućega vijeka,                 smiluj se nama!

Isuse, Anđele velikoga savjeta,             smiluj se nama!

Isuse, mogući,                                     smiluj se nama!

Isuse, strpljivi,                                      smiluj se nama!

Isuse, poslušni,                                    smiluj se nama!

Isuse, krotka i ponizna srca,                  smiluj se nama!

Isuse, ljubitelju čistoće,                         smiluj se nama!

Isuse, ljubitelju naš,                              smiluj se nama!

Isuse, Bože mira,                                  smiluj se nama!

Isuse, početniče života,                        smiluj se nama!

Isuse, uglede kreposti,                          smiluj se nama!

Isuse, revnitelju duša,                           smiluj se nama!

Isuse, Bože naš,                                   smiluj se nama!

Isuse, utočište naše,                             smiluj se nama!

Isuse, Oče ubogih,                               smiluj se nama!

Isuse, blago vjernika,                            smiluj se nama!

Isuse, dobri pastiru,                              smiluj se nama!

Isuse, svjetlosti istinita,                         smiluj se nama!

Isuse, mudrosti vječna,                         smiluj se nama!

Isuse, dobroto beskrajna,                     smiluj se nama!

Isuse, pute i živote naš,                        smiluj se nama!

Isuse, radosti anđela,                           smiluj se nama!

Isuse, kralju patrijarha,                          smiluj se nama!

Isuse, učitelju apostola,                        smiluj se nama!

Isuse, naučitelju evanđelista,                 smiluj se nama!

Isuse, jakosti mučenika,                        smiluj se nama!

Isuse, svjetlo priznavalaca,                   smiluj se nama!

Isuse, čistoćo djevica,                          smiluj se nama!

Isuse, kruno sviju svetih,                       smiluj se nama!

Milostiv budi,                                       oprosti nam, Isuse!

Milostiv budi,                                       usliši nas, Isuse!

Od svakoga zla,                                   oslobodi nas, Isuse!

Od svakoga grijeha,                             oslobodi nas, Isuse!

Od srdžbe svoje,                                  oslobodi nas, Isuse!

Od zasjeda vražjih,                               oslobodi nas, Isuse!

Od duha bludnosti,                               oslobodi nas, Isuse!

Od smrti vječne,                                   oslobodi nas, Isuse!

Od nemara za nadahnuća tvoja,            oslobodi nas, Isuse!

Po otajstvu svetoga utjelovljenja svoga,           oslobodi nas, Isuse!

Po rođenju svojem,                              oslobodi nas, Isuse!

Po djetinjstvu svojem,                          oslobodi nas, Isuse!

Po božanstvenom životu svojem,          oslobodi nas, Isuse!

Po trudovima svojim,                           oslobodi nas, Isuse!

Po smrtnoj borbi i muci svojoj,             oslobodi nas, Isuse!

Po križu i zapuštenosti svojoj,               oslobodi nas, Isuse!

Po smrtnoj stisci svojoj,                       oslobodi nas, Isuse!

Po smrti i pokopu svojem,                    oslobodi nas, Isuse!

Po uskrsnuću svojem,                          oslobodi nas, Isuse!

Po uzašašću svojem,                           oslobodi nas, Isuse!

Po ustanovljenju presvetoga Oltarskog Otajstva, oslobodi nas, Isuse!

Po radostima svojim,                           oslobodi nas, Isuse!

Po slavi svojoj,                                    oslobodi nas, Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,     oprosti nam, Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,     usliši nas, Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,     smiluj se nama, Isuse!

 

Završna molitva

Gospodine, ti si odredio da se na ime Isusovo prigne svako koljeno i svi ljudi u njemu nađu spasenje. Po njegovu obećanju znamo da ćeš nam dati što god zaištemo. Daj da već ovdje na zemlji osjetimo njegovo prijateljstvo i s njim se sjedinimo u vječnoj domovini. Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova.

- Amen.

 

 

Služba Riječi

 

Prvo čitanje

(Dj 4, 8-12): Nema ni u kome drugom spasenje

Čitanje iz Djela apostolskih

U one dane: Petar i Ivan ulazili su u hram na devetu molitvenu uru, upravo kada su ljudi nosili nekog čovjeka hroma od rođenja. Ovoga su svaki dan postavljali pred hramska vrata zvana Krasna, da bi mogao iskati milostinju od posjetilaca hrama. Kako opazi Petra i Ivana, koji su upravo htjeli ući u hram, zamoli ih da mu dadnu milostinju. A Petar zajedno s Ivanom uperi pogled, pa mu reče: «Pogledaj u nas!» I on ih pomnjivo promatraše u iščekivanju da će od njih nešto dobiti. Tada mu reče Petar: «Ja nemam ni srebra ni zlata, ali što imam, to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina ustani i hodaj!» Ujedno ga uhvati za desnu ruku te ga podigne, a njemu odmah očvrsnu stopala i gležnja, pa skoči, stane i počne hodati. Zatim s njima uđe u hram, hodajući, poskakujući i hvaleći Boga.

- Riječ je Gospodnja.

- Bogu hvala.

 

Pripjevni psalam

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,

nauči me svojim stazama!

Istinom me svojom vodi i pouči me,

jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti

i ljubavi svoje dovijeka.

Spomeni me se po svojoj ljubavi –

radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost;

grešnika on na put privodi.

On ponizne u pravdi vodi

i uči malene putu svome.

 

Pjesan prije Evanđelja

Aleluja!

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima u prorocima: konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu.

 

Evanđelje

Lk  1, 26-33: Začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus

+ Čitanje svetog Evanđelja po Luki

- Slava tebi, Gospodine.

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.

Anđeo uđe k njoj i reče: «Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom!»

Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: «Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.»

- Riječ je Gospodnja.

- Slava tebi, Kriste.

 

Vjernička molitva

Pomolimo se, braćo i sestre, Isusu koji je blaga i ponizna srca. Njemu zavapijmo: Isuse, smiluj nam se!

- Isuse, u kojem prebiva sva punina Božanstva, učini nas dionicima svoje božanske naravi, molimo te:

- Isuse, smiluj nam se!

- Isuse, u kojem je sve blago mudrosti i znanja, otkrij nam po Crkvi mnogostruku mudrost Božju, molimo te.

- Isuse, smiluj nam se!

- Isuse, koji si Ocu vrlo omilio, učini nas postojanim slušateljima tvoga propovijedanja, molimo te:

- Isuse, smiluj nam se!

- Isuse, od kojega punine svi mi primismo, udijeli nam u obilju milost i istinu Očevu, molimo te:

- Isuse, smiluj nam se!

- Isuse, izvore života i svetosti, učini nas svetim i neokaljanim u ljubavi, molimo te:

- Isuse, smiluj nam se!

Milosrdni Bože, usliši naše ponizne molitve i daj da mi koji se ponosimo presvetim imenom Isusovim postignemo vječni život u njegovu nebu. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

- Amen.  

 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas213
Ovaj mjesecOvaj mjesec213
UkupnoUkupno7615091

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 28