GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE
III. poglavlje
»SVI STE VI BRAĆA«

(NPr 22,33)


Čl. 20
Neka u bratstvima ministri i gvardijani pomnjivo paze i neka se bri­nu da se pojedinoj braći nabave potrebite stvari, prema prilikama mjes­ta, vremena i osoba, ali tako da se ne dopusti ništa suvišno i ne uskrati što je potrebno.

Čl. 21
Pravni položaj umirovljenih biskupa koji se vraćaju u provinciju ili kustodiju neka se odredi partikularnim statutima, vodeći računa da oni mogu uživati aktivno i pasivno pravo glasa.

Čl. 22
§ 1. Starija i bolesna braća neka u bratstvu uživaju blagodati zaje­dničkoga života i crkvene i društvene pripadnosti, tako da pružaju svje­dočanstvo o svome iskustvu i o vjernosti posvećenom životu te obavljaju one službe za koje su prikladni.
§ 2. Neka sva i pojedina braća starijoj braći iskazuju posebno poštovanje i osjećaj zahvalna srca.
§ 3. Ministri i gvardijani neka skrbe o bratskoj pomoći i prim­jerenim pomagalima bilo koje vrsti bolesnoj braći.

Čl. 23  
§ 1. Unutar granica provincije neka se njeguju uzajamni odnosi između same braće i pojedinih kuća. Valja promicati, osim toga, i međuprovincijske odnose prema prikladnim normama koje su određene u partikularnim statutima.
§ 2. Braći i provincijama koje se zbog nepovoljnih prilika nalaze u teškoj nevolji neka sva bra­ća, a posebno ministri i gvardijani, iskazuju dužne uslužnosti bratstva i ljubavi.
§ 3. Ministri, obdržavajući ono što treba obdržavati, neka nastoje priteći u pomoć u osobnim i materijalnim potrebama drugih siromašnijih provincija.

Čl. 24
Provincijalni ministri s definitorijem, svjesni da je Red istinsko brat­stvo, neka rado i prema mogućnostima surađuju u potpomaganju pot­hvata i djela Reda, kao i u pružanju pomoći kućama koje su neposredno podložne generalnom ministru, stavljajući na raspolaganje braću i materijalna sredstva.

Čl. 25
§ 1. Gvardijanova je dužnost da s mjesnim kapitulom ili s diskretorijem, prema odredbi partikularnih statuta, utvrdi granice klauzure koje provincijalni ministar treba odobriti.
§ 2. Gvardijan može promijeniti granice klauzure ili ih također ukloniti, ali samo u pojedinom slučaju i iz opravdana razloga.

Čl. 26
U posebnim je prilikama braći dopušteno služiti se drugom odje­ćom nego što je određeno u čl. 48, § l Generalnih konstitucija, kako se odredi u partikularnim statutima, ili odlukom provincijskoga definitorija.

Čl. 27
§ 1. Zahtijeva li žurna potreba, kršćanska ljubav ili očita korist da gvardijan ili provincijalni ministar gdjekada duže vremena izbiva, razlo­ge treba odobriti nadležni viši ministar. Oni koji odlaze neka imaju na pameti da se za sve treba pobrinuti tako da braća zbog njihova izbivanja ne bi trpjela nikakve štete ili neprilike.5
§ 2. Neka gvardijan ili ministar koji će otići izvan granica svoga po­dručja, pa makar i samo kratko vrijeme, na to upozori onoga koji ga mora zastupati po pravu.

Čl. 28
§ 1. Prema odredbama partikularnih statuta, u svakoj pojedinoj kući i provinciji neka se odrede braća koja će voditi kroniku i brinuti se za arhiv, kao i obavljati druga zaduženja nužna za život braće.
§ 2. Neka se vrlo brižno čuvaju, zaštićuju i prema potrebama našeg vremena popunjaju knjižnice, osobito one važnije i vrjednije. To isto vrijedi i za arhive, muzeje i umjetnička djela.

Čl. 29.
§1. Generalnoga duhovnoga asistenta Franjevačkoga svjetovnoga reda (FSR) i Franjevačke mladeži (Frama), za cijeli Red neka imenuje generalni ministar prema Generalnim konstitucijama FSR-a i Statutima za duhovnu asistenciju FSR-a, te, ako postoje, Statutima Frame.
§2. Asistenta nacionalnih i pokrajinskih bratstava neka imenuju vlastiti viši poglavari, a mjesnih bratstava provincijalni ministar ili kustod na području svoje jurisdikcije.


Čl. 30
§1. Generalni asistent potiče i usklađuje na poseban način asistente Reda manje braće u njihovoj duhovnoj i pastoralnoj skrbi za bratstva FSR-a i Frame koja pomaže naš Red.
§2. Generalni asistent vrši svoju službu s drugim generalnim asistentima Prvoga reda i Trećega samostanskoga reda brinući se zajedno za duhovnu i pastoralnu asistenciju FSR-a i Frame u cjelini, surađujući sukladno odredbama Statuta za asistenciju i vlastitoga Pravilnika.

______
5     Usp. ZKP 629

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1006
Ovaj mjesecOvaj mjesec1006
UkupnoUkupno7615884

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 79