GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE
IV. poglavlje
PUTNICI I PRIDOŠLICE NA OVOME SVIJETU

(Usp. 1Pt 2,11; PPr 6,2)

 


Prvi naslov
Način rada i putovanja


Čl. 31
Živeći u poniznosti i radosti srca, neka se braća uvijek čuvaju svake oholosti i lakomosti, neka zdušno prianjaju uz svakidašnji posao i svoje usluge neka pružaju spremno svim ljudima.

Čl. 32
§ 1. Gvardijan je dužan promicati i ravnati sve poslove dotične kuće. Treba imati na umu da je njegova osobita služba u tome da braću, određenu za različite poslove, u bratstvu ujedinjuje i čuva.
§ 2. Na mjesni kapitul spada ne samo raspravljati o pitanjima una­pređivanja posla, evangelizacije i pastoralne skrbi, nego također pomno razmatrati izvješća o svakom poslu, kako bi se bratsko zajedništvo us­postavljalo i promicalo.

Čl. 33
§ 1. Braći je dopušteno i dolikuje im da se podvrgnu zakonima soci­jalne pomoći i osiguranja, te mirovine, po normama partikularnih sta­tuta, pazeći na čl. 79, § 2 Generalnih konstitucija.
§ 2. Braća neka rado prihvate usluge zdravstvene pomoći od ustano­va koje su u tu svrhu osnovane.

Čl. 34
§ 1. Kad za uzdržavanje bratstva nisu dostatna sredstva dobivena za rad i druge potpore, mogu se braća, prema mjesnim prilikama i u ovi­snosti o provincijalnom ministru i gvardijanima, utjecati dobročinitelji­ma kako se bude smatralo da je najbolje.
§ 2. Bude li provincijalni ministar smatrao nužnim i potrebnim, te prikladnim za davanje svjedočanstva, neka braća prose milostinju od vrata do vrata,6 ali samo u granicama vlastite provincije.
§ 3. Odobrenje putovanja za skupljanje milostinje na području dru­ge provincije neka se izdaje samo uz pristanak ministra dotične pro­vincije.

Čl. 35
Braći nije dopušteno primati trajne zaklade ni trajne doprinose, niti takve stalne prihode koji bi ih izuzimali od potrebe da rade. Dopušteno je, prema odredbama partikularnih statuta, primati zaklade koje se rješavaju jednim jedinim ispunjenjem i koje nemaju značaj trajnoga prihoda.

Čl. 36
Braća neka se suzdržavaju od traženja dopuštenja za ona putovanja ko­ja ministri i gvardijani ne mogu olako odobriti. Dopuštenje za putova­nje neka se ne daje osim kad za njega postoje razlozi koji su u skladu sa siromaštvom.

Čl. 37
Braća koja putuju moraju odsjedati u našim kućama, i neka ih se dobrohotnom gostoljubivošću primi.

Čl. 38
§ 1. Generalni ministar može dati dozvolu za putovanje svoj braći za cijeli Red.
§ 2. Provincijalni ministri imaju vlast dati svojoj braći dopuštenje prema partikularnim statutima. A da bi dali dopuštenje za putovanje izvan tih granica, potreban je pristanak definitorija.
§ 3. Ako bi se boravak kojega brata produžio u tuđoj provinciji preko tri mjeseca, provincijalni ministar neka obavijesti provincijalnog minis­tra te provincije. A za boravak brata u nekoj kući dotične provincije, neka sam ministar dobije prethodno pristanak od nadležnog ministra.
§ 4. Nadležnost gvardijana s obzirom na putovanja neka se odredi u partikularnim statutima.

Čl. 39
Ministri i gvardijani ukoliko izdaju odobrenje za putovanje pisme­no, u pismu poslušnosti (obedijenciji) neka naznače vrijeme i mjesta pu­tovanja.

Čl. 40
Godišnji odmori, koje braći treba dati u prikladno vrijeme prema partikularnim statutima, neka se tako rasporede da se providi službama bratstva i neka ujedno budu u skladu sa svrhom i duhom našega si­romaštva.

Čl. 41
Da bi pokrenuo postupak pred građanskim sudom, bilo u ime neke kuće ili provincije bilo u vlastito ime, svakom bratu potrebno je pisano dopuštenje provincijalnoga ministra.Drugi naslov
O ustroju službe Generalnog ureda pravde, mira i očuvanja svega stvorenog


Čl. 42  
Zadaća Generalnog ureda za pravdu, mir i očuvanje svega stvorenog (PMOS), u ovisnosti od generalnog ministra, osobito je:
§1. radeći skupa s Tajništvom za formaciju i studije, kao i s Tajništvom za misije i evangelizaciju, u suradnji s promicateljima i povjerenstvima PMOS-a bilo kojeg stupnja, brinuti se da PMOS postane dio života i služenja Reda;
§2. poučavati braću o pitanjima koja se tiču PMOS-a.

Čl. 43 § 1.
Generalnom uredu za pravdu, mir i očuvanje svega stvorenog pomaže Međunarodno vijeće za pravdu, mir i očuvanje svega stvorenog, ustanovljeno prema odredbama posebnih statuta, potvrđenih od Generalnog definitorija.
§ 2. Svaka konferencija i provincija neka izradi statute kojima će se pridonijeti integriranju PMOS-a u život i služenje Reda, kako za vrijeme početne tako i trajne formacije, a također i pomoći onima koji se na osobit način posvećuju stvari PMOS-a.  

Čl. 44
§ 1. U svakoj konferenciji neka se ustanovi povjerenstvo za PMOS, sastavljeno od članova svakog entiteta konferencije. Zadaća i dužnost povjerenstva, te odredbe o izboru njegovog predsjednika, neka se odrede odgovarajućim statutima, koje treba potvrditi konferencija.
§ 2. Spomenuta povjerenstva, u svemu što se tiče PMOS-a, neka dobrohotno surađuju s franjevačkom obitelji “Franciscans International”, s povjerenstvima biskupijskim i redovničkih ustanova, kao i organizacijama civilnog društva koje uživaju dobar ugled.   

Čl. 45
§ 1. Svaka provincija i drugi entiteti Reda trebaju imati promicatelja PMOS-a.
§ 2. Gdje je to moguće, neka se imenuje vijeće ili povjerenstvo koje će pružati pomoć provincijalnom ministru i promicatelju PMOS-a za unapređenje formacije i rada PMOS-a u granicama provincije.
§ 3. Zadaće promicatelja PMOS-a, koji uvijek radi u ovisnosti od provincijalnog ministra ili kustoda, neka se odrede u posebnim statutima. On će promicati jačanje PMOS-a i usmjeravat će aktivnosti unutar života i službi provincije ili kustodije; a prije svega će podupirati pothvate PMOS-a bilo kojeg stupnja.

_____
6     Usp. OR 22.

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1737
Ovaj mjesecOvaj mjesec10967
UkupnoUkupno7625845

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 50