Novi broj zbornika "Kačić"

"Kačić u rukama pape Benedikta XVI. i drugo..." naslov je novog broja Zbornika "Kačić" kojeg je uredio fra Hrvatin Gabrijel Jurišić. Glavni i odgovorni urednik u proslovu piše:

Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja (Split) osnivač je i vlasnik i nakladnik Zbornika ,,Kačić“, koji je počeo izlaziti u svibnju 1966. godine. Svi koji su u proteklo gotovo pola stoljeća vodili i stvarali Zbornik nikada nisu mogli ni pomisliti da će jedan svezak Zbornika doživjeti ono što je postigao svezak br. 41-43, koji je posvećen akademiku Emiliju Marinu, poznatom arhe­ologu, znanstveniku i piscu za njegov 60. rođendan.

U tomu svesku (1280 str.) surađivalo je preko 70 uglednih znanstvenika iz 17 zemalja, a članci su objavljeni na sedam jezika: engleski, francuski, nje­mački, slovenski, španjolski, talijanski i, naravno, hrvatski. To je prva neoče­kivana osobitost.

Druga je činjenica da je Zbornik prezentiran u Rimu, u Papinskomu hr­vatskom zavodu sv. Jeronima, 6. prosinca 2011. godine, a sudjelovalo je više uglednika: trojica kardinala, nekoliko veleposlanika, brojni akademici i pro­fesori, suradnici u Zborniku, kao i mnogi Hrvati koji žive u Rimu. Na kraju izvješća o toj prezentaciji nalazi se opširan članka Emilija Marina „Papa Benedikt XVI. nasljednik Blaženoga Ivana Pavla II. i francuski akademik - ho­dočasnik u Hrvatsku. “

Francuska akademija u Parizu, 10. veljače 2012. godine bila je domaćin prezentacije Zbornika, jer je Emilio Marin, naš svečar, redovni član Akade­mije, pa je stari i dobri običaj da Zbornik, posvećen nekom akademiku, bude predstavljen u Palači Akademije.

Dvije znanstvene i kulturne ustanove u domovini Hrvatskoj također su redile prezentacije Zbornika:

Međunarodna kulturna manifestacija ,,Knjiga Mediterana“ priredila je prezentaciju Zbornika u Splitu, u Palači Zavoda Hrvatske akademije znanosti umjetnosti, 24. rujna 2012. godine.

Družba „Braća Hrvatskoga Zmaja“ također je upriličila svečanu prezentaciju u svojoj Viteškoj dvorani u Kuli nad Kamenitim vratima, u Zagrebu, 24. listopada 2012. godine.

I konačno, u tišini Samostana BI. Djevice Marije Majke Milosti, na otoči­ću Visovcu, „zipci serafina", 9. studenoga 2012. godine, Zbornik je predstav­ljen samostanskoj obitelji, mladim novacima koji provode godinu novicijata na Gospinu otočiću i drugim franjevcima koji su se okupili na svoje godišnje duhovne vježbe.

Tih pet prezentacija, od kojih su dvije održane u dva europska velegrada i središta svjetske kulture (u Rimu i Parizu), a tri u domovini Hrvatskoj (u Splitu, Zagrebu i Visovcu) svakako su na čast Nakladniku i Uredništvu, surad­nicima i posebno svečaru, akademiku Emiliju Marinu.

No, ipak seje najljepše i najdraže dogodilo u Rimu, u Vatikanu, u prepunoj „Dvorani pape Pavla VI.“ 7. prosinca 2011. godine, kada je papa Benedikt XVI. iz ruku fra Željka Tolića, provincijala, i fra Hrvatina Gabrijela Jurišića, urednika, primio svečani svezak Zbornika „Kačić zahvalio i udijelio svoj apostolski blagoslov. Zbornik ,,Kačić“ u rukama pape Benedikta XVI., Kristo­va namjesnika, Petrova nasljednika i vidljive glave Crkve Katoličke svakako je događaj od kojega ne može biti ni većega, ni važnijeg, ni dražega!

Davno je (oko 55. godine) sv. Jakov, apostol i prvi jeruzalemski biskup, u svojoj Poslanici ustvrdio: „Omne datum optimum...descendens a Patre luminum - Svaki dobri dar... silazi od Oca svjetlila “ (1,17).

I sam Zbornik ,,Kačić“ i sve što se je u posljednje vrijeme dogodilo, a po­sebno da gaje papa Benedikt XVI. uzeo u svoje ruke i udijelio svoj blagoslov zaista je veliki Božji dar Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja, Crkvi u Hrvata i cijelomu hrvatskom narodu.

Za taj dar samo treba reći:,, Deo Optimo Maximo gratias maximas agamus - Bogu dobromu i velikomu svaka čast i hvala! “

U ovomu svesku Zbornika ,,Kačić“ (br. 44-45) u prvom dijelu prikazane su spomenute prezentacije (Rim, Pariz, Split, Zagreb i Visovac) s odgovarajućim tekstovima i slikovnim materijalom.

U drugom dijelu nalazi se 12 članaka s temama iz povijesti, pedagogije, teologi­je, geologije i kulturne prošlosti.

Uz tekstove većina članaka ima slikovne materijale, a svi sa znanstvenim aparatom i sažetkom na stranom jeziku.

Na kraju su redoviti prilozi o primljenim časopisima i knjigama te o izda­njima Zbornika.

U ime Uredništva najljepše zahvaljujemo svima koji pomažu da naš Zbor­nik ,,Kačić“ u svomu petom desetljeću redovito izlazi. Vivant sequentes!

Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić,

član Hrvatskoga arheološkog društva,

urednik

 

 

SADRŽAJ - INDEX

PROSLOV

PRVI DIO

»KAČIĆ« U RUKAMA PAPE BENEDIKTA XVI. PREZENTACIJE ZBORNIKA (Rim, Pariz, Split, Zagreb i Visovac)

I.  ZBORNIK ,,KAČIĆ“ U RUKAMA PAPE BENEDIKTA XVI.

Miscellanea »Kačić« in manibus papae Benedicti XVI.

Papa Benedikt XVI. primio Zbornik »Kačić«

 

PREZENTACIJA U PAPINSKOMU HRVATSKOM ZAVODU

SV. JERONIMA U RIMU - Praesentatio in Pontificio Croatico collegio s. Hieronymi Romae

Mons. Jure Bogdan, Eminenze, Eccellenze

Il Cardinale Raffaele Farina, Cari amici

Fra Željko Tolić, Come Provinciale

Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Eminentissimi domini

Prof. Gian Luca Gregori, Eminenze reverendissime

Prof. Michel Gras, En lisant ce gros volume

Mons. Jure Bogdan, La Terza parte del libro

Professor Emilio Marin, MA, PhD,

Prof. Emilo Marin, Papa Benedikt XVI. nasljednik blaženoga Ivana Pavla II. i francuski akademik - hodočasnik u Hrvatsku

 

PREZENTACIJA U FRANCUSKOJ AKADEMIJI U PARIZU

Praesentatio in Academia Gallica Lutetiae Parisiorum

U Francuskoj akademiji u Parizu predstavljen Zbornik »Kačić«

Prof. Emilio Marin, J' a i l'honneur

 

PREZENTACIJA NA MEĐUNARODNOJ KULTURNOJ MANIFESTACIJI »KNJIGA MEDITERANA«

Praesentatio in manifestatione culturali »Liber Mediteraneum«

Prezentacija Zbornika na manifestaciji »Knjiga Mediterana«

Prof. Emilio Marin, Ne samo zahvalnost

 

PREZENTACIJA U VITEŠKOJ DVORANI »BRAĆE HRVATSKOGA ZMAJA«

Praesentatio in Aula Ordinis »Fratrum draconis Croatici« - Prezentacija »Zbornika Emilija Marina« u Viteškoj dvorani

Prof. Željko Tanjić, Poštovane dame i gospodo

Prof. Mirjana Matijević-Sokol, Prezentacija prvoga i drugog dijela

Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Od fra Andrije Kačića do Zbornika »Kačića«

Prof. Emilio Marin, I opet hvala

 

PREZENTACIJA U SAMOSTANU BL. DJ. MARIJE MAJKE MILOSTI - Praesentatio in Conventu B. V. Mariae Matris gratiarum

Prof. Nevio Šetić, Riječ Velikoga Meštra (Pogovor)

DODATAK - APPENDIX

Suradnici u »Zborniku u čast Emilija Marina« - Collaboratores in miscellaneis Emilio Marin sexagenario dicatis

M. M. Letica, Jedan od prikaza

 

DRUGI DIO

POVIJEST, PEDAGOGIJA, TEOLOGIJA, GEOLOGIJA

Dr. fra Jure Brkan, Pravni odnos franjevačkih provincijala i sestara Trećega reda sv. Franje u hospiciju u šibenskom Varošu do 1878. godine - Legal relationship of the franciscan provincials and sisters of The Third odrer of st. Francis concernig the hospice in Šibenik citadel unitill 1878

Fahrudin Hidanović, Franjevački samostan na Gradovrhu - The Franciscan monastery at Gradovrh locality

Stipo Manđeralo, Vučkovići na Duvanjskim Vučkovinama - The Vučković tribe on Duvnos locality Vučkovići

Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Mučenici i Božji ugodnici Gospićko-senjske biskupije - Martyrs and God's servants of The Diocese of Gospić-Senj

Dr. Ante Vukasović, Odgojna preobrazba u teleologijskom i askiologijskom ozračju - A shift in pedagogical perspectives within the theological and axiologicalframework

Dr. fra Jure Šimunović, Mogućnosti katoličke škole u duhovnom odgoju - Possibilities of the catholic school in spiritual upbringing

Nevenka Nekić, Odgojne vrijednosti i metode u djelu „Pravilo kršćanskoga života namjenjeno hrvatskoj mladeži“ fra Petra Krstitelja Baćića - Upbringing values and methods of fr. Petar Baćić's book „ Christians life rule assigned to Croatian youth “

Dr. fra Stjepan Čovo, Novicijat Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja na LaVemi 1968.-1970. - Noviciate of the Franciscan province of the Most Holy Redeemer of La Verna (Italy, 1968-1970)

Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Gospa Lurdska i hrvatski narod - Our Lady ofLourdes and Coatian people

Dr. Ivan Bošković, Slavlje u Otoku fra Stanka Petrova (20. VII. 1913.) - Celebration held in fra Stanko Petrov'’s village of Otok (july 20, 1913)

Joško Barić, + Dr. Šimun Jurišić (Split, 4. IX. 1942. - 31. VIII. 2010.)

Vladimir Golubić, Novi prilozi fauni amonita gornjega skita iz Muća - New contributions to the upper scythian ammonids fauna from Muć

 

Suradnici u ovom dvobroju Zbornika »Kačić« - Collabratores in volumine hoc

Uredništvo je primilo i preporučuje (2012.-2013.) - Commentariiperiodici et libri ad Redactionem missi

Izdanja Zbornika »Kačić« - Editiones miscellaneorum »Kačić«

Sadržaj - Index

Upute suradnicima


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2028
Ovaj mjesecOvaj mjesec21387
UkupnoUkupno7636265

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 85